Obec Otín

Město, městys, obec, MČ
Okres Žďár nad Sázavou

http://otin.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Otín
Otín 37
594 01 Otín

Datová schránka: wkrbwdp
E-mail: obec.otin@tiscali.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
08. 11. 2019 Rozpočtové opatření č. 3
30. 10. 2019 OZNÁMENÍ o vyhlášení revize katastru nemovitostí - v katastrálním území Pohořílky u Otína od 20. 12. 2019 do 30. 6. 2020
25. 10. 2019 Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje Vysočina - 5. 11. 2019
21. 10. 2019 Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu příp. odstranění dřevin - e-on
09. 10. 2019 Rozpočtové opatření č. 2
20. 09. 2019 Rozpočtové opatření č.2
20. 09. 2019 Rozpočtové opatření č.3
20. 09. 2019 Rozpočtové opatření č.4
20. 09. 2019 Rozpočtové opatření č. 5
20. 09. 2019 Rozpočtové opatření č. 6
20. 09. 2019 Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce 7. 12. 2018
20. 09. 2019 Zmírnění hygienického limitu na vodovodu Geršov
20. 09. 2019 Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje 29. 1. 2019
20. 09. 2019 Rozpočtové opatření č. 7
20. 09. 2019 Výzva vlastníkům lesa - Lesy České republiky
20. 09. 2019 Návrh závěrečného účtu obce Otín za rok 2018
20. 09. 2019 Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje 19. 3. 2019
20. 09. 2019 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Otín - 29. 3. 2019
20. 09. 2019 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu
20. 09. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
20. 09. 2019 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do EP 24. - 25. 5. 2019
20. 09. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
20. 09. 2019 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Otín - 26. 4. 2019
20. 09. 2019 Veřejná vyhláška - Finanční úřad Kraje Vysočina
20. 09. 2019 Informační leták pro poplatníky daně z nemovitých věcí
20. 09. 2019 MAS MOST Vysočiny - vyhlášení výzvy č. 5 - Program rozvoje venkova
20. 09. 2019 Obecně závazná vyhláška obce Otín č. 1/2019 - školský obvod mateřské školy
20. 09. 2019 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Otín - 19. 5. 2019
20. 09. 2019 Svoz nebezpečného odpadu v obcích Otín, Pohořílky a Geršov - 21. 5. 2019
20. 09. 2019 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu 24. 5. 2019 - 25. 5. 2019
20. 09. 2019 Výsledky voleb do Evropského parlamentu 24. 5. - 25. 5. 2019
20. 09. 2019 Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje Vysočina - 18.6.2019
20. 09. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - sp..." již není dostupný.
20. 09. 2019 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Otín - 12. 7. 2019
20. 09. 2019 Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina - 10. 9. 2019 v Jihlavě
20. 09. 2019 pdf 299 kB
20. 09. 2019 pdf 876 kB
20. 09. 2019  Rozpočet v tomto a  předchozím roce
20. 09. 2019  Výroční zpráva podle  zákona č. 106/1999 Sb.
20. 09. 2019 Kompostárna Otín
20. 09. 2019 Otín - dopravní automobil
20. 09. 2019 Dotace POVV 2018 - Kompletní rekonstrukce místní komunikace v Otíně
20. 09. 2019 Schválený rozpočet obce Otín 2019
20. 09. 2019 Dotace - Nová pracovní pozice v Otíně, Reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010338
20. 09. 2019 Závěrečný účet obce Otín za rok 2018
20. 09. 2019 Výzva a upozornění od vodoprávního úřadu ve Velkém Meziříčí
20. 09. 2019 Žádost o součinnost při ochraně zemědělských pozemků - AGRO Měřín
20. 09. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
20. 09. 2019 Dotace - schůzky ohledně 3. kola kotlíkových dotací v kraji Vysočina
20. 09. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství

XML