Město Nová Role

Město, městys, obec, MČ
Okres Karlovy Vary

http://novarole.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Nová Role
Chodovská 236/6
362 25 Nová Role

Datová schránka: y24bcev
E-mail: mesto@novarole.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
04. 04. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č.44/2020
03. 04. 2020 Záměr obce - prodej budovy v k.ú. Božičany
01. 04. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o zrušení veřejného projednání ÚP
31. 03. 2020 Usnesení z 35. jednání RMě
31. 03. 2020 Usnesení z 34. jednání RMě
31. 03. 2020 Zveřejnění informací o rozpočtové odpovědnosti
28. 03. 2020 Obecně závazná vyhláška Města Nová Role č.1/2020 - o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
27. 03. 2020 Střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací města na období 2021 – 2022
26. 03. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o změně č.1 ÚP Nová Role
26. 03. 2020 Dražební vyhláška
24. 03. 2020 ZMě-11-zápis.pdf
24. 03. 2020 ZMě-12-zápis.pdf
24. 03. 2020 Vyhrazená doba - nákupy seniorů
24. 03. 2020 Služby pro seniory 70+
23. 03. 2020 Sdělení - nakládání s odpady v době karantény
23. 03. 2020 Informace pro občany a pro snoubence
20. 03. 2020 Informace pro snoubence
20. 03. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č.54/2020
20. 03. 2020 Usnesení z 33. jednání RMě
20. 03. 2020 Usnesení z 32. jednání RMě
20. 03. 2020 Doporučení PČR
20. 03. 2020 Opatření pro seniory
20. 03. 2020 Rozhodnutí hejtmana Karlovarského kraje č. 2/2020 o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (roušky, respirátory, šátky, šály a obdobné tkaniny a materiály
20. 03. 2020 Rozhodnutí hejtmana Karlovarského kraje č. 2/2020
20. 03. 2020 Nařízení vlády ČR
20. 03. 2020 Výpis z usnesení ze zasedání Rady města Nová Role
20. 03. 2020 Informace MěÚ N. Role k nařízené karanténě
20. 03. 2020 Pomoc seniorům
20. 03. 2020 Záměr obce - prodej nemovitosti v k.ú. Nová Role
20. 03. 2020 Záměr obce - prodej budovy v k.ú. Božičany
20. 03. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č.44/2020
17. 03. 2020 AKTUÁLNÍ INFORMACE Z MĚSTA
16. 03. 2020 Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2019
12. 03. 2020 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva karlovarského kraje dne 17.2.2020
12. 03. 2020 Obecně závazná vyhláška Města Nová Role č.1/2020 - o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
10. 03. 2020 Usnesení z 31. jednání RMě
10. 03. 2020 Usnesení z 30. jednání RMě
10. 03. 2020 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR k zamezení šíření onemocnění COVID-19
09. 03. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o změně č.1 ÚP Nová Role
08. 03. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č.25/2020
06. 03. 2020 Rozpočtová opatření 2020
06. 03. 2020 Schválená rozpočtová opatření 1-3/2020
06. 03. 2020 Pokyny k COVID-19 (koronavirus) pro občany vracející se ze zahraničí
06. 03. 2020 Pozvánka na 12. zasedání Zastupitelstva města Nová Role
05. 03. 2020 Rozpočty příspěvkových organizací na rok 2020
05. 03. 2020 Návrhy rozpočtů příspěvových organizací na rok 2020
05. 03. 2020 Rozpočty příspěvkových organizací na rok 2019
05. 03. 2020 Záměr obce - pronájem části ppč. 1711/1 v k.ú. Nová Role
01. 03. 2020 Záměr obce - prodat bytovou jednotku čp. 288/25 v Nové Roli
29. 02. 2020 Veřejná výzva - k přihlášení zájemců o uzavření pracovní smlouvy

XML