Obec Bedřichov

Město, městys, obec, MČ
Okres Jablonec nad Nisou

http://bedrichov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Bedřichov
Bedřichov 218
468 12 Bedřichov

Datová schránka: 97abtyg
E-mail: obec@bedrichov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
17. 06. 2021 Pozvánka na 23. zasedání zastupitelstva obce - čtvrtek 24.6.2021 od 17h na Obecním úřadě
10. 06. 2021 Veřejná vyhláška - uzavírka komunikace k Nise - 21.6.2021-31.10.2021
10. 06. 2021 Veřejná vyhláška - Plán udržitelné městské mobility Liberec-Jablonec nad Nisou
07. 06. 2021 Obecně závazná vyhláška - č.1/2021 o místním poplatku z pobytu
04. 06. 2021 Dodatečné informace č.1 - Zakázka malého rozsahu - výběrové řízení na dodavatele stavební práce "Propojení Maliníku s centrem obce pro pěší"
02. 06. 2021 Mikroregion JH - schválený závěrečný účet 2020
01. 06. 2021 Veřejná vyhláška - místní úprava provozu v případě zaplnění parkovišť
31. 05. 2021 Veřejná vyhláška - Národní plán povodí Labe
25. 05. 2021 22. Zasedání zastupitelstva obce Bedřichov dne 20.5.2021
25. 05. 2021 Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2022-2025
25. 05. 2021 Závěrečný účet obce 2020 schválený 20.5.2021 a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
25. 05. 2021 Záměr č.8/2021 - prodej pozemku p.p.č. 5/4
25. 05. 2021 Záměr č.9/2021 - prodej pozemku p.p.č.141/1, 142/2
24. 05. 2021 Zakázka malého rozsahu - výběrové řízení na dodavatele stavební práce "Propojení Maliníku s centrem obce pro pěší"
20. 05. 2021 Záměr č.7/2021 - ČEZ věcné břemeno -služebnost p.p.č. 616/16 - kabel NN
20. 05. 2021 Veřejná vyhláška - rozhodnutí AOPK
13. 05. 2021 Pozvánka na 22. zasedání zastupitelstva obce - čtvrtek 20.5.2020 od 17h na Obecním úřadě
11. 05. 2021 Závěrečný účet obce 2020 - návrh
06. 05. 2021 Záměr č.6/2021 - prodej části p.p.č. 161/1 a části pozemku 153
22. 04. 2021 Záměr č.5/2021 - ČEZ věcné břemeno -služebnost p.p.č. 727 - kabel NN
22. 04. 2021 Veřejná vyhláška - Severočeská vodárenská společnost - vodné, stočné
21. 04. 2021 Mikroregion JH - NÁVRH závěrečný účet 2020
21. 04. 2021 Veřejná vyhláška - Finanční úřad- daň z nemovitosti 2021
19. 04. 2021 Oznámení-opakované projednání návrhu územního plánu Liberec
16. 04. 2021 Informace dle zákona č.106/1999 Sb. - k územnímu plánu
16. 04. 2021 Informace dle zákona č.106/1999 Sb. - ke studii chodníků
15. 04. 2021 21. Zasedání zastupitelstva obce Bedřichov dne 8.4.2021
15. 04. 2021 Záměr č.3/2021 - věcné břemeno ČEZ p.p.č. 205/4,218/5,753
15. 04. 2021 Záměr č.4/2021 - prodloužení nájemní smlouvy Bedřichov č.p. 307-prodejna sportovních potřeb
14. 04. 2021 Rozpočtová změna č. 2/2021
14. 04. 2021 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bedřichov za rok 2020
14. 04. 2021 Dopravní sdružení obcí Jablonecka - závěrečný účet 2020
13. 04. 2021 Veřejná vyhláška oznámení - aktualizace č.1 zásad územního rozvoje LK
08. 04. 2021 Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2019 - 2021-návrh
06. 04. 2021 Plán péče o CHKO Jizerské hory na období 2021-2030
06. 04. 2021 Veřejná vyhláška o zahájení řízení - AOPK ČR
01. 04. 2021 Pozvánka na 21. zasedání zastupitelstva obce - čtvrtek 8.4.2021 od 17h na Obecním úřadě
15. 03. 2021 Oznámení veřejnou vyhláškou - místní úprava provozu na pozemní komunikaci v případě zaplnění parkovišť
12. 03. 2021 Dopravní sdružení obcí Jablonecka - schválený rozpočet na rok 2021
11. 03. 2021 Záměr č.2/2021 - prodej části p.p.č. 161/1 a části p.p.č. 153, celkem 2395m2
10. 03. 2021 Řád veřejného pohřebiště
09. 03. 2021 Jednací řád
09. 03. 2021 Sazebník úhrad
09. 03. 2021 Rozpočtová změna č. 1/2021
09. 03. 2021 Rozpočtová změna č. 6/2020
05. 03. 2021 20. Zasedání zastupitelstva obce Bedřichov dne 25.2.2021
05. 03. 2021 Žádost 106/1999 Sb. - 22.2.2021 - pozemek p.p.č. 522/4
01. 03. 2021 Stížnost dle zákona 106/1999 Sb. - věci projednávané na 19. OZ
01. 03. 2021 Žádost 106/1999 Sb. - 15.2.2021
19. 02. 2021 Dopravní sdružení obcí Jablonecka - NÁVRH rozpočtu 2021

XML