Obec Heřmanovice

Město, městys, obec, MČ
Okres Bruntál

http://hermanovice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Heřmanovice
Heřmanovice 136
793 74 Heřmanovice

Datová schránka: gpsj2td
E-mail: hermanovice@seznam.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
04. 05. 2021 Obec Heřmanovice, se sídlem 793 74 Heřmanovice 136 tímto dne 4. 5. 2021 vyhlašuje Výzvu na podání nabídky na těžbu dřeva a pěstební práce v obecním lese
04. 05. 2021 Výzva k podání nabídky na odkup dříví
04. 05. 2021 Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 11, konaného dne 19. 4. 2021
04. 05. 2021 Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 11, konaného dne 19. 4. 2021 - Příloha 2 - SMLOUVU O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE - SLUŽEBNOSTI č. IP-12-8023874/VB/1
04. 05. 2021 Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 11, konaného dne 19. 4. 2021 - Příloha 3 - Vyhlášení záměru obce Heřmanovice na prodej pozemku č. 2467 dle GP
04. 05. 2021 Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 10, konaného dne 25. 1. 2021 - Příloha 2 - VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE NA ČÁSTEČNÉ POKRYTÍ NEINVESTIČNÍCH NÁKLADŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HOLČOVICÍCH - na rok 2020
04. 05. 2021 Schválené rozpočtové opatření 1/2021 na zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 11 dne 19. 4. 2021
30. 04. 2021 Rozpočtové opatření Mikroregionu Krnovsko č. 1/2021
30. 04. 2021 Rozpočtové opatření Mikroregionu Krnovsko č. 5/2020
25. 04. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj - DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2021
11. 04. 2021 Pozvánka na veřejné zasedání č. 11 zastupitelstva obce Heřmanovice dne 19. 4. 2021 v 18.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 136
11. 04. 2021 Pozvánka na veřejné zasedání č. 10 zastupitelstva obce Heřmanovice dne 25. 1. 2021 v 18.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 136
04. 04. 2021 Vyhlášení záměru obce Heřmanovice na prodej pozemku č. 2467 dle GP
31. 03. 2021 Veřejná vyhláška o zahájení řízení s velkým počtem účastníků
31. 03. 2021 Veřejná vyhláška - Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj - Čj.: 1904601/20/3200-11460-803051
25. 02. 2021 Veřejná vyhláška Oznámení o zahájení stavebního řízení
10. 02. 2021 Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 10, konaného dne 25. 1. 2021
10. 02. 2021 Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 10, konaného dne 25. 1. 2021 - Příloha 1 - Schválený rozpočet na rok 2021 (včetně návrhu a plnění za předcházející rok) a STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2022-2023
10. 02. 2021 Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 10, konaného dne 25. 1. 2021 - Příloha 2 - VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE NA ČÁSTEČNÉ POKRYTÍ NEINVESTIČNÍCH NÁKLADŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HOLČOVICÍCH - na rok 2020
10. 02. 2021 Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 10, konaného dne 25. 1. 2021
10. 02. 2021 Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 10, konaného dne 25. 1. 2021 - Příloha 1 - Schválený rozpočet na rok 2021 (včetně návrhu a plnění za předcházející rok) a STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2022-2023
10. 02. 2021 Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 10, konaného dne 25. 1. 2021 - Příloha 2 - VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE NA ČÁSTEČNÉ POKRYTÍ NEINVESTIČNÍCH NÁKLADŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HOLČOVICÍCH - na rok 2020
14. 01. 2021 Rozpočtové opatření Mikroregionu Krnovsko č. 5/2020
05. 01. 2021 Schválený rozpočet MRK na rok 2021
04. 01. 2021 Rozpočtové opatření Mikroregionu Krnovsko č. 4/2020
24. 11. 2020 Návrh rozpočtu obce na rok 2021 včetně plnění za předcházející rok
24. 11. 2020 Střednědobý výhled obce na rok 2022-2023
24. 11. 2020 Návrh rozpočtu Mikroregionu Krnovsko na rok 2021 - Návrh rozpisu rozpočtu roku 2021 včetně plnění za předcházející rok
21. 10. 2020 Návrh rozpočtu Mikroregionu Krnovsko na rok 2021 - Návrh rozpisu rozpočtu roku 2021 včetně plnění za předcházející rok
21. 10. 2020 Návrh rozpočtu Mikroregionu Krnovsko na rok 2021 -Návrh rozpočtu - závazné ukazatele, rok 2021
21. 10. 2020 Návrh rozpočtu Mikroregionu Krnovsko na rok 2021 - Rozpis položky 4121 - návrh rozpočtu na rok 2021
21. 10. 2020 Rozpočtové opatření Mikroregionu Krnovsko č. 3/2020
05. 10. 2020 Jmenování do funkce náhradního zapisovatele okrskové volební komise
10. 09. 2020 Rozpočtové opatření Mikroregionu Krnovsko č. 2/2020
07. 09. 2020 VOLBY do ZASTUPITELSTEV KRAJŮ proběhnou v Heřmanovicích: volební okrsek č.1 - budova Obecního úřadu Heřmanovice: pátek 2.10.2020 od 14,00 do 22,00 hodin a sobota 3.10.2020 od 8,00 do 14,00 hodin.
07. 09. 2020 OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu (MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK - Odbor dopravy a silničního hospodářství)
07. 09. 2020 OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - 2 část
02. 09. 2020 Vymezení plakátovací plochy pro účely propagace volebních stran kandidujících ve volbách do zastupitelstev krajů
17. 08. 2020 Informace o počtu a sídle volebních okrsků
17. 08. 2020 Jmenování do funkce zapisovatelky okrskové volební komise
17. 08. 2020 Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 9, konaného dne 27. 7. 2020
17. 08. 2020 Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 9, konaného dne 27. 7. 2020 - Příloha 1 - schvalená účetní závěrka za rok 2019
17. 08. 2020 Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 9, konaného dne 27. 7. 2020 - Příloha 2 - schválený závěrečný účet za rok 2019 včetně opatření
17. 08. 2020 Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 9, konaného dne 27. 7. 2020 - Příloha 3 - Rozpočtové opatření RO1 a upravený rozpočet 2020
17. 08. 2020 Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 9, konaného dne 27. 7. 2020 - Příloha 4 - Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
17. 08. 2020 Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 9, konaného dne 27. 7. 2020 - Příloha 5 - Obecně závazná vyhláška č. 2/2020 o místnímpoplatku ze psů
17. 08. 2020 Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 9, konaného dne 27. 7. 2020 - Příloha 6 - Obecně závazná vyhláškaobce Heřmanovice č. 3/2020 o místním poplatku z pobytu
17. 08. 2020 Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 9, konaného dne 27. 7. 2020 - Příloha 7 -
17. 08. 2020 Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 9, konaného dne 27. 7. 2020 - Příloha 8 - Mapka - záměr prodeje pozemku
17. 08. 2020 Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 9, konaného dne 27. 7. 2020 - Příloha 9 - Mapka - návrh na vyhlášení záměru pronájmu pozemku 3609/1

XML