Město Slatiňany

Město, městys, obec, MČ
Okres Chrudim

http://imunis.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Slatiňany
T. G. Masaryka 36
538 21 Slatiňany

Datová schránka: jzrbny8
E-mail: epodatelna@slatinany.cz, mesto@slatinany.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
12. 04. 2019 Inzerát na výběrové řízení HPU/021/2019 - Pozemková parcela č. 249/3 v kat. území Rychnov a obec Krouna
12. 04. 2019 Inzerát na výběrové řízení HPU/020/2019 - Pozemková parcela č. 223/4 a 223/23 v kat. území Trhová Kamenice
12. 04. 2019 Veřejná vyhláška, Opatření ob. povahy - Přechodná úprava provozu - Dopravní omezení v ul. Švermova a Tyršova, Slatiňany
11. 04. 2019 Oznámení o vyhlášení výběr. řízení na obsazení funkce - Ředitel/Ředitelka přísp. org. Chrudimská beseda
11. 04. 2019 Veřejná vyhláška, Opatření ob. povahy - Přechodná úprava provozu - úplná uzavírka na místní komunikaci v ul. Švermova, Slatiňany
11. 04. 2019 Veřejná vyhláška, Opatření ob. povahy - Přechodná úprava provozu - úplná uzavírka na místní komunikaci III/358 1, Chrudim
09. 04. 2019 Informace volebním stranám o počtu a sídlech volebních okrsků ve městě Slatiňany - Volby do Evropského parlamentu 2019
09. 04. 2019 Veřejná vyhláška, Opatření ob. povahy - Přechodná úprava provozu na silnici I/17 a I/37 v úseku Slatiňany-Chrudim
09. 04. 2019 Veřejná vyhláška, Opatření ob. povahy - Přech. úprava provozu - Dopr. omezení na silnici III/358 2 mezi obcí Slatiňany a Vlčnov
04. 04. 2019 Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - odchylná opatření - lesy ČR
04. 04. 2019 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva města Slatiňany - 10. dubna 2019
03. 04. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření ob. povahy, Přech. úprava provozu na pozem. komun. a úplná uzavírka silnice I. třídy v obci Kočí
03. 04. 2019 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva města Slatiňany - 10. dubna 2019
03. 04. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení města Chrast na obsazení prac. pozic - Pracovník rozvoje města a prac. úseku údržby města
03. 04. 2019 Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slatiňany - Národopisný soubor Formani Slatiňany
03. 04. 2019 Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slatiňany - Sportovní kluby Spartak Slatiňany. z.s.
03. 04. 2019 Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slatiňany - Tělocvičná jednota Sokol Slatiňany
01. 04. 2019 Rozhodnutí - vydání společ. povolení ke stavbě vodního díla kanalizační stoky - Prodloužení kanalizace, Slatiňany, Švermova ul.
01. 04. 2019 Město Slatiňany - Návrh rozpočtu příspěvkových organizací města Slatiňany na rok 2019 a střed. výhled rozpočtu r. 2020 a r. 2021
01. 04. 2019 Město Slatiňany - Návrh rozpočtu na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu r. 2020 a r. 2021
29. 03. 2019 Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce ve zjednodušeném podlimitním řízení - Zajištění provozu sběrného dvora Slatiňany
29. 03. 2019 Inzerát na výběrové řízení HPU/16/2019 - Pozemková parcela č. 1307 v katastrálním území Žďárec u Skutče
26. 03. 2019 Hospodaření příspěvkových organizací města Slatiňany za rok 2018
25. 03. 2019 Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy - Přechodná úprava provozu - Dopravní omezení na silnici II/358 v obci Slatiňany
22. 03. 2019 Veřejná vyhláška - Zahájení řízení o územním plánu Slatiňany v termínu od 30. 3. 2019 do 20. 5. 2019
21. 03. 2019 Veřejná vyhláška, Oznámení o návrhu opatření ob. povahy - Stanovení m. úpravy provozu v úseku obce Sobětuchy,Slatiňany a Chrudim
20. 03. 2019 Dotační program pro poskytování dotací z rozpočtu města Slatiňany pro rok 2019 - II. výzva
20. 03. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy Miřetice
19. 03. 2019 Výzva k předložení cenové nabídky - Oprava chodníku v ulici Medunova III, Slatiňany
15. 03. 2019 Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy č. 2
14. 03. 2019 Výzva k předložení cenové nabídky - Stavba přístřešku u DPS Farská 765 Slatiňany
14. 03. 2019 Výzva k předložení cenové nabídky - Oprava místní komunikace ve Výmolu ve Slatiňanech
14. 03. 2019 Výzva k předložení cenové nabídky - Oprava chodníku v Trpišově (od HZ směr Šiškovice)
13. 03. 2019 Exekutorský úřad Plzeň - Exekuční příkaz - Vladimír Škvrňák, Pardubice a Pražské vodohospodářské stavby, s.r.o., Most
07. 03. 2019 Výzva k předložení cenové nabídky - Stavba přístřešku u DPS Farská 765 Slatiňany
06. 03. 2019 Výzva k předložení cenové nabídky - Oprava místní komunikace ve Výmolu ve Slatiňanech
06. 03. 2019 Výzva k předložení cenové nabídky - Vodovodní přípojka pro objekt č. p. 66 V Kaštance, Slatiňany - Švýcárna
06. 03. 2019 Výzva k předložení cenové nabídky - Oprava povrchu místní komunikace ve Škrovádu
06. 03. 2019 Výzva k předložení cenové nabídky - MŠ Slatiňany rekonstrukce kanalizační přípojky a osazení lapolu
06. 03. 2019 Výzva k předložení cenové nabídky - Veřejné osvětlení na Starém náměstí a okolí ve Slatiňanech
28. 02. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení města Chrast na obsazení pracovní pozice - Mzdový(á) účetní - referent/ka fin. odboru
28. 02. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení města Chrast na obsazení pracovní pozice - Pracovník úseku údržby města
28. 02. 2019 Inzerát na výběrové řízení HPU/10/2019 - Stavba Kunčí č.e. 114 na pozemku - st. parcela č. 225 v k. ú. Kunčí
28. 02. 2019 Inzerát na výběrové řízení HPU/09/2019 - Pozemková parcela č. 59 a stavební parcela č. 26 v k.ú. Hluboká u Skutče
25. 02. 2019 Poskytnutí požadované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
22. 02. 2019 Dokument "Oznámení - Zahájení ř..." již není dostupný.
22. 02. 2019 Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy - Přechodná úprava provozu - Dopravní omezení na kom. v ul. Klášterní v obci Slatiňany
21. 02. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška o mo..." již není dostupný.
20. 02. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení města Chrast na obsazení pracovní pozice - Účetní - referent/ka finančního odboru
15. 02. 2019 Inzerát na výběrové řízení HPU/003/2019 - Pozemková parcela č. 249/3 v kat. území Rychnov a obec Krouna

XML