Obec Bedřichov

Město, městys, obec, MČ
Okres Jablonec nad Nisou

http://bedrichov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Bedřichov
Bedřichov 218
468 12 Bedřichov

Datová schránka: 97abtyg
E-mail: obec@bedrichov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
04. 12. 2023 Mikroregion Jizerské hory - schválený rozpočet na rok 2024
30. 11. 2023 Magistrát města Jablonec nad Nisou - oznámení o zahájení řízeni, vodovod a kanalizace k objektům na Hašlerově chatě
21. 11. 2023 Obecně závazná vyhláška č.9/2023 o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství
21. 11. 2023 Obecně závazná vyhláška č. 8/203 k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně
21. 11. 2023 Obecně závazná vyhláška č. 7/2023 o regulaci hlučných činností
21. 11. 2023 Obecně závazná vyhláška č.6/2023 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se reguluje používání zábavní pyrotechniky
21. 11. 2023 Obecně závazná vyhláška č. 5/2023 o nočním klidu
21. 11. 2023 Obecně závazná vyhláška č. 4/2023 požární řád
21. 11. 2023 Obecně závazná vyhláška - č.2/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
21. 11. 2023 Obecně závazná vyhláška - č.1/2021 o místním poplatku z pobytu
21. 11. 2023 Řád veřejného pohřebiště
21. 11. 2023 Nařízení obce 1/2014 Požární řád obce Bedřichov
21. 11. 2023 OZV 2/2012 K zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství
21. 11. 2023 OZV 3/2009 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti
20. 11. 2023 Záměr č. 13/2023 - dodatek k nájemní smlouvě Lanový park stadion
20. 11. 2023 Záměr č. 12/2023 - VB kabely NN - P4
20. 11. 2023 Záměr č. 11/2023 - VB kabely NN Kačák Hraničná
20. 11. 2023 Finanční úřad - revize katastru a informace o daňové povinnosti pro vlastníky nemovitostí
16. 11. 2023 JIZERSKÁ o.p.s. - Výroční zpráva včetně zprávy auditora za období 1.1. - 31.12.2022
16. 11. 2023 Rozpočtová změna č. 3/2023
16. 11. 2023 9. zasedání Zastupitelstva obce Bedřichov dne 7.11.2023
31. 10. 2023 Program 9. zasedání zastupitelstva obce Bedřichov v úterý 7.11.2023 od 18h na Obecním úřadě v Bedřichově
30. 10. 2023 Mikroregion Jizerské hory - návrh rozpočtu pro rok 2024
12. 10. 2023 ČEZ - upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
06. 10. 2023 Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu u č.e. 1592, 23.10.-27.10.2023
06. 10. 2023 Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu u č.e. 1592, 23.10.-27.10.2023
04. 10. 2023 Dotace č. 7/2023 - Bedřichováci - Antonínská pouť
04. 10. 2023 Dotace č. 6/2023 - Bedřichováci - čarodějnice
04. 10. 2023 Dotace č. 2/2023 - Bedřichováci Bedřich
04. 10. 2023 Dotace z rozpočtu obce č.6/2022, Spolek Bedřichováci
04. 10. 2023 Dotace z rozpočtu obce, smlouva č. 6/2022 - Spolek Bedřichováci
02. 10. 2023 Nařízení státní veterinární správy - opatření k zamezení šíření afrického moru prasat v Libereckém kraji
26. 09. 2023 Veřejná vyhláška AOPK - řešení při výskytu problematických jedinců vlka obecného
22. 09. 2023 Veřejná vyhláška o krátkodobé úplné uzavírce dne 14.10.2023 - ČT AUTHOR CUP 2023
15. 09. 2023 Záměr č. 10/2023 - Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě - vodovod a kanalizace (Hašlerka) na p.p.č. 722/1, k.ú. Bedřichov u Jablonce nad Nisou
13. 09. 2023 Oznámení o měření rychlosti v obci Bedřichov od 15.9.2023
11. 09. 2023 Záměr č. 9 - záměr pronájmu části p.p.č. 296, k.ú. Bedřichov u Jablonce nad Nisou, obec Bedřichov
11. 09. 2023 Záměr č. 8 - záměr prodeje části p.p.č. 296, kú. Bedřichov u Jablonce nad Nisou, obec Bedřichov
11. 09. 2023 Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu na místní komunikaci p.p.č. 753/1 u č.p. 180, 9.10.-12.10.2023
04. 09. 2023 Veřejná vyhláška- Návrh změny územního plánu Bedřichov č. 3
04. 09. 2023 8. zasedání Zastupitelstva obce Bedřichov, dne 29.8.2023
28. 08. 2023 Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu Road Classics Liberec 2023-silniční cyklozávod 16.9.2023
28. 08. 2023 Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu Road Classics Liberec 2023-silniční cyklozávod 16.9.2023
25. 08. 2023 Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí parkovací dům s retenční nádrží, přípojky na veřejný rozvod elektřiny a napouštěcího potrubí
22. 08. 2023 Pozvánka na 8. zasedání zastupitelstva obce Bedřichov v úterý 29.8.2023 od 18h na OÚ
22. 08. 2023 Veřejná vyhláška - úprava provozu Kristiánov-Sklářské slavnosti 2.9.2023
11. 08. 2023 Veřejná vyhláška -přechodná úprava pozemní komunikace - 5.9.-25.9.2023 naproti penzionu Eliška
31. 07. 2023 Záměr č. 7/2023 - Smlouva o zřízení služebnosti CETIN - Rozšíření komunikace k Nise, most k parkovišti Nisa
20. 07. 2023 Sdělení dle zákona č. 106/1999 Sb. - ubytovací poplatky
20. 07. 2023 Sdělení dle zákona 106/1999 Sb. - pronájem parkovišť M ČR horských kol

XML