Město Hradec Králové

Okresní město
Okres Hradec Králové

http://mmhk.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Hradec Králové
Československé armády 408/51
500 03 Hradec Králové

Datová schránka: bebb2in
E-mail: posta@mmhk.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
19. 07. 2019 Stanovení přechodné úpravy na místních komunikacích ul. Klacovská - pokládka plynovodu
19. 07. 2019 Prodloužení výběrového řízení na pozici: Metodik/metodička informačního systému
19. 07. 2019 Oznámení o uložení písemnosti (opatr.) - Vladislava Dušková
19. 07. 2019 Oznámení o uložení písemnosti (zah.) - Vladislava Dušková
19. 07. 2019 OM1/95/2019 - k.ú. Pražské Předměstí, právo provést stavbu - prodloužení termínů
19. 07. 2019 Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje na období 2021-2027 - zveřejnění návrhu koncepce
18. 07. 2019 smlouva o poskytnutí dotace 2019 - oprava fasády a výměna oken
18. 07. 2019 OM2/63/2019 - záměr pronajmout pozemek stp.č. 109/7, jehož součástí je budova eč. 36, k.ú. Pouchov
18. 07. 2019 rozhodnutí - zm.st.před jejím dokončením:Dálnice D11 Praha - Hradec Králové,st.1106-1 HK-Předměřice
18. 07. 2019 Oznámení osobám s trvalým pobytem na adrese Československé armády 408, Hradec Králové
18. 07. 2019 OM2 č. 59-19 E. Beneše 577-žádost o převedení nájmu nebytových prostor- Mgr.Klapák
18. 07. 2019 OM2 č. 60-19 Gayerovy kasárna - čistírna oděvů zpětvzetí výpovědi
18. 07. 2019 OM2 č. 61-19 Hučák žádost o rozšíření nájmu a žádost o povolení přívodu vody
18. 07. 2019 OM2 č. 62-19 náměstí Osvoboditelů 820, převedení nájmu
18. 07. 2019 Výběrové řízení na pozici:Referent/ka - administrativa + ochrana životního prostředí
18. 07. 2019 Stanovení přechodné úpravy na místních komunikacích: Blokové čištění - mimořádné 8/2019 - Komenského
18. 07. 2019 Stanovení přechodné úpravy na silnicích II.a III.třídy: území ORP PŘÚ DZ silnice - sil.III/29913 nap
18. 07. 2019 Stanovení přechodné úpravy na silnicích II.a III.třídy: území ORP PŘÚ DZ MKO - MK ul. Alejská vjezd
18. 07. 2019 Stanovení místní úpravy na silnicích II.a III.třídy: území ORP MÚ DZ silnice - sil.III/2997, ÚK p.p.
18. 07. 2019 Stanovení přechodné úpravy na silnicích II.a III.třídy: území ORP PŘÚ DZ MKO - MK ul.Pitrova, Žižkov
18. 07. 2019 Stanovení přechodné úpravy na místních komunikacích při uzavírce ul. Pod Strání
18. 07. 2019 Stanovení přechodné úpravy - Bělečská ul. - dočasná zastávky linky 17
18. 07. 2019 Dražební vyhláška - Usnesení - č.j. 111 EX 1490/16-27, 24.09.2019, 09:00 hod.
18. 07. 2019 Dražební vyhláška - č.j. 101 EX 1970/18-132, 03.09.2019, 11:00 hod.
17. 07. 2019 OM2/55-19 Šafaříkova 764- jídelna důchodců
17. 07. 2019 zahájení řízení - oprava chodníků v ulici Lipová a Zámecká,k.ú.Stěžery
17. 07. 2019 Dražební vyhláška - Usnesení - č.j. 203 Ex 00508/19-28, 16.08.2019, 08:00 hod.
17. 07. 2019 Dražební vyhláška - Usnesení - č.j. 203 Ex 07978/13-42, 16.08.2019, 08:00 hod.
17. 07. 2019 Stanovení místní úpravy na silnicích II.a III.třídy: území ORP MÚ DZ MKO - Mk p.č.906/2,975/1 k.ú. B
17. 07. 2019 Stanovení přechodné úpravy na silnicích II.a III.třídy: území ORP PŘÚ DZ silnice - sil.III/32324, II
17. 07. 2019 OM1/93/2019 - PRODEJ - Třebeš - 372/20, 372/19 - 3 parkovací místa
17. 07. 2019 OM2/ č. 56/19 187126/17-VŘ č. 25/19-Mostecká čp. 290-1,38,48,89,107/18
17. 07. 2019 OM2 č 57/19 3048/17-VŘ č. 9,20/19-Jungmannova (G)-22,35,59,72,95/17,10/18
17. 07. 2019 OM2 č. 58-19 VŘ. E.Beneše 571- hlášení volného NP
17. 07. 2019 Výzva k odstranění vozidla Ford, SPZ HKP 48-38
17. 07. 2019 Výzva k odstranění vozidla Mazda, SPZ PUP 63-13
17. 07. 2019 Sdělení - žádost o vydání územního rozhodnutí v k. ú. Březhrad, č.j. KUKHK- 14266/UP/2019/Kd
16. 07. 2019 smlouva o poskytnutí dotace 2019 - oprava fasády a repase výplní
16. 07. 2019 smlouva o poskytnutí dotace 2019 - výměna oken
16. 07. 2019 dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace 2017 - výměna oken
16. 07. 2019 Stanovení přechodné úpravy na silnicích II.a III.třídy: území ORP PŘÚ DZ silnice - sil.III/32329,III
16. 07. 2019 Hradubická labská - oznámení o zveřejnění schválených dokumentů
16. 07. 2019 Oznámení o uložení písemnosti - Andrej Gábor
15. 07. 2019 Oznámení o uložení písemnosti - Pavel Navrátil
15. 07. 2019 Stanovení místní úpravy na silnicích II.a III.třídy: území ORP MÚ DZ MKO - Mk p.č.906/2,975/1 k.ú. B
15. 07. 2019 zahájení - novostavba RD SO32,garáž SO32,dešť.kanalizace,p.č.539*/62,k.ú.Svobodné Dvory
15. 07. 2019 zahájení - novostavba RD SO34,garáž SO34a,dešť.kanalizace,p.č.539/64,k.ú.Svobodné Dvory
15. 07. 2019 sdělení - seznámení s podklady rozhodnutí,novostavba zahr.chaty,p.č.1529/19,k.ú.Plácky
15. 07. 2019 OM1/91/2019 - kú Hradec Králové - směna pozemků
15. 07. 2019 OM1/92/2019 - kú Hradec Králové - směna

XML