Město Kamenický Šenov

Město, městys, obec, MČ
Okres Česká Lípa

http://alis.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Kamenický Šenov
Osvobození 470
471 14 Kamenický Šenov

Datová schránka: qb6b24f
E-mail: info@kamenicky-senov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
15. 07. 2019 021EX 13046/17-133 Draž. vyhl. nem.
15. 07. 2019 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
15. 07. 2019 Zveřejnění záměru prodeje či splátkového prodeje pozemků p.č. 2116/4 o výměře 731m2 , p.č. 2116/9 o výměře 482m2, p.č. 2116/10 o výměře 341m2 a p.č. 2104/13 o výměře 95m2 vše v k.ú. Kamenický Šenov (dle GP 1675-245/2017)
11. 07. 2019 Usnesení o zrušení dražební vyhlášky č.j. 112EX 5376/16-178
11. 07. 2019 Usnesení o nařízení dražebního jednání č.j. 124 EX 14576/16-130-Dražební vyhláška
09. 07. 2019 Vyvěšení na úřední desku - Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Kamenický Šenov - TJ Jiskra Kamenický Šenov
08. 07. 2019 129EX 5964/17-76 Usn. o odročení
04. 07. 2019 Oznámení nálezu - 2. klíče
04. 07. 2019 Vyvěšení na úřední desku - schválený závěrečný účet města za rok 2018
04. 07. 2019 Vyvěšení na úřední desku - schválené rozpočtové opatření č. 5/2019
01. 07. 2019 Oznámení nálezu - svazek klíčů
28. 06. 2019 usnesení ZM09
26. 06. 2019 Oznámení nálezu - svazek klíčů
20. 06. 2019 Zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.č. 2198/3 v k.ú. Kamenický Šenov
20. 06. 2019 Zveřejnění záměru splátkového prodeje části pozemku p.č. 2397 v k.ú. Kamenický Šenov
20. 06. 2019 Zveřejnění záměru prodeje či splátkového prodeje pozemku p.č. 978/7 v k.ú. Kamenický Šenov
20. 06. 2019 Zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.č. 2300/1 v k.ú. Kamenický Šenov
18. 06. 2019 Zveřejnění veřejné zakázky malého rozsahu - "Nákup nového žacího malotraktoru"
17. 06. 2019 Zveřejnění zadávací dokumentace-nákup nového žacího malotraktoru
17. 06. 2019 program ZM09
17. 06. 2019 Oznámení nálezu - svazek klíčů
17. 06. 2019 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
12. 06. 2019 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
12. 06. 2019 Oznámení nálezu - svazek klíčů
07. 06. 2019 Vyvěšení na úřední desku - návrh závěrečného účtu pro rok 2018
05. 06. 2019 Vyvěšení na úřední desku - schválené rozpočtové opatření č. 4/2019
03. 06. 2019 Žádost o vyvěšení opatření na úřední desce
03. 06. 2019 Záměr prodeje bytové jednotky č.5 v č.p. 486
03. 06. 2019 Nabídka pozemků §11a - 3. 6. - 3. 7. 2019 Kamenický Šenov
03. 06. 2019 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2018
31. 05. 2019 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
30. 05. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - oz..." již není dostupný.
30. 05. 2019 Program ZM08
29. 05. 2019 Závěrečný účet - cyklostezka Varhany 2018
28. 05. 2019 Dokument "220 EX 12811/17-24-EP..." již není dostupný.
27. 05. 2019 Dokument "112EX 5376/16-157 dra..." již není dostupný.
27. 05. 2019 Zveřejnění na úřední desce - Rozhodnutí - AOPK - SR/0027/US/2019-7
23. 05. 2019 Zveřejnění záměru splátkového prodeje části pozemku p.č. 1085/1 v k.ú. Kamenický Šenov
23. 05. 2019 Zveřejnění záměru splátkového prodeje či prodeje pozemku p.č. 1021/30 v k.ú. Kamenický Šenov
22. 05. 2019 Dokument "129EX 5964/17-64 DV D..." již není dostupný.
20. 05. 2019 Program ZM08
16. 05. 2019 Informace o uzavření správního odboru v době školení
14. 05. 2019 Stanovení přechodné úpravy - OOP Kamenický Šenov havárie propustku 13-505P
14. 05. 2019 Oznámení o použití chem. přípravku Alfametrin ME na ošetření sazenic proti škodám klikorohem borovým
13. 05. 2019 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
13. 05. 2019 Dokument "Dražební vyhláška nem..." již není dostupný.
13. 05. 2019 Dokument "Dražební vyhláška mov..." již není dostupný.
13. 05. 2019 Dokument "Dražební vyhláška nem..." již není dostupný.
10. 05. 2019 Zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.č. 2198/8 v k.ú. Kamenický Šenov
10. 05. 2019 Zveřejnění záměru propachtování pozemků a částí pozemků p.č. 2321/2 o výměře 4046m2, p.č. 2282/7 o výměře 3866m2 a částí pozemků p.č. 2388/5 o výměře 3190m2, část p.č. 2455/1 o výměře 890m2 a část p.č. 2370/1 o výměře 753m2 vše v k.ú. Kamenický Šenov

XML