Obec Havraníky

Město, městys, obec, MČ
Okres Znojmo

http://havraniky.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Havraníky
Havraníky 133
669 02 Havraníky

Datová schránka: r9gbk2r
E-mail: mistostarosta.havraniky@seznam.cz, starosta@havraniky.cz, obec@havraniky.cz, podatelna.havraniky@volny.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 05. 2019 Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Havraníky - Pozvánka
22. 05. 2019 Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Havraníky, konaného dne 14.5.2019 od 18,00 hod.
16. 05. 2019 Obecně závazná vyhláška obce Havraníky č. 1/2019, kterou se stanoví část školského obvodu mateřské školy
15. 05. 2019 SONPP - Oznámení o zveřejněných dokumentech
15. 05. 2019 SONPP - Návrh závěrečného účtu za rok 2018
15. 05. 2019 SONPP - příloha k ZÚ - výkaz FIN
15. 05. 2019 SONPP - příloha k ZÚ 2018 - výkaz Rozvaha
15. 05. 2019 SONPP - příloha k ZÚ 2018 - výkaz Rozvaha
15. 05. 2019 SONPP - příloha k ZÚ 2018 - výkaz Příloha
15. 05. 2019 SONPP - příloha k ZÚ 2018 - Výkaz zisku a ztráty
15. 05. 2019 SONPP - příloha k ZÚ 2018 - Zpráva auditora
15. 05. 2019 SONPP - příloha k ZÚ 2018 - Inventarizační zpráva
10. 05. 2019 Návrh závěrečného účtu obce Havraníky za rok 2018
10. 05. 2019 Výkaz FIN - příloha k ZÚ obce Havraníky za rok 2018
10. 05. 2019 Výkaz Rozvaha - příloha k ZÚ obce Havraníky za rok 2018
10. 05. 2019 Výkaz zisku a ztráty - příloha k ZÚ obce Havraníky za rok 2018
10. 05. 2019 Výkaz Příloha - příloha k ZÚ obce Havraníky za rok 2018
10. 05. 2019 Zápis inventarizační komise - příloha k ZÚ obce Havraníky za rok 2018
10. 05. 2019 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Havraníky za rok 2018 - příloha k ZÚ obce Havraníky za rok 2018
10. 05. 2019 Oznámení o zveřejnění Návrhu Závěrečného účtu obce Havraníky za rok 2018 -
09. 05. 2019 DSO VAK ZNOJEMSKO - Oznámení o zveřejněných dokumentech
07. 05. 2019 Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření Obce Havraníky 4/2019
07. 05. 2019 Rozpočtové opatření obce Havraníky č. 4/2019
06. 05. 2019 Obecní knihovna
06. 05. 2019 Výtěžek Tříkrálové sbírky v obci Havraníky
06. 05. 2019 Volby do Evropského parlamentu
03. 05. 2019 Informace o konání zasedání zastupitelstva obce Havraníky - Pozvánka
29. 04. 2019 Volby do Evropského parlamentu - Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise
29. 04. 2019 Finanční úřad pro JMK - Veřejná vyhláška
24. 04. 2019 Dokument "Veřejnoprávní smlouva..." již není dostupný.
24. 04. 2019 Svazek znojemských vinařských obcí "Daníž" - návrh rozpočtu na rok 2019
24. 04. 2019 Svazek znojesmkých vinařských obcí "Daníž" - návrh závěrečného účtu za rok 2018
24. 04. 2019 Svazek znojemských vinařských obcí "Daníž" - příloha k ZÚ - Výkaz Fin 12/2018
24. 04. 2019 Svazek znojemských vinařských obcí "Daníž" - příloha k ZÚ - yZpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
09. 04. 2019 Rozpočtové opatření obce Havraníky 3/2019
09. 04. 2019 Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření obce Havraníky 3/2019
08. 04. 2019 Volby do Evropského parlamentu - Podmínky hlasování pro občany jiných států EU na území ČR
08. 04. 2019 Volby do Evropského parlamentu - Podmínky hlasování pro občany ČR žijící na území ČR
08. 04. 2019 Volby do Evropského parlamentu - Podmínky hlasování pro občany ČR žijící v zahraničí
05. 04. 2019 Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
05. 04. 2019 Zápis o provedených kontrolách
01. 04. 2019 Záměr obce prodat nemovitý majetek - záměr bezúplatného převodu části obecní parcely
01. 04. 2019 Záměr obce prodat nemovitý majetek - záměr prodat obecní parcelu
29. 03. 2019 Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Havraníky, konaného dne 27.3.2019, od 18,00 hod.
25. 03. 2019 Volby do Evropského parlamentu - stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
25. 03. 2019 Volby do Evropského parlamentu - stanovení počtu a sídel volebních okrsků
21. 03. 2019 Ministerstvo životního prostředí - Veřejná vyhláška
21. 03. 2019 Ministerstvo životního prostředí - Opatření obecné povahy - (usmrcování kormorána velkého)
18. 03. 2019 Volby do Evropského parlamentu - Žádost o vydání voličského průkazu
15. 03. 2019 Příloha OZV č. 1/2017 o místním poplatku za peovoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - Rozúčtování skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na r.2019

XML