Město Hradec Králové

Okresní město
Okres Hradec Králové

http://mmhk.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Hradec Králové
Československé armády 408/51
500 03 Hradec Králové

Datová schránka: bebb2in
E-mail: posta@mmhk.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
03. 07. 2020 Výběrové řízení na pozici: Referent/ka - přestupky
03. 07. 2020 OM2/60/20 záměr uzavřít NS na NP č. 501 v ulici Selicharova čp.1421
03. 07. 2020 Z1 ÚP Boharyně - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu, vyhláška
03. 07. 2020 Stanovení přechodné úpravy na místních komunikacích: Stanovení PŘÚ DZ MK - ul. Pod Zámečkem, Brněnsk
03. 07. 2020 Stanovení přechodné úpravy na místních komunikacích: Uzavírka a stanovení DZ PŘÚ DZ MK Pražská tříd
03. 07. 2020 ŽP07 stavba vodního díla: Vysoká nad Labem - žádost o společné územní a stavební řízení ve věci: "PR
02. 07. 2020 OM1/098/2020 - dodatek k NS č. 1148/1998
02. 07. 2020 Posuzování vlivů na životní prostředí "nové zahájení zjišťovacího řízení" - KÚ Pardubického kraje
02. 07. 2020 Aukční vyhláška - č.j. UZSVM/H/8812/2020-HMSO Hradec Králové, k.ú. Třebeš
02. 07. 2020 Stanovení přechodné úpravy na silnicích II.a III.třídy: Stanovení PŘÚ DZ silnice - sil. III/32316,II
02. 07. 2020 Stanovení místní úpravy na silnicích II.a III.třídy: Stanovení MÚ DZ silnice - MK a sil.II/325, III/
02. 07. 2020 Oznámení osobám s trvalým pobytem Československé armády 408,Hradec Králové
02. 07. 2020 Dotační program Calendarium Regina 2021
02. 07. 2020 Aukční vyhláška - č.j. UZSVM/H/8524/2020-HMSO Hradec Králové, k.ú. Slezské Předměstí
02. 07. 2020 Dražební vyhláška - Usnesení - č.j. 030 EX 6438/18-64, 13.08. 2020, 13:00 hod.
02. 07. 2020 Oznámení o uložení písemnosti - Nikola Dreziová
02. 07. 2020 Opatření obecné povahy "stanovení místní úpravy provozu na sil. HK", č.j. KUKHK-40211/DS/2019-6 (Po)
02. 07. 2020 Usnesení - zastavení řízení: "Křižovatka Mileta", č.j. MUHC-SU/12921/2020/VA - MÚ Hořice
01. 07. 2020 Specifické podmínky na rok 2021
01. 07. 2020 Výběrové řízení na pozici: Referent/ka - péče o dítě (opatrovník)
01. 07. 2020 Stanovení místní úpravy na místních komunikacích: Stanovení MÚ DZ MK - V Lipkách - Labská kotlina 12
01. 07. 2020 Stanovení místní úpravy na silnicích II.a III.třídy: území ORP MÚ DZ MKO - MK p.č.72 v k.ú. Lhota po
30. 06. 2020 Stanovení přechodné úpravy na silnicích II.a III.třídy: území ORP PŘÚ DZ silnice - sil.II/323 před p
30. 06. 2020 Stanovení přechodné úpravy na místních komunikacích: Sanovení PŘÚ DZ MK - Polní - majetek - AUTOTEC
30. 06. 2020 Stanovení přechodné úpravy na silnicích II.a III.třídy: území ORP PŘÚ DZ silnice - sil.II/298, P4019
30. 06. 2020 Stanovení přechodné úpravy na silnicích II.a III.třídy: Stanovení PŘÚ DZ silnice - sil. III/3089 k.ú
30. 06. 2020 zahájení - stavba admin.objektu SO.01,areál.komunikace SO 04,kanalizace SO 06,st.p.č.2975,k.ú.Nový H
30. 06. 2020 OM1/096/2020, nájem pozemku pp.č 2557, k.ú. Nový Hradec Králové
30. 06. 2020 OM1/097/2020 - směna pp. č. 284/22, pp. č. 297/6, pp. č. 294/9, k. ú. Kukleny
30. 06. 2020 Závěr zjišťovacího řízení "Kampus UK v Hr. Kr. - II. etapa - MEPHARED II", č.j. KUKHK-14994/ZP/2020
30. 06. 2020 Usnesení - oprava zřejmých nesprávností "Křižovatka Mileta", č.j. MUHC-SU/12786/2020/VA - MÚ Hořice
30. 06. 2020 Oznámení o uložení písemnosti - Steve Feko
29. 06. 2020 OM1/094/2020 - dodatek k NS - Královehradecký kraj
29. 06. 2020 Stanovení přechodné úpravy na místních komunikacích: Stanoení PŘÚ DZ MK - Suchého - Stylbau, INKA -
29. 06. 2020 Stanovení přechodné úpravy na místních komunikacích: Stanovení MÚ DZ MK - V Lipkách - Daneta
29. 06. 2020 Stanovení přechodné úpravy na silnicích II.a III.třídy: Stanovení PŘÚ DZ silnice - sil.III/32339,III
29. 06. 2020 Dražební vyhláška - Usnesení - 111 EX 1478/14-59, 25.08. 2020, 10:30 hod.
26. 06. 2020 k.ú. Svobodné Dvory: Stanovení místní úpravy na místních komunikacích
26. 06. 2020 Oznámení o uložení písemnosti (opatr.) - Marcela Šumberová
26. 06. 2020 Oznámení o uložení písemnosti (zah.) - Marcela Šumberová
26. 06. 2020 Výběrové řízení na pozici: Kurátor - mládež
25. 06. 2020 OM1/095/2020 - pacht, k. ú. Slezské Předměstí
25. 06. 2020 OM2/57/2020 záměr pronajmout NP č. 508 v areálu v ulici Hradecká čp. 839 budova C
25. 06. 2020 OM2/56/2020 záměr pronajmout NP č. 501 v ulici Mostecká - Rotunda u Pražského mostu
25. 06. 2020 OM2/55/2020 záměr pronajmout NP v areálu v ulici Pardubická čp.852 v k.ú. Kukleny
25. 06. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o konání III. opakovaného veřejného projednání Z 2 ÚP Třebechovice p. O.
25. 06. 2020 OM2/59/2020 - podnájem, Vodafone CR
25. 06. 2020 ŽP10 oznámení voda a stavba bez MŠ: Kukleny-Vodovody a kanalizace - Společné povolení - Kanalizace H
25. 06. 2020 k.ú. Hradec Králové: Stanovení přechodné úpravy na místních komunikacích
25. 06. 2020 k.ú. Malšova Lhota: Stanovení přechodné úpravy na silnicích II.a III.třídy

XML