Město Hradec Králové

Okresní město
Okres Hradec Králové

http://mmhk.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Hradec Králové
Československé armády 408/51
500 03 Hradec Králové

Datová schránka: bebb2in
E-mail: posta@mmhk.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
20. 11. 2019 Z1 ÚP Všestary - oznámení o vydání změny
20. 11. 2019 Z1 ÚP Sovětice - oznámení o vydání změny
20. 11. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o vydání Změny č.1 Územního plánu Dolní Přím
20. 11. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o vydání Územního plánu Jeníkovice
20. 11. 2019 Pozvánka dotace
20. 11. 2019 OM1/155/2019 - kú Hradec Králové - prodej
20. 11. 2019 Výběrové řízení č. HMSO/09/2019 s aukcí, k.ú. Slezské Předměstí
20. 11. 2019 Dražební vyhláška - Usnesení - 168 EX 21/11-103 - na den 19.11. 2019 zrušeno (uhrazeno)
20. 11. 2019 Dražební jednání - Usnesení - č.j. 173 EX 2000/16-312, 20.12.2019, 11:00 hod.
19. 11. 2019 Oznámení osobám s trvalým pobytem Československé armády 408, Hradec Králové
19. 11. 2019 Stanovení místní úpravy na místní komunikaci ul. Klacovská - odstranění 70km/h
19. 11. 2019 Stanovení přechodné úpravy na silnicích II.a III.třídy: území ORP PŘÚ DZ silnice - sil.III/32439 pře
19. 11. 2019 k.ú. Klenice: Stanovení přechodné úpravy na silnici III.třídy: sil. III/32513
19. 11. 2019 město Hradec Králové: Stanovení místní úpravy na místních komunikacích
18. 11. 2019 Valná hromada DSO Královská věnná města 4. 12. 2019 - návrh rozpočtu 2020, výhledu 2021, 2022
18. 11. 2019 Valná hromada DSO Královská věnná města 4. 12. 2019 - oznámení o konání valné hromady
18. 11. 2019 rozhodnutí - stavební povolení: administrativní centrum Lesů České republiky,st.p.č.126/1,126/3,NHK
18. 11. 2019 Dražba elektronická - Usnesení - č.j. 009 EX 2016/17-92, 18.12.2019, 09:00 hod.
18. 11. 2019 Dražební vyhláška - Usnesení - č.j. 135 EX 2649/12-65, 19.12.2019, 10:00 hod.
18. 11. 2019 Dražební vyhláška - Usnesení - č.j. 194 EX 421/17-327, 17.12.2019, 10:15 hod.
18. 11. 2019 Dražební vyhláška - Usnesení - č.j. 194 EX 948/18-160, 17.12.2019, 11:15 hod.
18. 11. 2019 Ucelená politika samosprávy KHK o vodě - oznámení zahájení zjišťovacího řízení (EIA)
15. 11. 2019 OM2/96/19 záměr pronajmout nebytový prostor č.502 v ulici Pospíšilova 698
15. 11. 2019 OM2/95/19 záměr pronajmout podzemní parkovací stání č. 84, 50, 68 a 73 v ulici Jungmannova
15. 11. 2019 Oznámení osobám s trvalým pobytem Československé armády 408, Hradec Králové
15. 11. 2019 VH České inspirace
15. 11. 2019 OM2/97/2019-Prodej tepelného výměníku
14. 11. 2019 Usnesení - prodej nemovitostí k.ú. Slezské předměstí v HK, č.j. 142 EX 01586/19-086
13. 11. 2019 Stanovení místní úpravy na silnicích II.a III.třídy: území ORP MÚ DZ MKO - MK Heldovo náměstí, Třebe
13. 11. 2019 Stanovení přechodné úpravy na místních komunikacích: Stanovení PŘÚ DZ MK - Jižní - INKA - Alexandr
13. 11. 2019 k.ú. Hradec Králové: Stanovení místní úpravy na místních komunikacích
13. 11. 2019 k.ú. Hradec Králové: Stanovení místní úpravy na místních komunikacích
13. 11. 2019 k.ú. Nový Hradec Králové: Stanovení přechodné úpravy na místních komunikacích
13. 11. 2019 město Hradec Králové: Stanovení místní úpravy na místních komunikacích
13. 11. 2019 k.ú. Třebechovice pod Orebem: Stanovení PŘÚ DZ MKO - MK ul.Pitrova, Žižkova
13. 11. 2019 k.ú. Hradec Králové - Slezská 869, HK - Věra Parajová
13. 11. 2019 OM2/93/2019 - záměr uzavřít dod. č. 2 ke sml. o výpůjčce č. 282/2017-souhlas s umístěním 2 buněk
13. 11. 2019 OM2/94/2019 - záměr uzavřít dod. č. 2 ke sml. č. 3021/2017-souhlas se stav. úpravami v bud. eč. 125
12. 11. 2019 Oznámení osobám s trvalým pobytem Československé armády 408, Hradec Králové
12. 11. 2019 Dražební vyhláška - Usnesení - č.j. 194 EX 1306/16-106 spoj. s 194 EX 869/17, 19.12.2019, 10:15 hod.
12. 11. 2019 Stanovení přechodné úpravy na silnicích II.a III.třídy: území ORP PŘÚ DZ MKO - MK Všestary a Rosnice
12. 11. 2019 Dražební vyhláška - Usnesení - č.j. 194 EXD 9/19-4, 12.12.2019, 10:15 hod.
12. 11. 2019 Dražební vyhláška - Usnesení - č.j. 194 EXD 9/19-5, 12.12.2019, 14:15 hod.
12. 11. 2019 zrušení regulačního plánu Hořická ulice
12. 11. 2019 Stanovení přechodné úpravy na místních komunikacích: Blokové čištění další - mimořádné 11/2019
12. 11. 2019 k.ú. Hradec Králové - Hrubínova 1456, HK - Pavel Šťastný
12. 11. 2019 Stanovení místní úpravy na silnicích II.a III.třídy: území ORP MÚ DZ MKO - MK v obci Kratonohy,havar
12. 11. 2019 oznámení stavebního záměru: Rezidence Na Plachtě - IV.etapa,SO 25 - komunikace
12. 11. 2019 Stanovení místní ÚP na sil. I/35 v ul. Koutníkova v HK - úprava dopr. zn., č.j. KUKHK-31196/DS/2018
11. 11. 2019 Záměr č. 67/2019 - darování pozemkových parcel v k. ú. Kukleny a k. ú. Plotiště nad Labem, KUKHK

XML