Obec Bezdědovice

Město, městys, obec, MČ
Okres Strakonice

http://bezdedovice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Bezdědovice
Bezdědovice 109
388 01 Bezdědovice

Datová schránka: pmjaue4
E-mail: bezdedovice@seznam.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
14. 02. 2019 Volby do Evropského parlamentu - Informace k volbám
14. 02. 2019 Volby do Evropského parlamentu Rozhodnutí presidenta republiky
11. 02. 2019 Svolání 2. zasedání Zastupitelstva obce Bezdědovice na čtvrtek 21.2. 2019 od 18:00 hodin.
07. 02. 2019 OZNÁMENÍ O NAKLÁDÁNÍ S OBECNÍM MAJETKEM ZÁMĚR PRONÁJMU
07. 02. 2019 OZNÁMENÍ O NAKLÁDÁNÍ S OBECNÍM MAJETKEM ZÁMĚR PRODEJE
05. 02. 2019 Svolání 19. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje na čtvrtek 14. února 2019 od 10:00 hodin.
29. 01. 2019 Státní pozemkový úřad Odbor metodiky pozemkových úprav
29. 01. 2019 Oznámení o nakládání s obecním majetkem
29. 01. 2019 Oznámení o nakládání s obecním majetkem
29. 01. 2019 Oznámení o nakládání s obecním majetkem
29. 01. 2019 Oznámení o nakládání s obecním majetkem
29. 01. 2019 Svolání 11. zasedání Zastupitelstva obce Bezdědovice
29. 01. 2019 Svolání 2. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje na čtvrtek 15. prosince 2016 od 10:00 hodin.
29. 01. 2019 Svolání 10. zasedání Zastupitelstva obce Bezdědovice
29. 01. 2019 Svolání ustavujícího (1.) zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje ve volebním období 2016 – 2020 na 3. listopadu 2016 od 9:00 hodin.
29. 01. 2019 Svolání 9. zasedání Zastupitelstva obce Bezdědovice
29. 01. 2019 Přehled telefonního spojení do volebních místností - ORP Blatná
29. 01. 2019 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Oznámení
29. 01. 2019 Svolání 7. zasedání Zastupitelstva obce Bezdědovice
29. 01. 2019 Obecně závazná vyhláška obce Bezdědovice č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
29. 01. 2019 Svolání 7. zasedání Zastupitelstva obce Bezdědovice
29. 01. 2019 Změna úředních hodin na čtvrtek 25.6. 2015
29. 01. 2019 Očkování psů
29. 01. 2019 Svolání 6. zasedání Zastupitelstva obce Bezdědovice na čtvrtek 25.6. 2015
29. 01. 2019 Svolání 17. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje na čtvrtek 25. června od 10:00 hodin
29. 01. 2019 Příloha k opatření obecné povahy č.1/2015 Č.j.42685/2015/OZZL a Č.j 42688/2015/OZZL
29. 01. 2019 Opatření obecné povahy č. 1/2015 Č.J. 42688/2015/OZZL
29. 01. 2019 Opatření obecné povahy č. 1/2015 Č.j. 42685/2015/OZZL
29. 01. 2019 Závěrečný účet za rok 2014 SMOOS
29. 01. 2019 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření pro Svazek měst a obcí okresu Strakonice
29. 01. 2019 Viklanský pouťový turnaj v malé kopané
29. 01. 2019 Svolání 5. zasedání Zastupitelstva obce Bezdědovice
29. 01. 2019 Hodnotící zpráva za rok 2014 pro vypracování podkladů k návrhu státního závěrečného účtu za Svazek obcí Blatenska Jihočeského kraje
29. 01. 2019 Komentář k hodnotící zprávě za rok 2014 SOB
29. 01. 2019 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků,dobrovolných svazků obcí a regionálních rad
29. 01. 2019 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 dobrovolného svazku obcí SOB
29. 01. 2019 Veřejná vyhláška od FÚ pro Jihočeský kraj č. j.: 1116813/15/2200-11460-301165
29. 01. 2019 Svolání 4. zasedání Zastupitelstva obce Bezdědovice
29. 01. 2019 Závěrečný účet za rok 2014 SMOOS
29. 01. 2019 Svolání 16. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje na čtvrtek 16. dubna od 10:00 hodin
29. 01. 2019 Záměr o uzavření dodatku smlouvy o nájmu nemovitosti
29. 01. 2019 Návrh opatření obecné povahy sp.zn. 14VH5387/2015-15120
29. 01. 2019 Veřejná vyhláška č.j. 18198/2015-MZE-15120 Oznámení o návrzích opatření obecné povahy výzva k uplatnění připomínek
29. 01. 2019 Projednání Strategie komunitně vedeného místního rozvoje ( SCLLD ) MAS Blatensko,o.p.s.
29. 01. 2019 Výluka vlakového spojení na trati č. 203 Březnice - Strakonice
29. 01. 2019 Svolání 3. zasedání Zastupitelstva obce Bezdědovice
29. 01. 2019 Svolání 2. zasedání Zastupitelstva obce Bezdědovice
29. 01. 2019 Základní informace správce daně k podání daňového přiznání k dani z příjmu fyzických osob
29. 01. 2019 Opatření obecné povahy č.1/2015 - udělení vyjímky k lovu bobra evropského
29. 01. 2019 Oznámení o nakládání s obecním majetkem

XML