Obec Velká Štáhle

Město, městys, obec, MČ
Okres Bruntál

http://www.velkastahle.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Velká Štáhle
Velká Štáhle 49
793 51 Velká Štáhle

Datová schránka: nbmbu9w
E-mail: obec@velkastahle.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
16. 06. 2021 Rozpočtové opatření č. 5/2021
11. 06. 2021 Návrh závěrečného účtu SOR za rok 2020 - Příloha
11. 06. 2021 Návrh závěrečného účtu SOR za rok 2020 - Výkaz zisku a ztrát
11. 06. 2021 Návrh závěrečného účtu SOR za rok 2020 - Rozvaha
11. 06. 2021 Návrh závěrečného účtu SOR za rok 2020
11. 06. 2021 Pozvánka na 17. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 21.6.2021
10. 06. 2021 Návrh opatření obecné povahy - Národní plán povodí Odry
10. 06. 2021 Návrh opatření obecné povahy - Národní plán povodí Dunaje
10. 06. 2021 Návrh opatření obecné povahy - Národní plán povodí Labe
04. 06. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu
03. 06. 2021 Návrh opatření obecné povahy - Národní plán povodí Odry
03. 06. 2021 Návrh opatření obecné povahy - Národní plán povodí Dunaje
03. 06. 2021 Návrh opatření obecné povahy - Národní plán povodí Labe
02. 06. 2021 Rozpočtové opatření č. 4/2021
31. 05. 2021 Návrh účetní závěrky Mateřské školy Velká Štáhle, příspěvkové organizace za rok 2020 - Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě
31. 05. 2021 Návrh účetní závěrky Mateřské školy Velká Štáhle, příspěvkové organizace za rok 2020 - Zpráva inventarizační komise o výsledku inventarizace
31. 05. 2021 Návrh účetní závěrky Mateřské školy Velká Štáhle, příspěvkové organizace za rok 2020 - Příloha
31. 05. 2021 Návrh účetní závěrky Mateřské školy Velká Štáhle, příspěvkové organizace za rok 2020 - Výkaz zisku a ztráty
31. 05. 2021 Návrh účetní závěrky Mateřské školy Velká Štáhle, příspěvkové organizace za rok 2020 - Rozvaha
31. 05. 2021 Návrh účetní závěrky obce Velká Štáhle za rok 2020 - Protokol o výsledku veřejnoprávní kontroly na místě
31. 05. 2021 Návrh účetní závěrky obce Velká Štáhle za rok 2020 - Zápis o výsledku kontroly nahrazující interní audit
31. 05. 2021 Návrh účetní závěrky obce Velká Štáhle za rok 2020 - Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2020
31. 05. 2021 Návrh účetní závěrky obce Velká Štáhle za rok 2020 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Velká Štáhle za rok 2020
31. 05. 2021 Návrh účetní závěrky obce Velká Štáhle za rok 2020 - Zpráva hlavní inventarizační komise o výledku inventarizace u obce Velká Štáhle k 31.12.2020
31. 05. 2021 Návrh účetní závěrky obce Velká Štáhle za rok 2020 - Příloha
31. 05. 2021 Návrh účetní závěrky obce Velká Štáhle za rok 2020 - Výpis zisku a ztráty
31. 05. 2021 Návrh účetní závěrky obce Velká Štáhle za rok 2020 - Rozvaha
31. 05. 2021 Návrh závěrečného účtu obce Velká Štáhle za rok 2020 - Příloha č. 3
31. 05. 2021 Návrh závěrečného účtu obce Velká Štáhle za rok 2020 - Příloha č. 2
31. 05. 2021 Návrh závěrečného účtu obce Velká Štáhle za rok 2020 - Příloha č. 1
31. 05. 2021 Návrh závěrečného účtu obce Velká Štáhle za rok 2020
25. 05. 2021 Smlouva č. 9-2021 o poskytnutí NFV z Programu obce Velká Štáhle pro poskytování návratných finančních výpomocí na podporu výměny nevyhovujících kotlů v domácnostech
24. 05. 2021 Rozpočtové opatření č. 4/2021
06. 05. 2021 Výpočet cen pro vodné a stočné za rok 2020
05. 05. 2021 Dodatek č. 1 k Programu obce Velká Štáhle pro poskytování návratných finančních výpomocí na podporu výměny nevyhovujících kotlů v domácnostech (Kotlíkové dotace v Morav
05. 05. 2021 Usnesení z 16. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 3.5.2021
26. 04. 2021 Veřejná Vyhláška
23. 04. 2021 Informace o konání 16. zasedání ZO Velká Štáhle dne 03.05.2021
23. 04. 2021 Rozpočtové opatření č. 3/2021
21. 04. 2021 Záměr na prodej nemovitosti a pozemků z vlastnictví obce Velká Štáhle
19. 04. 2021 Usnesení z 15. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 1.3.2021
14. 04. 2021 Záměr na prodej nemovitosti a pozemků z vlastnictví obce Velká Štáhle
18. 03. 2021 Aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků k 1.2.2021
17. 03. 2021 Aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků k 1.2.2021
16. 03. 2021 Smlouva č. 8-2021 o poskytnutí NFV z Programu obce Velká Štáhle pro poskytování návratných finančních výpomocí na podporu výměny nevyhovujících kotlů v domácnostech
16. 03. 2021 Smlouva č. 7-2021 o poskytnutí NFV z Programu obce Velká Štáhle pro poskytování návratných finančních výpomocí na podporu výměny nevyhovujících kotlů v domácnostech
16. 03. 2021 Umístění sběrných boxů pro podání daňových tvrzení a dalších podání
04. 03. 2021 Usnesení z 15. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 1.3.2021
04. 03. 2021 OZV č. 1/2021 - o místním poplatku z pobytu
18. 02. 2021 Informace o konání 15. zasedání ZO Velká Štáhle dne 01.03.2021

XML