Obec Dubenec (Příbram)

Město, městys, obec, MČ
Okres Příbram

http://obec-dubenec.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Dubenec
Dubenec 48
261 01 Dubenec

Datová schránka: 4udb6s9
E-mail: oudubenec@volny.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
06. 10. 2022 Kormorán - opatření obecné povahy
03. 10. 2022 Veřejná vyhláška - čerpací stanice EuroOil
29. 09. 2022 Rozpočtové opatření 6 / 2022
29. 09. 2022 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 22. 9. 2022
25. 09. 2022 Výsledky voleb do Zastupitelstva obce Dubenec 23.-24.9. 2022
23. 09. 2022 Oznámení o nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí
19. 09. 2022 Oznámení o zveřejnění Schváleného rozpočtového opatření č. 3
15. 09. 2022 Program zasedání zastupitelstva obce 22. 9. 2022
30. 08. 2022 Svolání prvního zasedání okrskové volební komise
17. 08. 2022 Rozpočtové opatření 5/2022
09. 08. 2022 Volby do Zastupitelstva obce Dubenec, konané ve dnech 23. a 24. září 2022
05. 08. 2022 Informace o zpracování osobních údajů
05. 08. 2022 Pověřenec pro ochranu osobních údajů
05. 08. 2022 Seznam hlavních dokumentů obce
05. 08. 2022 Plán zimní údržby
05. 08. 2022 Obecně závazná vyhláška o použití koeficientu při výpočtu daně z nemovitosti
05. 08. 2022 Obecně závazná vyhláška o stanovení podmínek, pro pořádání, průběh a ukončení veřejně přístupných zábav a diskoték a jiných kulturních podniků k zajištění veřejného pořádku
05. 08. 2022 Obecně závazná vyhláška, kterou se zrušují obecně závazné vyhlášky č. 3/1994 a č.4/1994
05. 08. 2022 Obecně závazná vyhláška o nakládání s komunálním odpadem
05. 08. 2022 Obecně závazná vyhláška kterou se upravují pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Dubenec a vymezují se prostory pro volné pobíhání psů
05. 08. 2022 Obecné závazná vyhláška za poplatek za odpad
05. 08. 2022 Obecně závazná vyhláška o volném pohybu psů
05. 08. 2022 Obecně závazná vyhláška o poplatku ze psů
05. 08. 2022 Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích
05. 08. 2022 Obecně závazná vyhláška ohně a ovzduší
05. 08. 2022 Obecně závazná vyhláška o nočnim klidu a regulaci hlučných činností
05. 08. 2022 Veřejná vyhláška
05. 08. 2022 Záměr pronajmout budovu v areálu bývalé š.č. 19
05. 08. 2022 Záměr pronajmout pozemek
05. 08. 2022 Oznámení veřejnou vyhláškou
05. 08. 2022 1.SČV - Vyúčtování všech položek ceny pro V+S za rok 2021.
05. 08. 2022 Linka k nahlášení podnětů zpracování kameniva Diamo a.s.
05. 08. 2022 Mimořádné opatření vlády platné od 12.4. 2021 do odvolání
05. 08. 2022 Zvýšený provoz na komunikaci v Dubenci
05. 08. 2022 Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje
05. 08. 2022 Kotlíkové dotace
05. 08. 2022 Oznámení o zveřejnění Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020-2023
05. 08. 2022 Společné konverzace v angličtině pro začátečníky i pokročilé
05. 08. 2022 PID jízdní řád linky 317
05. 08. 2022 Sanace staré ekologické zátěže Dubenec - Středočeský kraj
05. 08. 2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
05. 08. 2022 Závěrečný účet Dobrovolného svazku ORP
05. 08. 2022 Výzva pro vlastníky lesů - KŮROVEC
05. 08. 2022 Cvičení pro děti
05. 08. 2022 Nové jízdní řády MHD
05. 08. 2022 Sanace staré ekologické zátěže Dubenec
05. 08. 2022 Změna jízdního řádu Dubenec-Praha a zpět
05. 08. 2022 Pojízdná prodejna
05. 08. 2022 Spolufinancování projektu "Analýza rizik staré ekologické zátěže Dubenec"
05. 08. 2022 Manuál k oznámení pálení ohňů HZSSCK

XML