Obec Šelešovice

Město, městys, obec, MČ
Okres Kroměříž

http://selesovice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Šelešovice
Šelešovice 93
767 01 Šelešovice

Datová schránka: k2rb6mc
E-mail: obec@selesovice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
22. 07. 2021 Ministerstvo průmyslu a obchodu - Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - společné povolení stavby &quot… (5 příloh)
15. 07. 2021 Rozpočtové opatření č. 5/2021 (1 příloha)
02. 07. 2021 Mikroregion Kroměřížsko - oznámení o zveřejnění (1 příloha)
29. 06. 2021 Rozpočtové opatření č. 4/2021 (1 příloha)
28. 06. 2021 Závěrečný účet obce Šelešovice za rok 2020 (6 příloh)
17. 06. 2021 Pozvánka na zasedání zastupitelstva v pátek 25.6.2021 od 19:00 hod. v KD Šelešovice (1 příloha)
01. 06. 2021 Návrh - Závěrečný účet obce Šelešovice za rok 2020 (6 příloh)
01. 06. 2021 Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k… (5 příloh)
27. 05. 2021 Rozpočtové opatření č. 3/2021 (1 příloha)
20. 05. 2021 Mikroregion Kroměřížsko - Závěrečný účet za rok 2020 (2 přílohy)
19. 05. 2021 MPO, Odbor stavební úřad - Veřejná vyhláška - Oznámení o vyjádření se k vydání společného povolení… (1 příloha)
12. 05. 2021 Rozpočtové opatření č. 2/2021 (1 příloha)
04. 05. 2021 Mikroregion Kroměřížsko - rozpočet na rok 2021 (1 příloha)
04. 05. 2021 Mikroregion Kroměřížsko - střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 - 2025 (1 příloha)
30. 04. 2021 VAK Kroměříž a.s. - zveřejnění informací o celkovém vyúčtování položek výpočtu cen pro vodné a… (1 příloha)
30. 04. 2021 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva v pátek 7.5.2021 od 19.00 hod. (1 příloha)
29. 04. 2021 Kalkulace cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 (1 příloha)
27. 04. 2021 MěÚ Kroměříž, oddělení dopravy a silničního hospodářství - Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné… (2 přílohy)
22. 04. 2021 Finační úřad pro Zlínský kraj - Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2021 (2 přílohy)
20. 04. 2021 Obec Šelešovice - Záměr směny části pozemků (2 přílohy)
01. 04. 2021 Dokument "Krajský úřad Zlínskéh..." již není dostupný.
01. 04. 2021 Rozpočtové opatření č. 1/2021 (1 příloha)
12. 03. 2021 MPO - Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání společného povolení na stavbu "6114 MORAVIA - VTL… (1 příloha)
12. 03. 2021 Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva v pátek 19.3.2021 od 19.00 hod. (1 příloha)
04. 03. 2021 Sdělení k žádosti dle zákona 106-1999 Sb..pdf
26. 02. 2021 Výroční zpráva za rok 2020 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném… (1 příloha)
24. 02. 2021 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - seznam nemovitostí s nedostatečnou identifikací… (3 přílohy)
17. 02. 2021 Státní pozemkový úřad - Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti - aktualizace BPEJ… (1 příloha)
17. 02. 2021 Státní pozemkový úřad - Zahájení aktualizace BPEJ v k.ú. Šelešovice (1 příloha)
16. 02. 2021 Opatření hejtmana ZK ze dne 15.2.2021 (1 příloha)
22. 01. 2021 Výpočet cen vodného a stočného pro rok 2021 (1 příloha)
22. 01. 2021 Rozpočtové opatření č. 8/2020 (1 příloha)
21. 01. 2021 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Šelešovice, které se koná v pátek 29.1.2021 od 19:00 hod. (1 příloha)
20. 01. 2021 MÚ Kroměříž, odd. dopravy a silničního hospodářství - Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy pro… (1 příloha)
18. 01. 2021 MÚ Kroměříž, odd. dopravy a silničního hospod. - Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy… (1 příloha)
04. 01. 2021 OZV č. 4/2020 o místním poplatku ze psů.pdf
29. 12. 2020 Rozpočtové opatření č. 7 (1 příloha)
18. 12. 2020 Rozpočet obce Šelešovice na rok 2021 (1 příloha)
16. 12. 2020 Usnesení ze dne 26.6.2020.pdf
16. 12. 2020 Usnesení ze dne 13.12.2019.pdf
16. 12. 2020 Usnesení ze dne 13.9.2019.pdf
16. 12. 2020 Usnesení ze dne 10.5.2019.pdf
16. 12. 2020 Usnesení ze dne 15.3.2019.pdf
16. 12. 2020 Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 - 2023 (1 příloha)
15. 12. 2020 Řád veřejného pohřebiště obce Šelešovice (1 příloha)
15. 12. 2020 OZV obce Šelešovice č. 4/2020, o místním poplatku ze psů (1 příloha)
07. 12. 2020 Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelsva v pátek 11.12.2020 od 19 hod. (1 příloha)
30. 11. 2020 Návrh rozpočtu Mikroregionu Kroměřížsko na rok 2021 (1 příloha)
30. 11. 2020 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Mikroregionu Kroměřížsko na roky 2022-2025 (1 příloha)
24. 11. 2020 Návrh rozpočtu obce Šelešovice na rok 2021 (1 příloha)

XML