Obec Veliš

Město, městys, obec, MČ
Okres Benešov

http://obecvelis.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Veliš
Veliš 1
257 06 Veliš

Datová schránka: swpbpwc
E-mail: ouvelis@quick.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
20. 02. 2020 PDF
20. 02. 2020 PDF
20. 02. 2020 PDF
20. 02. 2020 Návrh rozpočtu Obce Veliš na rok 2020
20. 02. 2020 Návrh střednědobého výhledu Obce Veliš na rok 2020
20. 02. 2020 Rozbor vody – vodovod Veliš – leden 2020
19. 02. 2020 Veřejné zasedání zastupitelstva Obce Veliš dne 4.12.2019
19. 02. 2020 Rozpočtová odpovědnost – 2020
19. 02. 2020 Pravidla rozpočtového provizoria – 2020
14. 02. 2020 Informace pro občany – úhrady poplatků za psa a uložení odpadu
06. 02. 2020 Geometrický plán č. 213-93/2019
06. 02. 2020 Záměr prodeje části pozemku ve vlastnictví obce Veliš, p.č. 1905/4 v k.ú. Veliš
03. 02. 2020 Veřejná vyhláška Agentury ochrany přírody a krajiny – opatření obecné povahy – povolení výjimky ze zákazu vjezdu a setrvání motorovými vozidly mimo silnice a místní komunikace
30. 01. 2020 Rozpočtové opatření č. 3/2019
30. 01. 2020 Veřejná vyhláška MěÚ Vlašim – opatření obecné povahy – Přechodná úprava provozu na silnicích II. a III. trídy v obvodu ORP Vlašim
11. 12. 2019 Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství – opatření obecné povahy – Odchylky v ustanoveních lesního zákona – změna a doplnění – 12/2019
03. 12. 2019 Střednědobý výhled rozpočtu DSO Blaník pro roky 2021 – 2023
03. 12. 2019 Návrh rozpočtu DSO Blaník na rok 2020
03. 12. 2019 Veřejná vyhláška – Rozhodnutí o zařazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace a jejich třídy
26. 11. 2019 Rozbor vody – vodovod Veliš – říjen 2019
12. 11. 2019 Oznámení o provádění pravidelných odečtů elektroměrů
04. 11. 2019 Rozpočtové opatření č. 2/2019
30. 10. 2019 Veřejné zasedání zastupitelstva Obce Veliš dne 18.9.2019
30. 10. 2019 Příloha – Pasport místních komunikací
30. 10. 2019 Veřejná vyhláška – Oznámení zahájení řízení o zařazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace a jejich třídy
10. 10. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška – Oz..." již není dostupný.
09. 10. 2019 Příloha č.1 – Nákres objízdné trasy
09. 10. 2019 Úplná uzavírka silnice č. III/1256 v úseku křižovatka Hradiště – most ev.č.1256-5 v termínu 14.10.-17.10.2019
30. 09. 2019 Příloha č.1 – Prověření možnosti využití Územní studie krajiny ORP Vlašim
30. 09. 2019 Prověření možnosti využití Územní studie krajiny ORP Vlašim
23. 09. 2019 Veřejné zasedání zastupitelstva Obce Veliš dne 27.9.2019
02. 09. 2019 Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství – opatření obecné povahy – Odchylky v ustanoveních lesního zákona – změna a doplnění
02. 09. 2019 Přehled dotčených parcel v KÚ Veliš
02. 09. 2019 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)
14. 08. 2019 Situační nákres částečné a úplné uzavírky
14. 08. 2019 Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – částečná a úplná uzavírka silnice č. II/125 ve Vlašimi
14. 08. 2019 Nařízení Města Vlašim č. 1/2019 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov (LHO Vlašim) zařizovacího obvodu (ZO Vlašim)
29. 07. 2019 PDF
29. 07. 2019 PDF
29. 07. 2019 PDF
29. 07. 2019 Rozpočtové opatření č. 1/2019
29. 07. 2019 Rozbor vody – vodovod Lipiny – červen 2019
29. 07. 2019 Rozbor vody – vodovod Veliš – červen 2019
11. 07. 2019 Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu k.ú. Nespery
01. 07. 2019 Schválení závěrečného účtu obce Veliš za rok 2018
28. 06. 2019 PDF
28. 06. 2019 Obecně závazná vyhláška Obce Veliš č. 1/2019
28. 06. 2019 Řád veřejného pohřebiště Obce Veliš
20. 06. 2019 Příloha č. 4
20. 06. 2019 Příloha č. 1

XML