Město Hradec Králové

Okresní město
Okres Hradec Králové

http://mmhk.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Hradec Králové
Československé armády 408/51
500 03 Hradec Králové

Datová schránka: bebb2in
E-mail: posta@mmhk.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
30. 07. 2021 rozhodnutí o umístění stavby: Optické kabelové rozvody HelaPC v obci Neděliště
30. 07. 2021 oznámení o zahájení spojeného řízení - stanoviska: Žádost o vydání rozhodnutí o změně územního souhl
30. 07. 2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060788759 "k. ú. Hradec Králové"
30. 07. 2021 OM1/125/2021 - výpůjčka, k. ú. Věkoše
30. 07. 2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060791648 "k. ú. Třebeš"
30. 07. 2021 Nařízení SVS k ukončení mimořádných veterinárních opatření "Pardubický kraj" č.j. SVS/2021/093223-H
30. 07. 2021 Stanovení přechodné úpravy na místních komunikacích: Stanovení PŘÚ DZ MK - ul. Pospíšilova, HK - rek
30. 07. 2021 Stanovení přechodné úpravy na místních komunikacích: Stanovení PŘÚ DZ MK - ul. Pospíšilova, HK - rek
29. 07. 2021 Stanovení přechodné úpravy na místních komunikacích: ZUK ( vyhrazené parkování ) -Průmyslová 944, H
29. 07. 2021 Stanovení přechodné úpravy na místních komunikacích: Uzavírka - ul. Veverkova, HK - nový živičný pov
29. 07. 2021 Stanovení přechodné úpravy na místních komunikacích: ZUK ( jeřáb ) - Mánesova 561, HK - rekonstrukce
29. 07. 2021 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: optická kabeláž Neděliště - přivaděč
29. 07. 2021 oznamameni o zahajeni rizeni kaceni TSHK 56/21 Tylovo náb
29. 07. 2021 OM1/123/2021 - nájem, k. ú. Slezské Předměstí
28. 07. 2021 rozhodnutí - společné povolení (U+S): Bytový dům Kukleny
28. 07. 2021 sdělení: novostavba rodinného domu, zpevněné plochy pro osobní automobily, uliční oplocení, domovní
28. 07. 2021 Oznámení o uožení písemnosti-Usnesení o ust.opatrovníka(Vloššák)
28. 07. 2021 Oznámení o uložení písemnosti (zah.SŘ)- Vloššák
27. 07. 2021 veřejná vyhláška-Josef Školník-rozhodnutí
27. 07. 2021 Stanovení přechodné úpravy na místních komunikacích: Uzavírka ( úplná ) - 55. ročník Velké ceny - Cy
27. 07. 2021 Stanovení místní úpravy na místních komunikacích: Stanovení MÚ DZ MK - úpravy DZ dle závěrů jednání
27. 07. 2021 rozhodnutí - společné povolení (U+S): novostavba zahrádkářské chaty
27. 07. 2021 rozhodnutí - společné povolení (U+S): přístavba a stavební úpravy
27. 07. 2021 sdělení - seznámení s podklady rozhodnutí: novostavba bytového domu SO 01a - 1. etapa
27. 07. 2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060789541 "k. ú. Slezské Předměstí"
27. 07. 2021 Oznámení o uložení písemnosti - Martin Kloz - MÚ Blansko
26. 07. 2021 Oznámení osobám s trvalým pobytem na adrese Československé armády 408, Hradec Králové
26. 07. 2021 OM1/122/2021 - výpůjčka, k. ú. Věkoše
26. 07. 2021 Stanovení přechodné úpravy na místních komunikacích: Stanovení PŘÚ DZ MK - ul. K Sokolovně, Pouchovs
26. 07. 2021 Stanovení přechodné úpravy na silnicích II.a III.třídy: Stanovení PŘÚ DZ silnice - sil.III/3089,III/
26. 07. 2021 Posuzování vlivů na ŽP zjišťovací řízení "Komerční zóna Hradubická II, Obchodní centrum III. a IV."
26. 07. 2021 Dražební vyhláška - Usnesení - č.j. 197 EX 2835/08-113, 22.09.2021, 10:30 hod.
26. 07. 2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060788139 "k. ú. Roudnička"
24. 07. 2021 OM2/63/2021 záměr uzavřít dod. č. 1 ke Smlouvě o nájmu, NP č. 500 na třídě Karla IV. čp. 493
24. 07. 2021 OM2/64/2021 záměr uzavřít nájemní smlouvu na NP č. 501 na třídě E. Beneše čp. 1543
24. 07. 2021 Oznámení o uložení písemnosti - Jaroslav Říha
24. 07. 2021 220 EX 5617/14-173 Dražební vyhláška - elektronická dražba - 6. 9. 2021
24. 07. 2021 Výzva k odstranění vozidla Mercedes, RZ 4H38763, křižovatka Sokolská x Hradecká
24. 07. 2021 Výzva k odstranění vozidla Fiat, RZ 5H02384, Koutníkova poblíž prodejny autodílů
24. 07. 2021 Výzva k odstranění vozidla Ford Escort, RZ 3H53735, Pod Zámečkem poblíž autosalonu
24. 07. 2021 Výzva k odstranění vozidla Honda, RZ HKK2355, Pavla Hanuše
24. 07. 2021 Výzva k odstranění vozidla Citroen Saxo, RZ 2H60669, Trávní u bývalé sodovkárny
24. 07. 2021 Výzva k odstranění vozidla Honda Jazz, RZ 8B82835, Zemědělská poblíž Chovservisu
24. 07. 2021 Výzva k odstranění vozidla Opel Vectra, RZ 4E53842, Malšovická parkoviště u Flošny
24. 07. 2021 Výzva k odstranění vozidla Fiat Brava, RZ 5B33075, Štefánikova poblíž č. p. 314
24. 07. 2021 Výzva k odstranění vozidla Volkswagen, RZ SYD7787, Na Rybárně poblíž autoservisu
24. 07. 2021 rozhodnutí o umístění stavby: novostavba 2 bytových domů, prodloužení a přípojky splaškové kanalizac
24. 07. 2021 oznámení o zahájení řízení - jednání: Omezení veřejného přístupu - parkoviště Fakultní nemocnice HK
24. 07. 2021 Stanovení přechodné úpravy na místních komunikacích: Stanovení PŘÚ DZ ÚK - Smetanovo nábřeží, Collin
22. 07. 2021 Opatření obecné povahy - stanovení přech. úpravy provozu na silnici I/31 křiž. Střelecká a Gočárova

XML