Obec Dolní Tošanovice

Město, městys, obec, MČ
Okres Frýdek-Místek‎

http://dolnitosanovice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Dolní Tošanovice
Dolní Tošanovice 121
739 53 Dolní Tošanovice

Datová schránka: ypbaxme
E-mail: urad@dolnitosanovice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
26. 03. 2020 Upozornění Finančního úřadu - sběrné boxy
26. 03. 2020 Volba prezidenta - výsledky v obci Dolní Tošanovice
26. 03. 2020 Veřejná vyhláška - provádění zeměměřických prací
26. 03. 2020 Nařízení státní veterinární správy
26. 03. 2020 Vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vniku požárů na území Moravskoslezského kraje
26. 03. 2020 Oznámení o schválení Rozpočtového opatření č. 4/2018
26. 03. 2020 Návrh rozpočtu SOPS na rok 2019
26. 03. 2020 Pozvání na zasedání zastupitelstva dne 26.2.2019
26. 03. 2020 Veřejná vyhláška - medvěd hnědý
26. 03. 2020 Nařízení státní veterinární správy
26. 03. 2020 Pozvání na zasedání zastupitelstva obce 30. 9. 2019
26. 03. 2020 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí
26. 03. 2020 Obecně závazná vyhláška obce Dolní Tošanovice č. 2/2019 o místních poplatcích
26. 03. 2020 Usnesení stavebního úřadu Hnojník
24. 03. 2020 Rozpočtové opatření č. 1/2020
24. 03. 2020 Oznámení o schválení Rozpočtového opatření č. 1/2020
24. 03. 2020 Usnesení vlády o přijetí krizového opatření a další informace
23. 03. 2020 Jak nakládat s použitými rouškami
23. 03. 2020 ROUŠKY pro občany
19. 03. 2020 VÝZVA OBČANŮM
17. 03. 2020 Uzavření sběrného dvora Třanovice
17. 03. 2020 Firma Tozos - pozastavení prodeje mléka ze dvora
17. 03. 2020 Usnesení vlády o přijetí krizového opatření a další informace
16. 03. 2020 Zápis a usnesení z 9. zasedání 11. 3. 2020
16. 03. 2020 Usnesení vlády o přijetí krizového opatření
16. 03. 2020 ZŘÍZENÍ KRIZOVÉHO ŠTÁBU
15. 03. 2020 Oznámení o uzavření obecního úřadu
15. 03. 2020 Usnesení vlády o nouzovém stavu
12. 03. 2020 Informace KÚ MSK - OMEZENÍ DOPRAVY
12. 03. 2020 Uzavření Knihovny Třinec
12. 03. 2020 Sdružení obcí povodí Stonávky - Rozpočet na rok 2018, Rozpočtové opatření č.4/2017, Střednědový výhled rozpočtu na období 2019-2021
12. 03. 2020 Návrh závěrečného účtu obce za rok 2017
12. 03. 2020 Oznámení o schválení Rozpočtového opatření č. 2/2018
12. 03. 2020 Stanovení počtu členů OVK, informace o počtu a sídle vol. okrsku, určení zapisovatele pro volby do zastupitelstev obcí
12. 03. 2020 Pozvání na zasedání zastupitelstva 17. 12. 2018
12. 03. 2020 Oznámení o zveřejnění Rozpočtu 2019 a Střednědobého výhledu rozpočtu SOPS
12. 03. 2020 Zasedání okrskové volební komise k volbám do Evropského parlamentu
12. 03. 2020 Návrh závěrečného účtu SOPS za rok 2018
12. 03. 2020 Oznámení o schválení Rozpočtového opatření č. 4/2019
12. 03. 2020 Veřejná vyhláška - zahájení územního řízení
12. 03. 2020 Obecně závazná vyhláška obce Dolní Tošanovice č. 1/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
12. 03. 2020 Pozvání na zasedání zastupitelstva obce dne 11.3.2020
11. 03. 2020 Záměr zřízení práva stavby
11. 03. 2020 Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor
11. 03. 2020 Návrh závěrečného účtu obce Dolní Tošanovice za rok 2019
10. 03. 2020 Mimořádné opatření o zákazu konání akcí
10. 03. 2020 Informace pro občany - jak se chovat v karanténě
09. 03. 2020 Usnesení stavebního úřadu Hnojník
04. 03. 2020 Informace bezpečnostní rady Moravskoslezského kraje
03. 03. 2020 Pozvání na zasedání zastupitelstva obce dne 11.3.2020

XML