Obec Syrovín

Město, městys, obec, MČ
Okres Hodonín

http://syrovin.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Syrovín
Syrovín 70
696 84 Syrovín

Datová schránka: btxbxei
E-mail: ou@syrovin.cz, podatelna@syrovin.cz, starosta@syrovin.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
18. 04. 2019 č. 6. ZO Syrovín 24.4.2019 - pozvánka
17. 04. 2019 Zápis č.5 - ZO obce Syrovín
09. 04. 2019 MZ - Opatření obecné povahy - Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
09. 04. 2019 Rozpočtové opatření č. 2
26. 03. 2019 č. 5. ZO Syrovín 28.3.2019 - pozvánka
15. 03. 2019 Odůvodnění
15. 03. 2019 Textová část
15. 03. 2019 Vyhodnocení požadavků na zábor ZPF
15. 03. 2019 Záznam o účinnosti
15. 03. 2019 Dopravní a technická infrastuk - energetika, spoje
15. 03. 2019 Hlavní výkres
15. 03. 2019 Koncepce uspořádání krajiny
15. 03. 2019 Koordinační výkres - výřez
15. 03. 2019 Koordinační výkres
15. 03. 2019 Širší územní vztahy
15. 03. 2019 Technická infrastruktura - vodní hospodářství
15. 03. 2019 Výkres předpokládaných záborů ZPF
15. 03. 2019 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
15. 03. 2019 Výkres základního členění
15. 03. 2019 Kalkulace ceny stočného na rok 2019
15. 03. 2019 Kalkulace ceny vodného na rok 2019
15. 03. 2019 Provozní řád - hřiště Syrovín
15. 03. 2019 Provozní řád - Sběrný dvůr Obce Syrovín
15. 03. 2019 Provozní řád hřbitova Syrovín
15. 03. 2019 Kalkulace ceny vodného na r. 2018
15. 03. 2019 Kalkulace ceny stočného na r. 2018
15. 03. 2019 Výpis z usnesení o ceně vodného a stočného na r. 2018
15. 03. 2019 Kalkulace ceny stočného pro rok 2017
15. 03. 2019 Kalkulace ceny vodného 2017
15. 03. 2019 Výpis z usnesení o ceně vodného a stočného
15. 03. 2019 Interní předpis pro koupi a prodej obecních pozemků
15. 03. 2019 Ceník pronájmu hrobových míst
15. 03. 2019 Směrnice, kterou se zavádí stočné
15. 03. 2019 Kalkulace ceny stočného pro rok 2016
15. 03. 2019 Kalkulace ceny vodného pro rok 2016
15. 03. 2019 Usnesení OZ o ceně vodného a stočného
15. 03. 2019 Kalkulace ceny stočného pro rok 2015
15. 03. 2019 Výpis z usnesení OZ o ceně vodného a stočného
15. 03. 2019 Kalkulace ceny vodného pro rok 2015
15. 03. 2019 Pravidla pro přidělování dotace
15. 03. 2019 Formulář žádosti o poskytnutí dotace
15. 03. 2019 Návrh veřejnoprávní smlouvy
15. 03. 2019 Formulář vyúčtování dotace
15. 03. 2019 Rozvaha 2016
15. 03. 2019 Příloha 2016
15. 03. 2019 Výkaz zisků a ztrát 2016
15. 03. 2019 Zpráva o přezkumu hospodaření 2016
15. 03. 2019 Inventarizační zpráva za r. 2016
15. 03. 2019 Usnesení o schválení účetní závěrky 2016
15. 03. 2019 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE SYROVÍN 2016

XML