Obec Veliš

Město, městys, obec, MČ
Okres Benešov

http://obecvelis.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Veliš
Veliš 1
257 06 Veliš

Datová schránka: swpbpwc
E-mail: ouvelis@quick.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
14. 01. 2021 Veřejná vyhláška – Rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv v rámci komplexních pozemkových úprav v KÚ Veliš
21. 12. 2020 Záměr prodeje pozemku ve vlastnictví obce Veliš p.č. 1924/1 v KÚ Veliš
07. 12. 2020 BENE-BUS Rozpočtové opatření č. 1/2020
26. 11. 2020 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO Blaník na roky 2022 – 2024
26. 11. 2020 Návrh rozpočtu DSO Blaník na rok 2021
29. 10. 2020 Informace Městského úřadu Vlašim k dočasnému uzavření pracoviště občanských průkazů a cestovních dokladů
27. 10. 2020 Veřejné zasedání zastupitelstva Obce Veliš dne 9.9.2020
27. 10. 2020 Rozpočtové opatření č. 3/2020 Obce Veliš
12. 10. 2020 Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje č. 8/2020
24. 08. 2020 PDF
24. 08. 2020 PDF
24. 08. 2020 Situační nákres záměru prodeje pozemku p.č. 789 v k.ú. Nespery
24. 08. 2020 Veřejné zasedání zastupitelstva Obce Veliš dne 27.5.2020
24. 08. 2020 Rozpočtové opatření č. 1/2020 Obce Veliš
24. 08. 2020 Rozpočtové opatření č. 2/2020 Obce Veliš
24. 08. 2020 Rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ Veliš
24. 08. 2020 Oznámení Rozhodnutí schválení návrhu Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Veliš veřejnou vyhláškou
04. 08. 2020 Rozsah změn mezi VJ a opakovaným VJ
04. 08. 2020 Schéma změn mapového podkladu
04. 08. 2020 Veřejná vyhláška – Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu územního plánu Postupice
04. 08. 2020 Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství – změna a doplnění OOP MZe vydané 2.4.2020 č.j. 17110/2020-MZE-16212/a>
26. 06. 2020 Záměr prodeje pozemků ve vlastnictví obce Veliš p.č. 401/5 a 463 v KÚ Nespery
24. 06. 2020 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019
24. 06. 2020 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2019
24. 06. 2020 Závěrečný účet Obce Veliš za rok 2019
11. 06. 2020 Veřejné zasedání zastupitelstva Obce Veliš dne 17.6.2020
10. 06. 2020 Návrh závěrečného účtu DSO Blaník za rok 2019
05. 06. 2020 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019
05. 06. 2020 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2019
05. 06. 2020 Návrh závěrečného účtu Obce Veliš za rok 2019
29. 05. 2020 PDF
29. 05. 2020 Výzva – podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 1/2019
29. 05. 2020 Výzva – podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 2/2019
29. 05. 2020 Výzva – podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 3/2019
29. 05. 2020 Veřejné zasedání zastupitelstva Obce Veliš dne 16.9.2019
29. 05. 2020 Výzva – podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 4/2019
29. 05. 2020 Rozbor vody – vodovod Lipiny – duben 2020
29. 05. 2020 Rozbor vody – vodovod Veliš – duben 2020
29. 05. 2020 Veřejná vyhláška – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – ORP Vlašim
28. 05. 2020 ÚP Veliš – Koordinační výkres
28. 05. 2020 ÚP Veliš – Základní členění území
28. 05. 2020 ÚP Veliš – Hlavní výkres
28. 05. 2020 Územní plán Veliš – úplné znění po vydání Změny č. 1 ÚP
21. 05. 2020 Účetní závěrka Obce Veliš za rok 2019
21. 05. 2020 Protokol o schválení účetní závěrky Obce Veliš za rok 2019
12. 05. 2020 PDF
12. 05. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška – Za..." již není dostupný.
14. 04. 2020 Veřejná vyhláška – Oznámení o zpřístupnění k nahlédnutí – Daň z nemovitých věcí 2020
14. 04. 2020 Příloha č. 1 – Nákres situace přechodné úpravy provozu
14. 04. 2020 Veřejná vyhláška – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – Veliš

XML