Město Zlaté Hory

Město, městys, obec, MČ
Okres Jeseník

http://zlatehory.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Zlaté Hory
nám. Svobody 80
793 76 Zlaté Hory

Datová schránka: rx8a99k
E-mail: mesto@zlatehory.cz, podatelna@zlatehory.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
24. 01. 2019 Záměr na pronájem, příp. pacht pozemku p. č. 2076 v k. ú. Zlaté Hory v Jeseníkách
24. 01. 2019 Záměr na pronájem, příp. pacht pozemků p. p. č. 31/1 a 1680 - trvalé travní porosty v k. ú. Horní Údolí
24. 01. 2019 Záměr na pronájem, příp. pacht pozemku p. č. 1070 v k. ú. Ondřejovice v Jeseníkách
23. 01. 2019 Dražební vyhláška - 20.2.2019
22. 01. 2019 OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY
21. 01. 2019 Výběrové řízení č. OSU/001/2019
21. 01. 2019 Dražební vyhláška 167 EX 22731/12-388
18. 01. 2019 Přechodná úprava provozu - VaK Oprava havárií 2019
18. 01. 2019 Přechodná úprava provozu - K+K odstranění havárií 2019
18. 01. 2019 Oznámení zahájení územního řízení - Rozšíření optické sítě II - Jeseník, Zlaté Hory
16. 01. 2019 Výběrové řízení č. OSU/002/2019
16. 01. 2019 Dražební vyhláška 15.2.2019
12. 01. 2019 Stanovení místní úpravy provozu Nerudova, U Koupaliště
12. 01. 2019 Dražební vyhláška - 203 EX 29006/17-46
12. 01. 2019 Rozhodnutí - stavební povolení - Doplnění chodníků Na Sídlišti
11. 01. 2019 Aktualizovaný seznam nemovitých věcí - od 27.2.2018
11. 01. 2019 Výzva k podání cenové nabídky - Obnova dvorní fasády domů č. p. 42, 44 ve Zlatých Horách
11. 01. 2019 Výzva k podání cenové nabídky - Prodloužení chodníku na ulici Polská ve Zlatých Horách
11. 01. 2019 Výzva k podání cenové nabídky - Doplnění chodníků Na Sídlišti ve Zlatých Horách
10. 01. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu 2017 - TJ Zlaté Hory, z.s.
09. 01. 2019 Veřejnosprávní smlouva o poskytnutí dotace
07. 01. 2019 SMOJ - Schválený rozpočet na rok 2019
07. 01. 2019 SMOJ - Rozpočtové opatření 4-2018
07. 01. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Svaz postižených
05. 01. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu 2018 - TJ Zlaté Hory
04. 01. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu 2018 - Horní a Dolní Údolí, z.s.
03. 01. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 2018 - ZUŠ
03. 01. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu 2018 - Junák - český skaut
01. 01. 2019 Převody nemovitostí - pozemky p. č. 2341/7, 2341/8, 2341/9, 2341/11, 2341/17, 2341/18 a 2341/19 v k. ú. Zlaté Hory v Jeseníkách určené k výstavbě řadových garáží
01. 01. 2019 Rozpočtové opatření 2_2018
01. 01. 2019 Rozpočet Mikroregionu Zlatohorsko na rok 2019
01. 01. 2019 Závěrečný účet za rok 2017
01. 01. 2019 Rozpočtové opatření č. 1/2018
01. 01. 2019 Rozpočtový výhled Mikroregionu Zlatohorsko na rok 2017 - 2021
01. 01. 2019 Usnesení z 3. zasedání zastupitelstva města ze dne 17.12.2018
01. 01. 2019 VV - oprava zřejmé nesprávnosti ve znění ZÚR MSK
01. 01. 2019 Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy č. 1
01. 01. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na DČOV - Šimkovi
19. 12. 2018 Vyhláška - pronájem nebytových prostor, Bezručova 144
19. 12. 2018 Převody nemovitostí - pozemky p. č. 18/1 a 20 v k. ú. Ondřejovice v Jeseníkách
17. 12. 2018 Záměr na pronájem budovy s č. p. 64, která je součástí pozemku p. č. 2620/5 v k. ú. Zlaté Hory v Jeseníkách
12. 12. 2018 Nabídka nepotřeného majetku - nákladní vozidlo Mitsubishi L200 - II
10. 12. 2018 Informace o konání 3. zasedání zastupitelstva města dne 17. prosince 2018
05. 12. 2018 Návrh rozpočtu SMOJ na rok 2019 včetně závazných ukazatelů
03. 12. 2018 Vyhláška pronájmu nebytových prostor, Krnovská 175, 793 76 Zlaté Hory
03. 12. 2018 Vyhláška pronájmu nebytových prostor, nám. Svobody 81, 793 76 Zlaté Hory
01. 12. 2018 Převody nemovitostí - pozemky p. p. č. 341/1, 343/1 a 341/2 v k. ú. Horní Údolí
01. 12. 2018 Převody nemovitostí - pozemky st. p. č. 24 a p. p. č. 868, 869 a 870 v k. ú. Dolní Údolí
01. 12. 2018 Převody nemovitostí - pozemky p. č. 164 a 165 v k. ú. Ondřejovice v Jeseníkách
26. 11. 2018 Návrh rozpočtu Mikroregionu Zlatohorsko na rok 2019

XML