Obec Pohledy

Město, městys, obec, MČ
Okres Svitavy

http://www.svitavskoweb.cz/index.php?obec=pohledy

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Pohledy
Pohledy 89
568 02 Pohledy

Datová schránka: szea48g
E-mail: obec.pohledy@raz-dva.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 09. 2020 Nařízení Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích č. 1/2020
23. 09. 2020 Nařízení Krajské hygienické stanice v Pardubicích kraje se sídlem v Pardubicích č. 2/2020
23. 09. 2020 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
22. 09. 2020 Návrh rozpočtu - závazné ukazatele 2021
22. 09. 2020 Záměr prodat nemovitý majetek
22. 09. 2020 Informace o konání veřejného zaasedání Zastupitelstva obce Pohledy
16. 09. 2020 Oznámení voličům o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Pardubického kraje
10. 09. 2020 Vyrozumění o termínu a místu školení okrskových volebních komisí
08. 09. 2020 Oznámení o svolání prvního zasedání okrekové volební komise
03. 09. 2020 Oznámení o zveřejnění Mikroregion Svitavsko
02. 09. 2020 Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem k 1.9.2020
31. 08. 2020 Odpověď na žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 1061999 Sb ze dne 26.8.2020
28. 08. 2020 Veřejná vyhláška - aktualizace č. 3 zásad územního rozvoje Pardubického kraje
24. 08. 2020 Odpověď na žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 1061999 Sb ze dne 11.8.2020
24. 08. 2020 Odpověď na žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 1061999 Sb ze dne 6.8.2020
18. 08. 2020 Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků v obci Pohledy
16. 07. 2020 Usnesení k zápisu č. 3 /2020
16. 07. 2020 Rozpočtové opatření 2/2020
01. 07. 2020 Návrh - Smlouva o dílo
22. 06. 2020 Oznámení - Obec Pohledy zveřejňuje záměr pronájmu elektrické přípojky NN
19. 06. 2020 Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Pohledy - 13.7.2020
18. 06. 2020 Adresný záměr - Obec Pohledy x Šváb Libor
01. 06. 2020 Rozpočtové opatření 1/2020
28. 05. 2020 Rozpočtové opatření 1/2020
28. 05. 2020 Usnesení k zápisu Zastupitelstva obce č. 2/2020
15. 05. 2020 Návrh závěrečného účtu DSO MIkroregion Svitavsko za rok 2019
15. 05. 2020 Porovnání položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2019
12. 05. 2020 Smouva o zřízení služebnosti - CETIN a.s.
11. 05. 2020 Nabídka pozemků k pronájmu
08. 05. 2020 Informace o konání veřejného zasedání Zastupitelstava obce Pohledy
08. 05. 2020 Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě
08. 05. 2020 Smlouva o podmínkách provedení stavby
21. 04. 2020 Veřejná vyhláška daň z nemovitých věcí na rok 2020
21. 04. 2020 Oznámení zahájení řízení o územním plánu Pohledy
21. 04. 2020 Veřejná vyhláška zahájení řízení o územním plánu Pohledy
17. 04. 2020 Rozpočet 2020
20. 03. 2020 Změna úředních hodin
05. 03. 2020 Nemovitosti s nedostatečně identifikovaným vlastníkem
05. 03. 2020 Usnesení k zápisu č. 1/2020 ze zasedání Zatupitelstva obce Pohledy
27. 02. 2020 Závěrečný účet za rok 2019
07. 02. 2020 Informace o konání veřejného zasedání ZO Pohledy
03. 02. 2020 Výroční zpráva za rok 2019 o činnosti obce Pohledy
03. 02. 2020 Návrh závěrečného účetu za rok 2019
15. 01. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška stav..." již není dostupný.
06. 01. 2020 Oznámení o zveřejnění záměru prodat nemovitý majetek
06. 01. 2020 Oznámení o zveřejnění záměru prodat nemovitý majetek
19. 12. 2019 Oznámení o zveřejnění Mikroregion Svitavsko
12. 12. 2019 Strategický rozvojový dokument - proram rozvoje Obce Pohledy
09. 12. 2019 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy
09. 12. 2019 Rozhodnutí společné povolení prodloužení a zkapacitnění vodovodu v obci Pohledy- Horní Hynčina

XML