Město Hradec Králové

Okresní město
Okres Hradec Králové

http://mmhk.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Hradec Králové
Československé armády 408/51
500 03 Hradec Králové

Datová schránka: bebb2in
E-mail: posta@mmhk.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
19. 02. 2020 OM1/23/2020 - směna - kú Věkoše, Pouchov
19. 02. 2020 OM1/024/2020/Stř., nájem části pozemku pp.č. 965/3, k.ú. Nový Hradec Králové
19. 02. 2020 prodloužení platnosti povolení stavby: Vodovod Vysoký Újezd
19. 02. 2020 Dražební vyhláška - Usnesení - 074 EX 06823/16-177, 25.03. 2020, 13:00 hod.
19. 02. 2020 Dražební vyhláška - Usnesení - 074 EX 06823/16-176, 25.03. 2020, 13:00 hod.
19. 02. 2020 Dražební vyhláška - Usnesení - 074 EX 06823/16-180, 01.04. 2020, 13:00 hod.
19. 02. 2020 Dražební vyhláška - Usnesení - 074 EX 06823/16-179, 01.04. 2020, 13:00 hod.
19. 02. 2020 Dražební vyhláška - Usnesení - 074 EX 06823/16-178, 25.03. 2020, 13:00 hod.
19. 02. 2020 Zahájení aktualizace BPEJ na části k.ú. Kukleny - č.j. SPU 058521/2020
18. 02. 2020 OM1/ /2020 - prodej, k.ú. Plácky
18. 02. 2020 Sdělení o ukončení shromažďování podkladů pro vydání rozh. v odvolacím řízení - KUKHK-31692/UP/2019
18. 02. 2020 doslání: Dopravní infrastruktura obytná zóna Divec sever - Objekt (SO 101) - Větev 1,4,Divec
18. 02. 2020 město Hradec Králové: Stanovení místní úpravy na místních komunikacích
18. 02. 2020 Stanovení přechodné úpravy na místních komunikacích: Stanovení PŘÚ DZ MK - Masarykovo, Baťkovo náměs
18. 02. 2020 Stanovení místní úpravy na silnicích II.a III.třídy: území ORP MÚ DZ MKo - MK ul.Pod Loretou,Sokolsk
17. 02. 2020 rozhodnutí - společné povolení - METEOR II - páteřní infrastruktura a 2 BD,p.č.794/8,794/23,Svobodné
17. 02. 2020 Vyhlášení konkursního řízení na pozici ředitelky/ředitele ZŠ a MŠ, Hradec Králové-Malšova Lhota
17. 02. 2020 Výběrové řízení na pozici: Referent/ka - veřejný opatrovník
17. 02. 2020 Oznámení o uložení písemnosti (opat.) - Křížová Věra
17. 02. 2020 Oznámení o uložení písemnosti (zah.) - Křížová Věra
17. 02. 2020 OM1/021/2020 - vypůjčka, k. ú. Věkoše - Triada, spol.s.r.o.
17. 02. 2020 OM1/019/2020 - nájem, k. ú. Pouchov - Wenke Petr -
14. 02. 2020 OM2/16/2020 záměr uzavřít NS na pronájem části parcely pp. č. 1537, za účelem parkování
14. 02. 2020 OM2/17/2020 záměr uzavřít dod.č.2 k nájemní smlouvě - výměna parkovacího stání v ul. Jungmannova
14. 02. 2020 OM2/18/2020 záměr uzavřít dod.č.2 ke smlouvě o nájmu u NP. č. 500, na Dukelské třídě čp. 11/b
13. 02. 2020 Výběrové řízení na pozici: Referent/ka rozpočet - UPRAVENÍ a PRODLOUŽENÍ
13. 02. 2020 OM1/17/2020 - kú Hradec Králové - prodej
13. 02. 2020 OM2/15/2020 - stavební úpravy, Eliščino nábřeží 465/7
13. 02. 2020 OM1/018/2020 - nájem, k. ú. Svinary - Vejs Petr
13. 02. 2020 zahájení - povolení výjimky,polyfunkční dům Severní,st.p.č.1113,k.ú.Slezské Předměstí
13. 02. 2020 smlouva o poskytnutí dotace 2019 - oprava fasády
13. 02. 2020 k.ú. Hradec Králové - Masarykovo nám., HK - Hradecká kulturní s.r.o.
13. 02. 2020 Stanovení přechodné úpravy na silnicích II.a III.třídy: území ORP PŘÚ DZ - MK CHnC a III/32736 Olešn
11. 02. 2020 Dražební vyhláška - Usnesení - 067 EX 3926/08-135, 17.03.2020, 10:00 hod.
11. 02. 2020 k.ú. Hradec Králové - Štefánikova 318, HK - Igor Kratochvíl
11. 02. 2020 k.ú. Hradec Králové - Emy Destinové 890, HK - Jaroslav Řehák
11. 02. 2020 Stanovení místní úpravy na silnicích II.a III.třídy: území ORP MÚ DZ silnice -instal. 2 radarů III/2
10. 02. 2020 OM2/11/20 - záměr - pronajmout objekty na letišti
10. 02. 2020 Dražební vyhláška - Usnesení - 197 EX 241/16-82, 18.03. 2020, 11:00 hod.
10. 02. 2020 Dražební vyhláška - Usnesení - 164 EX 3375/15-151, 06.04. 2020, 11:00 hod.
10. 02. 2020 Oznámení osobám s trvalým pobytem na adrese Československé armády 408, Hradec Králové
10. 02. 2020 rozhodnutí - stavební povolení: SPORT PARK HIT, TŘEBEŠ,stavba cyklostezky a lávky,k.ú.Třebeš
10. 02. 2020 seznámení s podklady rozhodnutí: R 130/A - Cesty v k.ú. Praskačka
10. 02. 2020 Oznámení o uložení písemnosti - Maksim Pozdniakov
10. 02. 2020 Dražební vyhláška - Usnesení - 054 EX 4552/14-1017, 1022, 08.04. 2020, 18:00 hod.
10. 02. 2020 Dražba - Usnesení - č.j. 063 EX 1681/06-576, 10.03.2020, 11:00 hod.
10. 02. 2020 Dražba - Usnesení - č.j. 063 EX 1681/06-577, 10.03.2020, 11:30 hod.
10. 02. 2020 Dražba - Usnesení - č.j. 063 EX 1681/06-578, 10.03.2020, 12:00 hod.
10. 02. 2020 Výběrové řízení na pozici: Referent/ka - ochrana životního prostředí - PRODLOUŽENÍ
07. 02. 2020 OM2/10/2020 záměr pronajmout NP č. 503 v ulici Milady Horákové čp.549

XML