Město Hradec Králové

Okresní město
Okres Hradec Králové

http://mmhk.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Hradec Králové
Československé armády 408/51
500 03 Hradec Králové

Datová schránka: bebb2in
E-mail: posta@mmhk.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 02. 2024 rozhodnutí - povolení změny stavby před jejím dokončením: METEOR II - páteřní infrastruktura a 2 byt
23. 02. 2024 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060941417, k. ú. Svobodné Dvory
22. 02. 2024 Stanovení PÚP - OOP na sil. I/31 v Hradci Králové "Cyklistický závod "Nova cup"
22. 02. 2024 Dražební vyhláška - o provedení dražby věcí movitých č.j. 139EX 00317/14-169, 08.04.2024, 10:00 hod.
22. 02. 2024 Dražeb. vyhláška - Usnesení o elektronické dražbě 2. kolo č.j. 099 EX 1739/23-83, 25.4.2024, 12:00 h
22. 02. 2024 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060941401, k. ú. Hradec Králové
22. 02. 2024 sdělení - seznámení s podklady rozhodnutí: Ubytovací zařízení pro studenty
22. 02. 2024 Stanovení místní úpravy na silnicích II.a III.třídy: Stanovení MÚ DZ MKO - MK ul.Družstevní práce u
22. 02. 2024 Stanovení přechodné úpravy na silnicích II.a III.třídy: Stanovení PŘÚ DZ MK - Bří Čapků, HK, stání s
22. 02. 2024 Stanovení přechodné úpravy na místních komunikacích: ZUK - vyhrazené parkování placené - Jiřího Purk
22. 02. 2024 Stanovení přechodné úpravy na místních komunikacích: ZUK ( překop ) - ul. Zemědělská, Trávní, HK - k
21. 02. 2024 Aukční vyhláška č.j. UZSVM/H/3589/2024-HMSU k. ú. Černožice nad Labem
21. 02. 2024 Aukční vyhláška č.j. UZSVM/H/3803/2024-HMSU k. ú. Štěnkov, k. ú. Třebechovice pod Orebem
21. 02. 2024 Aukční vyhláška č.j. UZSVM/H/3704, 3721, 4108/2024-HMSU k. ú. Blešno
21. 02. 2024 Výběrové řízení na pozici: Referent/ka - investiční technik_PRODLOUŽENÍ
21. 02. 2024 Dražeb. vyhláška - Usnesení o nařízení elektron. dražby č.j. 209 Ex 407/2023-86, 14.3.2024, 13:00 h.
21. 02. 2024 Stanovení místní úpravy na místních komunikacích: Stanovení MÚ DZ MK - ul. Sekaninova, Vysocká, Štef
21. 02. 2024 Stanovení přechodné úpravy na místních komunikacích: ZUK ( vyhrazené parkování ) - ul. Mýtská 235, H
21. 02. 2024 Stanovení přechodné úpravy na místních komunikacích: ZUK ( vyhrazené parkování ) - I-Copy, Na střezi
21. 02. 2024 Stanovení přechodné úpravy na místních komunikacích: ZUK ( překop ) - ul. Na Brně u čp. 2177 v k.ú.
21. 02. 2024 Záměr č. OM1/023/2024, Prodej bytových jednotek budoucím kupujícím, k. ú. Kukleny
21. 02. 2024 OM1/022/2024 - k. ú. Hradec Králové - prodej pozemků pp. č. 239/143, pp. č. 239/156
20. 02. 2024 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060939998, k. ú. Slezské Předměstí
20. 02. 2024 Z2 ÚP Libčany - ZoUÚP Libčany (2) - Oznámení o projednávání, vyhláška
20. 02. 2024 Vyhlášení nálezu věci 20.2.2024
20. 02. 2024 Záměr OM1/021/2024 - pronájem části pozemku pp. č. 65/2 v k. ú. Svinary
20. 02. 2024 Oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): Chodník v ul. Západní - Lhota pod Libčany
20. 02. 2024 Stanovení přechodné úpravy na silnicích II.a III.třídy: ZUK ( stavební práce ) - sil. III/32436 (ul.
20. 02. 2024 Stanovení přechodné úpravy na silnicích II.a III.třídy: Stanovení PŘÚ DZ silnice - sil. III/29913,II
20. 02. 2024 OM2/10/2024 záměr uzavřít NS na pronájem pravé poloviny výkladce č. 26
20. 02. 2024 OM2/12/2024 záměr uzavřít NS na pronájem stavební parcely č. 213 v k. ú. Slatina
20. 02. 2024 OM2/13/2024 záměr uzavřít dodatek k budoucí Smlouvě o nájmu, NP č. 501, Pražská 559
20. 02. 2024 OM2/11/2024 záměr uzavřít dodatek ke Smlouvě o nájmu, NP č. 504 Souběžná 1746
20. 02. 2024 OM2/9/2024 záměr uzavřít dodatek ke Smlouvě o nájmu, NP č. 511, Milady Horákové 549
19. 02. 2024 oznámení: Kukleny-Endeta-Společného povolení-Chaloupecká tůň a protipovodňová ochrana
19. 02. 2024 Stanovení přechodné úpravy na silnicích II.a III.třídy: OUzavírka ( úplná ) - VPÚK p.č.899, 21/1 are
19. 02. 2024 Stanovení přechodné úpravy na místních komunikacích: ZUK ( kontejner ) - ul. Karla Hynka Máchy č. 2,
19. 02. 2024 usnesení - ustanovení opatrovníka: Novostavba rekreačního objektu
16. 02. 2024 Záměr OM1/017/2024 pronájem pozemku pp. č. 14/12 a pp. č. 14/13v k. ú. Malšovice u HK
16. 02. 2024 OM2/8/2024 - záměr uzavřít NS na pronájem parkovacího stání č. 11 na Pražské třídě čp. 771-774
16. 02. 2024 Z4 ÚP Všestary - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu
16. 02. 2024 Stanovení místní úpravy na silnicích II.a III.třídy: Stanovení MÚ DZ silnice - sil. III/29833 k.ú. K
16. 02. 2024 OM1/016/2024, k. ú. Pražské Předměstí, prodej
16. 02. 2024 OM1/018/2024/Stř., nájem pozemku stp. č. 627, k. ú. Nový Hradec Králové
16. 02. 2024 OM1/020/2024/Stř., nájem části pozemku pp. č. 252/1, k. ú. Hradec Králové
16. 02. 2024 OM1/019/2024 - k. ú. Věkoše - prodej části pozemku pp. č. 1086/18
16. 02. 2024 Oznámení o konání 15. zasedání Zastupitelstva města Hradec Králové dne 27. 2. 2024
16. 02. 2024 Aukční vyhláška č.j. UZSVM/H/3773/2024-HMSO k. ú. Svinary
16. 02. 2024 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060939921, k. ú. Svinary
16. 02. 2024 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060940558, k. ú. Svobodné Dvory

XML