Obec Zbrašín

Město, městys, obec, MČ
Okres Louny

http://zbrasin.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Zbrašín
Zbrašín 23
440 01 Zbrašín

Datová schránka: zakburp
E-mail: zbrasin.jara@iol.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
05. 06. 2020 Závěrečný účet obce Zbrašín 2019
05. 06. 2020 inventarizační zpráva 2019
05. 06. 2020 Účetní závěrka 2019 obce Zbrašín
05. 06. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o místním poplatku ze psů
05. 06. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru a přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
05. 06. 2020 Závěrečný účet obce Zbrašín 2019
05. 06. 2020 Účetní závěrka obce Zbrašín 2019
05. 06. 2020 Rozpočtová změna č. 4/2020
03. 06. 2020 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2019
28. 05. 2020 Návrh závěrečného účtu 2019 Mikroregion Lounské Podlesí
27. 05. 2020 Pozvánka na veřejné zasedání ZO Zbrašín dne 4.6.2020 od 18.00
25. 05. 2020 Sdělení občanům ohledně provozu sběrného dvora v období rekonstrukce sběrného dvora za obecním úřadem.
22. 05. 2020 Očkování psů proti vzteklině dne 31.5.2020
19. 05. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy-stanoví přechodnou úpravu provozu
18. 05. 2020 Návrh závěrečného účtu obce Zbrašín za rok 2019
18. 05. 2020 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Ústeckým krajem za rok 2019
18. 05. 2020 výkaz Fin 2-12M pro hodnocení plnění rozpočtu
18. 05. 2020 Rozvaha
18. 05. 2020 Náklady a výnosy
18. 05. 2020 Rozpočtové opatření
18. 05. 2020 zápis ze zasedání ZO Zbrašín dne 6.5.2020
18. 05. 2020 Návrh závěrečného účtu obce Zbrašín za rok 2019
18. 05. 2020 Oznámení o zveřejnění návrhu Závěrečného účtu obce Zbrašín za rok 2019
13. 05. 2020 Řád veřejného pohřebiště obce Zbrašín
12. 05. 2020 Veřejná vyhláška - stanovení přechodnou úpravu provozu Mú Louny - odbor stavební
12. 05. 2020 Rozpočtová změna č. 3/2020
04. 05. 2020 SčVk - ceny vodné stočné za rok 2019
28. 04. 2020 Pozvánka na veřejné zasedání ZO Zbrašín dne 6.5.2020 od 17.00
27. 04. 2020 Finanční úřad pro Ústecký kraj - veřejná vyhláška DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2020
24. 04. 2020 Odečty elektroměrů v katastru obce Zbrašín - Hořany - Senkov
16. 04. 2020 Plán svozu pro jednotlivé týdny v roce 2020 SKLÁDKA VRBIČKA s.r.o.
14. 04. 2020 Odečty vodoměrů v obci Senkov
09. 04. 2020 Finanční úřad pro Ústecký kraj - veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2020
06. 04. 2020 Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška- opatření obecné povahy
02. 04. 2020 Jak nakládat s domovním odpadem v době ohrožení koronavirem
02. 04. 2020 Jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie
02. 04. 2020 Opatření obecné povahy - prodloužení platnosti opatření do 24.4.2020
01. 04. 2020 Zrušení sběrové soboty dne 4.4.2020
26. 03. 2020 Sdělení občanům o možnosti zajištění nákupu
24. 03. 2020 Změna úředních hodin Obecního úřadu Zbrašín po dobu nouzového stavu na území ČR
23. 03. 2020 Sdělení občanům
23. 03. 2020 Veřejné zasedání zastupitelstva obce Zbrašín - zrušeno
20. 03. 2020 Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví
19. 03. 2020 Sdělení občanům - COVID 19
19. 03. 2020 Informace cestujícím
19. 03. 2020 MUDR. Brada - důležitá informace
16. 03. 2020 Opatření obecné povahy - ochrana vnitřních hranic České republiky
16. 03. 2020 Informace pro občany ohledně nouzového stavu na území ČR
16. 03. 2020 Úřední hodiny obecního úřadu Zbrašín v době nouzového stavu na území ČR
16. 03. 2020 Město Louny informuje

XML