Město Jemnice

Město, městys, obec, MČ
Okres Třebíč

http://mesto-jemnice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Jemnice
Husova 103
675 31 Jemnice

Datová schránka: uy3bdu8
E-mail: info@mesto-jemnice.cz, epodatelna@mesto-jemnice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
09. 04. 2021 Nabídka volného bytu v domě zvláštního určení
08. 04. 2021 Sčítání 2021 - prodloužení lhůty sčítání online do 11.5.2021
08. 04. 2021 KÚ Kraje Vysočina - Rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou - závěr zjišťovacího řízení
07. 04. 2021 Oznámení veřejnou vyhláškou - Zahájení řízení o dodatečném povolení rozestavěné stavby, pozvání k ústnímu jednání - Farma pro výkrm brojlerů Hejnice
02. 04. 2021 UZSVM - Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci ke dni 1.2.2021
01. 04. 2021 Záměr prodeje pozemku
01. 04. 2021 KÚ Kraje Vysočina - Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu k.ú. Panenská
31. 03. 2021 ZÁMĚR PRONAJMOUT nebytový prostor v č.p. 44 v Jemnici
30. 03. 2021 Nabídka volného bytu
29. 03. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
29. 03. 2021 Záměr bezúplatného převodu části pozemku
26. 03. 2021 Nabídka volného bytu
24. 03. 2021 Dokument "Usnesení o odročení d..." již není dostupný.
22. 03. 2021 Omezeni volneho pohybu osob od 22.3.2021-28.3.2021
22. 03. 2021 Omezeni provozoven od 22.3.2021- 28.3.2021
18. 03. 2021 Informace o konání Zastupitelstva města Jemnice - 24.3.2021
17. 03. 2021 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022-2024 - DSO Cyklostezka Jihlava-Třebíč-Raabs
17. 03. 2021 Návrh závěrečného účtu 2020 - DSO Cyklostezka Jihlava-Třebíč-Raabs
15. 03. 2021 Nabídka volného bytu v domě zvláštního určení
12. 03. 2021 Sčítání 2021
11. 03. 2021 Nabídka volného bytu
11. 03. 2021 Nabídka volného bytu
10. 03. 2021 Dokument "Schválení stavebního ..." již není dostupný.
10. 03. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
10. 03. 2021 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
08. 03. 2021 Záměr prodeje částí pozemků
08. 03. 2021 Záměr prodeje části pozemku
04. 03. 2021 Nabídka volného bytu
04. 03. 2021 Změna od 5.3.2021 - Jízdní řád České Budějovice - Veselí nad Lužnicí - Brno
04. 03. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška - St..." již není dostupný.
03. 03. 2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání změny č.2 Územního plánu Jemnice
03. 03. 2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání změny č.2 Územního plánu Jemnice
03. 03. 2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání změny č.2 Územního plánu Jemnice
27. 02. 2021 Otázky a odpovědi ke krizovým opatřením vlády k omezení pohybu od 1. 3. 2021
27. 02. 2021 Omezeni volneho pohybu osob od 1.3.2021
27. 02. 2021 Omezeni provozoven od 1.3.2021.pdf
27. 02. 2021 Přehled opatření, která platí od pondělí 1. března
27. 02. 2021 Vyhlaseni nouzoveho stavu od 27.2.2021
25. 02. 2021 Nabídka voného bytu
25. 02. 2021 KÚ Kraje Vysočina - Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru
25. 02. 2021 KPÚ Panenská - rozhodnutí o výměně nevo přechodu vlastnických práv
22. 02. 2021 Záměr pronájmu budovy
18. 02. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
18. 02. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
17. 02. 2021 Dokument "Usnesení o odročení d..." již není dostupný.
16. 02. 2021 Veřejná vyhláška - Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy, ZD Police, družstvo
11. 02. 2021 SPÚ - Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek v k.ú. Jemnice
08. 02. 2021 Daň z nemovitých věcí - prodloužení provozu
08. 02. 2021 Záměr prodeje pozemku p.č. 1196/23 v k.ú. Jemnice
05. 02. 2021 Dokument "Usnesení - přerušení ..." již není dostupný.

XML