Obec Rudka

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://www.obecrudka.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Rudka
Rudka 66
664 83 Rudka

Datová schránka: 7eeakz8
E-mail: podatelna@obecrudka.cz, ou@obecrudka.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
18. 10. 2019 Rozhodnutí SPU
17. 10. 2019 Rozpoètové opatøení è.8/2019
16. 10. 2019 Rozpoètové opatøení è.8/2019
10. 10. 2019 Rozpoètové opatøení è.7/2019
09. 10. 2019 Rozpoètové opatøení è.7/2019
02. 10. 2019 Dokument "Rozhodnutí SPU..." již není dostupný.
23. 09. 2019 Dokument "VV JMK..." již není dostupný.
12. 09. 2019 Rozpoètové opatøení è.6/2019
11. 09. 2019 Rozpoètové opatøení è.6/2019
02. 09. 2019 VV OOP - zmìna oproti OOP z 3.4.2019
26. 08. 2019 Poskytnutí informace
22. 08. 2019 Informace o konání 5. zasedání ZO
17. 08. 2019 Rozpoètové opatøení è.5/2019
17. 08. 2019 Zámìr pachtu
16. 08. 2019 Rozpoètové opatøení è.5/2019
14. 08. 2019 Informace o konání 5. zasedání ZO
10. 08. 2019 VV -OOp - Stanovení pøechodné úpravy provozu Rosice
01. 08. 2019 Zámìr pachtu
25. 07. 2019 VV -OOp - Stanovení pøechodné úpravy provozu Rosice
18. 07. 2019 Pozvánka na závìreèné jednání JPÚ v k.ú Rudka , lokalita Židovky
10. 07. 2019 Rozpoètové opatøení è.4/2019
09. 07. 2019 Rozpoètové opatøení è.4/2019
04. 07. 2019 Oznámení o vystavení návrhu JPU v k.u. Rudka, lok. Židovky
02. 07. 2019 Pozvánka na závìreèné jednání JPÚ v k.ú Rudka , lokalita Židovky
01. 07. 2019 Návrh Závìreèného úètu obce Rudka za rok 2018
01. 07. 2019 Návrh ZÚ DSO Domašovsko za rok 2018
01. 07. 2019 Návrh ZÚ Mikroregionu Domašovsko za rok 2018
19. 06. 2019 OOP - opatøení v platnosti
15. 06. 2019 VV +OOP -kormorán
14. 06. 2019 Porovnání výpoètu ceny vodného a stoèného za rok 2018
13. 06. 2019 Informace o konání 4. zasedání ZO
11. 06. 2019 Rozpoètové opatøení è.3/2019
10. 06. 2019 Rozpoètové opatøení è.3/2019
07. 06. 2019 Informace o konání 4. zasedání ZO
03. 06. 2019 Oznámení o vystavení návrhu JPU v k.u. Rudka, lok. Židovky
03. 06. 2019 OOP - opatøení v platnosti
30. 05. 2019 VV +OOP -kormorán
29. 05. 2019 Porovnání výpoètu ceny vodného a stoèného za rok 2018
28. 05. 2019 Veøejná vyhláška FU
27. 05. 2019 Návrh ZÚ Mikroregionu Domašovsko za rok 2018
27. 05. 2019 Návrh ZÚ DSO Domašovsko za rok 2018
26. 05. 2019 Oznámení o dobì a místì konání voleb
26. 05. 2019 Upozornìní pro volièe
26. 05. 2019 Informace k volièskému prùkazu
26. 05. 2019 Informace o poètu a sídle volebních okrskù
21. 05. 2019 Oznámení o dobì a místì konání voleb
04. 05. 2019 Oznámení o konání 1. zasedání VK do EP
30. 04. 2019 Oznámení o konání 1. zasedání VK do EP
28. 04. 2019 Veøejná vyhláška FU
28. 04. 2019 Myslivecká výstava

XML