Město Hradec Králové

Okresní město
Okres Hradec Králové

http://mmhk.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Hradec Králové
Československé armády 408/51
500 03 Hradec Králové

Datová schránka: bebb2in
E-mail: posta@mmhk.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
22. 01. 2021 rozhodnutí o umístění stavby: HK, Podhůrská - vývod z HK_0275-stížnost
21. 01. 2021 Oznámení o uožení písemnosti-Usnesení o ust.opatrovníka(Růžička Lucie)
21. 01. 2021 Oznámení o uložení písemnosti (zah.SŘ)- Růžička Lucie
21. 01. 2021 197 EX 2835/08-88 Dražební vyhláška - elektronická dražba - 16. 3. 2021
21. 01. 2021 Stanovení místní úpravy na silnicích II.a III.třídy: Stanovení MÚ DZ MKO - Skalice, Skalička omezení
21. 01. 2021 Stanovení místní úpravy na silnicích II.a III.třídy: Stanovení MÚ DZ silnice - sil.II/324 Hradec Krá
21. 01. 2021 Stanovení místní úpravy na silnicích II.a III.třídy: Stanovení MÚ DZ silnice - sil.III/29827 k.ú.Krň
21. 01. 2021 Stanovení místní úpravy na místních komunikacích: Stanovení MÚ DZ MK - úpravy DZ dle závěrů jednání
21. 01. 2021 OM2/9/2021 záměr uzavřít dod. č. 1 ke Smlouvě o nájmu u NP. č. 501, v ulici Šafaříkova čp. 764
21. 01. 2021 OM2/10/2021 záměr uzavřít dod. č. 2 k NS, podchod na třídě Karla IV., rozšíření předmětu nájmu
21. 01. 2021 OM2/11/2021 záměr uzavřít dod. č. 3 k Nájemní smlouvě, ulice Gagarinova čp. 840, NP č. 503
20. 01. 2021 OM2/8/2021 záměr pronajmout NP č. 508, ulice M.Horákové čp. 549
20. 01. 2021 OM2/7/2021 záměr pronajmout NP č. 509 v ulici ČSA čp. 216 (Gayerova kasárna)
20. 01. 2021 OM2/6/2021 záměr pronajmout NP č. 500 v ulici Puškinova čp. 326
20. 01. 2021 Oznámení o uložení písemnosti - Dominik Bartoš
20. 01. 2021 usnesení § 64/2 SŘ přerušení: Bytový dům Kukleny
20. 01. 2021 rozhodnutí - společné povolení (U+S): Rezidence Gočárova
20. 01. 2021 ROZHODNUTÍ - STAVEBNÍ POVOLENÍ: RIEGER PLAZA - pozemní komunikace
20. 01. 2021 Stanovení přechodné úpravy na místních komunikacích: ZUK ( O1 ) - Selicharova 1421, HK - Kateřina Jí
20. 01. 2021 Aukční vyhláška - č.j. UZSVM/H/20468/2020-HMSU Hradec Králové, k.ú. Rusek
20. 01. 2021 Výzva k vyzvednutí vozidla - Ford Transit, rz 2E1 8384
20. 01. 2021 Dražební vyhláška - Usnesení o oznámení dražebního roku, č.j. 194 EXD 1/21-6, 09.03.2021,10:15 hod.
20. 01. 2021 Dražební vyhláška - Usnesení o oznámení dražebního roku, č.j. 194 EXD 1/21-5, 02.03.2021,10:15 hod.
19. 01. 2021 Stanovení přechodné úpravy na místních komunikacích: Stanovení PŘÚ DZ MK - MK,sil.II.a III.tř.,VPÚK
19. 01. 2021 Oznámení o uložení písemnosti - Kevin Rafael
19. 01. 2021 Oznámení o uložení písemnosti - Vladimír Krž
18. 01. 2021 Stanovení přechodné úpravy na místních komunikacích: ZUK ( O1 ) - Mandysova 1300/18, HK - Lukáš Štěp
18. 01. 2021 Stanovení místní úpravy na silnicích II.a III.třídy: Stanovení MÚ DZ silnice - sil.II/327,MK ul.Havl
18. 01. 2021 Dražební vyhláška - Usnesení - č.j. 120 EX 7939/11-158, 17.03.2021, 11:00 hod.
18. 01. 2021 oznámení o zahájení řízení - změna stavby, jednání: ZSPD - SO 25 - Komunikace, Plachta střed Hradec
18. 01. 2021 rozhodnutí - prodloužení platnosti rozhodnutí: (P+PT) - "R 182 - Cesty C2, C8, C9, k. ú. Libřice"
18. 01. 2021 Výběrové řízení na pozici: Referent/ka - investiční technik
15. 01. 2021 Veřejná vyhláška - komunální odpad
15. 01. 2021 Veřejná vyhláška - poplatek ze psů
15. 01. 2021 OM2/4/2021 Podchod Karla IV. (pronájem výkladců)
15. 01. 2021 OM2/5/2021 záměr pronajmout krytá garážová stání (pro automobily a motocykly) na třídě Edvarda Beneš
15. 01. 2021 OM1/002/2021/Stř., nájem pozemku stp.č. 2552/1, k.ú. Nový Hradec Králové
15. 01. 2021 OM1/005/Stř., pacht části pozemku pp.č. 301/5, k.ú. Kluky
15. 01. 2021 OM1/006/2021/Stř.,pacht části pozemku pp.č. 301/5, k.ú. Kluky
15. 01. 2021 OM1/008/2021/Stř., výpůjčka pozemků v rámci akce "I/31 Hradec Králové, ul. Sokolská - autobus.záliv"
15. 01. 2021 OM1/007/2021 - výpůjčka části pozemku pp.č. 938/180, k.ú. Věkoše
14. 01. 2021 OM1/004/2021 - k.ú. Slezské Předměstí, výpůjčka
14. 01. 2021 Stanovení přechodné úpravy na místních komunikacích: ZUK (O1) - Vachkova 846, HK - Jindrová Sylvie
14. 01. 2021 Stanovení přechodné úpravy na místních komunikacích: ZUK (O1) - prodloužení - Štefnikova 326, HK - M
14. 01. 2021 Stanovení přechodné úpravy na místních komunikacích: Stanovení PŘÚ DZ MK - nám. E. F. Buriana, HK -
12. 01. 2021 rozhodnutí - společné povolení (U+S): (U+SP) Chodníky Olešnice - II. etapa vč. opravy dešťové kanali
12. 01. 2021 Stanovení přechodné úpravy na silnicích II.a III.třídy: Stanovení PŘÚ DZ silnice - sil. III/30813 k.
12. 01. 2021 Stanovení přechodné úpravy na místních komunikacích: ZUK ( překop ) - ul. Pálenecká, Pražská tř., HK
11. 01. 2021 rozhodnutí - společné povolení (U+S): "Modernizace přestupního uzlu u Fortny v Hradci Králové-PD"
11. 01. 2021 oznámení o vydání Změny č. 2 Územního plánu Obce Hrádek

XML