Město Hradec Králové

Okresní město
Okres Hradec Králové

http://mmhk.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Hradec Králové
Československé armády 408/51
500 03 Hradec Králové

Datová schránka: bebb2in
E-mail: posta@mmhk.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
09. 04. 2021 závěrečný účet 2020
09. 04. 2021 Výběrové řízení na pozici: Referent/ka - péče o dítě (opatrovník)
09. 04. 2021 Stanovení PÚP na sil. I/31 v ul. Okružní, Hradec Králové "mytí protihlukové stěny"
08. 04. 2021 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Novostavba bytového domu včetně napojení na technickou infr
08. 04. 2021 usnesení - zastavení řízení: Novostavba bytových domů Nad Potokem Hradec Králové
08. 04. 2021 Stanovení přechodné úpravy na silnicích II.a III.třídy: OUzavírka ( úplná ) - sil. III/32426 (ul. Hr
08. 04. 2021 Stanovení přechodné úpravy na místních komunikacích: Uzavírka ( úplná ) - ul. Smetanovo nábřeží, HK
08. 04. 2021 Stanovení přechodné úpravy na silnicích II.a III.třídy: Stanovení PŘÚ DZ silnice - silnice III/32438
08. 04. 2021 Zahájení řízení Povodí Labe, dub červený -Žádost o povolení kácení dřeviny
08. 04. 2021 Zahájení ZŘ "Rozšíření areálu společnosti Technistone a.s., k.ú. Slezské Předměstí, Hradec Králové"
08. 04. 2021 Stanovení PÚP na sil. I/11, I/33, HK a Třebechovice pod Orebem "sondy a vrty pro severní tangentu"
08. 04. 2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060770065 "k. ú. Svinary"
07. 04. 2021 Oznámení osobám s trvalým pobytem na Československé armády 408, Hradec Králové
07. 04. 2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060763573 "k. ú. Nový Hr. Králové"
07. 04. 2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060750656 "k. ú. Věkoše"
07. 04. 2021 Nařízení SVS k zamezení šíření nebezp. nákazy - ptačí chřipka "k. ú. Dobřenice" č.j. SVS/2021/042589
07. 04. 2021 Aukční vyhláška - č.j. UZSVM/H/5207/2021-HMSO Hradec Králové, k.ú. Slezské Předměstí
07. 04. 2021 Oznámení o zahájení územn. řízení "GSM-R Pardubice - Hr. Králové - Jaroměř, č.j. KUKHK-21667/UP/2020
07. 04. 2021 Výběrové řízení na pozici: Technik/čka - registr vozidel
07. 04. 2021 OM2/38/2021 záměr uzavřít dod.č.2 ke smlouvě o nájmu u NP. č. 502, v ulici Bratří Čapků čp. 874
07. 04. 2021 OM2/39/21 záměr uzavřít nájemní smlouvu na garáž č. 1 v ulici Mrštíkova čp. 2
07. 04. 2021 Stanovení přechodné úpravy na místních komunikacích: ZUK (O1) - Vachkova 828, HK - Josef Šinták
07. 04. 2021 Stanovení přechodné úpravy na místních komunikacích: Stanovení PŘÚ DZ ÚK - Hrubínova 1459, HK - Petr
07. 04. 2021 Stanovení přechodné úpravy na místních komunikacích: ZUK ( překo,p ) - R. Jesenské - ELRO Czech + u
07. 04. 2021 Stanovení přechodné úpravy na místních komunikacích: ZUK ( překop ) - ul. Předměřická - + stanoven
07. 04. 2021 Aukční vyhláška - č.j. UZSVM/H/3558/2021-HMSO Hradec Králové, k.ú. Nový Bydžov
06. 04. 2021 OM2/34/2021 záměr pronajmout NP č. 500 v ulici Škroupova čp. 471
06. 04. 2021 OM2/37/2021 záměr pronajmout NP č. 503 na Gočárově třídě čp. 760
06. 04. 2021 OM2/36/2021 záměr pronajmout NP č. 500 v ulici Puškinova čp. 326
06. 04. 2021 OM2/35/2021 záměr pronajmout parkovací stání č. 58. v ulici Jungmannova (pro automobil)
01. 04. 2021 Specifické podmínky pro dotační řízení na rok 2021/ 2. kolo - oblast sociální
01. 04. 2021 oznámení: udělení souhlasu podle § 17odst. 1 písm. i) vodního zákona ke geologickým pracím spojený
01. 04. 2021 oznámení: udělení souhlasu podle § 17odst. 1 písm. i) vodního zákona ke geologickým pracím spojeným
01. 04. 2021 Stanovení přechodné úpravy na silnicích II.a III.třídy: Stanovení PŘÚ DZ silnice - sil. III. třídy k
01. 04. 2021 Uzavírka místní komunikace - rozhodnutí: Uzavírka ( úplná ) - ul. Bratří Štefanů, HK - oprava části
01. 04. 2021 Stanovení přechodné úpravy na místních komunikacích: Uzavírka ( úplná ) - ul. Bratří Štefanů, HK - o
01. 04. 2021 Stanovení přechodné úpravy na místních komunikacích: Uzavírka ( úplná ) - Nighr run a Avon běh 2021
01. 04. 2021 Oznámení o zahájení řízení - stanoviska: I/35 MÚK D11 Plotiště - okružní křižovatka Plotiště
01. 04. 2021 Oznámení o vydání Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
01. 04. 2021 Oznámení o plánovaném přeruš. dodávky el. energie č. 110060767662 - 22.4.2021 - k. ú. Pouchov
01. 04. 2021 Oznámení o plánovaném přeruš. dodávky el. energie č. 110060763694 - 20.4.2021 - k. ú. Nový HK
31. 03. 2021 Valná hromada České inspirace 16.4.2021
31. 03. 2021 Valná hromada České inspirace 16.4.2021-návrh rozpočtu
31. 03. 2021 Valná hromada České inspirace 16.4.2021
31. 03. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu - uzavírka pozemní komunikace č. II/298 Bělečko - Býšť
31. 03. 2021 Oznámení o plánovaném přeruš. dodávky el. energie č. 110060766531 - 20. 4. 2021 k . ú. Kukleny
31. 03. 2021 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Inteligentní dopravní systém v Hradci Králové; PS 451 - K11
31. 03. 2021 OM1/046/2021 - nájem, Kukleny
31. 03. 2021 oznámení: Librantice-Můj domek Librantice-Výstavba rodinných domů na pozemku č.28/1 v obci Librantic
31. 03. 2021 Záměr OM1/046/2021 - vydání souhlasu s postoupením Smlouvy o smlouvě budoucí kupní, k. ú. Kukleny

XML