Město Hradec Králové

Okresní město
Okres Hradec Králové

http://mmhk.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Hradec Králové
Československé armády 408/51
500 03 Hradec Králové

Datová schránka: bebb2in
E-mail: posta@mmhk.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
29. 11. 2021 Stanovení přechodné úpravy na místních komunikacích: ZUK (O1) - Pod Zámečkem 1837, HK - Škvor Tomáš
29. 11. 2021 Stanovení přechodné úpravy na místních komunikacích: ZUK (O1) - Jungmannova 1405, HK - Lammrová Věra
29. 11. 2021 Stanovení místní úpravy na místních komunikacích: Stanovení MÚ DZ MK - úpravy DZ dle závěrů jednání
29. 11. 2021 Stanovení místní úpravy na místních komunikacích: Stanovení MÚ DZ MK - ul. Dřevařská, HK - regulace
27. 11. 2021 smlouva o poskytnutí dotace 2021 - oprava uliční fasády
27. 11. 2021 Rozpočty vybraných organizací na rok 2022
27. 11. 2021 Rozpočet města na rok 2022
27. 11. 2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060808467 "k. ú. Slezské Předměstí"
27. 11. 2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060808455 "k. ú. Slezské Předměstí"
26. 11. 2021 oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): Stavební úpravy rekreační chaty E 175 v zahrádkářsko
26. 11. 2021 OM1/173/2021, nájem pozemku stp.č. 1039, k.ú. Třebeš
26. 11. 2021 Stanovení přechodné úpravy na místních komunikacích: Uzavírka ( úplná ) - Velké nám., HK - Vánoční t
26. 11. 2021 Stanovení přechodné úpravy na místních komunikacích: ZUK (O1) - Jungmannova 1437, HK - Siede Josef
26. 11. 2021 Stanovení přechodné úpravy na místních komunikacích: ZUK (O1) - Jana Masaryka 1316, HK - Černovská Z
25. 11. 2021 OM2/91/2021 záměr pronajmout nebytový prostor v Domě u Špuláků (3.patro)
25. 11. 2021 OM2/90/2021 záměr pronajmout nebytový prostor v Domě u Špuláků (2.patro)
25. 11. 2021 Stanovení přechodné úpravy na místních komunikacích: ZUK ( O1 ) - Milady Horákové 272, HK - Anna Bar
25. 11. 2021 Stanovení přechodné úpravy na místních komunikacích: ZUK (O1) - Na Břehách 395, HK - Růžičková Božen
25. 11. 2021 Stanovení přechodné úpravy na silnicích II.a III.třídy: Stanovení PŘÚ DZ MKO - ul. Družstevní práce
25. 11. 2021 Stanovení přechodné úpravy na místních komunikacích: Stanovení PŘÚ DZ MK - ul. Na Brně, HK - parková
25. 11. 2021 rozhodnutí - stavební povolení: chodníky při silnici III/32426 vč. zastávek a parkoviště,
25. 11. 2021 OM1/172/2021 - k.ú. Slatina u Hradce Králové, prodej
25. 11. 2021 Záměr prodeje požárního vozidla
25. 11. 2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060806289 "k. ú. Kukleny"
25. 11. 2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060806734 "k. ú. Pouchov"
25. 11. 2021 Dotační program na podporu sportu - rozvoj a údržba sportovišť 2022
25. 11. 2021 smlouva o poskytnutí dotace 2021 - výměna oken a oprava fasády
25. 11. 2021 Nařízení 6/2021 o zimní údržbě
24. 11. 2021 Stanovení přechodné úpravy na silnici III/29810: Stanovení PŘÚ DZ silnice III/29810 Zborovská ul. -
24. 11. 2021 Stanovení přechodné úpravy na místních komunikacích: Uzavírka ( úplná ) - Velké nám., HK - Novoroční
24. 11. 2021 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: oprava místních komunikací Hvozdnice
24. 11. 2021 Oznámení o uložení písemnosti (opatr.) - Eva Gažiová
24. 11. 2021 Oznámení o uložení písemnosti (zah.) - Eva Gažiová
24. 11. 2021 Dotační program na podporu péče o životní prostředí a ekologické projekty pro rok 2022
24. 11. 2021 Valná hromada DSO Královská věnná města 9.12.2021_Návrh rozpočtu 2022, rozpočtový výhled 2023, 2024
24. 11. 2021 Valná hromada DSO Královská věnná města 9. 12. 2021_Oznámení o konání
24. 11. 2021 Stanovení přechodné úpravy na místních komunikacích: ZUK ( akce ) - Velké náměstí, Hradec Králové -
24. 11. 2021 Posuzování vlivů na životní prostředí "Plán udržitelné mobility Hradec Králové", KUKHK-34542/ZP/2021
24. 11. 2021 Aukční vyhláška - č.j. UZSVM/H/17691/2021-HMSO Hradec Králové, k.ú. Třebeš
22. 11. 2021 Stanovení přechodné úpravy na místních komunikacích: ZUK (O1) - Průmyslová 918, HK - Charousová Eva
22. 11. 2021 Stanovení přechodné úpravy na místních komunikacích: Uzavírka ( úplná ) - ul. Za Škodovkou, HK - rek
22. 11. 2021 Stanovení přechodné úpravy na místních komunikacích: Stanovení PŘÚ DZ - silnice II.a III. tř., MK,
22. 11. 2021 Opatření obecné povahy §19a: Stanovení PŘÚ DZ MK - mimořádné blokové čištění (listopad, prosinec, le
22. 11. 2021 Stanovení místní úpravy na silnicích II.a III.třídy: Stanovení MÚ DZ MKO - MK ul.Týnišťská, Moravská
22. 11. 2021 Stanovení místní úpravy na silnicích II.a III.třídy: Stanovení MÚ DZ silnice - sil.III/2992 (Flesaro
22. 11. 2021 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Chodníky v obci Předměřice nad Labem - průtah chodníky při
22. 11. 2021 rozhodnutí - stavební povolení: Stavební úpravy části obvodové stěny - náhrada boletických panelů a
22. 11. 2021 Hradubická labská - řádná valná hromada
22. 11. 2021 Rozhodnutí o odvolání Jany a Miroslava Zídkových v k.ú. Kukleny - KUKHK-35206/UP/2021 (OS)
22. 11. 2021 Sdělení o možnosti vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí "novostavba zahrádkářské chaty"

XML