Město Hradec Králové

Okresní město
Okres Hradec Králové

http://mmhk.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Hradec Králové
Československé armády 408/51
500 03 Hradec Králové

Datová schránka: bebb2in
E-mail: posta@mmhk.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
28. 06. 2022 Černožice n.L. - zrušení vodního díla: Žádost o zrušení části stavby vodního díla - hlavní závlahov
28. 06. 2022 OM1/112/2022 - nájem, k.ú. Slezské Předměstí
28. 06. 2022 OM1/2022/ 111 - k.ú. Pouchov, nájem
27. 06. 2022 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky el. energie č. 110060844815 - 18. 7. 2022 - Svinary
27. 06. 2022 Záměr č. 58/2022 - darovat část pozemku v k. ú. Svinary městu Hradec Králové
27. 06. 2022 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky el. energie č. 110060844362 - 15. 7. 2022 - Slatina a SP
27. 06. 2022 Stanovení přechodné úpravy na místních komunikacích: ZUK ( stavební práce ) - ul. Vocelova, p.p.č. 7
27. 06. 2022 Stanovení přechodné úpravy na místních komunikacích: ZUK ( překop ) -p.p. č. 270/1, p. p. č. 2086, u
24. 06. 2022 Záměr OM1/108/2022 - vydání souhlasu s postoupením Smlouvy o smlouvě budoucí kupní, k. ú. Kukleny
24. 06. 2022 OM1/109/2022 prodej pozemků pod chatou, k. ú. Třebeš
24. 06. 2022 Rozhodnutí o umístění stavby: "Křižovatka Mileta"
24. 06. 2022 094 EX 11867/06-374 Dražební vyhláška - elektronická dražba - 28. 7. 2022
24. 06. 2022 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky el. energie č. 110060843799 - 14. 7. 2022 - Pražské Předm.
24. 06. 2022 OM1/110/2022 - dodatek č. 3 k NS č. 3004/2019, k. ú. Pouchov
24. 06. 2022 Stanovení přechodné úpravy na silnicích II.a III.třídy: Stanovení PŘÚ DZ silnice - sil.II/323,III/32
24. 06. 2022 Stanovení PÚP-OOP, I/35, HK - K32, Brněnská x Mrštíkova
23. 06. 2022 OM2/38/2022 - záměr uzavřít dodatek ke Smlouvě o nájmu č. 10701/22/1/11
23. 06. 2022 OM1/097/2022/Stř., nájem pozemků pp.č. 957/141, 957/142, 957/144, k.ú. Kukleny
23. 06. 2022 OM1/107/2022/Stř., nájem části pozemku pp.č 233/21, k.ú. Hradec Králové
23. 06. 2022 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: stavební úpravy zateplením obvodového pláště a podlahy půdn
23. 06. 2022 veřejná vyhláška - UP Sadová - oznámení o projednání návrhu Zprávy o uplatňování 2022
23. 06. 2022 oznámení o zahájení řízení - jednání (U+S): novostavba zahrádkářské chaty, , dešťová kanalizace, ret
23. 06. 2022 Stanovení přechodné úpravy na místních komunikacích: ZUK ( překop ) - ul. Ječná v k.ú. Slezské Předm
23. 06. 2022 Stanovení přechodné úpravy na silnicích II.a III.třídy: OZUK ( překop ) - sil.III/29810 v křiž. s MK
23. 06. 2022 Stanovení místní úpravy na silnicích II.a III.třídy: Stanovení MÚ DZ MKO - MK p.č.667/2, 667/3, zkli
23. 06. 2022 Stanovení přechodné úpravy na místních komunikacích: ZUK ( O1 ) - Hrubínova 1467, HK - Petr Mlateček
23. 06. 2022 Stanovení přechodné úpravy na místních komunikacích: ZUK ( stavební práce ) - oprava oplocení školní
23. 06. 2022 Stanovení přechodné úpravy na místních komunikacích: ZUK ( překop ) - ul. Pražská třída (p.p.č. 1855
23. 06. 2022 Oznámení o plán. přerušení dodávky elektr. energie č. 110060843830, k. ú. Slezské Předměstí, Svinary
23. 06. 2022 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060843569, k. ú. Slezské Předměstí
23. 06. 2022 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060843879, k. ú. Pražské Předměstí
23. 06. 2022 Dražební vyhláška - Usnesení o elektronické dražbě č.j. 184 EX 14/22-49, 20.07.2022, 08:00 hod.
21. 06. 2022 stavba vodního díla: Radíkovice, Radostov - obec Radostov - vodovod Radostov
21. 06. 2022 OM1/104/2022 - kú Hradec Králové - prodej
21. 06. 2022 OM1/105/2022 - kú Svinary - prodej
21. 06. 2022 oznámení o zahájení řízení - stanoviska_změna před dokončením: Žádost o změnu stavby před jejím doko
21. 06. 2022 Stanovení přechodné úpravy na místních komunikacích: Stanovení PŘÚ O1 prodloužení - Soklásková Hana
21. 06. 2022 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060844020, k. ú. Pražské Předměstí
20. 06. 2022 Stanovení přechodné úpravy na místních komunikacích: ZUK ( O1 ) - ul. Pod Zámečkem 1760/23, HK - Eva
20. 06. 2022 Stanovení přechodné úpravy na místních komunikacích: ZUK (O1) - Jana Masaryka 1314, HK - Jaroslav Ka
20. 06. 2022 Stanovení přechodné úpravy na místních komunikacích: ZUK ( O1 ) - Štefánikova 377, HK - František Šť
20. 06. 2022 Stanovení přechodné úpravy na místních komunikacích: ZUK ( O1 ) - Bří Štefanů 800/16, HK - Helena Me
20. 06. 2022 Stanovení přechodné úpravy na místních komunikacích: Stanovení PŘÚ DZ MK - ul. Medkova, p.p.č. 1147/
20. 06. 2022 Z3 ÚP Smiřice -Řízení o návrhu Z3 ÚP Smiřice – vyhláška o oznámení konání veřejného projednání
17. 06. 2022 OM2/37/2022 - záměr pronajmout objekty v areálu letiště Hradec Králové, k. ú. Věkoše, obec HK
17. 06. 2022 OM1/103/2022/Stř., nájem části pozemku pp.č. 2115, k.ú. Kukleny
17. 06. 2022 oznameni o zahajeni spravniho rizeni -kaceni TSHK 50/22 ul. Pouchovska
17. 06. 2022 Oznámení o uložení písemnosti (opatr.) - František Antal
17. 06. 2022 Oznámení o uložení písemnosti (zah.) - František Antal
17. 06. 2022 Veřejná vyhláška - Zuzana Hrubčinová - IČO 62725904

XML