Město Pacov

Město, městys, obec, MČ
Okres Pelhřimov

http://mestopacov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Pacov
nám. Svobody 320
395 01 Pacov

Datová schránka: xbtbhcm
E-mail: podatelna@mestopacov.cz, posta@mestopacov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
17. 05. 2024 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025-2026
17. 05. 2024 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
17. 05. 2024 OOP - přechodná úprava provozu - Závody Hard Dog Race Pacov
15. 05. 2024 Dražebn vyhláška
15. 05. 2024 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
15. 05. 2024 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
13. 05. 2024 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
13. 05. 2024 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
10. 05. 2024 Záměr prodeje nemovitého majetku města - plynárenské zařízení
09. 05. 2024 Veřejná vyhláška - oznámení o konání veřejného projednání a doručení návrhu Aktualizace č. 10 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
06. 05. 2024 Záměr prodeje nemovitého majetku města - plynárenské zařízení
06. 05. 2024 Záměr prodeje nemovitého majetku města - plynárenské zařízení
30. 04. 2024 Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce“ - Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce“
29. 04. 2024 Návrh závěrečného účtu města Pacova za rok 2023
29. 04. 2024 Pozvánka na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina 3/2024 - Pozvánka na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina 3/2024
26. 04. 2024 Záměr výpůjčky nemovitého majetku města
26. 04. 2024 stanovení přechodné úpravy provozu: Žádost o přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci, Oprava povrchu vozovk
24. 04. 2024 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - referent/ka pro pozemní komunikace a životní prostředí
24. 04. 2024 Dokument "Veřejná vyhláška, žád..." již není dostupný.
24. 04. 2024 Usnesení z 6. schůze Rady města 2024
23. 04. 2024 Vyhodnocení územního plánu Buřenice
17. 04. 2024 OOP- přechodná úprava provozu: kanalizační přípojka pro č.p.71 v Pacově ul. Myslíkova
17. 04. 2024 rozhodnutí - stavební povolení: Cesty, tůně a revitalizace v k. ú. Lukavec
16. 04. 2024 Informace o počtu a sídle volebních okrsků ve městě Pacov a v místních částech
15. 04. 2024 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
12. 04. 2024 Záměr pronájmu nemovitého majetku - budova polikliniky
10. 04. 2024 Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí 2024
09. 04. 2024 OOP - přechodné dopravní značení uzavírky Pacov - Eš
09. 04. 2024 OOP - přechoidná úprava provozu uzavírka ulice U Jatek
05. 04. 2024 Usnesení z 5. schůze Rady města 2024
05. 04. 2024 Záměr výpůjčky nemovitého majetku města
25. 03. 2024 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
21. 03. 2024 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků - Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků
21. 03. 2024 Usnesení z 1. jednání Zastupitelstva města 2024
21. 03. 2024 VPS o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků mezí obcí Útěchovice pod Stražištěm a městem Pacov
20. 03. 2024 Akční plán zlepšování kvality ovzduší Kraje Vysočina - závěr zjišťovacího řízení
20. 03. 2024 Veřejné projednání návrhu změny č. 2 územního pánu Obrataň a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
20. 03. 2024 Usnesení - prodloužení lhůty pro vydání rozhodnutí - komunikace na pozemku parc.č. 12/3, 12/6, 12/7, 12/8 a 12/9 v k.ú. Mezilesí
19. 03. 2024 Rozpočtové opatření č. 2
18. 03. 2024 Vyrozumění o možnosti uplatnit nárok na náhradu škody
18. 03. 2024 Vklad nové obecně závazné vyhlášky - OZV č. 1/2024 o nočním klidu
18. 03. 2024 Záměr výpůjčky nemovitého majetku města
14. 03. 2024 Prodej garsonky
13. 03. 2024 Schválený rozpočet pro rok 2024
13. 03. 2024 Usnesení z 4. schůze Rady města 2024
12. 03. 2024 OOP - místní úprava provozu - stavba: III/1281 Vyklantice - Košetice
08. 03. 2024 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
08. 03. 2024 rozhodnutí - stavební povolení: Obnova rybníka Smíchov a navazujících vodních ploch v intravilánu obce Těchobuz
07. 03. 2024 Záměr prodeje nemovitého majetku města
01. 03. 2024 Dokument "řízení - oznámení veř..." již není dostupný.

XML