Obec Libňatov

Město, městys, obec, MČ
Okres Trutnov

http://libnatov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

OBEC LIBŇATOV
Libňatov 148
542 36 Libňatov

Datová schránka: xk9a7ft
E-mail: obec.libnatov@volny.cz, obec.libnatov@worldonline.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
22. 09. 2020 Název dokumentuVýzva ČEZ: k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
16. 09. 2020 Název dokumentuInformace o době a místě konání voleb
26. 08. 2020 Dokument "Název dokumentuDražeb..." již není dostupný.
29. 07. 2020 Název dokumentuVeřejná vyhláška MZ - opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané MZ pod č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020
27. 07. 2020 Název dokumentuStanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise a informace a počtu a sídle okrsků
08. 07. 2020 Název dokumentuOznámení SOJH - o schválení závěrečného účtu za rok 2019
27. 05. 2020 Název dokumentuNávrh závěrečného účtu za rok 2019 Svazku obcí JHPřílohy: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, rozvaha, příloha, výkaz zisku a ztráty, přezkum hospodaření.
04. 05. 2020 Název dokumentuOznámení zřizovatele ke znovuotevření MŠ Libňatov
28. 04. 2020 Název dokumentuNávrh závěrečného účtu Obce Libňatov za rok 2019Přílohy: KHK: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření,Kontrola vnitrovýkazových vazeb, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha.Mateřská škola: rozvaha - bilance
27. 04. 2020 Název dokumentuNařízení města Trutnova č. 1/2020, záměr zadat zpracování lesní hospodářské osnovy
22. 04. 2020 Název dokumentuVeřejná vyhláška o zpřístupnění seznamů k dani z nemovitých věcí na rok 2020Přílohy: Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu, Informace k zasílání složenek.
22. 04. 2020 Hlášení vyúčtování ceny vodného za kalendářní rok 2019
16. 04. 2020 Název dokumentuÚmysl prodeje nepotřebné zahradní techniky - Vari
15. 04. 2020 Název dokumentuVeřejná vyhláška - splatnost poplatků
15. 04. 2020 Dokument "Usnesení o odročení e..." již není dostupný.
08. 04. 2020 Název dokumentuVeřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - lesní zákon
08. 04. 2020 Název dokumentuOznámení SOJH - rozpočtová opatření na rok 2020
19. 03. 2020 Název dokumentuRozhodnutí č. 2 hejtmana Královehradeckého kraje o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob na území Královéhradeckého kraje za nouzového stavu
19. 03. 2020 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (most ev. č. 304-002) mapa 1 a mapa 2
06. 03. 2020 Dokument "Název dokumentuUsnese..." již není dostupný.
04. 02. 2020 Návrh rozpoctu MŠ na rok 2020
04. 02. 2020 MŠ Rozpočtový výhled na rok 2021-2022 návrh
31. 01. 2020 Název dokumentuNávrh rozpoctu na rok 2020
31. 01. 2020 Rozpočtový výhled na rok 2021-2022 návrh
15. 01. 2020 Název dokumentuOznámení SOJH o vyvěšení rozpočtů
19. 12. 2019 Název dokumentuVeřejná vyhláška č. 3/2019 - O místních poplatcích
09. 12. 2019 Název dokumentuVeřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - lesní zákon
30. 11. 2019 Název dokumentuNávrh rozpočtu svazku JH na rok 2020
30. 11. 2019 Střednědobý výhled rozpočtu SOJH na roky 2021-2023 (návrh)
30. 10. 2019 Název dokumentuSO Jestřebí Hory - Finanční podpora pro neziskové organizace SOJH v roce 2020žádost ke stažení
24. 09. 2019 Název dokumentuČEZ - upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
02. 09. 2019 Název dokumentuVeřejná vyhláška - opatření obecné povahy (lesní zákon úprava)
02. 09. 2019 Dokument "Dražební vyhlášku o p..." již není dostupný.
12. 08. 2019 Název dokumentuÚmysl směny
12. 08. 2019 Úmysl prodeje stavebního materiálu
09. 07. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 4/2017
08. 07. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 4/2017
26. 06. 2019 Název dokumentuVEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o vydání Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje KHKOznámení zveřejnění Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje KHK a Úplného znění Zásad územního rozvoje KHK po vydání Aktualizace č. 1 a č. 2
24. 06. 2019 Název dokumentuOznámení SOJH o vyvěšení: závěrečný účet 2018, rozpočtové opatření č. 1/2019
28. 05. 2019 Dokument "Název dokumentuVEŘEJN..." již není dostupný.
27. 05. 2019 Název dokumentuVýsledky voleb do Evropského parlamentu
22. 05. 2019 Název dokumentuNávrh závěrečného účtu za rok 2018 Svazku obcí JHPřílohy: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, rozvaha, příloha, výkaz zisku a ztráty, přezkum hospodaření.
13. 05. 2019 Název dokumentuOpatření obecné povahy: stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici číslo II-304 u čp 50Situace - Libňatov čp 50 a silnice II-304
06. 05. 2019 Název dokumentuInformace o době a místě konání voleb
26. 04. 2019 Název dokumentuVeřejná vyhláška - daň z nemovitostí 2019Přílohy: informace k zasílání složenek,informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu
25. 04. 2019 Název dokumentuHlášení vyúčtování ceny vodného za kalendářní rok 2018
17. 04. 2019 Název dokumentuNávrh závěrečného účtu Obce Libňatov za rok 2018Přílohy: KHK: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření,Kontrola vnitrovýkazových vazeb, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha.Mateřská škola: rozvaha - bilance
08. 04. 2019 Název dokumentuInformace o počtu a sídle volebních okrsků
05. 04. 2019 Název dokumentuVeřejná vyhláška ministerstva zemědělství - Opatření obecné povahy o hospodaření v lesích
22. 03. 2019 Název dokumentuÚmysl odprodeje pozemekových parcel

XML