Město Zlaté Hory

Město, městys, obec, MČ
Okres Jeseník

http://zlatehory.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Zlaté Hory
nám. Svobody 80
793 76 Zlaté Hory

Datová schránka: rx8a99k
E-mail: mesto@zlatehory.cz, podatelna@zlatehory.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
17. 09. 2019 Elektronická dražba nemvitosti - 13.11.2019
17. 09. 2019 Dražební vyhláška - 203 EX 01547/10-58
06. 09. 2019 Informace o konání 8. zasedání zastupitelstva města dne 16. 9. 2019
28. 08. 2019 Změna Smlouvy o nájmu nebytových prostor, Nádražní 280
26. 08. 2019 Změna Smlouvy o nájmu nebytových prostor, Nádražní 280
22. 08. 2019 Elektronická aukce - 1028/15
22. 08. 2019 Elektronická aukce - 1028/13
19. 08. 2019 Převody nemovitostí - pozemek p. č. 2344/2 v k. ú. Zlaté Hory v Jeseníkách
19. 08. 2019 Převody nemovitostí - pozemek p. č. 489/1 v k. ú. Ondřejovice v Jeseníkách
16. 08. 2019 Dokument "Oznámení o možnosti p..." již není dostupný.
12. 08. 2019 Převody nemovitostí - pozemek p. č. 1172 v k. ú. Zlaté Hory v Jeseníkách
12. 08. 2019 Převody nemovitostí - pozemek p. č. 1833 v k. ú. Zlaté Hory v Jeseníkách
29. 07. 2019 Aukční vyhláška č.j. 9351/OSU/2019-OSUR
29. 07. 2019 Rozhodnutí - prodloužení platnosti územního rozhodnutí o umístění stavby: Rozšíření dodávky tepla ve Zlatých Horách, I. a II. etapa - napojení zdravotního střediska a domova důchodců
22. 07. 2019 Oznámení o nálezu zvířete
22. 07. 2019 Záměr na výpůjčku částí pozemků p. č. 2594 a 2606/1 v k. ú. Zlaté Hory v Jeseníkách
22. 07. 2019 Záměr na výpůjčku pozemku p. č. 2377 v k. ú. Zlaté Hory v Jeseníkách
22. 07. 2019 Záměr na výpůjčku pozemku p. č. 251 v k. ú. Zlaté Hory v Jeseníkách
22. 07. 2019 Záměr na pronájem části pozemku p. č. 613 v k. ú. Zlaté Hory v Jeseníkách
22. 07. 2019 Záměr na pronájem části pozemku p. č. 611 v k. ú. Zlaté Hory v Jeseníkách
22. 07. 2019 Záměr na pronájem části pozemku p. p. č. 1557/18 v k. ú. Horní Údolí
17. 07. 2019 Uzavírka silnice - Horní Lipová "opěrná zeď"
15. 07. 2019 Vyhláška - pronájem nebytových prostor, Nádražní 280, 793 76 Zlaté Hory
11. 07. 2019 Rozhodnutí - částečná uzávěrka MTEL Communication s.r.o.
11. 07. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - MTEL Communication s.r.o.
11. 07. 2019 Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu SMOJ 2018
09. 07. 2019 Prodej areálu bývalého hraničního přechodu Bílý Potok
09. 07. 2019 Oznámení o zamýšleném převodu 2442
24. 06. 2019 Převody nemovitostí - pozemek p. č. 765/20 v k. ú. Zlaté Hory v Jeseníkách
24. 06. 2019 Převody nemovitostí - pozemky p. č. 491/1, 491/3 a 491/4 v k. ú. Zlaté Hory v Jeseníkách
24. 06. 2019 Převody nemovitostí - pozemky p. č. 1277, 1368/4 a 1368/5 v k. ú. Zlaté Hory v Jeseníkách
17. 06. 2019 Informace o konání 7. zasedání zastupitelstva města dne 24.6.201919
17. 06. 2019 Oznámení zahájení řízení o prodloužení lhůty platnosti územního rozhodnutí o umístění stavby: Rozšíření dodávky tepla ve Zlatých Horách, I. a II. etapa - napojení zdravotního střediska a domova důchodců
11. 06. 2019 Oznámení nálezu zvířete
06. 06. 2019 Aukční vyhláška - č. j. 5466/OSU/2019 - OSUR
06. 06. 2019 Aukční vyhláška - č. j. 5346/OSU/2019 - OSUR
29. 05. 2019 Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Zlatohorsko za rok 2018
27. 05. 2019 Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Zlatohorsko za rok 2018
27. 05. 2019 Rozhodnutí - prodloužení platnosti územního rozhodnutí o umístění stavby: Dům s pečovatelskou službou II ve Zlatých Horách
22. 05. 2019 Návrh závěrečného účtu SMOJ 2018
22. 05. 2019 Dokument "Oznámení o konání opa..." již není dostupný.
22. 05. 2019 Oznámení o zahájení řízení ozveřejnění žádosti o vydání IP provozovatele VELOBEL, s.r.o.
22. 05. 2019 Informace o možnosti nahlížení do žádosti o vydání IP provozovatele VELOBEL
21. 05. 2019 Vyhláška - pronájem nebytových prostor
21. 05. 2019 Vyhláška - pronájem nebytových prostor
21. 05. 2019 Vyhláška - pronájem nebytových prostor
20. 05. 2019 Město Zlaté Hory
20. 05. 2019 Záměr na změnu Nájemní smlouvy č. SML/012/2013
20. 05. 2019 Záměr na pronájem části pozemku p. č. 541 v k. ú. Zlaté Hory v Jeseníkách
20. 05. 2019 Záměr na pronájem části pozemku p. č. 1841 v k. ú. Zlaté Hory v Jeseníkách

XML