Město Kamenický Šenov

Město, městys, obec, MČ
Okres Česká Lípa

http://alis.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Kamenický Šenov
Osvobození 470
471 14 Kamenický Šenov

Datová schránka: qb6b24f
E-mail: info@kamenicky-senov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
12. 04. 2021 Veřejná vyhláška o vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje LK
09. 04. 2021 Záměr pronájmu nebytových prostor - nám. T.G. Masaryka 1010/901 a stánku rychlého občerstvení v objektu IC Panská skála
08. 04. 2021 Záměr pronájmu nebytového prostoru
08. 04. 2021 Zveřejnění pronájmu části pozemku
08. 04. 2021 Sčítání 2021 - informace pro veřejnost
07. 04. 2021 zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 2187-7 v k.ú. Kamenický Šenov
07. 04. 2021 zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 2187-6 v k.ú. Kamenický Šenov
07. 04. 2021 VZMR Oprava povrchu chodníku v ul. Osvobození, Kamenický Šenov
06. 04. 2021 Žádost o vyvěšení Kamenický Šenov
06. 04. 2021 Zveřejnění záměru prodeje pozemků v majetku města
06. 04. 2021 Zveřejnéní záměru prodeje pozemků v majetku města
01. 04. 2021 Vyvěšení na úřední desku - schválené rozpočtové opatření č. 2/2021
01. 04. 2021 usnesení ZM23
01. 04. 2021 Oznámení - stavba, která řeší připojení nového odběrného místa
22. 03. 2021 Program ZM23
22. 03. 2021 Veřejná soutěž
16. 03. 2021 zveřejnění záměru prodeje části p. p.č. 2568-1 v k.ú. Kamenický Šenov
16. 03. 2021 zveřejnění záměru prodeje p. p.č. 245-4 v k.ú. Prácheň
16. 03. 2021 zveřejnění záměru prodeje části p. p.č. 1764/10 a části p. p.č. 1764/1 v k.ú. Kamenický Šenov
10. 03. 2021 Oznámení nálezu zvířete
01. 03. 2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
01. 03. 2021 Pronájem pozemku p. č. 1021/30
24. 02. 2021 Vyvěšení záměru prodeje bytové jednotky č.5-486 Osvobození
22. 02. 2021 Prodej traktoru AGT 835 TS t r.v. 2010
22. 02. 2021 Vyvěšení na úřední desku - Zásady pro poskytování grantů pro rok 2021
22. 02. 2021 Vyvěšení na úřední desku - schválené rozpočtové opatření č. 1/2021
18. 02. 2021 usnesení ZM22
09. 02. 2021 Žádost o vyvěšení na ÚD
09. 02. 2021 Program ZM22
08. 02. 2021 INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
28. 01. 2021 Žádost o zveřejnění záměru pronájmu částí pozemků p. č. 384/1 a 1528/1
25. 01. 2021 Dokument "Doručení veřejnou vyh..." již není dostupný.
22. 01. 2021 Žádost o vyvěšení opatření na úřední desce - Veřejná vyhláška
19. 01. 2021 Oznámení o výběrovém řízení - pracovník technických služeb
14. 01. 2021 Žádost o zveřejnění pronájmu pozemku p. č. 2192/1
08. 01. 2021 Vyvěšení na úřední desku - schválené rozpočtové opatření č. 10/2020
04. 01. 2021 Mimořádné provozní opatření na MěÚ Kamenický Šenov
23. 12. 2020 Vyvěšení na úřední desku - schválený rozpočet pro rok 2021
21. 12. 2020 Vyvěšení na úřední desku - Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 - 2023
21. 12. 2020 Vyvěšení na úřední desku - schválené rozpočtové opatření č. 9/2020
18. 12. 2020 Zveřejnění záměru prodeje p. č. 2234/2
18. 12. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
17. 12. 2020 UsneseníZM21
16. 12. 2020 Oznámení o výběrovém řízení - pracovník technických služeb
16. 12. 2020 Oznámení o výběrovém řízení - strážník městské policie
16. 12. 2020 Úřední deska
07. 12. 2020 Program ZM21
07. 12. 2020 Úřední deska - zápis z elektronického hlasování
04. 12. 2020 Změna úředních hodin
30. 11. 2020 Úřední deska

XML