Město Zlaté Hory

Město, městys, obec, MČ
Okres Jeseník

http://zlatehory.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Zlaté Hory
nám. Svobody 80
793 76 Zlaté Hory

Datová schránka: rx8a99k
E-mail: mesto@zlatehory.cz, podatelna@zlatehory.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
17. 06. 2019 Informace o konání 7. zasedání zastupitelstva města dne 24.6.201919
17. 06. 2019 Oznámení zahájení řízení o prodloužení lhůty platnosti územního rozhodnutí o umístění stavby: Rozšíření dodávky tepla ve Zlatých Horách, I. a II. etapa - napojení zdravotního střediska a domova důchodců
11. 06. 2019 Oznámení nálezu zvířete
06. 06. 2019 Aukční vyhláška - č. j. 5466/OSU/2019 - OSUR
06. 06. 2019 Aukční vyhláška - č. j. 5346/OSU/2019 - OSUR
29. 05. 2019 Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Zlatohorsko za rok 2018
27. 05. 2019 Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Zlatohorsko za rok 2018
27. 05. 2019 Rozhodnutí - prodloužení platnosti územního rozhodnutí o umístění stavby: Dům s pečovatelskou službou II ve Zlatých Horách
22. 05. 2019 Návrh závěrečného účtu SMOJ 2018
22. 05. 2019 Dokument "Oznámení o konání opa..." již není dostupný.
22. 05. 2019 Oznámení o zahájení řízení ozveřejnění žádosti o vydání IP provozovatele VELOBEL, s.r.o.
22. 05. 2019 Informace o možnosti nahlížení do žádosti o vydání IP provozovatele VELOBEL
21. 05. 2019 Vyhláška - pronájem nebytových prostor
21. 05. 2019 Vyhláška - pronájem nebytových prostor
21. 05. 2019 Vyhláška - pronájem nebytových prostor
20. 05. 2019 Město Zlaté Hory
20. 05. 2019 Záměr na změnu Nájemní smlouvy č. SML/012/2013
20. 05. 2019 Záměr na pronájem části pozemku p. č. 541 v k. ú. Zlaté Hory v Jeseníkách
20. 05. 2019 Záměr na pronájem části pozemku p. č. 1841 v k. ú. Zlaté Hory v Jeseníkách
20. 05. 2019 Záměr na pronájem, příp. pacht pozemku p. č. 1588 v k. ú. Zlaté Hory v Jeseníkách
20. 05. 2019 Záměr na pronájem části pozemku p. č. 2606/1 v k. ú. Zlaté Hory v Jeseníkách
13. 05. 2019 Informace o konání 6. zasedání zastupitelstva města dne 20.5.2019
10. 05. 2019 Převody nemovitostí - pozemek p. č. 319 v k. ú. Zlaté Hory v Jeseníkách
10. 05. 2019 Převody nemovitostí - pozemek p. p. č. 1572/8 - ost. plocha v k. ú. Horní Údolí
10. 05. 2019 Převody nemovitostí - pozemek p. p. č. 31/3 - zahrada v k. ú. Horní Údolí
10. 05. 2019 Převody nemovitostí - pozemek p. č. 749/4 v k. ú. Zlaté Hory v Jeseníkách
10. 05. 2019 Převody nemovitostí - pozemky p. p. č. 291/4 - lesní pozemek a p. p. č. 1125/2 - ost. plocha v k. ú. Dolní Údolí
30. 04. 2019 Oznámení nálezu zvířete
19. 04. 2019 Informace o konání 5. zasedání zastupitelstva města dne 29.4.2019
10. 04. 2019 Záměr na změnu Nájemní smlouvy č. SML/039/2017
10. 04. 2019 Záměr na výpůjčku části pozemku p. č. 2341/1 v k. ú. Zlaté Hory v Jeseníkách
10. 04. 2019 Záměr na pronájem části pozemku p. č. 674 v k. ú. Ondřejovice v Jeseníkách
10. 04. 2019 Záměr na pronájem části pozemku p. č. 540/2 v k. ú. Zlaté Hory v Jeseníkách
10. 04. 2019 Záměr na pronájem části pozemku p. č. 1832 a pozemku p. č. 1833 v k. ú. Zlaté Hory v Jeseníkách
08. 04. 2019 Dokument "Dražební vyhláška - 1..." již není dostupný.
08. 04. 2019 Dokument "Dražební vyhláška - E..." již není dostupný.
08. 04. 2019 Dokument "Dražební vyhláška - E..." již není dostupný.
05. 04. 2019 Oznámení zahájení řízení o prodloužení lhůty platnosti územního rozhodnutí o umístění stavby: Dům s pečovatelskou službou II na pozemcích parc. č. 1802, 1801/1, 1983, 1994/1 v kat. území Zlaté Hory v Jeseníkách
01. 04. 2019 Dokument "Dražební vyhláška - č..." již není dostupný.
01. 04. 2019 Dokument "Dražební vyhláška 134..." již není dostupný.
01. 04. 2019 Dokument "Dražební vyhláška - 2..." již není dostupný.
21. 03. 2019 Dokument "Územní rozhodnutí - "..." již není dostupný.
18. 03. 2019 Dokument "Dražební vyhláška - 0..." již není dostupný.
16. 03. 2019 Převody nemovitostí - pozemky st. p. č. 24 a p. p. č. 868, 869 a 870 v k. ú. Dolní Údolí
14. 03. 2019 Vyhláška - pronájem nebytových prostor
28. 02. 2019 Návrh rozpočtu na rok 2019 - SOSM
28. 02. 2019 Zpráva o výsledku o přezkoumání hospodaření za rok 2018 - SOSM
28. 02. 2019 Výkaz zisku a ztrát - SOSM
28. 02. 2019 Rozvaha, bilance - SOSM
28. 02. 2019 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M

XML