Město Náměšť nad Oslavou

Město, městys, obec, MČ
Okres Třebíč

http://namestnosl.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Náměšť nad Oslavou
Masarykovo nám. 104
675 71 Náměšť nad Oslavou

Datová schránka: s72bqcj
E-mail: podatelna@mesto-namest.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
16. 07. 2024 Oznámení o zahájení částečné aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) v k. ú. Náměšť nad Oslavou
12. 07. 2024 Veřejná vyhláška - oznámení zahájení územního řízení (Jinošov - kabelizace venkovní sítě NN)
11. 07. 2024 Zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor a ideální části nebytových prostor sloužící k podnikání
11. 07. 2024 Veřejná vyhláška - oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy (Dětská skupina při MŠ Husova)
10. 07. 2024 Veřejná vyhláška - oznámení zahájení územního řízení (Náměšť nad Oslavou - B. Němcové a Ot. Březiny: kabelizace sítě NN)
10. 07. 2024 Veřejná vyhláška - oznámení zahájení územního řízení (Náměšť nad Oslavou - B. Němcové a Ot. Březiny: kabelizace venk. sítě VO)
10. 07. 2024 Veřejná vyhláška - oznámení zahájení územního řízení (Náměšť nad Osl., Nad Příhořím - pokládka chrániček a kabelů CETIN)
10. 07. 2024 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na ul. Sadová ve dnech 20. a 21. 7. 2024 (Pouť svaté Anny)
09. 07. 2024 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení správního řízení (Regenerace sídliště „Nad Příhořím“ v Náměšti nad Oslavou)
03. 07. 2024 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy (stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích v obci Čikov)
03. 07. 2024 Usnesení ze zasedání ZM č.8 ze dne 5. 6. 2024
26. 06. 2024 Veřejná vyhláška - oznámení o projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Popůvky
24. 06. 2024 Schválená rozpočtová opatření č. 9/2024/RM
24. 06. 2024 Zveřejňování informací podle novely zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
24. 06. 2024 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy (stanovení přechodné úpravy provozu na veřejně přístupných účelových komunikacích u čerpací stanice v k.ú. Studenec)
20. 06. 2024 Veřejná vyhláška - Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy (Dětská skupina při MŠ Husova)
18. 06. 2024 Veřejná vyhláška - oznámení řízení o Územním plánu Sudice (veřejné projednání)
18. 06. 2024 Veřejná vyhláška - oznámení řízení o Územním plánu Mohelno včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a jeho veřejné projednání
17. 06. 2024 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy (stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. II/3953 v obci Lesní Jakubov u č.p. 18)
17. 06. 2024 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy (stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/3907 Zahrádka - křiž. I/23)
17. 06. 2024 Pozvánka - zasedání zastupitelstva kraje Vysočina č.04/2024
14. 06. 2024 Záměr na odprodej části pozemku parc.č. 825/2 a části pozemku parc. č. 827/1 - ostatní plocha v k.ú. Náměšť nad Oslavou.
14. 06. 2024 Záměr na odprodej části pozemku parc.č. 442/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 6 m2 v k.ú. Náměšť nad Oslavou
13. 06. 2024 Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí o umístění stavby (Náměšť nad Oslavou, Nad Příhořím - překládka kabelu NN)
13. 06. 2024 Schválená rozpočtová opatření č. 2 a 2a/2024/ZM
13. 06. 2024 Zveřejňování informací podle novely zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
13. 06. 2024 Veřejná vyhláška - rozhodnutí o umístění stavby (Hluboké – směr Újezd u Rosic: kabelizace NN)
12. 06. 2024 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy (stanovení přechodné úpravy provozu před restaurací U Cafourků při pořádání akce „Anenská předpouťová zábava“)
11. 06. 2024 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy (stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. III/3937 v obci Lhánice u č.p. 3)
11. 06. 2024 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy (stanovení místní úpravy provozu na silnici č. III/39214 v obci Popůvky u č.p. 17)
10. 06. 2024 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy (stanovení přechodné úpravy provozu z důvodu úplné uzavírky silnice č. III/39217 Sedlec - ADW)
06. 06. 2024 Záměr na pronájem části pozemku parc. č. 1195/2 – ostatní plocha o výměře 1 m² v k.ú. Náměšť nad Oslavou.
05. 06. 2024 Schválená rozpočtová opatření č. 8/2024/RM
05. 06. 2024 Zveřejňování informací podle novely zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
05. 06. 2024 Veřejná vyhláška - veřejné projednání Aktualizace č. 10 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území - změna termínu
31. 05. 2024 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy (stanovení přechodné úpravy provozu na ulici B. Němcové, Bří Čapků, J. Nerudy a J. Wericha)
29. 05. 2024 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy (stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích v k.ú. Kramolín)
27. 05. 2024 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pracovní pozici "úředník odboru dopravy a silničního hospodářství - přestupky"
27. 05. 2024 Schválená rozpočtová opatření č. 7/2024/RM
27. 05. 2024 Zveřejňování informací podle novely zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
24. 05. 2024 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici "referent odboru výstavby a územního rozvoje"
24. 05. 2024 Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí o umístění stavby (Rekonstrukce ul. Husova, Náměšť nad Osl. - SO 500 Přeložka STL plynovodu)
24. 05. 2024 Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí o umístění stavby (Pokládka HDPE a optického kabelu při rekonstrukci ul. Husova)
23. 05. 2024 Veřejná vyhláška - oznámení řízení o Změně č. 2 Územního plánu Jasenice (veřejné projednání)
22. 05. 2024 Informace o místě, době a navrženém programu 8. zasedání Zastupitelstva města Náměště nad Osl.
17. 05. 2024 Výzva k odstranění vozidla
16. 05. 2024 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy (stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/399 ul. Zámek a ul. U Pivovaru)
14. 05. 2024 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy (stanovení přechodné úpravy provozu na ulici B. Němcové, Bří Čapků, J. Nerudy a J. Wericha)
14. 05. 2024 Veřejná vyhláška - veřejné projednání Aktualizace č. 10 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
14. 05. 2024 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

XML