Město Hradec Králové

Okresní město
Okres Hradec Králové

http://mmhk.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Hradec Králové
Československé armády 408/51
500 03 Hradec Králové

Datová schránka: bebb2in
E-mail: posta@mmhk.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
09. 04. 2020 Stanovení DZ Chmelova u čp. 412 - KODAP HK vyhrazené parkování
09. 04. 2020 rozhodnutí o umístění stavby: silnice III 29913 Lochenice - průtah chodníky
09. 04. 2020 rozhodnutí - společné povolení (U+S): " Chodníky v Chlumu "
09. 04. 2020 Oznámení o konání 15. zasedání Zastupitelstva města Hradec Králové dne 20.04.2020
09. 04. 2020 Nařízení města Hradec Králové č. 3/2020- Tržní řád
08. 04. 2020 Aukční vyhláška - elektronická aukce - 12. - 14. 5. 2020
07. 04. 2020 Dražební jednání - Usnesení o odročení na 26.05.2020, 10:00 hod. - č.j. 133 EX 232/09-375
07. 04. 2020 oznámení o zahájení řízení - ZSPD + prodloužení, stanoviska: Lávka přes Labe v Hradci Králové,
07. 04. 2020 oznámení o zahájení řízení - jednání: změna UR - kabelové vedení NN, ul. Kmochova, A. Doležala, Cejp
07. 04. 2020 rozhodnutí - prodloužení platnosti rozhodnutí: Rekonstrukce ulice Hlavní
07. 04. 2020 Oznámení o zrušení - Výběrové řízení č. HMSU/03/2020 s aukcí, k.ú. Slezské Předměstí
07. 04. 2020 Město Hradec Králové: Stanovení místní úpravy na místních komunikacích
07. 04. 2020 k.ú. Kukleny: Stanovení přechodné úpravy na místních komunikacích
06. 04. 2020 Opatření obecné povahy - lesy - kůrovec
06. 04. 2020 OM1/053/2020 - prodej, k.ú. Slezské Předměstí
06. 04. 2020 ŽP07 stavba vodního díla: "Kanalizace Libčany - průtah obcí"
06. 04. 2020 Stanovení přechodné úpravy na silnicích II.a III.třídy: území ORP PŘÚ DZ silnice - sil. II/325,III/3
06. 04. 2020 Stanovení přechodné úpravy na silnicích II.a III.třídy: území ORP PŘÚ DZ silnice - sil.III/32439 v k
06. 04. 2020 Stanovení přechodné úpravy na silnicích II.a III.třídy: území ORP PŘÚ DZ silnice - sil.II/323 a most
03. 04. 2020 Závěr zjišťovacího řízení k oznámení koncepce Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckéh...
03. 04. 2020 Opatření obecné povahy č. 1/2020, výjimka a souhlas ke vstupům a vjezdům pro motor. vozidla
02. 04. 2020 Stanovení přechodné úpravy na silnicích II.a III.třídy: OZUK ( stavební práce ) - sil. III/29912 na
01. 04. 2020 k.ú. Slezské Předměstí: Stanovení přechodné úpravy na silnicích II.a III.třídy
01. 04. 2020 Oznámení o uložení písemnosti - Michal Jaroš
01. 04. 2020 Oznámení o uložení písemnosti - Štěpán Baliar
01. 04. 2020 Oznámení o uložení písemnosti - Michal Jaroš
01. 04. 2020 Oznámení o uložení písemnosti - Petr Gábor
01. 04. 2020 Opatření obecné povahy návrh stanovení místní úpravy provozu, č.j. KUKHK-40211/DS/2020-4 (Po)
31. 03. 2020 Rozhodnutí o prominutí příslušenství místního poplatku z důvodu mimořádné události
31. 03. 2020 Oznámení o uožení písemnosti-Usnesení o ust.opatrovníka(Scarlett Némethová)
31. 03. 2020 Oznámení o uožení písemnosti-Usnesení o ust.opatrovníka(Armando Németh)
31. 03. 2020 Oznámení o uožení písemnosti-Usnesení o ust.opatrovníka(Soňa Némethová)
31. 03. 2020 081 EX 17138/14-292 Dražební vyhláška - elektronická dražba - 7. 5. 2020
31. 03. 2020 OM2/30/20 záměr uzavřít NS na NP č. 500 v ulici SNP čp.583
31. 03. 2020 Čištění pro TSHK - rozhodnutí: Blokové čištění - 5/2020 - Technické služby
31. 03. 2020 Čištění pro TSHK - rozhodnutí: Blokové čištění - 5/2020 - Technické služby
30. 03. 2020 Oznámení o zrušení II. opak. veř. projednání Změny č. 2 Územního plánu Třebechovice p.O. veř. vyhl.
30. 03. 2020 Informace o provozu podatelny
27. 03. 2020 OM1/052/2020/Stř, nájem části pozemku pp.č. 2025/1, k.ú. Kukleny
27. 03. 2020 Konkursní řízení ZŠ M. Horákové - vyhlášení
27. 03. 2020 Zápis do 1. tříd základních škol
27. 03. 2020 Nadační fond na podporu královéhradeckých středoškolských studentů - Oznámení 2020
27. 03. 2020 Dražební vyhláška - Usnesení - 194 EXD 2/20-6, 28.04. 2020, 10:15 hod.
27. 03. 2020 Dražební jednání - Usnesení - č.j. 167 EX 2585/09-818, 23.06.2020, 11:20 hod.
27. 03. 2020 Dražební vyhláška - Usnesení - č.j. 030 EX 4874/19-59, 05.05. 2020, 10:00 hod.
26. 03. 2020 Stanovení přechodné úpravy na silnicích II.a III.třídy: území ORP PŘÚ DZ silnice - sil.II/327 (Kozel
26. 03. 2020 Stanovení místní úpravy na silnicích II.a III.třídy: území ORP MÚ DZ MKO - MK ul. Pod Domy před čp.9
26. 03. 2020 Stanovení přechodné úpravy na místních komunikacích: Stanovení PŘÚ DZ MK - Bří Štefanů - Matex HK
26. 03. 2020 Stanovení přechodné úpravy na místních komunikacích: Stanovení PŘÚ DZ MK - Věkošská, VAK Stavby
26. 03. 2020 veřejná vyhláška - oznámení o vydání OOP - zrušení Regulačního plánu Hradec Králové - Hořická ulice

XML