Obec Rudka

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://www.obecrudka.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Rudka
Rudka 66
664 83 Rudka

Datová schránka: 7eeakz8
E-mail: podatelna@obecrudka.cz, ou@obecrudka.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
11. 02. 2020 Rozhodnutí - Státní pozemkový úøad výmìna nebo pøechod vlastnických práv
11. 02. 2020 Stanovení termínu sèítání zvìøe
30. 01. 2020 Informace o konání 1. zasedání ZO
22. 01. 2020 Informace o konání 1. zasedání ZO
12. 01. 2020 Rozpoètové opatøení è.11/2019
10. 01. 2020 RO è.11
03. 01. 2020 OZV è 3/2019
03. 01. 2020 OZV è 2/2019
03. 01. 2020 OZV è.1/2019
01. 01. 2020 Návrh SVR obce Rudka na rok 2021-2022
01. 01. 2020 Návrh rozpoètu obce Rudka na rok 2020
01. 01. 2020 Návrh rozpoètu Mikroregionu Domašovsko na rok 2020
01. 01. 2020 Návrh SVR Mikroregionu Domašovskona rok 2022-2023
01. 01. 2020 Návrh rozpoètu DSO Domašovsko na rok 2020
01. 01. 2020 Návrh SVR DSO Domašovsko na rok 2021-2022
01. 01. 2020 Odstranìní a oøez døevin
31. 12. 2019 SVR obce Rudka na roky 2021-2022
31. 12. 2019 Rozpoèet obce Rudka na rok 2020
18. 12. 2019 OZV è 2/2019
18. 12. 2019 OZV è.1/2019
18. 12. 2019 OZV è 3/2019
17. 12. 2019 Informace o konání 7. zasedání ZO
11. 12. 2019 VV OOP - zmìna oproti OOP z 30.8.2022
10. 12. 2019 Rozpoètové opatøení è.10/2019
09. 12. 2019 Informace o konání 7. zasedání ZO
09. 12. 2019 Rozpoètové opatøení è.10/2019
27. 11. 2019 Návrh SVR Mikroregionu Domašovskona rok 2022-2023
27. 11. 2019 Návrh rozpoètu Mikroregionu Domašovsko na rok 2020
27. 11. 2019 Návrh SVR DSO Domašovsko na rok 2021-2022
23. 11. 2019 Návrh SVR DSO Domašovsko na rok 2021-202
23. 11. 2019 Návrh rozpoètu obce Rudka na rok 2020
23. 11. 2019 Návrh SVR obce Rudka na rok 2021-2022
23. 11. 2019 Návrh rozpoètu DSO Domašovsko na rok 2020
09. 11. 2019 Dokument "VV JMK..." již není dostupný.
31. 10. 2019 Rozpoètové opatøení è..9/2019
30. 10. 2019 Rozpoètové opatøení è..9/2019
30. 10. 2019 Informace o konání 6. zasedání ZO
24. 10. 2019 Informace o konání 6. zasedání ZO
21. 10. 2019 Odstranìní a oøez døevin
18. 10. 2019 Dokument "Rozhodnutí SPU..." již není dostupný.
17. 10. 2019 Rozpoètové opatøení è.8/2019
16. 10. 2019 Rozpoètové opatøení è.8/2019
10. 10. 2019 Rozpoètové opatøení è.7/2019
09. 10. 2019 Rozpoètové opatøení è.7/2019
02. 10. 2019 Dokument "Rozhodnutí SPU..." již není dostupný.
23. 09. 2019 Dokument "VV JMK..." již není dostupný.
12. 09. 2019 Rozpoètové opatøení è.6/2019
11. 09. 2019 Rozpoètové opatøení è.6/2019
02. 09. 2019 VV OOP - zmìna oproti OOP z 3.4.2019
26. 08. 2019 Poskytnutí informace

XML