Obec Uhlířov

Město, městys, obec, MČ
Okres Opava

http://uhlirov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Uhlířov
Uhlířov 55
747 84 Uhlířov

Datová schránka: xkabkj3
E-mail: obec@uhlirov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
16. 07. 2019 Rozpočtové opatření č. 5/2019
13. 06. 2019 Rozpočtové opatření č. 4/2019
13. 06. 2019 Rozpočtové opatření č. 3/2019
07. 06. 2019 Informace o konání 5. zasedání Zastupitelstva obce Uhlířov
15. 05. 2019 Záměr obce Uhlířov směnit nemovitý majetek
03. 05. 2019 Daň z nemovitých věcí prostřednictví SIPO
01. 05. 2019 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné - SmVak Ostrava
29. 04. 2019 Seznámení práv.a fyzic.osob a charakterem možného ohrožení, s připravovanými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení
26. 04. 2019 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné
26. 04. 2019 První zasedání okrskové volební komise - Volby do evropského parlamentu
23. 04. 2019 Veřejná vyhláška- Daň z nemovitých věcí na rok 2019
04. 04. 2019 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - ministerstvo zemědělství
27. 03. 2019 Rozpočtové opatření č. 1/2019 - Mikroregion Hvozdnice
27. 03. 2019 Usnesení 62. valné hromady Mikroregionu Hvozdnice
27. 03. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - Ná..." již není dostupný.
21. 03. 2019 Závěrečný účet Mikroregionu Hvozdnice 2018
21. 03. 2019 Volby do evropského parlamentu -ustanovení zapisovatele, počet členů komise, počet volebních okrsků, doba a místo konání
19. 03. 2019 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Uhlířov č. 4/2019 konaného dne 18. března 2019
19. 03. 2019 Rozpočtové opatření č. 2/2019
19. 03. 2019 Střednědobý výhled rozpočtu obce Uhlířov na léta 2020 – 2024
19. 03. 2019 Závěrečný účet obce za rok 2018
12. 03. 2019 Žádost o vyvěšení aktualizovaného seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků
07. 03. 2019 Informace o konání 4. zasedání Zastupitelstva obce Uhlířov
07. 03. 2019 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Uhlířov na léta 2020-2024
06. 03. 2019 Návrh závěrečného účtu obce Uhlířov za rok 2018
15. 02. 2019 Rozpočtová opatření čís.  1/2019
29. 01. 2019 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Uhlířov č.3/2019 konaného dne 28. ledna 2019
28. 01. 2019 Oznámení o konání veřejného licitačního řízení - město Příbor
18. 01. 2019 Informace o konání 3. zasedání Zastupitelstva obce Uhlířov
17. 01. 2019 Výzva k předkládání žádostí o finanční příspěvek
16. 01. 2019 Rozpočtová opatření čís.  11/2018
10. 01. 2019 Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů za rok 2018
08. 01. 2019 Rozpočtové opatření 2/2018 Mikroregion Hvozdnice
20. 12. 2018 Veřejná vyhláškaOdbor územního plánování a stavebního úřadu -Usnesení opravuje zřejmé nesprávnosti
17. 12. 2018 Oznámení o záměru propachtovat pozemek - rybník
17. 12. 2018 Rozpočtová opatření čís.  10/2018
17. 12. 2018 Rozpočet Mikroregionu Hvozdnice na rok 2019
12. 12. 2018 Usnesení   z jednání Zastupitelstva obce Uhlířov č. 2/2018  konaného dne 10. Prosince 2018
12. 12. 2018 Nařízení č. 3/2018, kterým se zrušuje nařízení č.1/2005
12. 12. 2018 Obecně závazná vyhláška obce Uhlířov č. 4/2018 o místním poplatku ze psů
12. 12. 2018 Obecně závazná vyhláška obce Uhlířov č. 2/2018, kterou se vydává požární řád
11. 12. 2018 Rozpočet obce Uhlířov na rok 2019
11. 12. 2018 Střednědobý výhled rozpočtu obce Uhlířov na léta 2018 – 2021
04. 12. 2018 Základní údaje o vyhotovení dokumentace - ÚP Uhlířov - úplně znění po změně č.1 - obal
04. 12. 2018 Základní údaje o vyhotovení dokumentace - ÚP Uhlířov - úplně znění po změně č.1
04. 12. 2018 Legenda č.II.B.1.-koordinační výkres
04. 12. 2018 Koordinační výkres
04. 12. 2018 Legenda č.I.B.1.-výkres základního členění území
04. 12. 2018 Výkres základního členění území
04. 12. 2018 Legenda č.I.B.4.-výkres veřejně prospěšných staveb a asanací

XML