Obec Dolní Tošanovice

Město, městys, obec, MČ
Okres Frýdek-Místek‎

http://dolnitosanovice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Dolní Tošanovice
Dolní Tošanovice 121
739 53 Dolní Tošanovice

Datová schránka: ypbaxme
E-mail: urad@dolnitosanovice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
11. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí
08. 11. 2019 Pozvání na akci Rozsvícení vánočního stromu 30. 11. 2019
06. 11. 2019 Veřejná vyhláška - zahájení územního řízení
04. 11. 2019 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce
04. 11. 2019 Návrh rozpočtu na rok 2020
04. 11. 2019 Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor
29. 10. 2019 Oznámení o uzavření obecního úřadu
29. 10. 2019 Oznámení o zveřejnění Střednědobého výhledu Sdružení obcí povodí Stonávky
29. 10. 2019 Oznámení o schváleném rozpočtovém opatření č. 6
29. 10. 2019 Pozvání na zasedání zastupitelstva obce 13. 12.. 2017 od 17 hodin
29. 10. 2019 Volba prezidenta - výsledky II. kola v obci Dolní Tošanovice
29. 10. 2019 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a cenových předpisů pro vodné
29. 10. 2019 Pozvání na zasedání zastupitelstva 4. 6. 2018
29. 10. 2019 Oznámení o zahájení ÚŘ - H. Domaslavice, Richter, stížnost DTS
29. 10. 2019 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise
29. 10. 2019 Oznámení o schválení rozpočtového opatření č. 5/2018
29. 10. 2019 Zveřejnění záměru prodat část pozemku
29. 10. 2019 1/2019 Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
29. 10. 2019 Nařízení státní veterinární správy
29. 10. 2019 Oznámení o schválení Rozpočtového opatření č. 3/2019
29. 10. 2019 Oznámení o schválení Rozpočtového opatření č. 5/2019
21. 10. 2019 Trh vzdělávání a uplatnění 2019
20. 10. 2019 Veřejná vyhláška-Doručení návrhu aktualizace Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (návrh opatření obecné povahy) a oznámení o konání veřejného projednání
20. 10. 2019 Výsledky voleb do PS Parlamentu ČR v Dolních Tošanovicích
20. 10. 2019 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu SOPS
20. 10. 2019 Pozvání na zasedání zastupitelstva obce 31. 1. 2018 od 17 hodin
20. 10. 2019 Veřejná vyhláška o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu - daň z nemovitých věcí 2018
20. 10. 2019 Návrh závěrečného účtu SOPS za rok 2017
20. 10. 2019 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy Ministerstva obrany
20. 10. 2019 Pozvání na ustavující zasedání zastupitelstva obce 31.10.2018
20. 10. 2019 Veřejná vyhláška
20. 10. 2019 Návrh závěrečného účtu obce Dolní Tošanovice za rok 2018
20. 10. 2019 Pozvání na zasedání zastupitelstva dne 13.5.2019
20. 10. 2019 Zveřejnění záměru pronájmu nemovitosti
20. 10. 2019 Veřejná výzva na obsazení pracovního místa úředníka
17. 10. 2019 Veřejná vyhláška
17. 10. 2019 Oznámení o vymezení kratší doby nočního klidu
17. 10. 2019 OZV 3/2017, která ruší OZV 2/2017
17. 10. 2019 Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor
17. 10. 2019 Návrh rozpočtu SOPS na rok 2018
17. 10. 2019 Návrh rozpočtu na rok 2018
17. 10. 2019 Oznámení o době a místě konání volby prezidenta republiky II.kolo
17. 10. 2019 Seznámení s podklady rozhodnutí - PZ Horní Tošanovice
17. 10. 2019 1/2018 Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
17. 10. 2019 Pozvání na zasedání zastupitelstva 17. 4. 2018
17. 10. 2019 Nařízení státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření moru včelího plodu
17. 10. 2019 Zveřejnění záměru obce uzavřít dodatky k nájemním smlouvám
17. 10. 2019 Zveřejnění seznamu volebních obvodů, počtu členů zastupitelstva a počtu podpisů na peticích pro volby do Zastupitelstva obce Dolní Tošanovice
17. 10. 2019 Oznámení počtu členů zastupitelstva obce pro volební období 2018-2022
17. 10. 2019 Pozvání na zasedání zastupitelstva obce dne 29. 8. 2018 od 16 hodin

XML