Město Bystřice

Město, městys, obec, MČ
Okres Benešov

http://mestobystrice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
20. 05. 2024 Návrh závěrečného účtu města Bystřice za rok 2023
16. 05. 2024 Město Bystřice - Vyhlášení nálezu č.3/2024
16. 05. 2024 DSO BENE-BUS – Oznámení o zveřejnění dokumentů podle zákona č. 250/2000 Sb.
16. 05. 2024 MěÚ Benešov, OVÚP, OSSÚ - Oznámení veřejnou vyhláškou - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na PK - stanovení přechodné úpravy provozu - OOP - účelová komunikace - ulice nám. II. odboje, parkoviště parc. č. 1548
16. 05. 2024 MěÚ Votice, OSČD - Oznámení veřejnou vyhláškou - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu - VV, OOP, Stanovení PÚP, sil. č. III/1115, obec Budenín
16. 05. 2024 FÚ pro Středočeský kraj - Veřejná vyhláška - zpřístupnění k nahlédnutí hromadný předpisný seznam
16. 05. 2024 EÚ Šumperk - Mgr. Marcel Kubis - Dražební vyhláška o provedení dražby věcí movitých - DV 139EX 02779/18-227
24. 04. 2024 Společná voda DSO – Rozpočtové opatření č. 1/2024
23. 04. 2024 MěÚ Benešov - OVÚP, OSSÚ - Oznámení veřejnou vyhláškou -přechodná úprava - OOP § 19a se zákazem zastavení: PO, St a Po - DIO II/114 Neveklov, Konopiště - Tr
17. 04. 2024 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
16. 04. 2024 Město Bystřice - Vyhlášení nálezu 1-2024
15. 04. 2024 KÚ Středočeského kraje - OŽPZ - OOP č. 1/2024 - Vlk obecný - opatření obecné povahy - výjimka ze základních podmínek ochrany
15. 04. 2024 Záměr na pronájem části pozemku v k.ú. Jinošice
15. 04. 2024 FÚ pro Středočeský kraj - Veřejná vyhláška - zpřístupnění k nahlédnutí hromadný předpisný seznam
15. 04. 2024 Záměr na prodej pozemků v k.ú. Nesvačily
12. 04. 2024 Veřejná výzva na obsazení pracovní pozice referent/ka ÚSC – asisent/ka vedení města
12. 04. 2024 MěÚ Benešov, OVÚP, OSSÚ - Oznámení veřejnou vyhláškou - návrh OOP - návrh dočasného zákazu zastavení - návrh přechodné úpravy - OOP § 19a se zákazem zastavení: PO, St a Po - DIO II/114 Neveklov, Konopiště
11. 04. 2024 Vyhlášení konkursního řízení na ředitele/ku MŠ Bystřice
10. 04. 2024 Vyhlášení konkursního řízení na ředitele/ku MŠ Bystřice
10. 04. 2024 Oznámení o zveřejnění dokumentu Rozpočtové opatření č. 2-2024
28. 03. 2024 MěÚ Benešov, OVÚP, OSSÚ - Oznámení veřejnou vyhláškou - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu - OOP: Bystřice, Pod Homolí - Kácení stromů
27. 03. 2024 VOLBY_Informace o počtu a sídlech volebních okrsků ve volbách do Evropského parlamentu
27. 03. 2024 VOLBY_Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise_Volby do Evropského parlamentu_2024
27. 03. 2024 VOLBY – Informace o počtu a sídlech volebních okrskůve volbách do Evropského parlamentu
25. 03. 2024 Dokument "EÚ Přerov - 203 Ex 25..." již není dostupný.
22. 03. 2024 MěÚ Benešov, OVÚP, OSSÚ - Oznámení veřejnou vyhláškou - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu - OOP: Uzavírka a objízdné trasy Bystřice, Líšno - výstavba vodov
22. 03. 2024 MěÚ Benešov, OVÚP, OSSÚ - Oznámení veřejnou vyhláškou - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu - OOP: Líšno II/111, kácení stromů - úplná uzavírka
14. 03. 2024 Záměr prodeje nemovité věci
14. 03. 2024 Záměr prodeje nemovité věci
08. 03. 2024 Krajská hygienická stanice Středočeského kraje - Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2024
07. 03. 2024 Oznámení o zveřejnění dokumentu Rozpočtové opatření č. 1-2024
28. 02. 2024 Informace o konání veřejného zasedání Zastupitelstva města Bystřice č. 8 dne 06.03.2024
22. 02. 2024 Záměr prodeje spoluvlastnického podílu
21. 02. 2024 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici vedoucího OIVSM
13. 02. 2024 MěÚ Benešov, OŽP - Veřejná vyhláška - Ozn. o zah. řízení - prodloužení platnosti spol. pov. - Podtlak. kanal. v ul. Dr. E. Beneše Bystřice
09. 02. 2024 Záměr směny pozemků s doplatkem Město Bystřice x Milan Slanina
06. 02. 2024 SK Bystřice, z.s. - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
31. 01. 2024 Záměr na uzavření Dodatku č.1 k Nájemní smlouvě na prodloužení doby pronájmu
31. 01. 2024 Záměr na uzavření Dodatku č.3 k Nájemní smlouvě na prodloužení doby pronájmu
30. 01. 2024 stanovení přechodné úpravy provozu - OOP: ST - DIO Jírovice - Kácení stromů
30. 01. 2024 Pečovatelská služba Benešov - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na období 2024
30. 01. 2024 Záměr směny pozemků 1576/17 a 55 v k.ú. Bystřice u BN
29. 01. 2024 Dokument "Výzva k vyzvednutí pí..." již není dostupný.
22. 01. 2024 RUAH o.p.s. - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na období 2024
19. 01. 2024 rozhodnutí o umístění stavby: Rekonstrukce Ješutova náměstí a náměstí II.odboje
19. 01. 2024 Posázaví o.p.s. - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na období 2024
18. 01. 2024 DSO Společná voda – Schválený rozpočet 2024 a Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2025 – 2027
15. 01. 2024 MěÚ Benešov, OVÚP, OSSÚ - Oznámení veřejnou vyhláškou - OOP - stanovení místní úpravy provozu: DDZ Bystřice_vyhrazené parkovací stání
09. 01. 2024 Oznámení o zveřejnění dokumentu Rozpočtové opatření č. 10/2023
09. 01. 2024 Oznámení o zveřejnění dokumentu_ Rozpočet města Bystřice na rok 2024

XML