Město Hradec Králové

Okresní město
Okres Hradec Králové

http://mmhk.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Hradec Králové
Československé armády 408/51
500 03 Hradec Králové

Datová schránka: bebb2in
E-mail: posta@mmhk.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
19. 09. 2019 Stanovení přechodné úpravy na silnicích II.a III.třídy: území ORP PŘÚ DZ silnice - sil.II/323 a MK v
19. 09. 2019 rozhodnutí - přístavba a nástavba RD Hradecká č.p.697,st.p.č.636,p.č.634/13,k.ú.Nový Hradec Králové
19. 09. 2019 OM1/120/2019 - pronájem v k. ú. Věkoše
19. 09. 2019 Záměr odprodeje - nákladní vozidlo
19. 09. 2019 Dražební vyhláška - Usnesení - č.j. 220 EX 317/06-1311, 02.12.2019, 11:00 hod.
19. 09. 2019 Dražební vyhláška - Usnesení - č.j. 132 EX 2111/14-48, 31.10.2019, 10:00 hod.
19. 09. 2019 Dražební vyhláška - Usnesení - č.j. 211 EX 3413/15-151, 23.10.2019, 11:00 hod.
19. 09. 2019 Dražební vyhláška - Usnesení - č.j. 211 EX 3413/15-150, 23.10.2019, 10:00 hod.
19. 09. 2019 smlouva o poskytnutí dotace 2019 - oprava fasády
19. 09. 2019 smlouva o poskytnutí dotace 2019 - výměna oken
18. 09. 2019 Veřejná vyhláška - ÚP Roudnice - společné jednání
18. 09. 2019 OM1/122/2019 záměr výpůjčky pozemků pro stavbu cyklostezky, cyklopěší lávky a VO - SPORTPARK HIT
18. 09. 2019 OM2/81/2019 - stavební úpravy budovy č. 37, areál letiště
18. 09. 2019 Oznámení osobám s trvalým pobytem na adrese Československé armády 408, Hradec Králové
18. 09. 2019 Stanovení přechodné úpravy na silnicích II.a III.třídy: území ORP PŘÚ DZ MKO - MK ul. Za Tratí, Třeb
18. 09. 2019 k.ú. Pražské Předměstí: Stanovení místní úpravy na místních komunikacích
18. 09. 2019 k.ú. Lejšovka: Stanovení PŘÚ DZ silnice - II/299, III/2995 - kácení stromů
18. 09. 2019 Stanovení přechodné úpravy na místních komunikacích v okolí Gayerových kasáren
18. 09. 2019 OM1/119/2019/Stř., pacht pozemku pp.č. 1086/18, k.ú. Věkoše
18. 09. 2019 Dražební vyhláška - č.j. 139EX 30411/18-031, 04.11.2019, 10:00 hod.
17. 09. 2019 Stanovení přechodné úpravy na místních komunikacích: Stanovení PŘÚ DZ MK - Spojovací - Stavo a Sach
17. 09. 2019 OM2/78/2019 záměr pronajmout NP č. 500 v ulici Škroupova čp.471
17. 09. 2019 OM2/80/2019 záměr pronajmout garážové stání č. 18 a č. 21 v ulici Pražská čp. 771-774
17. 09. 2019 OM2/79/2019 záměr promajmout NP č. 502 v ulici Gočárova čp. 761
17. 09. 2019 Oznámení o uložení písemnosti - Michaela Syrová
17. 09. 2019 Oznámení o uložení písemnosti - Vlastimil Vaněk
17. 09. 2019 Výběrové řízení na zjištění zájemců o koupi pro stát nepotřebného majetku,č.j. SpMO 476-15/2019-1150
16. 09. 2019 Stanovení přechodné úpravy na silnicích II.a III.třídy: území ORP PŘÚ DZ silnice - sil.III/2998 a MK
13. 09. 2019 Stanovení přechodné úpravy na silnicích II.a III.třídy: území ORP PŘÚ DZ MKO - MK ul.K Jezu,Riegrova
13. 09. 2019 Stanovení místní úpravy na silnicích II.a III.třídy: území ORP MÚ DZ MKO - R 178-Cesta HC 9, Hoříněv
13. 09. 2019 OM2/76/19 záměr uzavřít NS na NP č. 507 v ulici náměstí Osvoboditelů čp.820 pro FOP
13. 09. 2019 OM2/77/19 záměr uzavřít NS pro umístění zákl. stanice na obj. Jungmannova čp.1437
13. 09. 2019 Stanovisko ke koncepci Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2021-2027
13. 09. 2019 smlouva o poskytnutí dotace 2019 - výměna střešní krytiny
13. 09. 2019 Výběrové řízení na pozici: Referent/ka - majetková správa
12. 09. 2019 Dotační program - kulturní akce 2020
12. 09. 2019 Dotační program - sportovní akce 2020
12. 09. 2019 oznámení o konání společného projednání Změny č. 1 UP Předměřice nad Labem - veřejná vyhláška
12. 09. 2019 ÚP Librantice - doručení návrhu Územního plánu Librantice, veřejná vyhláška
12. 09. 2019 k.ú. Hradec Králové - Štefánikova 315,HK - Jaroslava Kvapilová
12. 09. 2019 Stanovení místní úpravy na silnicích II.a III.třídy: území ORP MÚ DZ MKO - MK ul. Smiřická v k.ú.Hol
12. 09. 2019 zahájení - snížení energetické náročnosti BD Selicharova 1419-1420,st.p.č.2605,k.ú.Nový Hradec Král
12. 09. 2019 vyrozumění o odvolání+výzva - st.úpravy budovy,zm.užívání č.p.1263,ul.Šafaříkova,st.p.č564/2,Hradec
12. 09. 2019 OM1/118/2019 - kú Hradec Králové - prodej
12. 09. 2019 OM2/75/2019-záměr pronajmout poz. stp.č. 1767, budovu čp. 530+souhlas se stav. úpravami k.ú. Pouchov
12. 09. 2019 OM2/74/2019-záměr pronajmout poz. stp.č. 657, budovu čp. 422 +souhlas se stav. úpravami k.ú. Věkoše
12. 09. 2019 smlouva o poskytnutí dotace 2019 - výměna oken
12. 09. 2019 Dražební vyhláška - Usnesení - č.j. 194 EX 948/18-145, 15.10.2019, 10:15 hod.
12. 09. 2019 Dražební vyhláška - Usnesení - č.j. 194 EX 1976/18-39, 16.10.2019, 10:15 hod.
12. 09. 2019 Dražební vyhláška - č.j. 101 EX 01970/18-152, 12.12.2019, 10:00 hod.

XML