Město Hradec Králové

Okresní město
Okres Hradec Králové

http://mmhk.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Hradec Králové
Československé armády 408/51
500 03 Hradec Králové

Datová schránka: bebb2in
E-mail: posta@mmhk.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
29. 03. 2023 Stanovení přechodné úpravy na místních komunikacích: Čištění ( pravidelné blokové - květen 2023 ) -
29. 03. 2023 Stanovení přechodné úpravy na místních komunikacích: Čištění ( pravidelné blokové - květen 2023 ) -
29. 03. 2023 OM1/015/2023, poskytnutí částí pozemků a bezúplatný převod, k. ú. Třebeš
29. 03. 2023 Dobrovolný svazek Česká inspirace - povinně zveřejňované údaje
29. 03. 2023 Valná hromada České inspirace 14.4.2023-oznámení o konání
29. 03. 2023 Valná hromada České inspirace 14.4.2023- návrh rozpočtu
29. 03. 2023 Valná hromada České inspirace 14.4.2023-střednědobý výhled
28. 03. 2023 OM2/26/2023 záměr pronajmout nebytové prostory v ulici Mostecká čp. 290
28. 03. 2023 Výzva majiteli Technická - Avia, RZ 2S8 3007
28. 03. 2023 Výzva majiteli_Technická - vyvěšení, Škoda Felicia, bez RZ, Sezemická
28. 03. 2023 Dražeb. vyhláška - Usnesení o nařízení dražeb. jednání č.j. 129 EX 2080/19-214, 04.05.2023, 14:00 h.
28. 03. 2023 Dražební vyhláška - oznámení o konání dražebního roku č.j. 129 EX 3128/22-37, 03.05.2023, 09:00 hod.
28. 03. 2023 OE3 - Oznámení osobám s trvalým pobytem Československé armády 408, Hradec Králové - 28.3.2023
27. 03. 2023 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060872702, k. ú. Hradec Králové
27. 03. 2023 PRODEJ CITROEN BERLINGO_4H8_7143
27. 03. 2023 Dražební vyhláška - Usnesení o nařízení dražebního roku č.j. 200 EXD 1/23, 26.04.2023, 10:00 hod.
27. 03. 2023 Stanovení místní úpravy na silnicích II.a III.třídy: Stanovení MÚ DZ MKO - VPÚK "Libčanka" p.č., k.ú
27. 03. 2023 Stanovení přechodné úpravy na silnicích II.a III.třídy: Stanovení PŘÚ DZ MKO - MK ul. Pitrova, Masar
27. 03. 2023 Stanovení místní úpravy na místních komunikacích: Stanovení MÚ DZ silnice III/2997 Pouchovská - přec
24. 03. 2023 OM1/039/2023/Mü nájem k. ú. Třebeš
24. 03. 2023 Oznámení o uložení písemnosti - Robledo Monika (zah.)
24. 03. 2023 Oznámení o uložení písemnosti - Robledo Monika (opatr.)
24. 03. 2023 oznámení stavebního záměru: Skladová hala Březhrad - AH
24. 03. 2023 Stanovení přechodné úpravy na místních komunikacích: Čištění ( Chuť jara a Chuť podzimu ) - mimořádn
24. 03. 2023 Stanovení přechodné úpravy na místních komunikacích: Čištění ( Jazzový most ) - mimořádné blokové č
24. 03. 2023 Stanovení přechodné úpravy na místních komunikacích: Čištění ( mimořádné květen 2023 ) - Mint market
24. 03. 2023 Stanovení přechodné úpravy na místních komunikacích: Čištění ( mimořádné - září ) - z důvodu akce: V
24. 03. 2023 OM1/040/2023/Mü pacht pozemku k. ú. Pražské Předměstí
24. 03. 2023 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060883423, k. ú. Svinary
23. 03. 2023 rozhodnutí o umístění stavby: Parkovací dům Rožberk, včetně napojení na dopravní a technickou infras
23. 03. 2023 sdělení - seznámení s podklady rozhodnutí: změna ÚR č. 448 - umístění SO 12A, k. ú. Nový Hradec Krá
23. 03. 2023 Stanovení přechodné úpravy na místních komunikacích: Stanovení PŘÚ DZ - veřejně přístupná účelová ko
23. 03. 2023 Stanovení přechodné úpravy na místních komunikacích: Stanovení PŘÚ DZ MK - Gočárova třída - přesunut
22. 03. 2023 Oznámení o plán. přerušení dodávky elektrické energie č. 110060876076, k. ú. Nový Hradec Králové
22. 03. 2023 Stanovení místní úpravy na místních komunikacích: Stanovení MÚ DZ MK - třída Edvarda Beneše čp. 1797
22. 03. 2023 Stanovení přechodné úpravy na místních komunikacích: Uzavírka ( úplná ) - chodník součástí ul. K Bi
22. 03. 2023 Stanovení přechodné úpravy na místních komunikacích: ZUK (O1) - třída Edvarda Beneše 1558 - Vaněk St
22. 03. 2023 Stanovení přechodné úpravy na místních komunikacích: ZUK (O1) - ul. Mandysova 1306/HK - Jan Flégr, n
22. 03. 2023 Stanovení přechodné úpravy na místních komunikacích: ZUK (O1) - Škroupova 709, HK - Svatoň Ladislav
22. 03. 2023 Stanovení místní úpravy na silnicích II.a III.třídy: Stanovení MÚ DZ MKO - MK p.p.č. 1794/1, 1748/1
21. 03. 2023 Veřejná vyhláška - vyvěšení písemnosti
21. 03. 2023 Stanovení přechodné úpravy na místních komunikacích: Čištění ( mimořádné - září ) - Food truck fest
21. 03. 2023 Stanovení přechodné úpravy na místních komunikacích: ZUK ( překop ) - ul. Svinarská u č.p. 258 v k.ú
21. 03. 2023 Stanovení přechodné úpravy na místních komunikacích: ZUK ( akce ) - Smetanovo nábřeží, nám. 5.května
21. 03. 2023 Stanovení přechodné úpravy na místních komunikacích: ZUK (O1)- Jungmannova 1437, HK - Jarkovský Ivo
21. 03. 2023 Stanovení přechodné úpravy na místních komunikacích: ZUK ( O1 ) - ul. Jana Masaryka 1364, HK - Širok
21. 03. 2023 Stanovení přechodné úpravy na silnicích II.a III.třídy: Stanovení PŘÚ DZ MKO - MK (most) p.č.477, 48
21. 03. 2023 Stanovení přechodné úpravy na místních komunikacích: Stanovení PŘÚ DZ MK - ul. Československé armády
21. 03. 2023 Stanovení místní úpravy na místních komunikacích: Stanovení MÚ DZ MK - úpravy DZ dle závěrů jednání
21. 03. 2023 Rozhodnutí změna stavby před jejím dokončením "I/33 OK ČKD (vč. žel. přejezdu), oprava silnice"

XML