Město Borovany

Město, městys, obec, MČ
Okres České Budějovice

http://borovany-cb.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Borovany
Žižkovo nám. 107
373 12 Borovany

Datová schránka: yenbg43
E-mail: sekretariat@borovany-cb.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
20. 05. 2022 Rozpočtové opatření 3-2022
20. 05. 2022 Rozpočtové opatření 4-2022
10. 05. 2022 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
05. 05. 2022 Veřejná vyhláška-stanovení přechodné úpravy provozu - Modernizace silnice II/155 a II/157 Borovany
02. 05. 2022 Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce
29. 04. 2022 Veřejná vyhláška-prodloužení stanovení přechodné úpravy provozu-Rekonstrukce mostu ev.č.155-004-uzavírka sil. II-155
28. 04. 2022 Rozpočtové opatření 2-2022
26. 04. 2022 Výběrové řízení na místo správce areálu přírodního koupaliště
25. 04. 2022 Zrušení vyhlášeného výběrového řízení referent investičního úseku energetik
22. 04. 2022 Veřejná vyhláška-Daň z nemovitých věcí na rok 2022
21. 04. 2022 Zveřejňuje záměr pronajmout nebytový prostor bez č.p. a ev. který je součástí st.p.č. 412 v k.ú. Borovany
21. 04. 2022 Zveřejňuje záměr pachtu části pozemku p.č. 2229-3 v k.ú. Borovany
21. 04. 2022 Zveřejňuje záměr pronajmout nebytový prostor č. 65-garáž v budově č.p. 56 Borovany
19. 04. 2022 Výběrové řízení-referent investičního úseku-energetik
19. 04. 2022 Výběrové řízení-referent úseku investic a technické správy majetku
11. 04. 2022 Pozvánka na jednání Zastupitelstva města Borovany
11. 04. 2022 Veřejná vyhláška-oznámení o veřejném projednání návrhu 4. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje
11. 04. 2022 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
08. 04. 2022 Zveřejňuje záměr pronajmout část pozemku p.č. 3963-12 v k.ú. Borovany
07. 04. 2022 Dokument "Dražební vyhláška pro..." již není dostupný.
06. 04. 2022 Rozpočtové opatření 1-2022
05. 04. 2022 Veřejná vyhláška-stanovení místní úpravy provozu-vjezd na povolení
01. 04. 2022 Rozhodnutí hejtmana Jihočeského kraje o vyhlášení konce období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
29. 03. 2022 Rozhodnutí hejtmana Jihočeského kraje o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
22. 03. 2022 Dokument "Veřejná vyhláška-Ozná..." již není dostupný.
21. 03. 2022 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
17. 03. 2022 Zveřejňuje záměr prodat pozemek 1845-5 a 1857-4 v k.ú. Hluboká u Borovan
16. 03. 2022 Smlouva o poskytnutí dotace TJ Calofrig 2022
15. 03. 2022 Zrušení vyhlášeného výběrového řízení - Vedoucí úseku investic a technické správy majetku
15. 03. 2022 Výběrové řízení na místo Referent úseku investic a technické správy majetku
15. 03. 2022 Územní studie Borovany-ÚS Borovany -VÝCHOD
15. 03. 2022 Zápis do 1. ročníku Základní školy Borovany pro školní rok 2022-2023
11. 03. 2022 Výběrové řízení na místo Vedoucí úseku investic a technické správy majetku
11. 03. 2022 Zveřejňuje záměr prodat část pozemku p.č. 1842-12 v k.ú. Borovany
11. 03. 2022 Zveřejňuje záměr vypůjčit tři byty v Domě s pečovatelskou službou pro ubytování ukrajinských běženců
10. 03. 2022 Veřejná vyhláška-stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci v Luční ulici, Borovany.
10. 03. 2022 Zveřejňuje záměr výpůjčky budovy bez č.p., která je součástí st.p.č. 700 v k.ú. Borovany
10. 03. 2022 Zveřejňuje záměr pachtu části pozemku p.č. 2061-1 v k .ú. Borovany
09. 03. 2022 Informace pro veřejnost-Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky
03. 03. 2022 Oznámení o zahájení provozu KACPU - pomoc Ukrajině
16. 02. 2022 Návrh evropsky významné lokality NOVÁ LOKALITA EVL Strážkovice
15. 02. 2022 Dokument "Usnesení - dražební v..." již není dostupný.
15. 02. 2022 Pozvánka na zasední Zastupitelstva Jihočeského kraje
10. 02. 2022 Informační leták - Jak správně vytápět
04. 02. 2022 Pozvánka na jednání Zastupitelstva města Borovany
03. 02. 2022 Zveřejňuje záměr pachtu části pozemku p.č. 5257 v k.ú. Borovany
03. 02. 2022 Zveřejňuje záměr pronajmout nebytové prostory v 1. NP budovy č.p. 50 Borovany
03. 02. 2022 Dokument "Veřejná vyhláška-ozná..." již není dostupný.
03. 02. 2022 Nařízení Státní veterinární správy-Zrušení vyhlášených ochranných a zdolávacích opatření
01. 02. 2022 Zrušení vyhlášeného výběrového řízení-pracovní pozice Referent-referentka investičního úseku

XML