Město Nová Role

Město, městys, obec, MČ
Okres Karlovy Vary

http://novarole.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Nová Role
Chodovská 236/6
362 25 Nová Role

Datová schránka: y24bcev
E-mail: mesto@novarole.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 05. 2022 Obecně závazná vyhláška města č.4/2022 - pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
23. 05. 2022 Obecně závazná vyhláška města č.3/2022 o nočním klidu a regulaci hlučných činností
23. 05. 2022 Obecně závazná vyhláška města č.2/2022 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství
23. 05. 2022 Obecně závazná vyhláška města č.1/2022 k zajištění udržování čistoty ulic, zeleně
21. 05. 2022 Záměr obce - na pronájem pozemku st.č.938 v k.ú. Nová Role
21. 05. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č.112/2022
20. 05. 2022 MAS Krušné hory, o.p.s. - výzva
19. 05. 2022 Záměr obce - prodej pozemku st.p. č. 1038
19. 05. 2022 Pronájem části p.p.č. 1100/1 v k.ú. Nová Role
19. 05. 2022 Záměr obce - pacht části pozemku p.č. 1513/1 v k.ú. Nová Role
19. 05. 2022 Záměr obce - pacht části pozemku p.č. 37/1 v k.ú. Nová Role
19. 05. 2022 Záměr obce - pacht části pozemku p.č. 37/2 v k.ú. Nová Role
18. 05. 2022 Usnesení z 82. jednání RMě
18. 05. 2022 Program na 18. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje
18. 05. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 140/2022
17. 05. 2022 Návrh závěrečného účtu Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech za rok 2021
16. 05. 2022 Návrh závěrečného účtu Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech za rok 2021 na rok 2020
14. 05. 2022 Zápis 26. ZMě 20. 4. 2022.pdf
13. 05. 2022 Záměr obce - prodej části p.č. 903/1 v k.ú. Mezirolí a p.č.1639 v k.ú. Nová Role
13. 05. 2022 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - oprava zřejmých nesprávností
13. 05. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č.133/2022
12. 05. 2022 Schválená rozpočtová opatření 1-10/2022
11. 05. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č.111/2022
09. 05. 2022 Usnesení z 81. jednání RMě
09. 05. 2022 Usnesení z 80. jednání RMě
07. 05. 2022 Záměr obce - pronájem části pozemku v k.ú. Nová Role
06. 05. 2022 Obecně závazná vyhláška města č.4/2022 - pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
06. 05. 2022 Obecně závazná vyhláška města č.3/2022 o nočním klidu a regulaci hlučných činností
06. 05. 2022 Obecně závazná vyhláška města č.2/2022 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství
06. 05. 2022 Obecně závazná vyhláška města č.1/2022 k zajištění udržování čistoty ulic, zeleně
04. 05. 2022 Záměr obce - na pronájem pozemku st.č.938 v k.ú. Nová Role
04. 05. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č.112/2022
02. 05. 2022 Záměr obce - prodej pozemku st.p. č. 1038
02. 05. 2022 Pronájem části p.p.č. 1100/1 v k.ú. Nová Role
02. 05. 2022 Záměr obce - pacht části pozemku p.č. 1513/1 v k.ú. Nová Role
02. 05. 2022 Záměr obce - pacht části pozemku p.č. 37/1 v k.ú. Nová Role
02. 05. 2022 Záměr obce - pacht části pozemku p.č. 37/2 v k.ú. Nová Role
02. 05. 2022 Program na 18. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje
01. 05. 2022 Oznámení - vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek v části k.ú. Nová Role
01. 05. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 86/2022
28. 04. 2022 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 5/2022
28. 04. 2022 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 6/2022
28. 04. 2022 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 7/2022
28. 04. 2022 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 8/2022
28. 04. 2022 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 9/2022
28. 04. 2022 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 10/2022
26. 04. 2022 Veřejná vyhláška - FÚ Karlovy Vary
26. 04. 2022 Záměr obce - prodej části p.č. 903/1 v k.ú. Mezirolí a p.č.1639 v k.ú. Nová Role
25. 04. 2022 Schválená rozpočtová opatření 1-8/2022
23. 04. 2022 Záměr obce - prodej části p.p.č. 76/1 v k.ú. Nová Role

XML