Město Klimkovice

Město, městys, obec, MČ
Okres Ostrava

http://mesto-klimkovice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Klimkovice
Lidická 1
742 83 Klimkovice

Datová schránka: ximbfsi
E-mail: podatelna@mesto-klimkovice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
06. 08. 2020 odstávka vody 4.8. Pod Kinem
04. 08. 2020 Informace o konání 18. zasedání zastupitelstva
04. 08. 2020 Rozpočtové opatření č. 14/2020
04. 08. 2020 Rozpočtové opatření č. 15/2020
03. 08. 2020 Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství
03. 08. 2020 VOLBY - stanovení min. počtu členů okrskových volebních komisí pro volby do zastupitelstev krajů
03. 08. 2020 VOLBY - jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí pro volby do zastupitelstev krajů
03. 08. 2020 VŘ - referent odboru místního hospodářství ve Studénce
03. 08. 2020 Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
03. 08. 2020 VOLBY - informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do zastupitelstev krajů
02. 08. 2020 Usnesení zastupitelstva města 24.06.2020
01. 08. 2020 Dražební vyhláška Bartková
24. 07. 2020 Vyhlášení popisu věci - jízdní kolo
23. 07. 2020 Rozpočtové opatření č. 13/2020
21. 07. 2020 OPATŘENÍ TAJEMNÍKA MěÚ 5/2020 - úřední hodiny
21. 07. 2020 Oznámení o konkrétním termínu konání akce
21. 07. 2020 Záměr vypůjčit část pozemku parc. č. 561/1
20. 07. 2020 odstávka vody 4.8. Pod Kinem
19. 07. 2020 Rozhodnutí č. 509/2020 o schválení kanalizačního řádu
18. 07. 2020 OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU SMĚNIT NEMOVITÉ VĚCI
17. 07. 2020 MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MSK PŘI EPIDEMII
16. 07. 2020 VŘ - referent odboru financí a rozpočtu -účetní
16. 07. 2020 VŘ - referent odboru financí a rozpočtu -kontrolor
09. 07. 2020 Oznámení o konkrétním termínu konání akce
09. 07. 2020 Bytový pořadník k 1.6.2020
09. 07. 2020 Projekt RYCHLÁ RADA pro podporu podnikání
08. 07. 2020 Bytový pořadník k 1.7.2020
08. 07. 2020 PROJEKTY DOPRAVNÍHO PODNIKU NA POŘÍZENÍ VOZIDEL HROMADNÉ DOPRAVY
03. 07. 2020 Mimořádné opatření MZ - nošení ochranných prostředků
03. 07. 2020 Mimořádné opatření MZ - zákaz a omezení hromadných akcí
03. 07. 2020 ZRUŠENO !!!! Odstávka elektřiny 2.7. ul. Čs.Armády, Luční, Polanecká, U Zahrádek
03. 07. 2020 Rozhodnutí č. 509/2020 o schválení kanalizačního řádu
03. 07. 2020 Záměr vypůjčit část pozemku parc. č. 561/1
02. 07. 2020 výběrové řízení na obsazení pracovního místa v rámci ÚMOb Polanka nad Odrou na místo úředníka – referent oddělení stavebního
02. 07. 2020 Odstávka vody 29.6. Hýlov
02. 07. 2020 Odstávka elektřiny 30.6.2020 v Josefovicích
01. 07. 2020 Odstávka elektřiny 29.6.2020
01. 07. 2020 Opatření obecné povahy-ochrana vnitřních hranic ČR
01. 07. 2020 Návrh nové koncepce dopravní obsluhy městské části Ostrava – Polanka nad Odrou a města Klimkovice
01. 07. 2020 Závěrečný účet města 2019
01. 07. 2020 OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU SMĚNIT NEMOVITÉ VĚCI
30. 06. 2020 Dokument "Dražební vyhláška Bar..." již není dostupný.
30. 06. 2020 Rozpočtové opatření č. 11/2020
30. 06. 2020 Rozpočtové opatření č. 12/2020
30. 06. 2020 Usnesení rady města 13.05.2020
30. 06. 2020 Rekonstrukce mostů dálnice D1
29. 06. 2020 ZRUŠENO !!!! Odstávka elektřiny 2.7. ul. Čs.Armády, Luční, Polanecká, U Zahrádek
26. 06. 2020 Usnesení zastupitelstva města 27.05.2020
26. 06. 2020 Informace o konání 17. zasedání zastupitelstva
25. 06. 2020 Přerušení dodávky elektřiny - 23.6. -ul. Jižní, Na Štěrkovci, Slezská, Zahradní

XML