Město Luhačovice

Město, městys, obec, MČ
Okres Zlín

http://luhacovice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Luhačovice
nám. 28. října 543
763 26 Luhačovice

Datová schránka: m35bcw4
E-mail: podatelna@mesto.luhacovice.cz, e-podatelna@mesto.luhacovice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
03. 08. 2020 Výběrové řízení - vedoucí finančního odboru
03. 08. 2020 007EX 1678/18-30 DRAZ.VYHL. NV
03. 08. 2020 Pozvánka na 28. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje dne 11.08.2020
30. 07. 2020 stanovení přechodné úpravy provozu: Tenis turnaj-ZU+VV
30. 07. 2020 Rozpočtové opatření č. 10 města Luhačovice na rok 2020
30. 07. 2020 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
30. 07. 2020 stanovení místní úpravy provozu: stanovení místní úpravy provozu - ZTP/P
30. 07. 2020 VV - OOP - stanovení místní úpravy provozu: VV - OOP - stan. MÚP na MK ul. Solné v k. ú. Luhačovice
28. 07. 2020 stanovení přechodné úpravy provozu: Sil. III/49025 Ludkovice - Řetechov, sesuv - žádost o stanov
28. 07. 2020 VV-OOP-stanovení přechodné úpravy provozu: Uz a stan. PÚP na MK II. třídy na ul. Družstevní v k. ú.
28. 07. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 13.8.2020 od 9:00 do 15:30h
28. 07. 2020 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy
28. 07. 2020 Rozhodnutí - stavební povolení: Stavební úpravy MK k vleku, Šanov
27. 07. 2020 stanovení přechodné úpravy provozu: Úplná uz, ZU-St.pr. a stan. PÚP na MK II. třídy na ul. Hrazanská
24. 07. 2020 stanovení místní úpravy provozu: místní úprava silničního provozu SEHRADICE
24. 07. 2020 stanovení místní úpravy provozu: stanovení trvalého dopravního značení - MK A ÚK Z
22. 07. 2020 Zveřejnění záměru města nabýt pozemek k. ú. Ludkovice
22. 07. 2020 Zveřejnění záměru města směnit pozemky u hřiště k. ú. Řetechov
21. 07. 2020 Seznam uložených věcí
21. 07. 2020 oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): Změna stavby penzionu č.p. 432
21. 07. 2020 Vyhlášení nálezu
20. 07. 2020 VV - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu: Částečná uzavírka části veřejného parkoviště na místn
16. 07. 2020 Vyhlášení nálezu
16. 07. 2020 rozhodnutí o umístění stavby: Cyklistická komunikace Polichno - směr Újezdec u Luhačovic
14. 07. 2020 rozhodnutí - stavby vodovodů, kanalizací (STP 4,5,6): NAPOJENÍ OBCE ŘETECHOV NA SV SLAVIČÍN
14. 07. 2020 EX 00236/12: Usnesení č.j.: 023 EX 00236/12-393 odročení dražby
14. 07. 2020 VV - návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu: OOP - stan. PÚP a následně MÚP na S II/492 a na no
08. 07. 2020 VV - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu: Uz, ZU-VP a stan. PÚP na MK III. třídy na ul. Dr. Ves
08. 07. 2020 Oznámení o přerušení dodávky el.energie 24.7.2020 7:30-15:30h
08. 07. 2020 Dokument "zveřejnění dražební v..." již není dostupný.
08. 07. 2020 Ztráty a nálezy - seznam uložených věcí
07. 07. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 20.7.2020 7:30-15:30h
02. 07. 2020 stanovení přechodné úpravy provozu: stanovení PUP, MK Slavičín - rekonstrukce vodovodu
01. 07. 2020 VV - návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu: OOP - stan. MÚP na MK II. a III. třídy na ul. Nádr
01. 07. 2020 Rozpočtové opatření č. 9 města Lhačovice na rok 2020
01. 07. 2020 Závěrečný účet a zpráva o hospodaření města Luhačovice za rok 2019
30. 06. 2020 Vyhlášení nálezu
30. 06. 2020 Záměr města poskytnout formou výpůjčky pozemky ul. Nábřeží
30. 06. 2020 Zveřejnění záměru města směnit pozemky v k. ú. Luhačovice - ul. Družstevní
30. 06. 2020 Zveřejnění záměru města nabýt do vlastnictví města úplatným převodem pozemky k. ú. Luhačovice
30. 06. 2020 Zveřejnění záměru města směnit pozemky k. ú. Kladná Žilín
30. 06. 2020 Zveřejnění záměru města pronajmout pozemky k. ú. Luhačovice
29. 06. 2020 Mikroregion Luhačovské Zálesí_Závěrečný účet a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019
26. 06. 2020 VV - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu: Üplná uzavírka části veřejného parkoviště na místní k
24. 06. 2020 stanovení přechodné úpravy provozu: Žádost o stanovení přechodné úpravy provozu - SEHRADICE, ZA
19. 06. 2020 Tyto stránky již Město Luhačovice nevlastní a nadále neudržuje
19. 06. 2020 Seznam uložených věcí
19. 06. 2020 Rozpočtové opatření č. 8 města Luhačovice
18. 06. 2020 Pozvánka na 27. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje dne 29.06.2020
18. 06. 2020 Prosba - informace o provozovateli odstaveného vozidla - Fiat Stilo

XML