Obec Uhlířov

Město, městys, obec, MČ
Okres Opava

http://uhlirov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Uhlířov
Uhlířov 55
747 84 Uhlířov

Datová schránka: xkabkj3
E-mail: obec@uhlirov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
15. 02. 2019 Rozpočtová opatření čís.  1/2019
29. 01. 2019 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Uhlířov č.3/2019 konaného dne 28. ledna 2019
28. 01. 2019 Oznámení o konání veřejného licitačního řízení - město Příbor
18. 01. 2019 Informace o konání 3. zasedání Zastupitelstva obce Uhlířov
17. 01. 2019 Výzva k předkládání žádostí o finanční příspěvek
16. 01. 2019 Rozpočtová opatření čís.  11/2018
10. 01. 2019 Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů za rok 2018
08. 01. 2019 Rozpočtové opatření 2/2018 Mikroregion Hvozdnice
20. 12. 2018 Veřejná vyhláškaOdbor územního plánování a stavebního úřadu -Usnesení opravuje zřejmé nesprávnosti
17. 12. 2018 Oznámení o záměru propachtovat pozemek - rybník
17. 12. 2018 Rozpočtová opatření čís.  10/2018
17. 12. 2018 Rozpočet Mikroregionu Hvozdnice na rok 2019
12. 12. 2018 Usnesení   z jednání Zastupitelstva obce Uhlířov č. 2/2018  konaného dne 10. Prosince 2018
12. 12. 2018 Nařízení č. 3/2018, kterým se zrušuje nařízení č.1/2005
12. 12. 2018 Obecně závazná vyhláška obce Uhlířov č. 4/2018 o místním poplatku ze psů
12. 12. 2018 Obecně závazná vyhláška obce Uhlířov č. 2/2018, kterou se vydává požární řád
11. 12. 2018 Rozpočet obce Uhlířov na rok 2019
11. 12. 2018 Střednědobý výhled rozpočtu obce Uhlířov na léta 2018 – 2021
04. 12. 2018 Základní údaje o vyhotovení dokumentace - ÚP Uhlířov - úplně znění po změně č.1 - obal
04. 12. 2018 Základní údaje o vyhotovení dokumentace - ÚP Uhlířov - úplně znění po změně č.1
04. 12. 2018 Legenda č.II.B.1.-koordinační výkres
04. 12. 2018 Koordinační výkres
04. 12. 2018 Legenda č.I.B.1.-výkres základního členění území
04. 12. 2018 Výkres základního členění území
04. 12. 2018 Legenda č.I.B.4.-výkres veřejně prospěšných staveb a asanací
04. 12. 2018 Výkres veřejně prospěšných staveb a asanací
04. 12. 2018 Legenda k výkresu č.I.B.3.-koncepce technické infrastruktury
04. 12. 2018 Výkres koncepce technické infrastruktury
04. 12. 2018 Legenda č.I.B.2.- hlavní výkres
04. 12. 2018 Hlavní výkres
27. 11. 2018 Informace o konání 2. zasedání Zastupitelstva obce Uhlířov
27. 11. 2018 Oznámení o změně ceny vodného od 1.1.2019
26. 11. 2018 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Mikroregionu Hvozdnice
22. 11. 2018 Návrh rozpočtu Mikroregionu Hvozdnice na rok 2019
13. 11. 2018 Záměr obce Uhlířov prodat a směnit nemovitý majetek
13. 11. 2018 Rozpočtová opatření čís.  9/2018
13. 11. 2018 Veřejná vyhláška - zveřejnění opatření obecné povahy, Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje
08. 11. 2018 Návrh rozpočtu obce Uhlířov na rok 2019
01. 11. 2018 Usnesení z ustavujících zasedání Zastupitelstva obce Uhlířov konaného dne 31.10.2018
30. 10. 2018 Rozpočtová opatření čís.  8/2018
22. 10. 2018 Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného ZO Uhlířov
19. 10. 2018 Nařízení obce Uhlířov č. 1/2018 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje, nabízení služeb a stanovení míst pro prodej mimo stále provozovny na území obce Uhlířov
19. 10. 2018 OZV č. 2/2016 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností
19. 10. 2018 OZV č. 2/2015 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
19. 10. 2018 OZV č. 3/2015, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Uhlířov
19. 10. 2018 OZV 9/2010 o místním poplatku ze vstupného
19. 10. 2018 OZV 8/2010 o místním poplatku ze psů
19. 10. 2018 OZV 1/2008 Požární řád obce
19. 10. 2018 OZV č.2/2005, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy
19. 10. 2018 Nařízení č.1/2005, kterým se vymezují úseky místních komunikací a jejich úseky v obytné zóně, které nelze užívat ke stání nákladního vozidla nebo jízdní soupravy.

XML