Město Náměšť nad Oslavou

Město, městys, obec, MČ
Okres Třebíč

http://namestnosl.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Náměšť nad Oslavou
Masarykovo nám. 104
675 71 Náměšť nad Oslavou

Datová schránka: s72bqcj
E-mail: podatelna@mesto-namest.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
22. 01. 2020 Informace o podání návrhu na uzavření veřejnoprávní smlouvy (RD na pozemku p.č. 80, 79, v katastrálním území Ocmanice)
20. 01. 2020 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí schválení stavebního záměru (Kralice nad Oslavou, Komunikace a IS pro lokalitu RD Na Horkách)
16. 01. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost (určená právním nástupcům po zemřelé Daně Kvapilové, Brno)
13. 01. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy (stanovení změny místní úpravy provozu na místních komunikacích ul. J. Wericha a J. Nerudy)
13. 01. 2020 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu (označení pracovišť při provádění údržbových a dalších prací)
10. 01. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy (stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. III/39215, Kladeruby nad Oslavou)
10. 01. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení správního řízení („Březník - oprava vodovodu“)
09. 01. 2020 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí schválení stavebního záměru (Silnice III/3997 Okarec - Studenec)
09. 01. 2020 Záměr na odprodej sklepa č. 544/5 k bytové jednotce č. 544/10 o výměře 4,1 m², který je součástí budovy s číslem popisným 544, 545 – bytový dům
03. 01. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o prodloužení doby platnosti stavebního povolení (polní cesta C4, část C5, C15, C18 a C22 v k.ú. Lesní Jakubov)
03. 01. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Březník
03. 01. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška - oz..." již není dostupný.
02. 01. 2020 Schválené rozpočtové opatření č. 9/2019/R
30. 12. 2019 Veřejná vyhláška - rozhodnutí - „Vodovod pro místní část Zňátky“
30. 12. 2019 Veřejná vyhláška - rozhodnutí - „Odkanalizování místní části Zňátky“
20. 12. 2019 Výběrové řízení na pracovní pozici "referent sociálně-právní ochrany dětí"
20. 12. 2019 Schválené rozpočtové opatření č. 8/2019/R
18. 12. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení (Kralice nad Oslavou, Komunikace a IS pro lokalitu RD Na Horkách)
17. 12. 2019 Veřejná vyhláška - rozhodnutí o stavbě vodního díla (Kralice nad Oslavou, Na Horkách – kanalizace a vodovod)
11. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška města Náměště nad Oslavou č. 1/2019, o místním poplatku ze psů
11. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška města Náměště nad Oslavou č. 2/2019 o místním poplatku z pobytu
11. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška města Náměště nad Oslavou č. 3/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
11. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška města Náměště nad Oslavou č. 4/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
11. 12. 2019 Veřejná vyhláška - rozhodnutí o stavbě vodního díla (Studenec, výstavba vodovodu - I. etapa)
10. 12. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - oz..." již není dostupný.
10. 12. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - oz..." již není dostupný.
09. 12. 2019 Záměr na odprodej části o výměře 14m² z pozemku parc.č. 661/4, k.ú. Náměšť nad Oslavou
09. 12. 2019 Záměr na odprodej části o výměře cca 100m² z pozemku parc.č. 397/1, k.ú. Otradice
09. 12. 2019 Záměr na odprodej pozemku parc.č. 780/229 o výměře 6m² v k.ú. Náměšť nad Oslavou
09. 12. 2019 Záměr na darování části o výměře 44m² z pozemku parc.č. 1118/4, k.ú. Náměšť nad Oslavou
09. 12. 2019 Záměr na odprodej části o výměře 16m² z pozemku parc.č. 661/4, k.ú. Náměšť nad Oslavou
09. 12. 2019 Záměr na odprodej části o výměře 353m² z pozemku parc.č. 2260/2, k.ú. Vícenice u Náměště nad Oslavou
06. 12. 2019 Schválené rozpočtové opatření č. 4/2019
05. 12. 2019 Veřejná vyhláška - schválení stavebního záměru stavby vodního díla (Hartvíkovice - dostavba kanalizace)
05. 12. 2019 Schválený střednědobý výhled rozpočtu Města Náměště nad Oslavou na r. 2021 - 2024
04. 12. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o vydání opatření obecné povahy Územního plánu Náměšť nad Oslavou
04. 12. 2019 Schválený rozpočet Města Náměště nad Oslavou na rok 2020
04. 12. 2019 Schválený rozpočet Města Náměště nad Oslavou na rok 2020
29. 11. 2019 Schválené rozpočtové opatření č. 7/2019/R
26. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení (Silnice III/3997 Okarec - Studenec)
26. 11. 2019 Veřejná vyhláška - informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy (Penzion Rapotice)
25. 11. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení správního řízení („Kanalizace v místní části Zňátky“)
25. 11. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení správního řízení („Vodovod pro místní část Zňátky“)
19. 11. 2019 Návrh rozpočtu Města Náměště nad Oslavou pro rok 2020
19. 11. 2019 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Města Náměště nad Oslavou na roky 2021 - 2024
14. 11. 2019 Informace o místě, době a navrženém programu 6. zasedání Zastupitelstva města Náměště nad Oslavou
11. 11. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení veřejného projednání návrhu Změny č. 2 Územního plánu Pucov
11. 11. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení správního řízení („Kralice nad Oslavou, Na Horkách – kanalizace a vodovod")
08. 11. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o veřejném projednání návrhu Územního plánu Studenec
25. 10. 2019 Záměr na pronájem nemovitosti

XML