Obec Rudka

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://www.obecrudka.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Rudka
Rudka 66
664 83 Rudka

Datová schránka: 7eeakz8
E-mail: podatelna@obecrudka.cz, ou@obecrudka.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
24. 09. 2020 Informace o konání 4 zasedání ZO
23. 09. 2020 Nová mimořádná opatření KHS v Brně
17. 09. 2020 Oznámení o době a místě konání voleb do ZK
16. 09. 2020 Informace o konání 4 zasedání ZO
09. 09. 2020 Oznámení o svolání 1. zasedání vol. komise
08. 09. 2020 Rozpočtové opatření č.6/2020
07. 09. 2020 Rozpočtové opatření č.6/2020
04. 09. 2020 Oznámení o svolání 1. zasedání vol. komise
01. 09. 2020 Krizové opatření č.1
17. 08. 2020 Informace o poètu a sídlech vol. okrskù do Zastupitelstev krajù
11. 08. 2020 Rozpoètové opatøení è.5/2020
10. 08. 2020 Rozpoètové opatøení è.5/2020
28. 07. 2020 VV OOP - zmìna oproti OOP z 2.4.2020
24. 07. 2020 Mimoøádné opatøení MZCR
10. 07. 2020 Rozpoètové opatøení è.4/2020
09. 07. 2020 Rozpoètové opatøení è.4/2020
01. 07. 2020 Návrh Závìreèného úètu obce Rudka za rok 2019
01. 07. 2020 Návrh Závìreèného úètu DSO Domašovsko
01. 07. 2020 Návrh závìreèního úètu Mikroregionu Domašovsko
01. 07. 2020 mimoøádná opatøení
01. 07. 2020 Mimoøádná opatøení
01. 07. 2020 Sbírka zákonù è.87
01. 07. 2020 Sbírka zákonù è. 83-85
01. 07. 2020 Mimoøádné opatøení ,OOp
01. 07. 2020 Sbírka zákonù è.81
01. 07. 2020 Sbírka zákonù è.82
01. 07. 2020 Sbírka zákonù è.69,70
01. 07. 2020 Mimoøádné opatøení - nošení roušek
01. 07. 2020 Sbírka zák. è.52
01. 07. 2020 Sbírka zákonù è.51
01. 07. 2020 Sbírka zákonù è.47, 48
01. 07. 2020 Usnesení vlády 122-128
01. 07. 2020 Usnesení vlády 109-112
01. 07. 2020 Usnesení vlády è,265
01. 07. 2020 Rozhodnutí hejtmana JMK
01. 07. 2020 Povìøenec pro ochranu osobních údajù
29. 06. 2020 Závìreèný úèet obce Rudka za rok 2019
28. 06. 2020 Závìreèný úèet obce Rudka za rok 2019
27. 06. 2020 Informace o konání 3 zasedání ZO
27. 06. 2020 OOP- zrušení zákazu nakládání s podz. vodami
25. 06. 2020 Dokument "Veøejná vyhláška - Oz..." již není dostupný.
23. 06. 2020 Dokument "Veøejná vyhláška - ak..." již není dostupný.
22. 06. 2020 Informace o konání 3 zasedání ZO
14. 06. 2020 OOP _ opatøení vlády
11. 06. 2020 OOP- zrušení zákazu nakládání s podz. vodami
06. 06. 2020 Rozpoètové opatøení è.3/2020
05. 06. 2020 Návrh Závìreèného úètu DSO Domašovsko
31. 05. 2020 OZV è.1/2020 Zrušení vyhlášky è.3/2019
30. 05. 2020 Návrh Závìreèného úètu obce Rudka za rok 2019
28. 05. 2020 Veøejná vyhláška FU -hromadný pøedpis

XML