Obec Kryštofovo Údolí

Město, městys, obec, MČ
Okres Liberec

http://krystofovoudoli.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Kryštofovo Údolí
Kryštofovo Údolí 166
460 01 Kryštofovo Údolí

Datová schránka: 8u2azi8
E-mail: krystofovoudol@volny.cz, krystofovo.udoli@volny.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
29. 05. 2023 Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Hrádecko - Chrastavsko
26. 05. 2023 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
25. 05. 2023 Rozpočtové opatření č. 1/2023
25. 05. 2023 Střednědobý rozpočtový výhled
25. 05. 2023 Závěrečný účet za rok 2022 + zpráva z kontrolního auditu
23. 05. 2023 Usnesení zastupitelstva č. 2/2023
23. 05. 2023 Usnesení zastupitelstva č. 2/2023
23. 05. 2023 Zápis z veřejného jednání zastupitelstva z 15. května 2023
16. 05. 2023 VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
16. 05. 2023 NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
05. 05. 2023 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva
03. 05. 2023 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2022 (v Kč) sestavený ke dni 28.04.2023
28. 04. 2023 Návrh - Střednědobý rozpočtový výhled
28. 04. 2023 Vyúčtování ceny vodného a stočného za rok 2022
27. 04. 2023 Zveřejnění záměru obce pronajmout obecní pozemek
27. 04. 2023 Zveřejnění záměru obce pronajmout obecní pozemek
27. 04. 2023 Zveřejnění záměru obce pronajmout obecní pozemek
27. 04. 2023 Zveřejnění záměru obce pronajmout obecní pozemek
21. 04. 2023 Finanční úřad LK - Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2023
19. 04. 2023 Krajský Úřad LK - Návrh plánu péče o přírodní památku Terasy Ještědu na období 2023 - 2032
18. 04. 2023 KÚ LK Aktualizace Plánu odpadového hospodářství LK pro období 2016 - 2025 s výhledem do roku 2035
13. 04. 2023 Veřejná vyhláška - Finanční úřad
29. 03. 2023 Zveřejnění záměru obce prodat části obecních pozemků
29. 03. 2023 Zveřejnění záměru pronájmu obecních bytů
17. 03. 2023 KÚ LK- odbor ŽP - Aktualizace Plánu odpadového hospodářství Libereckého kraje pro období 2016-2025 s výhledem do roku 2035
17. 03. 2023 Rozpočet na rok 2023 - schválený Usnesením č. 06-22 bod 2)
17. 03. 2023 5. změna rozpočtu na rok 2022
16. 03. 2023 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
07. 03. 2023 MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC - Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
07. 03. 2023 Dokument "Veřejná vyhláška o ve..." již není dostupný.
17. 02. 2023 Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva obce Kryštofovo Údolí konaného dne 13. 2. 2023
15. 02. 2023 Usnesení 01-23 ze zasedání konaného dne 13.2.2023
07. 02. 2023 Pozvánka na 1. veřejné zasedání zastupitelstva obce Kryštofovo Údolí v roce 2023
29. 01. 2023 Opis výsledků hlasování volby prezidenta republiky 2023 - II. kolo
19. 01. 2023 Informace pro voliče o době a místě konání volby prezidenta 2023 - II. kolo
17. 01. 2023 Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2022
17. 01. 2023 Zápis o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku - volba prezidenta republiky 1. kolo 2023
17. 01. 2023 Sazebník úhrad za poskytování informací
12. 01. 2023 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na rok 2023
03. 01. 2023 Volba prezidenta republiky 2023 - info pro osoby v karanténě nebo izolaci
29. 12. 2022 Opatření obecné povahy
23. 12. 2022 Celková aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje
22. 12. 2022 Volby prezidenta republiky 2023 - Vyrozumění o místě a termínu konání školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování
22. 12. 2022 Informace pro voliče o době a místě konání volby prezidenta
22. 12. 2022 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na celý rok 2023
20. 12. 2022 Mikroregion Hrádecko - Chrastavsko - Oznámení o zveřejnění finančních dokumentů
20. 12. 2022 Zápis z 6. zasedání zastupitelstva konaného dne 8. 12.2022
15. 12. 2022 Svolání prvního zasedání okrskové volební komise - volby prezidenta 2023
13. 12. 2022 Zveřejnění záměru PRONAJMOUT nebytové prostory v Kryštofově údolí č.p. 26
13. 12. 2022 Usnesení č. 06-2022 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 8.12.2022

XML