Město Pacov

Město, městys, obec, MČ
Okres Pelhřimov

http://mestopacov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Pacov
nám. Svobody 320
395 01 Pacov

Datová schránka: xbtbhcm
E-mail: podatelna@mestopacov.cz, posta@mestopacov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
17. 10. 2019 Usnesení z 19. jednání Rady města
16. 10. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
16. 10. 2019 Informace - odstranění a ořez dřevin - Informace - odstranění a ořez dřevin
14. 10. 2019 veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu v souvislosti se zvýšením bezpečnosti na železničním přejezdu P6378 v k.ú. Šimpach
11. 10. 2019 veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na sil. III12914 a MK v k.ú. Přáslavice z důvodu uzavírky pro opravu kanalizace
09. 10. 2019 rozpočtové opatření 4/2019 RM
09. 10. 2019 rozpočtové opatření 3/2019 ZM
09. 10. 2019 Záměr pachtu nemovitého majetku města
09. 10. 2019 Záměr pachtu nemovitého majetku města
09. 10. 2019 Záměr pachtu nemovitého majetku města
09. 10. 2019 Záměr pachtu nemovitého majetku města
09. 10. 2019 Záměr pachtu nemovitého majetku města
09. 10. 2019 veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na sil. II/128 v Pacově v ul. Žižkova z důvodu pokládky kabelu NN
09. 10. 2019 Usnesení z 18. jednání Rady města
09. 10. 2019 Opatření obecné povahy - Nevyhlášení oblasti - Těchobuz
25. 09. 2019 Usnesení z 3. jednání Zastupitelstva města
24. 09. 2019 Dokument "Dražební vyhláška - d..." již není dostupný.
24. 09. 2019 veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na sil. III/1296, III/12919 a MK v obci Pošná a jejích místních částech
24. 09. 2019 Usnesení z 17. jednání Rady města
23. 09. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - Oz..." již není dostupný.
20. 09. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška o mo..." již není dostupný.
19. 09. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 - kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území města
19. 09. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání změny územního plánu - Územní plán Pacov
17. 09. 2019 Záměr pronájmu nemovitého majetku
16. 09. 2019 Záměr pronájmu nemovitého majetku
13. 09. 2019 Záměr pronájmu nemovitého majetku - budova radnice
12. 09. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
11. 09. 2019 Záměr prodeje nemovitého majetku města
10. 09. 2019 Usnesení z 16. jednání Rady města
10. 09. 2019 Pozvánka na jednání Zastupitelstva města - č. 3/2019
06. 09. 2019 veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci v ul. Truhlářské v Pacově - kan. a vod. přípojka pro novostavbu rodinného domu
04. 09. 2019 Dokument "Upozornění na uložení..." již není dostupný.
03. 09. 2019 Usnesení - insolvenční návrh - Lastomirský
03. 09. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - lesní zákon
03. 09. 2019 veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na sil. II/128, II/150, III/1272 a III/1273 - oprava sil. II/150
03. 09. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
03. 09. 2019 Pozvánka na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina - č. 5/2019
30. 08. 2019 veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na sil. III/1296, II/128, II/129 .... - uzavírka sil. III/1296 z důvodu opravy železničního přejezdu
30. 08. 2019 veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na sil. II/128, II/129, III/1293 ...- uzavírka z důvodu opravy kanalizace v ul. Myslíkova v Pacově
29. 08. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška o mo..." již není dostupný.
29. 08. 2019 Dokument "Upozornění na uložení..." již není dostupný.
29. 08. 2019 Dokument "Upozornění na uložení..." již není dostupný.
27. 08. 2019 Oznámení o přerušení dodávky el. energie - Bedřichov - celá obec
23. 08. 2019 Dokument "Upozornění na uložení..." již není dostupný.
23. 08. 2019 Dokument "Upozornění na uložení..." již není dostupný.
21. 08. 2019 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - Těchobuz
19. 08. 2019 Usnesení z 15. jednání Rady města
16. 08. 2019 Dokument "Upozornění na uložení..." již není dostupný.
14. 08. 2019 Dokument "Upozornění na uložení..." již není dostupný.
09. 08. 2019 Veřejná vyhláška - Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

XML