Obec Bílá Voda

Město, městys, obec, MČ
Okres Jeseník

http://bilavoda.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Bílá Voda
Bílá Voda 37
790 69 Bílá Voda

Datová schránka: v92ar5s
E-mail: bilavoda@javornicko.cz, bilavoda@seznam.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
22. 07. 2021 UZSVM - Aukční vyhláška na prodej nemovité věci
22. 07. 2021 Výstaviště FLORA OLOMOUC - pozvánky
20. 07. 2021 UZSVM - Aukční vyhláška na prodej nemovitých věcí
08. 07. 2021 Mikroregion Javornicko - Oznámení o zveřejnění dokumentů
08. 07. 2021 Račí údolí - Tančírna - festival BLACKSPHERE
16. 06. 2021 Pozvánka na 18. zasedání zastupitelstva obce
02. 06. 2021 Návrh závěrečného účtu obce za rok 2020
01. 06. 2021 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - stavební záměr na stavbu "Bílá Voda " - LČR
01. 06. 2021 Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Odry
28. 05. 2021 Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu
27. 05. 2021 Záměr obce prodat pozemky Lesům ČR, s.p.
21. 05. 2021 Návrh závěrečného účtu SMOJ za rok 2020
17. 05. 2021 Veřejná vyhláška - Zveřejnění návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje
10. 05. 2021 Aukční vyhláška - UZSVM
27. 04. 2021 Oznámení o zahájení společného řízení ke zřízení vodního díla (LČR)
23. 04. 2021 SMOJ - Oznámení o zveřejnění dokumentů
23. 04. 2021 FÚ - Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2021
08. 04. 2021 Návrh závěrečného účtu SOMJ za rok 2020
08. 04. 2021 Informační leták ke sčítání lidí, domů a bytů v roce 2021
04. 03. 2021 Záměr obce pronajmout pozemky v k.ú. Bílá Voda u Javorníka
01. 03. 2021 Aukční vyhláška - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
26. 02. 2021 Návrh rozpočtu obce na rok 2021
25. 02. 2021 Oznámení ČSÚ o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021
16. 02. 2021 Návrh rozpočtu SMOJ na rok 2021
22. 01. 2021 Oznámení o zveřejnění Schváleného rozpočtu SOMJ na rok 2021
31. 12. 2020 Informace Finančního úřadu - Přiznání k dani z nemovitých věcí
28. 12. 2020 Publicita - Rekonstrukce části vodovodního řadu - horního tlakového pásma a elektroinstalace pro vodojem a úpravnu vody Bílá Voda
18. 12. 2020 Publicita - Rozšíření kulturněspolečenských a výstavních ploch muzea Bílá Voda
18. 12. 2020 Záměr obce prodat pozemek
07. 12. 2020 Smlouva o poskytnutí finanční výpomoci z podpůrného fondu SMOJ Mikroregionu Žulovsko
04. 12. 2020 Záměr obce propachtovat pozemky k zemědělským účelům
01. 12. 2020 FÚ - termín pro podání daňového řízení k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2021
04. 11. 2020 Publicita - Kamery pro bezpečnou obec - II. etapa
03. 11. 2020 Záměr obce pronajmout nebytové prostory
29. 10. 2020 PRODEJ ryb na hrázi Velkého rybníka v Černé Vodě
13. 10. 2020 Pozvánka na 14. zasedání zastupitelstva obce
13. 10. 2020 UZSVM - Aukční vyhláška na prodej nemovité věci - pozemků v k.ú. Bílá Voda u Javorníka
13. 10. 2020 UPOZORNĚNÍ - přeložení termínů koncertů Mezinárodního hudebního festivalu Karla Ditterse z Dittersdorfu
06. 10. 2020 Výběrové řízení na pronájem a provozování restaurace čp. 102 UHELNÁ - Pelnář
23. 09. 2020 Návrh rozpočtu Mikroregionu Javornicko na r. 2021
22. 09. 2020 Oznámení o zveřejnění rozpočtu SOMJ na r. 2020
22. 09. 2020 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření SOMJ na r. 2020
22. 09. 2020 Oznámení o zveřejnění ZÚ SOMJ za rok 2019
21. 09. 2020 Informace o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Olomouckého kraje
10. 09. 2020 Oznámení o zveřejnění - Schválený rozpočet SMOJ na rok 2020
02. 09. 2020 Výběrové řízení - vedoucí Odboru stavebního úřadu - Město Jeseník
02. 09. 2020 Veřejné zasedání zastupitelstva
25. 08. 2020 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
25. 08. 2020 Informace o počtu a sídle volebního okrsku
25. 08. 2020 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

XML