Město Luhačovice

Město, městys, obec, MČ
Okres Zlín

http://luhacovice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Luhačovice
nám. 28. října 543
763 26 Luhačovice

Datová schránka: m35bcw4
E-mail: podatelna@mesto.luhacovice.cz, e-podatelna@mesto.luhacovice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
17. 01. 2020 8/2018-2022
17. 01. 2020 stanovení místní úpravy provozu: stanovení místní úpravy provozu
17. 01. 2020 Zveřejnění záměru města pronajmout si prostory veřejněho WC v objektu č. p. 347
17. 01. 2020 Stanovisko ke koncepci Strategie rozvoje Zlínského kraje 2030
17. 01. 2020 Zveřejnění záměru města prodat část pozemku ul. Zatloukalova
17. 01. 2020 Výběrové řízení - architekt pro stavební úřad města Luhačovice
17. 01. 2020 Dražební vyhláška movitých věcí
09. 01. 2020 Výběrové řízení - referent/ka státní správy a samosprávy – občanské průkazy, cestovní doklady, ...
09. 01. 2020 stanovení místní úpravy provozu: VV-OOP-stan. MÚP na S II/492, II/496, III/4922 a MK II. a III. tříd
06. 01. 2020 Oznámení o výběrových řízeních č. BZL/036/2019, BZL/037/2019 a BZL/038/2019 s následnou aukcí a pod
04. 01. 2020 Zveřejnění záměru města nabýt bezúplatným převodem pozemek před sokolovnou
04. 01. 2020 VV Sdělení - seznámení s podklady: Administrativní budova Lesy ČR Luhačovice
23. 12. 2019 VV - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu: žádost o stanovení púp - Luhačovice, Pod Stáčírnou -
21. 12. 2019 Rozpočtové opatření č. 21/2019 města Luhačovice
21. 12. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - Oz..." již není dostupný.
21. 12. 2019 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Cyklistická komunikace Polichno - směr Újezdec u Luhačovic
21. 12. 2019 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu: OOP - stan. PÚP na MK III. třídy na ul. Dr. Veselého a ul.
21. 12. 2019 Rozpočtové provizorium pro rok 2020 města luhačovice
21. 12. 2019 stanovení místní úpravy provozu: stanovení místní úpravy provozu - ZTP
21. 12. 2019 VV - OOP - stanovení místní úpravy provozu: Stan. MÚP na MK II. třídy na ul. Nádražní - rozšíření ve
21. 12. 2019 Rozpočtové opatření č. 20 města Luhačovice
21. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška města Luhačovice č. 4/2019 ze dne 12.12.2019
21. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška města Luhačovice č. 5/2019 ze dne 12.12.2019
21. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška města Luhačovice č. 6/2019 ze dne 12.12.2019
21. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška města Luhačovice č. 3/2019 ze dne 12.12.2019
21. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška města Luhačovice č. 7/2019 ze dne 12.12.2019
21. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška města Luhačovice č. 8/2019 ze dne 12.12.2019
21. 12. 2019 Nařízení města Luhačovice č. 9/2019 ze dne 16.12.2019
21. 12. 2019 Rozpočtové opatření města luhačovice č. 19/2020
21. 12. 2019 stanovení místní úpravy provozu: Sil. II/493 Slavičín - Petrůvka - stanovení MÚP
21. 12. 2019 Dokument "rozhodnutí o umístění..." již není dostupný.
21. 12. 2019 Nabídka prodeje majetku z volné ruky v rámci likvidace pozůstalosti
21. 12. 2019 Opatření obecné povahy
21. 12. 2019 Aukční vyhláška - stavební parc. č.226 Kadná Žilín
08. 12. 2019 Pozvánka na 24. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje dne 16.12.2019
08. 12. 2019 Dokument "rozhodnutí - prodlouž..." již není dostupný.
08. 12. 2019 Pozvánka na 8. řádné Zastupitelstvo města Luhačovice
03. 12. 2019 stanovení místní úpravy provozu: stanovení dopravního značení - MÚP Slavičín
03. 12. 2019 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu: ZU-St.pr. a stan. PÚP na MK III. a IV. třídy (chodník) na
03. 12. 2019 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu: OOP - stan. PÚP na MK II. třídy na ul. Nádražní v k. ú. Lu
02. 12. 2019 OOP - stanovení místní úpravy provozu: OOP - stan. MÚP na MK III. třídy na ul. Bílá čtvrť a ul. Kome
29. 11. 2019 Rozpočtové opatření č. 18/2019 města Luhačovice
29. 11. 2019 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: VO Pozlovice, ul. Ludkovická, od Okálu po konec ul. u Záles
29. 11. 2019 VV-OOP-stanovení místní úpravy provozu: OOP - stan. MÚP na MK II. třídy na ul. Družstevní a ul. Hraz
29. 11. 2019 Návrh rozpočtu MLZ 2020 a rozpočtový výhled MLZ 2021-2023
22. 11. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška o mo..." již není dostupný.
22. 11. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 6.12.2019
20. 11. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 4.12.2019
20. 11. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 4.12.2019
20. 11. 2019 stanovení přechodné úpravy provozu: stanovení PÚP přejezd Luhačovice

XML