Město Hradec Králové

Okresní město
Okres Hradec Králové

http://mmhk.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Hradec Králové
Československé armády 408/51
500 03 Hradec Králové

Datová schránka: bebb2in
E-mail: posta@mmhk.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
24. 05. 2019 OM1/65/2019 - směna pp.č. 339/17, k.ú. Kluky
24. 05. 2019 Dražební vyhláška - č.j. 1193768/19/2701-80541-609690, 13.06.2019, 10:00 hod.
24. 05. 2019 Statutární město - stanovení MÚ na ÚK: Stanovení MÚ DZ MK - Gagarinova, Lužická, Vrázová - TSHK
24. 05. 2019 OM2 45-19 Vykysalý /ČSA-Kavalír B-převod nájmu)
23. 05. 2019 Stanovení přechodné úpravy na silnicích II.a III.třídy: území ORP ( úplná ) - sil.II/325 Hořiněves,
23. 05. 2019 Stanovení přechodné úpravy na místních komunikacích: Blokové čištění 6/2019 - TSHK
23. 05. 2019 Stanovení přechodné úpravy na místních komunikacích: Blokové čištění 6/2019 - TSHK
23. 05. 2019 k.ú. Nový Hradec Králové: Stanovení MÚ provozu - ul. Milady Horákové
23. 05. 2019 oznámení o konání veřejného projednání Změny č. 1 UP Vysoká nad Labem - veřejná vyhláška
23. 05. 2019 Dražební vyhláška - Usnesení - č.j. 030 EX 20742/17-86, 27.06.2019, 13:00 hod.
23. 05. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení PÚP na sil. I/33, Černožice nad Labem, meteo stanice - KÚKHK
23. 05. 2019 Dražební vyhláška dražby nedobrovolné - č. 032019, 31.07.2019, 10:00 hod.
22. 05. 2019 Výběrové řízení na pozici: Referent/ka - stavební technik
22. 05. 2019 OM1/64/2019 záměr poskytnutí pozemků a zřízení práva provést stavby Bytový dům "T" - Plachta
22. 05. 2019 Dražební vyhláška - Usnesení - č.j. 083 EX 639/18-43, 10.07.2019, 11:00 hod.
22. 05. 2019 Dražební vyhláška - Usnesení - č.j. 174 EX 375/18-62, 25.07.2019, 10:00 hod.
21. 05. 2019 Oznámení o uložení písemnosti - Jaroslav Michálek
21. 05. 2019 Oznámení o uložení písemnosti - Josef Mihok
21. 05. 2019 Dražební vyhláška - Usnesení - č.j. 194 EX 890/16-78, 20.06.2019, 10:15 hod.
21. 05. 2019 Dražební vyhláška - č.j. 195 EXD 3/2018-7-O, 26.06.2019, 09:00 hod.
21. 05. 2019 Záměr č. OM1/60/2019, výběrové řízení na pronájem bytů, k. ú. Hradec Králové
21. 05. 2019 Záměr č. OM1/61/2019, výběrové řízení na pronájem bytů pro rodiny s dětmi, k. ú. Nový Hradec Králové
21. 05. 2019 oznámení o zahájení - zahrádkářská chata,st.p.č.2122,p.č.915/97,k.ú.Nový Hradec Králové
21. 05. 2019 k. ú. Hradec Králové - stanovení PŘÚ DZ MK - Jungmannova 1447, HK
21. 05. 2019 k.ú. Předměřice nad Labem: OZUK ( překop ) - sil. III/29913 - přípojky
21. 05. 2019 veřejná vyhláška ustanovení opatrovníka právnické osobě ČERMIK, s.r.o.
20. 05. 2019 Záměr č. OM1/60/2019, výběrové řízení na pronájem bytů, k. ú. Hradec Králové
20. 05. 2019 Záměr č. OM1/61/2019, výběrové řízení na pronájem bytů pro rodiny s dětmi, k. ú. Nový Hradec Králové
20. 05. 2019 usnesení-opatrovník- parkoviště v ul.Nádražní v Chlumci nad Cidlinou a dopr.terminál,k.ú.Chlumec n.C
20. 05. 2019 rozhodnutí : administrativní centrum Lesů České republiky, k.ú. Nový Hradec Králové
20. 05. 2019 seznámení s podklady - st. úpravy,změna v užívání č.p.1263,ul.Šafaříkova,k.ú.Hradec Králové
20. 05. 2019 OM1/62/2019/Stř., pronájem části pozemku pp.č. 164/4, k.ú. Pouchov
20. 05. 2019 k. ú. Hradec Králové - stanovení PŘÚ DZ MK - Rybova 1902, HK
20. 05. 2019 k.ú. Pouchov: Stanovení přechodné úpravy na silnicích II.a III.třídy
20. 05. 2019 k.ú. Kukleny: Stanovení přechodné úpravy na místních komunikacích
17. 05. 2019 Stanovení přechodné úpravy na silnicích II.a III.třídy: území ORP PŘÚ DZ silnice - sil.III/32339,III
17. 05. 2019 k.ú. Nový Hradec Králové: Stanovení místní úpravy na místních komunikacích
17. 05. 2019 k.ú. Nový Hradec Králové: Stanovení místní úpravy na místních komunikacích
17. 05. 2019 k.ú. Třebeš: Stanovení přechodné úpravy na místních komunikacích
17. 05. 2019 Vyúčtování ceny vodného a stočného za rok 2018 - Královéhradecká provozní, a.s.
16. 05. 2019 OM1/58/2019/Stř., pronájem části pozemku pp.č. 109/67, k.ú. Pouchov
16. 05. 2019 Dražební vyhláška - Usnesení - č.j. 203 Ex 33459/18-47, 21.06.2019, 08:00 hod.
16. 05. 2019 Vrácení dokumentace vlivů záměru: „Modernizace traťového úseku Chlumec nad Cidlinou (mimo) - Hra...
16. 05. 2019 rozhodnutí - st.úpravy místních komunikací včetně tří křižovatek a chodníků,Třebechovice p.O.
16. 05. 2019 zahájení řízení - telekom.liniová stavba TM_BTA_HK_HKMLH_50324_OK,p.č.58/3,58/101,Malšova Lhota
16. 05. 2019 k. ú. Hradec Králové - stanovení PŘÚ DZ MK - Mánesova 584, HK
16. 05. 2019 k. ú. Hradec Králové - stanovení PŘÚ DZ MK - Hradební 548, HK
16. 05. 2019 k. ú. Hradec Králové - stanovení PŘÚ DZ MK - Smetanovo nábřeží 122, HK
16. 05. 2019 Stanovení místní úpravy na silnicích II.a III.třídy: území ORP MÚ DZ MKO - Mk p.č.906/2,975/1 k.ú. B
15. 05. 2019 k.ú. Třebeš: Stanovení přechodné úpravy na místních komunikacích

XML