Město Borovany

Město, městys, obec, MČ
Okres České Budějovice

http://borovany-cb.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Borovany
Žižkovo nám. 107
373 12 Borovany

Datová schránka: yenbg43
E-mail: sekretariat@borovany-cb.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
12. 06. 2019 Komplexní pozemkové úpravy Hluboká u Borovan-zápis z úvodního jednání
11. 06. 2019 Rozpočtové opatření č. 2-2019
10. 06. 2019 Veřejná vyhláška-stanovení přechodné úpravy provozu oprava silnice III-15517 v k.ú. Borovany
10. 06. 2019 Pozvánka na jednání Zastupitelstva města Borovany
06. 06. 2019 Vyhláška veřejné projednání změny č.4 ÚP Borovany
06. 06. 2019 Vyhláška veřejné projednání změny č.6 ÚP Borovany
06. 06. 2019 Vyhláška veřejné projednání změny č.7 ÚP Borovany
06. 06. 2019 Zveřejňuje záměr pachtu p.č. 2266-97 v k.ú. Borovany
06. 06. 2019 Návrh závěrečného účtu za rok 2018
04. 06. 2019 Veřejná vyhláška-odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého při prevenci závažných škod na rybářství
04. 06. 2019 Návrh účetní závěrky za rok 2018
04. 06. 2019 Návrh závěrečného účtu za rok 2018
03. 06. 2019 Zveřejňuje záměr pronajmout nebytové prostory č.p. 701 Borovany
28. 05. 2019 Zveřejňuje záměr směnit část pozemku p.č. 1331-7 a 1870-3 v k.ú. Dvorec
28. 05. 2019 Výsledky voleb do Evropského parlamentu konané ve dnech 24.5. - 25.5.2019 dle politických stran
28. 05. 2019 Výsledky voleb do Evropského parlamentu konané ve dnech 24.5. - 25.5.2019 dle volebních okrsků
28. 05. 2019 Zveřejňuje záměr pronajmout nebytové prostory č.p. 4 Borovany - suterén kulturního domu-sklad
28. 05. 2019 Zveřejňuje záměr pronajmout-nebytové prostory č.p. 56 Borovany
28. 05. 2019 Rozhodnutí-veřejná vyhláška-Výstavba chodníku v ulici U Haltýře v obci Borovany
23. 05. 2019 Zveřejňuje záměr pronajmout nebytové prostory v č.p. 701 ulice Lazna, Borovany
23. 05. 2019 Zveřejňuje záměr prodat p.č. 242-8 a p.č. 244-1 v k.ú. Třebeč
23. 05. 2019 Zveřejňuje záměr směnit pozemek p.č. 398-76 v k.ú. Hluboká u Borovan
23. 05. 2019 Zveřejňuje záměr směnit část pozemku p.č. 1331-7 a 1870-3 v k.ú. Dvorec
23. 05. 2019 Zveřejňuje záměr propachtovat část pozemku p.č. 242-8 v k.ú. Třebeč
22. 05. 2019 Informace o možnosti požádat o rychlý občanský průkaz z důvodu umožnění výkonu volebního práva
17. 05. 2019 Veřejná vyhláška-stanovení přechodné úpravy provozu
14. 05. 2019 Pozvánka na 21. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
13. 05. 2019 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za rok 2018 a dosažené skutečnosti v témže období
07. 05. 2019 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
06. 05. 2019 Veřejná vyhláška-stanovení místní úpravy -krátký příčný práh- Polní ulice Borovany
06. 05. 2019 Aukční vyhláška
03. 05. 2019 Informace o zajištění telefonního spojení do každé volební místnosti v územním obvodu města Borovany pro volby do Evropského palamentu
30. 04. 2019 Smlouva o poskytnutí dotace-TJ Calofrig 2019
25. 04. 2019 Veřejná vyhláška-Daň z nemovitých věcí na rok 2019
25. 04. 2019 Rozpočtové opatření č. 1-2019
18. 04. 2019 Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hluboká u Borovan-pozvánka na úvodní jednání
17. 04. 2019 Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II-157 v k.ú. Borovany
12. 04. 2019 Zahájení zajišťovacího řízení-Východní obchvat Borovan, silnice II-157
12. 04. 2019 Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí
11. 04. 2019 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019
11. 04. 2019 Veřejná vyhláška-Výstavba chodníku v ulici U Haltýře v obci Borovany
05. 04. 2019 Pozvánka na jednání Zastupitelstva města Borovany
04. 04. 2019 Zveřejňuje záměr pronajmout-nebytové prostory pohostinství v Třebči, budovu č.p. 50
04. 04. 2019 Zveřejňuje záměr pachtu části pozemku p.č. 3963-12 v k.ú. Borovany
04. 04. 2019 Zveřejňuje záměr pronajmout nebytové prostory v budově č.p. 4 Borovany - 2 bary , výčep a příslušenství v Kulturním domě Borovany
04. 04. 2019 Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy-ochrana lesů
02. 04. 2019 Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED v roce 2019
01. 04. 2019 Pozvánka na 20. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
26. 03. 2019 Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019-stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí
26. 03. 2019 Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele-ky Mateřské školy Nové Hrady Hradební čp. 175

XML