Město Náměšť nad Oslavou

Město, městys, obec, MČ
Okres Třebíč

http://namestnosl.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Náměšť nad Oslavou
Masarykovo nám. 104
675 71 Náměšť nad Oslavou

Datová schránka: s72bqcj
E-mail: podatelna@mesto-namest.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
13. 08. 2020 Informace o návrhu veřjnoprávní smlouvy
13. 08. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení veřejného projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Krokočín
11. 08. 2020 Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
10. 08. 2020 Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě č. 9/2020
10. 08. 2020 Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě č. 8/2020
06. 08. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy (stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. II/393 v obci Rapotice)
06. 08. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o II. opakovaném veřejném projednání návrhu Změny č. 1 ÚP Hartvíkovice
05. 08. 2020 Schválené rozpočtové opatření č. 13a/2020/R
31. 07. 2020 Záměr na pronájem prostor sloužících podnikání v budově čp. 898 – poliklinika
28. 07. 2020 Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě č. 6/2020
28. 07. 2020 Dražební vyhláška Exekutorského úřadu Klatovy, č.j. 120 EX 3457/08-303
28. 07. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu (ul. V. Nezvala před domem č.p. 118)
24. 07. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení řízení (veřejné projednání) o návrhu Změny č.1 Územního plánu Jasenice
24. 07. 2020 Schválené rozpočtové opatření č. 12/2020/R, 12a/2020/R a 12b/2020/R
23. 07. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o vydání opatření obecné povahy Změna č. 2 Územního plánu Pucov
22. 07. 2020 Veřejná vyhláška - rozhodnutí prodloužení doby platnosti stavebního povolení
21. 07. 2020 Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí o umístění stavby (Březník - rekonstrukce VO a MR)
21. 07. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o vydání opatření obecné povahy Územní plán Studenec
17. 07. 2020 Dokument "Dražební vyhláška Exe..." již není dostupný.
17. 07. 2020 Veřejná vyhláška - schválení stavebního záměru stavby vodního díla („Mohelno - zaokruhování vodovodu 2020“)
16. 07. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy (stanovení místní úpravy provozu na ul. Husova v Náměšti nad Oslavou, před č.p. 720)
15. 07. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na MK Sadová Náměšť n.O. - pouť
15. 07. 2020 Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - „Vícenice u Náměště nad Oslavou - kanalizace“
14. 07. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Naloučany
14. 07. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení projednání návrhu zadání Územního plánu Lesní Jakubov
12. 07. 2020 Svazek obcí pro komunální služby - oznámení o uveřejnění schváleného rozpočtu, schválený střednědobý výhled rozpočtu, schválený závěrečný účet, schválená rozpočtová opatření a rozpočtové provizorium.
10. 07. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška - st..." již není dostupný.
09. 07. 2020 Opatření obecné povahy - zřízení dočasného sjezdu z obytné zóny na silnici č. III/392 a III/3995 v v k.ú. Čikov
09. 07. 2020 Opatření obecné povahy - Stanovení TDZ - vyhrazené parkovací stání Nad Příhořím Náměšť n.O.
09. 07. 2020 Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - „Náměšť nad Oslavou: Husova – čištění okapů a oprava střechy“
09. 07. 2020 Záměr na pronájem nemovitosti
07. 07. 2020 Schválené rozpočtové opatření č. 11/2020/R
07. 07. 2020 Vodovody a kanalizace - schválený rozpočet,
07. 07. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
03. 07. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška - sc..." již není dostupný.
01. 07. 2020 Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí o umístění stavby (Březník - Horka: rekonstrukce VN, TS a kabelizace NN)
01. 07. 2020 Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí o umístění stavby (Březník - U sadu: kabelizace sítě NN)
01. 07. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška - sc..." již není dostupný.
30. 06. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - „II/399 křiž. s III/39911 – Dalešice – křiž. s II/351“
29. 06. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení správního řízení
26. 06. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy (stanovení přechodné úpravy provozu z důvodu úplné uzavírky silnice II/392 v obci Březník)
25. 06. 2020 Termíny konání akcí v roce 2020 dle OZV o době nočního klidu
24. 06. 2020 Schválené rozpočtové opatření č. 10/2020/R, 10a/2020/R, 10b/2020/R, 10c/2020/R a 10d/2020/R
23. 06. 2020 Záměr na pronájem nemovitosti
22. 06. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení
17. 06. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení zahájení územního řízení (Březník - rekonstrukce VO a MR)
17. 06. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy (stanovení přechodné úpravy provozu z důvodu úplné uzavírky silnice II/392 v obci Březník)
17. 06. 2020 Záměr na výpůjčku nemovitosti
16. 06. 2020 Záměr na pronájem prostor sloužících k podnikání o výměře 18 m² v budově Masarykovo nám. čp. 100, Náměšť nad Oslavou
15. 06. 2020 Veřejná vyhláška - 5. úplná aktualizace územně analytických podkladů ORP Náměšť nad Oslavou

XML