Město Pacov

Město, městys, obec, MČ
Okres Pelhřimov

http://mestopacov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Pacov
nám. Svobody 320
395 01 Pacov

Datová schránka: xbtbhcm
E-mail: podatelna@mestopacov.cz, posta@mestopacov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
25. 09. 2023 Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných ekologických jednotek (BPEJ) v k.ú. Pacov
22. 09. 2023 stanovení přechodné úpravy provozu: Žádost o přechodnou úpravu provozu na PK, Lukavec, II/128
19. 09. 2023 Záměr pronájmu nemovitého majetku
19. 09. 2023 Záměr prodeje nemovitého majetku města
19. 09. 2023 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
18. 09. 2023 Veřejná vyhláška - rozhodnutí krajského úřadu Kraje Vysočina
15. 09. 2023 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu - Pacovská pouť 2023
14. 09. 2023 Usnesení z 3. Zastupitelstva města 2023
11. 09. 2023 Usnesení z 17. schůze Rady města 2023
08. 09. 2023 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu - polyfunkční dům Pacov
08. 09. 2023 OOP - přechodná úprava provozu - Pacov, Ferd. Pakosty
07. 09. 2023 Rozhodnutí o zrušení rozhodnutí a vrácení k novému projednání - „V406/407 Kočín – Mírovka, nové vedení 400 kV“
07. 09. 2023 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
06. 09. 2023 Dokument "Eg.D, Pacov - rekonst..." již není dostupný.
06. 09. 2023 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu - Bratřice - uložení kabelu NN
05. 09. 2023 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města č. 5-2023 - Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města č. 5-2023
04. 09. 2023 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu - Lukavec - obnova TS
31. 08. 2023 Veřejná vyhláška - výzva k přihlášení osob (věcné břemeno) - Veřejná vyhláška - výzva k přihlášení osob (věcné břemeno)
25. 08. 2023 Zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků
25. 08. 2023 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
25. 08. 2023 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
21. 08. 2023 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
21. 08. 2023 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
18. 08. 2023 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města č. 3-2023 - Zastupitelstvo města 2023
18. 08. 2023 Usnesení z 16. schůze Rady města 2023
18. 08. 2023 Svazek obcí Mikroregionu Stražiště - schválené rozpočtové opatření č. 5 - Svazek obcí Mikroregionu Stražiště - schválené rozpočtové opatření č. 5
18. 08. 2023 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu - oprava mostu Kuňovka - prodloužení
17. 08. 2023 Oznámení veřejného projednání návrhu: Změna č.1 ÚP Kámen
17. 08. 2023 Oznámení veřejného projednání návrhu: Změna č.1 ÚP Důl
16. 08. 2023 Oznámení o zahájení řízení – vodovod a kanalizace ul. Nádražní Obrataň
11. 08. 2023 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu - Těchobuz II/124
10. 08. 2023 Dokument "Rozhodnutí o odvolání..." již není dostupný.
10. 08. 2023 Záměr směny nemovitého majetku města
10. 08. 2023 Záměr směny nemovitého majetku města
28. 07. 2023 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
28. 07. 2023 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
28. 07. 2023 Dokument "Rekonstrukce NTL a ST..." již není dostupný.
27. 07. 2023 Oznámení veřejného peojednání návrhu změny č. 3 územního plánu Lukavec
27. 07. 2023 Dokument "Tomegas Pacov - Revit..." již není dostupný.
21. 07. 2023 Usnesení z 15. schůze Rady města 2023
21. 07. 2023 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu - Pouť sv. Anna
21. 07. 2023 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu - Obrataň
21. 07. 2023 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu - Lesná - V.Chyška
21. 07. 2023 Záměr prodeje nemovitého majetku města
20. 07. 2023 Záměr směny nemovitého majetku města
20. 07. 2023 Záměr prodeje nemovitého majetku města
20. 07. 2023 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu - Lukavec kabel
18. 07. 2023 Oznámení o vyložení návrhu změn mapy BPEJ pro k. ú. Pacov - Oznámení o vyložení návrhu změn mapy BPEJ pro k. ú. Pacov
12. 07. 2023 stanovení přechodné úpravy provozu: Žádost o přechodnou úpravu provozu na PK, silnice III/12420 a účelová komunikace
11. 07. 2023 Dokument "VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA-Ozná..." již není dostupný.

XML