Město Zlaté Hory

Město, městys, obec, MČ
Okres Jeseník

http://zlatehory.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Zlaté Hory
nám. Svobody 80
793 76 Zlaté Hory

Datová schránka: rx8a99k
E-mail: mesto@zlatehory.cz, podatelna@zlatehory.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
21. 03. 2019 Územní rozhodnutí - "Rozšíření optické sítě II - Jeseník, Zlaté Hory"
18. 03. 2019 Dražební vyhláška - 081 EX 03780/16-112
16. 03. 2019 Převody nemovitostí - pozemky st. p. č. 24 a p. p. č. 868, 869 a 870 v k. ú. Dolní Údolí
14. 03. 2019 Vyhláška - pronájem nebytových prostor
28. 02. 2019 Návrh rozpočtu na rok 2019 - SOSM
28. 02. 2019 Zpráva o výsledku o přezkoumání hospodaření za rok 2018 - SOSM
28. 02. 2019 Výkaz zisku a ztrát - SOSM
28. 02. 2019 Rozvaha, bilance - SOSM
28. 02. 2019 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M
27. 02. 2019 Závěrečný účet za rok 2018 - SOSM
20. 02. 2019 Vyhláška - pronájem nebytových prostor, nám. Svobody 90, 793 76 Zlaté Hory
18. 02. 2019 Vyhláška - pronájem nebytových prostor, nám. Svobody 90, 793 76 Zlaté Hory
15. 02. 2019 Informace o konání 4. zasedání zastupitelstva města dne 25.2.2019
15. 02. 2019 Záměr na změnu Nájemní smlouvy č. SML/354/2017
15. 02. 2019 Záměr na pacht pozemku p. č. 329/1 v k. ú. Ondřejovice v Jeseníkách
15. 02. 2019 Záměr na pronájem části pozemku p. č. 645 v k. ú. Zlaté Hory v Jeseníkách
15. 02. 2019 Záměr na pronájem pozemku p. č. 1123 v k. ú. Ondřejovice v Jeseníkách
15. 02. 2019 Záměr na pronájem pozemku p. č. 1172 v k. ú. Zlaté Hory v Jeseníkách
14. 02. 2019 Dokument "Dražební vyhláška č. ..." již není dostupný.
13. 02. 2019 Výroční zpráva za rok 2018
13. 02. 2019 Převody nemovitostí - pozemky p. č. 874/1 a 875 v k. ú. Zlaté Hory v Jeseníkách určeny k zastavění rodinnými domy
13. 02. 2019 Převody nemovitostí - pozemky st. p. č. 135 - zast. plocha a nádvoří, zbořeniště a p. p. č. 416/1 - trvalý travní porost v k. ú. Dolní Údolí
13. 02. 2019 Převody nemovitostí - pozemky st. p. č. 2/1, 2/2, 3 a p. p. č. 1070, 1071/1 v k. ú. Dolní Údolí
08. 02. 2019 Stanovisko k záměru - "Rozšíření těžby v DP Ondřejovice"
08. 02. 2019 Převody nemovitostí - pozemek p. č. 1306/5 v k. ú. Zlaté Hory v Jeseníkách určený pro výstavbu rodinného domu
05. 02. 2019 Převody nemovitostí - pozemky p. č. 2341/7, 2341/8, 2341/9, 2341/17, 2341/18 a 2341/19 v k. ú. Zlaté Hory v Jeseníkách určené k výstavbě řadových garáží
05. 02. 2019 Převody nemovitostí - pozemek p. č. 1306/7 v k. ú. Zlaté Hory v Jeseníkách určený pro výstavbu rodinného domu
05. 02. 2019 Převody nemovitostí - pozemek p. č. 1306/6 v k. ú. Zlaté Hory v Jeseníkách určený pro výstavbu rodinného domu
02. 02. 2019 Záměr na pronájem, příp. pacht pozemku p. č. 1234 v k. ú. Ondřejovice v Jeseníkách
30. 01. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Myslivecká
29. 01. 2019 Záměr na pacht pozemku p. č. 646 v k. ú. Ondřejovice v Jeseníkách
28. 01. 2019 Vyhláška - pronájem nebytových prostor, Krnovská 153
24. 01. 2019 Záměr na pronájem, příp. pacht pozemku p. č. 2076 v k. ú. Zlaté Hory v Jeseníkách
24. 01. 2019 Záměr na pronájem, příp. pacht pozemků p. p. č. 31/1 a 1680 - trvalé travní porosty v k. ú. Horní Údolí
24. 01. 2019 Záměr na pronájem, příp. pacht pozemku p. č. 1070 v k. ú. Ondřejovice v Jeseníkách
23. 01. 2019 Dokument "Dražební vyhláška - 2..." již není dostupný.
22. 01. 2019 OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY
21. 01. 2019 Výběrové řízení č. OSU/001/2019
21. 01. 2019 Dokument "Dražební vyhláška 167..." již není dostupný.
18. 01. 2019 Přechodná úprava provozu - VaK Oprava havárií 2019
18. 01. 2019 Přechodná úprava provozu - K+K odstranění havárií 2019
18. 01. 2019 Oznámení zahájení územního řízení - Rozšíření optické sítě II - Jeseník, Zlaté Hory
16. 01. 2019 Výběrové řízení č. OSU/002/2019
16. 01. 2019 Dokument "Dražební vyhláška 15...." již není dostupný.
12. 01. 2019 Stanovení místní úpravy provozu Nerudova, U Koupaliště
12. 01. 2019 Dokument "Dražební vyhláška - 2..." již není dostupný.
12. 01. 2019 Rozhodnutí - stavební povolení - Doplnění chodníků Na Sídlišti
11. 01. 2019 Aktualizovaný seznam nemovitých věcí - od 27.2.2018
11. 01. 2019 Výzva k podání cenové nabídky - Obnova dvorní fasády domů č. p. 42, 44 ve Zlatých Horách
11. 01. 2019 Výzva k podání cenové nabídky - Prodloužení chodníku na ulici Polská ve Zlatých Horách

XML