Město Pacov

Město, městys, obec, MČ
Okres Pelhřimov

http://mestopacov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Pacov
nám. Svobody 320
395 01 Pacov

Datová schránka: xbtbhcm
E-mail: podatelna@mestopacov.cz, posta@mestopacov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
24. 02. 2020 Záměr prodeje nemovitého majetku města - stavební parcela
24. 02. 2020 Dobrovolný svazek obcí Sompo - - návrh střednědobého výhledu, návrh závěrečného účtu za rok 2019, návrh rozpočtu na rok 2020, rozpočtové opatření č. 3
22. 02. 2020 Usnesení z 4. jednání Rady města
22. 02. 2020 veřejná vyhláška - stavební povolení stavby "II/128 Pacov - Lukavec - 2. a 3. stavba
20. 02. 2020 Návrh rozpočtu Svazku obcí mikroregionu Stražiště pro rok 2020 - Návrh rozpočtu Svazku obcí mikroregionu Stražiště pro rok 2020
20. 02. 2020 Rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ Velká Chyška - Rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ Velká Chyška
19. 02. 2020 Závěr zjišťovacího řízení - Strategie rozvoje Kraje Vysočina - aktualizace na období 2021 - 2027
19. 02. 2020 ÚR
19. 02. 2020 veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci v Kámeně - přemístění autobusové zastávky
18. 02. 2020 Dražební vyhláška - povinný: Jan Kříž, Cetoraz
18. 02. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
14. 02. 2020 Konkursní řízení DDM Pelhřimov
13. 02. 2020 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost
13. 02. 2020 Oznámení o zahájení řízení - vodovod Zhořec - Jetrichovec
13. 02. 2020 Usnesení z 3. jednání Rady města
13. 02. 2020 Upozornění na uložení písemnosti - Hentschel Jaroslav, nar. 1969
10. 02. 2020 Oznámení o zrušení plánované odstávky
10. 02. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
07. 02. 2020 Veřejné projednání návrhu Územního plánu Mezilesí
07. 02. 2020 Záměr pronájmu nemovitého majetku - budova polikliniky
07. 02. 2020 Záměr výpůjčky nemovitého majetku města
06. 02. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
04. 02. 2020 veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na sil. II129 z důvodu vyvážení sedimentu z rybníka v Cetorazi náměstí Svobody v Pacově, z důvodu bezpečného užívání stavby "Komunitního centra Pacov"
04. 02. 2020 Usnesení z 2. jednání Rady města
04. 02. 2020 Oznámení o vydání územního plánu Důl
04. 02. 2020 Dokument "veřejná vyhláška - st..." již není dostupný.
04. 02. 2020 Záměr pronájmu nemovitého majetku
04. 02. 2020 Záměr prodeje nemovitého majetku města - stavební parcela
04. 02. 2020 Záměr výpůjčky nemovitého majetku města
04. 02. 2020 veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci na náměstí Svobody v Pacově, z důvodu bezpečného užívání stavby "Komunitního centra Pacov"
17. 01. 2020 Usnesení z 1. jednání Rady města
17. 01. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška - Oz..." již není dostupný.
17. 01. 2020 Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení - Strategie rozvoje Kraje Vysočina na období 2021 - 2027
09. 01. 2020 Dokument "Zahájení řízení o dě..." již není dostupný.
09. 01. 2020 Záměr pronájmu nemovitého majetku - budova radnice
04. 01. 2020 Smlouva o poskytnutí dotace č. 16/2017
21. 12. 2019 Usnesení z 24. jednání Rady města
21. 12. 2019 Usnesení z 5. jednání Zatupitelstva města
21. 12. 2019 Dokument "Oznámení o možnosti p..." již není dostupný.
21. 12. 2019 Záměr prodeje nemovitého majetku města - stavební parcela
21. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 7/2019
21. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 6/2019
21. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 5/2019 - o místním poplatku ze psů
21. 12. 2019 Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2020
21. 12. 2019 Usnesení z 23. jednání Rady města
21. 12. 2019 Dokument "Upozornění na uložení..." již není dostupný.
21. 12. 2019 Dokument "Upozornění na uložení..." již není dostupný.
21. 12. 2019 Dokument "Upozornění na uložení..." již není dostupný.
21. 12. 2019 Opatření obecné povahy - Opatření obecné povahy
21. 12. 2019 veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci v k.ú. Šimpach - B 17

XML