Město Zlaté Hory

Město, městys, obec, MČ
Okres Jeseník

http://zlatehory.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Zlaté Hory
nám. Svobody 80
793 76 Zlaté Hory

Datová schránka: rx8a99k
E-mail: mesto@zlatehory.cz, podatelna@zlatehory.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
11. 11. 2019 Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva města ze dne 4.11.2019
11. 11. 2019 Oznámení nálezu zvířete
06. 11. 2019 Přechodná úprava provozu - ul. Na Sídlišti
04. 11. 2019 Převody nemovitostí - pozemky p. č. 2797/2 a 2798 v k. ú. Zlaté Hory v Jeseníkách
04. 11. 2019 Převody nemovitostí - pozemky p. p. č. 130/2 a st. p. č. 106 v k. ú. Dolní Údolí
01. 11. 2019 Dokument "Dražba nemovitých věc..." již není dostupný.
29. 10. 2019 Aukční vyhláška - 19.11.2019
29. 10. 2019 Oznámení o zvýšení ceny vodného a stočného od 1. 1. 2020
25. 10. 2019 Oznámení o zvýšení ceny vodného a stočného od 1. 1. 2020
25. 10. 2019 Informace o konání 9. zasedání zastupitelstva města dne 4.11.2019
23. 10. 2019 Oznámení o revizi katastru nemovitostí
11. 10. 2019 Pronájem části pozemku p. č. 2316 v k. ú. Zlaté Hory v Jeseníkách
11. 10. 2019 Pronájem části pozemku p. č. 2316 v k. ú. Zlaté Hory v Jeseníkách
09. 10. 2019 Pronájem části pozemku p. č. 56 v k. ú. Zlaté Hory v Jeseníkách
09. 10. 2019 Pronájem pozemků p. č. 126 a 131 v k. ú. Zlaté Hory v Jeseníkách
09. 10. 2019 Pronájem části pozemku p. č. 621, 652/2 a 653 v k. ú. Ondřejovice v Jeseníkách
08. 10. 2019 Pacht pozemků p. č. 3537 a 3538 v k. ú. Zlaté Hory v Jeseníkách
08. 10. 2019 Pacht pozemků p. p. č. 237/8, 237/10 a 237/15 v k. ú. Rejvíz
08. 10. 2019 Pacht pozemku p. č. 3046/4 v k. ú. Zlaté Hory v Jeseníkách
07. 10. 2019 Oznámení o výběrovém řízení s aukcí OSU/030/2019
07. 10. 2019 Oznámení o výběrovém řízení s aukcí OSU/029/2019
07. 10. 2019 Převody nemovitostí - pozemek p. č. 352/2 v k. ú. Ondřejovice v Jeseníkách
07. 10. 2019 Vklad majetku do základního jmění akciové společnosti Služby města Zlatých Hor
04. 10. 2019 Dokument "Oznámení o možnosti p..." již není dostupný.
27. 09. 2019 Výběrové řízení na pacht zemědělských pozemků
25. 09. 2019 Oznámení nálezu zvířete
25. 09. 2019 Oznámení nálezu zvířete
19. 09. 2019 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
17. 09. 2019 Dokument "Elektronická dražba n..." již není dostupný.
17. 09. 2019 Dokument "Dražební vyhláška - 2..." již není dostupný.
06. 09. 2019 Informace o konání 8. zasedání zastupitelstva města dne 16. 9. 2019
28. 08. 2019 Změna Smlouvy o nájmu nebytových prostor, Nádražní 280
26. 08. 2019 Změna Smlouvy o nájmu nebytových prostor, Nádražní 280
22. 08. 2019 Elektronická aukce - 1028/15
22. 08. 2019 Elektronická aukce - 1028/13
19. 08. 2019 Převody nemovitostí - pozemek p. č. 2344/2 v k. ú. Zlaté Hory v Jeseníkách
19. 08. 2019 Převody nemovitostí - pozemek p. č. 489/1 v k. ú. Ondřejovice v Jeseníkách
16. 08. 2019 Dokument "Oznámení o možnosti p..." již není dostupný.
12. 08. 2019 Převody nemovitostí - pozemek p. č. 1172 v k. ú. Zlaté Hory v Jeseníkách
12. 08. 2019 Převody nemovitostí - pozemek p. č. 1833 v k. ú. Zlaté Hory v Jeseníkách
29. 07. 2019 Aukční vyhláška č.j. 9351/OSU/2019-OSUR
29. 07. 2019 Rozhodnutí - prodloužení platnosti územního rozhodnutí o umístění stavby: Rozšíření dodávky tepla ve Zlatých Horách, I. a II. etapa - napojení zdravotního střediska a domova důchodců
22. 07. 2019 Oznámení o nálezu zvířete
22. 07. 2019 Záměr na výpůjčku částí pozemků p. č. 2594 a 2606/1 v k. ú. Zlaté Hory v Jeseníkách
22. 07. 2019 Záměr na výpůjčku pozemku p. č. 2377 v k. ú. Zlaté Hory v Jeseníkách
22. 07. 2019 Záměr na výpůjčku pozemku p. č. 251 v k. ú. Zlaté Hory v Jeseníkách
22. 07. 2019 Záměr na pronájem části pozemku p. č. 613 v k. ú. Zlaté Hory v Jeseníkách
22. 07. 2019 Záměr na pronájem části pozemku p. č. 611 v k. ú. Zlaté Hory v Jeseníkách
22. 07. 2019 Záměr na pronájem části pozemku p. p. č. 1557/18 v k. ú. Horní Údolí
17. 07. 2019 Uzavírka silnice - Horní Lipová "opěrná zeď"

XML