Obec Jehnědí

Město, městys, obec, MČ
Okres Ústí nad Orlicí

http://jehnedi.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Jehnědí
Jehnědí 3
562 01 Jehnědí

Datová schránka: ffra4ud
E-mail: ou@jehnedi.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
05. 05. 2021 Usnesení 06/2021 ze schůze zastupitelstva dne 3.5.2021
05. 05. 2021 Rozpočtové opatření č. 1/2021
05. 05. 2021 Výzva pro podání nabídek
05. 05. 2021 Zadávací dokumentace
05. 05. 2021 Střecha - půdorys
05. 05. 2021 Střecha - pohledy
05. 05. 2021 Příloha č. 1 - výkaz výměr
05. 05. 2021 Příloha č. 2 - smlouva o dílo
05. 05. 2021 Příloha č. 3 - krycí list nabídky
05. 05. 2021 Příloha č. 4 - čestné prohlášení pro splnění základní způsobilosti
28. 04. 2021 Kalkulace VAK Jablonné n. Orl.
22. 04. 2021 Předpisný seznam pro daň z nemovitosti (FÚ Ústí n. Orl.)
20. 04. 2021 Závěrečný účet obce
20. 04. 2021 Usnesení 05/2021 ze schůze zastupitelstva dne 5.4.2021
12. 03. 2021 Usnesení 04/2021 ze schůze zastupitelstva dne 8.3.2021
12. 03. 2021 Plán nákladů a výnosů pro rok 2021
12. 03. 2021 Výhled rozpočtu pro roky 2022 - 2023
10. 03. 2021 Návrh závěrečného účtu obce
10. 03. 2021 Inventarizační zpráva - obec
10. 03. 2021 Inventarizační zpráva - ZŠ a MŠ
10. 03. 2021 Účetní výkaz Fin - plnění rozpočtu
10. 03. 2021 Rozvaha
10. 03. 2021 Účetní výkazy ZŠ a MŠ
10. 03. 2021 Zpráva o prezkoumání hospodaření (audit)
10. 03. 2021 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů - 2021/1
02. 03. 2021 Rozhodnutí o skácení smrku za vývěskami
01. 03. 2021 Výroční zpráva OÚ Jehnědí o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 za rok 2020
12. 02. 2021 Plán výnosů a nákladů
12. 02. 2021 rozpočet
12. 02. 2021 Usnesení 03/2021 ze schůze zastupitelstva dne 8.2.2020
03. 02. 2021 Sumář
03. 02. 2021 Příjmy
03. 02. 2021 Výdaje
02. 02. 2021 Usnesení 02/2021 ze schůze zastupitelstva dne 28.1.2020
29. 01. 2021 Informace z krajského úřadu ke sčítání zvěře
29. 01. 2021 Informace společnosti ČEZ k odečtům elektroměrů
29. 01. 2021 leták
12. 01. 2021 Usnesení 01/2021 ze schůze zastupitelstva dne 11.1.2020
12. 01. 2021 Sumář
12. 01. 2021 Příjmy
12. 01. 2021 Výdaje
12. 01. 2021 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12
12. 01. 2021 Rozpočtové opatření č. 6/2020
04. 01. 2021 Informace Finančního úřadu k podávání přiznání k dani z nemovitostí
17. 12. 2020 Usnesení 13/2020 ze schůze zastupitelstva dne 14.12.2020
17. 12. 2020 Rozpočtové opatření č. 5/2020
10. 12. 2020 Rozpočtové provizorium pro rok 2021
10. 12. 2020 Záměr prodeje části pozemku p.č. 1264/7,
10. 12. 2020 situace
05. 12. 2020 Návrh rozpočtu Regionu Orlicko-Třebovsko pro rok 2021

XML