Město Hradec Králové

Okresní město
Okres Hradec Králové

http://mmhk.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Hradec Králové
Československé armády 408/51
500 03 Hradec Králové

Datová schránka: bebb2in
E-mail: posta@mmhk.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
25. 03. 2019 rozhodnutí - st.úpravy BD,rozšíření BJ č.11,Střelecká č.p.578,k.ú.Hradec Králové
25. 03. 2019 Dražební vyhláška - Usnesení - č.j. 194 EX 375/17-112, 24.04.2019, 10:15 hod.
25. 03. 2019 Dražební vyhláška - Usnesení - č.j. 194 EXD 3/19-5, 24.04.2019, 10:15 hod.
25. 03. 2019 Dražební vyhláška - Usnesení - č.j. 194 EX 194/17-71, 25.04.2019, 14:15 hod.
22. 03. 2019 Výzva k odstranění vozidla - Volvo, RZ 8U2 2728, ul. Říční
22. 03. 2019 Výzva k odstranění vozidla - Volvo, RZ 2H3 2555, Říční
22. 03. 2019 Valná hromada České inspirace 5.4.2019 -střednědobý výhled rozpočtu 2020-2022
22. 03. 2019 Valná hromada České inspirace 5.4.2019-návrh rozpočtu Česká inspirace 2019
22. 03. 2019 Valná hromada České inspirace 5.4.2019
22. 03. 2019 OM1/30/2019 - poskytnutí pozemku s právem provést stavbu - k. ú. Pouchov
22. 03. 2019 Dražební jednání - Usnesení - č.j. 137 Ex 126/07-94, 23.05.2019, 10:30 hod.
22. 03. 2019 k.ú. Hradec Králové: Stanovení přechodné úpravy na místních komunikacích
22. 03. 2019 k.ú. Slatina: Stanovení přechodné úpravy na silnicích II.a III.třídy
22. 03. 2019 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Novostavba 3ks zahrádkářských chat včetně napojení na techn
22. 03. 2019 Výběrové řízení na pozici: Referent/ka - spisovna
22. 03. 2019 Stanovení místní úpravy na silnicích II.a III.třídy: území ORP MÚ DZ silnice - sil.III/2857,III/2858
22. 03. 2019 k.ú. Plotiště nad Labem: Stanovení přechodné úpravy na místních komunikacích
21. 03. 2019 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - oprava zřejmých nesprávností: "Křižovatka Mileta"
21. 03. 2019 19eX 249/16 - žádost o uveřejnění dražební vyhláška, dražební vyhláška č.j. 19 EX 249/16-122
21. 03. 2019 Stanovení přechodné úpravy na silnicích II.a III.třídy: území ORP PŘÚ DZ MKO - MK ul.Krkononošská v
21. 03. 2019 Oznámení o uložení písemnosti - Jaromír Rezek
21. 03. 2019 Veřejná vyhláška - společné jednání, návrh Územního plánu Osičky
21. 03. 2019 Aukční vyhláška - č.j. UZSVM/H/3425/2019-HMSO Hradec Králové
21. 03. 2019 Veřejná vyhláška - Koupací sezóna 2019, monitorovací kalendář - č.j. KHSHK 08729/2019/HOK.JC/Jů
20. 03. 2019 Veřejná vyhláška_veřejné projednání ÚP Světí
20. 03. 2019 k.ú. Hradec Králové: Stanovení místní úpravy na místních komunikacích
20. 03. 2019 město Hradec Králové: Stanovení místní úpravy na místních komunikacích
20. 03. 2019 k. ú. Hradec Králové - stanovení PŘÚ DZ MK - Štefánikova 391, HK
19. 03. 2019 Oznámení o uložení písemnosti - Hladíková Lenka (rozh.)
19. 03. 2019 182 EX 958/17-100 Dražební vyhláška - elektronická dražba - 16. 5. 2019
19. 03. 2019 veřejná vyhláška- zahájení řízení - Věra Šmídová
19. 03. 2019 Změna č.3 Územního plánu obce Librantice - oznámení projednání návrhu
19. 03. 2019 Stanovení přechodné úpravy na místních komunikacích: Blokové čištění 4/2019 - mimořádné
19. 03. 2019 k.ú. Nový Hradec Králové: Stanovení přechodné úpravy na místních komunikacích
19. 03. 2019 k.ú. Malšovice: Stanovení přechodné úpravy na místních komunikacích
19. 03. 2019 město Hradec Králové: Stanovení přechodné úpravy na místních komunikacích
19. 03. 2019 Stanovení přechodné úpravy na silnicích II.a III.třídy: území ORP PŘÚ DZ silnice - sil.II/299,III/29
19. 03. 2019 rozhodnutí - Chodník Spojovací, SO 101 chodník,SO 301 odvodnění komunikace,Svobodné Dvory
19. 03. 2019 Dražební vyhláška - Usnesení o opakované dražbě - č.j. 203 Ex 31277/11-126, 15.05.2019, 13:00 hod.
19. 03. 2019 Dražební vyhláška - Usnesení - č.j. 194 EX 421/17-239, 17.04.2019, 10:15 hod.
19. 03. 2019 návrh výroku ÚR - Parkovací dům Gayerova kasárna Šimkova ulice,k.ú.Hradec Králové
15. 03. 2019 OM1/29/2019 - poskytnutí pozemku a právo stavby, k.ú. Plotiště nad Labem
15. 03. 2019 Dražební vyhláška - Usnesení - č.j. 067 EX 477/03-129, 16.04.2019, 10:00 hod.
15. 03. 2019 Veřejná dražební vyhláška - č.j. 220 EX 18006/13-132, 23.04.2019, 11:00 hod.
15. 03. 2019 rozhodnutí-dodatečné povolení stavby:nástavba,přístavba a st.úpravy zahr.chaty E42,Svobodné Dvory
15. 03. 2019 rozhodnutí - povolení výjimky-Ubytovací zařízení u RD č.p. 104,k.ú.Slezské Předměstí
15. 03. 2019 zahájení územního řízení - kabelové vedení nn,HK-Parlament,k.ú.Slezské Předměstí-Svinary
15. 03. 2019 Výzva dotace 2019 - 2. kolo
14. 03. 2019 Rozhodnutí o umístění stavby: "Křižovatka Mileta"
14. 03. 2019 OM1/28/2019 - pronájem, k.ú. Pražské Předměstí

XML