Město Borovany

Město, městys, obec, MČ
Okres České Budějovice

http://borovany-cb.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Borovany
Žižkovo nám. 107
373 12 Borovany

Datová schránka: yenbg43
E-mail: sekretariat@borovany-cb.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
10. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o stanovení systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Borovany
10. 12. 2019 Opatření obecné povahy-kalamitní poškození lesních porostů
10. 12. 2019 Rozpočtové opatření č. 6-2019
05. 12. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II-155 v Borovanech
28. 11. 2019 Návrh opatření obecné povahy-zřízení ochranného pásma leteckého pozemního zařízení radiolokátoru Č. Budějovice
28. 11. 2019 Pozvánka na jednání Zastupitelstva města Borovany
22. 11. 2019 Opatření obecné povahy- stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
22. 11. 2019 Opatření obecné povahy č.1-2015-návrh změny- výjimka ze základních pomínek ochrany bobra evropského
15. 11. 2019 Záměr pachtu pozemku v k.ú. Borovany
15. 11. 2019 Záměr pronájmu nebytových prostor
15. 11. 2019 Návrh rozpočtu 2020
14. 11. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška o mo..." již není dostupný.
11. 11. 2019 Rozpočtové opatření č. 5-2019
04. 11. 2019 Záměr pachtu pozemku v k.ú. Hluboká u Borovan
30. 10. 2019 Veřejná vyhláška, stanovení přech. úpravy provozu
25. 10. 2019 Veřejná vyhláška - Nová komunikace Luční II-Borovany
21. 10. 2019 Pozvánka na 24. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
18. 10. 2019 Zveřejňuje záměr pachtu pozemku p.č. 4651 v k.ú. Borovany
18. 10. 2019 Zveřejňuje záměr pronajmout nebytové prostory-budovu č.p. 131 (budova tělocvičny Sýmalka)
17. 10. 2019 Zveřejňuje záměr směnit část pozemku p.č. 1331/7 a 1870/3 v k.ú. Dvorec u Třebče
10. 10. 2019 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
01. 10. 2019 Zveřejňuje záměr pronajmout-nebytové prostory bufet v areálu přírodního koupaliště Lazna
01. 10. 2019 Zveřejňuje záměr prodat pozemek p.č. 912-2 v k.ú. Borovany
01. 10. 2019 Zveřejňuje záměr pronajmout-nebytové prostory v 1. NP budovy č.p. 50 (Dům služeb) Borovany
01. 10. 2019 Zveřejňuje záměr pronajmout - nebytové prostory č.p. 703 v k.ú. Borovany
01. 10. 2019 Zveřejňuje záměr pachtu-pozemek p.č. 2990-4 v k.ú. Borovany
01. 10. 2019 Zveřejňuje záměr pronajmout-nebytové prostory č.p. 5 v k.ú. Hluboká u Borovan
01. 10. 2019 Veřejná vyhláška-4. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
01. 10. 2019 Rozpočtové opatření č. 4-2019
26. 09. 2019 Opatření obecné povahy-veřejná vyhláška-oprava povrchu vozovky silnice II-155 Borovany - Vrcov
26. 09. 2019 Veřejná vyhláška vydání změn č. 4, 5, 6 a 7 územního plánu Borovany
11. 09. 2019 Rozpočtové opatření č. 3-2019
10. 09. 2019 Dokument "Usnesení-Dražební vyh..." již není dostupný.
09. 09. 2019 Oznámení o konání Zastupitelstva Jihočeského kraje
02. 09. 2019 Pozvánka na jednání Zastupitelstva města Borovany
02. 09. 2019 Veřejná vyhláška-Opatření obecné povahy-zalesňování
14. 08. 2019 Rozšíření areálu Centra kompletního nakládání s odpady Růžov-oznámení o ukončení procesu posuzování vlivů záměru na životní prostředí
09. 08. 2019 Veřejná vyhláška-Borovany-rekonstrukce autobusového nádraží
25. 07. 2019 Zveřejňuje záměr prodat část pozemku p.č. 1973-4 v k.ú. Borovany
25. 07. 2019 Zveřejňuje záměr směnit pozemek p.č. 5111 v k.ú. Borovany
25. 07. 2019 Zveřejnuje záměr pronajmout nebytové prostory v 1. NP budovy Žižkovo nám. č.p. 149 Borovany
15. 07. 2019 Posuzování vlivů na životní prostředí-Rozšíření areálu Centra komplexního nakládání s odpady Růžov
09. 07. 2019 Oznámení o zamýšleném převodu
09. 07. 2019 Veřejná vyhláška-stanovení přechodné úpravy provozu Borůvkobraní 2019
04. 07. 2019 Veřejná vyhláška- opatření obecné povahy
04. 07. 2019 Výběrové řízení na pozici referent knihovny
20. 06. 2019 Účetní závěrka za rok 2018
20. 06. 2019 Závěrečný účet rok 2018
20. 06. 2019 Vyhláška veřejné projednání změny č.5 ÚP Borovany
19. 06. 2019 Pozvánka na 22. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

XML