Město Nová Role

Město, městys, obec, MČ
Okres Karlovy Vary

http://novarole.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Nová Role
Chodovská 236/6
362 25 Nová Role

Datová schránka: y24bcev
E-mail: mesto@novarole.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
30. 05. 2023 Pozvánka na 5. zasedání Zastupitelstva města Nová Role
30. 05. 2023 Výzva na obsazení pracovní pozice manager dotací
30. 05. 2023 Povodňové plány nemovitostí
30. 05. 2023 Prodej č. pozemku 1715, Nová Role
30. 05. 2023 Záměr obce - pronájem části pozemku p.č. 1100/1o výměře 5m2 v k.ú. Nová Role
30. 05. 2023 Záměr obce - výpůjčka části pozemku p.č.1697/2 v k.ú. Božičany
30. 05. 2023 Veřejná vyhláška finančního úřadu Karlovy Vary
30. 05. 2023 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o změně č.2 ÚP K.Vary
30. 05. 2023 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č.16/2023
30. 05. 2023 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č.65/2023
29. 05. 2023 Návrh Závěrečného účtu města za rok 2022
29. 05. 2023 Program na 29. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje
29. 05. 2023 Veřejná výzva k přihlášení zájemců o uzavření pracovní smlouvy
29. 05. 2023 Veřejná výzva k přihlášení zájemců o uzavření pracovní smlouvy - ORV
29. 05. 2023 Záměr obce - pronájem části pozemku p.č. 1100/1 o výměře 30m2 v k.ú. Nová Role
29. 05. 2023 Záměr obce - nájem prostor sloužících k podnikání
29. 05. 2023 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o změně č.1 ÚP K.Vary
29. 05. 2023 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č.15/2023
29. 05. 2023 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č.64/2023
28. 05. 2023 Záměr obce - výpůjčka pozemku v k.ú. Nová Role
26. 05. 2023 Návrh závěrečného účtu VSOZČ za rok 2022, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
24. 05. 2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 6/2023
24. 05. 2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 7/2023
24. 05. 2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 8/2023
24. 05. 2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 9/2023
24. 05. 2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 10/2023
24. 05. 2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 11/2023
24. 05. 2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 12/2023
22. 05. 2023 Usnesení z 14.jednání RMě
22. 05. 2023 Schválená rozpočtová opatření 1-23/2023
19. 05. 2023 Dětský sportovní den
17. 05. 2023 Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy č. 110/2023
11. 05. 2023 Záměr obce - výpůjčka pozemku v k.ú. Nová Role
09. 05. 2023 Prodej č. pozemku 1715, Nová Role
05. 05. 2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 122023
04. 05. 2023 Usnesení z 13. jednání RMě
03. 05. 2023 Program na 29. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje
27. 04. 2023 Program na 28. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje
27. 04. 2023 Schválená rozpočtová opatření 1-21/2023
27. 04. 2023 Záměr obce - pronájem části pozemku p.č.1049/3 v k.ú. Nová Role
25. 04. 2023 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č.348/2022
24. 04. 2023 Veřejná vyhláška finančního úřadu Karlovy Vary
21. 04. 2023 Usnesení z 12. jednání RMě
21. 04. 2023 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o změně č.1 ÚP K.Vary
21. 04. 2023 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o změně č.2 ÚP K.Vary
18. 04. 2023 Pozvánka na 5. zasedání Zastupitelstva města Nová Role
17. 04. 2023 Výzva na obsazení pracovní pozice manager dotací
14. 04. 2023 Veřejná výzva k přihlášení zájemců o uzavření pracovní smlouvy
13. 04. 2023 Program na 28. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje
13. 04. 2023 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č.9/2023

XML