Obec Komařice

Město, městys, obec, MČ
Okres České Budějovice

http://komarice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Komařice
Komařice 7
373 14 Komařice

Datová schránka: xqdb5px
E-mail: komarice@volny.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
18. 09. 2019 Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Komařice (1 příloha)
17. 09. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie (1 příloha)
11. 09. 2019 Oznámení o konání zastupitelstva Jihočeského kraje (1 příloha)
03. 09. 2019 Propachtování pozemků Obce Komařice v k.ú. Pašinovice (2 přílohy)
03. 09. 2019 Prodej pozemků Obce Komařice v k.ú. Komařice (2 přílohy)
02. 09. 2019 Veřejná vyhláška-Opatření obecné povahy-Zalesňování (1 příloha)
22. 07. 2019 Návrh - Aktualizované střednědobé rozpočtové výhledy 2020-2021 (1 příloha)
22. 07. 2019 Návrh závěrečného účtu obce Komařice za rok 2018 (7 příloh)
22. 07. 2019 Rozpočtové opatření č. 3-2019 (1 příloha)
22. 07. 2019 Rozpočtové opatření č. 2-2019 (1 příloha)
22. 07. 2019 Rozpočtové opatření č. 1-2019 (1 příloha)
22. 07. 2019 Schválený střednědobý rozpočtový výhled 2020-2021 (1 příloha)
22. 07. 2019 Schválený rozpočet na rok 2019 (2 přílohy)
22. 07. 2019 Návrh rozpočtu SMO Pomalší na rok 2019 (1 příloha)
22. 07. 2019 Návrh střednědobého rozpočtového výhledu SMO Pomalší 2020-2022 (1 příloha)
22. 07. 2019 Návrh střednědobého rozpočtového výhledu 2020-2021 (1 příloha)
22. 07. 2019 Návrh rozpočtu na rok 2019 (2 přílohy)
22. 07. 2019 Schválený závěrečný účet za rok 2017 (2 přílohy)
22. 07. 2019 Střednědobý rozpočtový výhled 2019-2020 (1 příloha)
22. 07. 2019 Schválený rozpočet na rok 2018 (1 příloha)
22. 07. 2019 dokument
22. 07. 2019 Schválený aktualizovaný střednědobý rozpočtový výhled 2020-2021 (1 příloha)
22. 07. 2019 Schválený závěrečný účet za rok 2018 (7 příloh)
22. 07. 2019 Rozpočtové opatření č. 7-2019 (1 příloha)
22. 07. 2019 Rozpočtové opatření č. 6-2019 (1 příloha)
22. 07. 2019 Rozpočtové opatření č. 5-2019 (1 příloha)
22. 07. 2019 Rozpočtové opatření č. 4-2019 (1 příloha)
17. 07. 2019 dokument
17. 07. 2019 Oznámení o konání zastupitelstva Obce Komařice (1 příloha)
17. 07. 2019 Záměr výpůjčky Obecní klubovny v Komařicích (1 příloha)
17. 07. 2019 Zápis OZ č. 9-2019 (1 příloha)
17. 07. 2019 Veřejná vyhláška Kormorán - odchylný postup pro usmrcování (4 přílohy)
17. 07. 2019 Záměr darování pozemků p.č. 60/2 a 2250 v k.ú. Komařice (2 přílohy)
17. 07. 2019 Záměr pronájmu pozemku p.č. 472/15 v k.ú. Komařice (2 přílohy)
17. 07. 2019 Výsledky voleb do Evropského parlamentu 2019 ve volebním okrsku Komařice č.535877 (1 příloha)
17. 07. 2019 Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Komařice (1 příloha)
17. 07. 2019 Závěrečný účet SMO (1 příloha)
17. 07. 2019 Smlouva o poskytnutí dotace Novohradsko-Doudlebsko (1 příloha)
17. 07. 2019 Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje (1 příloha)
17. 07. 2019 Volby do evropského parlamentu- místo a čas voleb (1 příloha)
17. 07. 2019 Zápis OZ č. 8-2019 (1 příloha)
17. 07. 2019 Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2019 (3 přílohy)
17. 07. 2019 Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Komařice (1 příloha)
17. 07. 2019 Volby do evropského parlamentu- jmenování zapisovatele (1 příloha)
17. 07. 2019 Zápis OZ č. 7-2019 (1 příloha)
17. 07. 2019 Volby do evropského parlamentu- počet a sídlo volebních okrsků (1 příloha)
17. 07. 2019 Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Komařice (1 příloha)
17. 07. 2019 Zápis OZ č. 6-2019 (1 příloha)
17. 07. 2019 Rozhodnutí o umístnění stavby- Přeložka silnice II/155 a III/15522 (1 příloha)
17. 07. 2019 Volby do evropského parlamentu- minimální počet členů okrskových volebních komisí (1 příloha)

XML