Město Borovany

Město, městys, obec, MČ
Okres České Budějovice

http://borovany-cb.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Borovany
Žižkovo nám. 107
373 12 Borovany

Datová schránka: yenbg43
E-mail: sekretariat@borovany-cb.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
14. 08. 2019 Rozšíření areálu Centra kompletního nakládání s odpady Růžov-oznámení o ukončení procesu posuzování vlivů záměru na životní prostředí
09. 08. 2019 Veřejná vyhláška-Borovany-rekonstrukce autobusového nádraží
25. 07. 2019 Zveřejňuje záměr prodat část pozemku p.č. 1973-4 v k.ú. Borovany
25. 07. 2019 Zveřejňuje záměr směnit pozemek p.č. 5111 v k.ú. Borovany
25. 07. 2019 Zveřejnuje záměr pronajmout nebytové prostory v 1. NP budovy Žižkovo nám. č.p. 149 Borovany
15. 07. 2019 Posuzování vlivů na životní prostředí-Rozšíření areálu Centra komplexního nakládání s odpady Růžov
09. 07. 2019 Oznámení o zamýšleném převodu
09. 07. 2019 Veřejná vyhláška-stanovení přechodné úpravy provozu Borůvkobraní 2019
04. 07. 2019 Veřejná vyhláška- opatření obecné povahy
04. 07. 2019 Výběrové řízení na pozici referent knihovny
20. 06. 2019 Účetní závěrka za rok 2018
20. 06. 2019 Závěrečný účet rok 2018
20. 06. 2019 Vyhláška veřejné projednání změny č.5 ÚP Borovany
19. 06. 2019 Pozvánka na 22. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
12. 06. 2019 Komplexní pozemkové úpravy Hluboká u Borovan-zápis z úvodního jednání
11. 06. 2019 Rozpočtové opatření č. 2-2019
10. 06. 2019 Veřejná vyhláška-stanovení přechodné úpravy provozu oprava silnice III-15517 v k.ú. Borovany
10. 06. 2019 Pozvánka na jednání Zastupitelstva města Borovany
06. 06. 2019 Vyhláška veřejné projednání změny č.4 ÚP Borovany
06. 06. 2019 Vyhláška veřejné projednání změny č.6 ÚP Borovany
06. 06. 2019 Vyhláška veřejné projednání změny č.7 ÚP Borovany
06. 06. 2019 Zveřejňuje záměr pachtu p.č. 2266-97 v k.ú. Borovany
06. 06. 2019 Návrh závěrečného účtu za rok 2018
04. 06. 2019 Veřejná vyhláška-odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého při prevenci závažných škod na rybářství
04. 06. 2019 Návrh účetní závěrky za rok 2018
04. 06. 2019 Návrh závěrečného účtu za rok 2018
03. 06. 2019 Zveřejňuje záměr pronajmout nebytové prostory č.p. 701 Borovany
28. 05. 2019 Zveřejňuje záměr směnit část pozemku p.č. 1331-7 a 1870-3 v k.ú. Dvorec
28. 05. 2019 Výsledky voleb do Evropského parlamentu konané ve dnech 24.5. - 25.5.2019 dle politických stran
28. 05. 2019 Výsledky voleb do Evropského parlamentu konané ve dnech 24.5. - 25.5.2019 dle volebních okrsků
28. 05. 2019 Zveřejňuje záměr pronajmout nebytové prostory č.p. 4 Borovany - suterén kulturního domu-sklad
28. 05. 2019 Zveřejňuje záměr pronajmout-nebytové prostory č.p. 56 Borovany
28. 05. 2019 Rozhodnutí-veřejná vyhláška-Výstavba chodníku v ulici U Haltýře v obci Borovany
23. 05. 2019 Zveřejňuje záměr pronajmout nebytové prostory v č.p. 701 ulice Lazna, Borovany
23. 05. 2019 Zveřejňuje záměr prodat p.č. 242-8 a p.č. 244-1 v k.ú. Třebeč
23. 05. 2019 Zveřejňuje záměr směnit pozemek p.č. 398-76 v k.ú. Hluboká u Borovan
23. 05. 2019 Zveřejňuje záměr směnit část pozemku p.č. 1331-7 a 1870-3 v k.ú. Dvorec
23. 05. 2019 Zveřejňuje záměr propachtovat část pozemku p.č. 242-8 v k.ú. Třebeč
22. 05. 2019 Informace o možnosti požádat o rychlý občanský průkaz z důvodu umožnění výkonu volebního práva
17. 05. 2019 Veřejná vyhláška-stanovení přechodné úpravy provozu
14. 05. 2019 Pozvánka na 21. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
13. 05. 2019 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za rok 2018 a dosažené skutečnosti v témže období
07. 05. 2019 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
06. 05. 2019 Veřejná vyhláška-stanovení místní úpravy -krátký příčný práh- Polní ulice Borovany
06. 05. 2019 Aukční vyhláška
03. 05. 2019 Informace o zajištění telefonního spojení do každé volební místnosti v územním obvodu města Borovany pro volby do Evropského palamentu
30. 04. 2019 Smlouva o poskytnutí dotace-TJ Calofrig 2019
25. 04. 2019 Veřejná vyhláška-Daň z nemovitých věcí na rok 2019
25. 04. 2019 Rozpočtové opatření č. 1-2019
18. 04. 2019 Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hluboká u Borovan-pozvánka na úvodní jednání

XML