Město Hradec Králové

Okresní město
Okres Hradec Králové

http://mmhk.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Hradec Králové
Československé armády 408/51
500 03 Hradec Králové

Datová schránka: bebb2in
E-mail: posta@mmhk.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
15. 01. 2019 Výběrové řízení na pozici: Referent/ka - stavební technik 040219
15. 01. 2019 Stanovení místní úpravy na silnicích II.a III.třídy: území ORP MÚ DZ silnice - mosty sil.II.a III.tř
14. 01. 2019 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Svobodné Dvory, včetně Plotiště nad Labem a Stěžery
14. 01. 2019 203 Ex 25937/18-29 Dražební vyhláška - 15. 2. 2019
14. 01. 2019 OM1/03/2019 záměr prodeje části pozemku pp.č. 955/10 v k.ú. NHK, nově 955/23
14. 01. 2019 rozhodnutí - stavební povolení: Oprava a modernizace BD v ul. Prostějovská č. p. 1081-82
14. 01. 2019 194 EX 948/18-90 Dražební vyhláška - elektronická dražba - 12. 2. 2019
14. 01. 2019 203 Ex 33459/18-32 Dražební vyhláška - 15. 2. 2019
13. 01. 2019 OM2-4-19-záměr pronajmout část budovy ev. č. 7 na stp. č. 661, k. ú. Věkoše - REVILO AUTO s.r.o.
13. 01. 2019 OM2-3-19-záměr pronajmout místnost č. 139 v budově č. p. 98 na stp.č. 108 ,v k. ú. Věkoše
13. 01. 2019 OM2-2-19-záměr pronajmout J křídlo budovy bez č.p. ev. č. 125 na stp. č. 671, k. ú. Věkoše - TL ELEK
13. 01. 2019 OM2_1_19 - záměr pronajmout objekty a plochy na letišti v HK, k.ú. Věkoše, k.ú. Pouchov
13. 01. 2019 065 EX 01993/14-479 Dražební vyhláška - elektronická dražba - 14. 2. 2019
13. 01. 2019 132EX 9167/10-200 Dražební vyhláška - elektronická dražba -28. 2. 2019
12. 01. 2019 Závěr zjišťovacího řízení: „Modernizace traťového úseku Chlumec nad Cidlinou (mimo) - Hradec Krá...
12. 01. 2019 rozhodnutí - stavební povolení: Chodník Rybova - Čajkovského, Nový Hradec Králové
12. 01. 2019 k. ú. Hradec Králové - stanovení PŘÚ DZ MK - Jungmannova 1401, HK
12. 01. 2019 k.ú. Kukleny: Stanovení přechodné úpravy na místních komunikacích
12. 01. 2019 OM1/2/2019 - prodej pp. č. 623/103, k.ú. Svobodné Dvory
11. 01. 2019 Oznámení osobám s trvalým pobytem na adrese Československé armády 408, Hradec Králové
11. 01. 2019 zahájení řízení:Odstranění zastřešení chodníků před BD č.p.1412-1417,Tř.Edvarda Beneše,k.ú.Nový Hrad
11. 01. 2019 zahájení řízení:Odstranění zastřešení chodníků před BD č.p.1531-1534,tř.E.Beneše,k.ú.Nový HK
10. 01. 2019 oznámení stavebního záměru-veřejná dopr. infrastruktura SKALKA1,Objekt SO 01,Chlumec nad Cidl.
10. 01. 2019 zahájení -"Sanace a zateplení bytového domu č.p. 325 ulice Štefánikova",k.ú.Třebeš
10. 01. 2019 rozhodnutí - stavební povolení: Stezka pro pěší a cyklisty Hradec Králové -Rusek - úsek 2
10. 01. 2019 Stanovení přechodné úpravy na místních komunikacích: Stanovení PŘÚ DZ MK - Čelakovského - Juniorský
09. 01. 2019 Oznámení o uložení písemnosti - Michal Duna
09. 01. 2019 192 EXD 15/18-1 Dražební vyhláška - 8. 2. 2019
09. 01. 2019 Žádost prokázání právního důvodu pro užívání sídla- Věra Šmídová,IČO: 69122857
09. 01. 2019 žádost o prokázání právního důvodu pro užívání sídla - ČERMÍK s.r.o.
09. 01. 2019 Oznámení o uložení písemnosti - Martin Brambora ( rozhodnutí SŔ)
09. 01. 2019 Oznámení osobám s trvalým pobytem na Československé armády 408, Hradec Králové
09. 01. 2019 k.ú. Smiřice: Stanovení MÚ DZ silnice - III/3089 k.ú. Smiřice
09. 01. 2019 k.ú. Svobodné Dvory: Stanovení místní úpravy na místních komunikacích
09. 01. 2019 Závazné stanovisko k záměru "Regenerace Benešovy třídy, 2. až 5. etapa" - č.j. KÚKHK-34578/ZP/2018
08. 01. 2019 Rozpočet 2019
08. 01. 2019 ŽP07 stavba vodního díla: Pražské Předměstí-Frodlovi-Společné řízení ve věci prodloužení splaškové k
08. 01. 2019 rozh. - změna stavby před jejím dokončením - "SO 25-Komunikace" Plachta střed Hradec Králové
08. 01. 2019 Rozhodnutí - stavební povolení: Silnice III/29912 Hradec Králové - Věkoše
08. 01. 2019 OM1/01/2019/Stř., pronájem části pozemku pp.č. 110/16, k.ú. Piletice
08. 01. 2019 k. ú. Hradec Králové - stanovení PŘÚ DZ MK - Jana Masaryka 1316, HK
08. 01. 2019 Prodloužení výběrového řízení na pozici: Referent/ka - péče o dítě 180119
08. 01. 2019 030 EX 5732/15-143 Dražební vyhláška - elektronická dražba - 14. 2. 2019
07. 01. 2019 069 ED 22/18-8 Dražební vyhláška - elektronická dražba - 7. 2. 2019
06. 01. 2019 Oznámení o uložení písemnosti - Holštejnová Lucie (opatr.)
06. 01. 2019 Oznámení o uložení písemnosti - Holštejnová Lucie (zah.)
06. 01. 2019 Oznámení o uložení písemnosti - Železná Jiřina (opatr.)
05. 01. 2019 Oznámení o uložení písemnosti - Železná Jiřina (zah.)
05. 01. 2019 ŽP10 oznámení voda a stavba bez MŠ: Krňovice - jednotná kanalizace k.ú. Krňovice
05. 01. 2019 151 EX 467/17-562 Dražební vyhláška - elektronická dražba - 5. 2. 2019

XML