Město Pečky

Město, městys, obec, MČ
Okres Kolín

http://pecky.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Pečky
Masarykovo nám. 78
289 11 Pečky

Datová schránka: 8zwbr8t
E-mail: mupecky@pecky.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
21. 06. 2019 Rozhodnutí - částečná uzavírka silnice č. II/329 v Pečkách
21. 06. 2019 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - úprava dopravního značení při rekonstrukci silnice II/329 v Pečkách
20. 06. 2019 Usnesení ZM č. 5/2019 ze dne 19.6.2019
17. 06. 2019 DV - J. Červeňák, Pečky
13. 06. 2019 Výzva k podání nabídek "Výstavba samostatného parkovacího systému P+R, Pečky"
13. 06. 2019 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pečky - TJ Sokol Pečky
13. 06. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Pečky č. V - 1/2019 - TJ Sokol Pečky
13. 06. 2019 Pozvánka na veřejné zasedání ZM dne 19.6.2019
12. 06. 2019 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - zastavení na silnici II/329 Masarykovo nám.,
12. 06. 2019 Výzva k podání nabídky na VZMR "Revitalizace území bývalého lesíku u rybníka Benešák"
06. 06. 2019 Závěrečný účet města Pečky za rok 2018
06. 06. 2019 Záměr - pronájem prostor sloužících podnikání v čp. 184 Dům služeb
06. 06. 2019 Informace o zveřejnění dle zákona č. 250/2000 Sb. - rozpočtové opatření č. 1 - 4/2019
06. 06. 2019 Oznámení - opakované veřejné projednání návrhu ÚP Kostelní Lhota
06. 06. 2019 Usnesení ZM č. 4/2019 ze dne 22.5.2019
06. 06. 2019 Výsledky voleb do EP za město Pečky
06. 06. 2019 Oznámení o době a místě konání voleb - volby do EP - Upozornění - změna volebních místností
06. 06. 2019 Rozhodnutí o zrušení výběrového řízení "Stavební úpravy a obnova interiéru KS, Pečky - I.etapa"
06. 06. 2019 Oznámení - zahájení územního řízení - Plaňany, veřejné osvětlení, lokalita ul. Fügnerova, osvětlení přechodů
06. 06. 2019 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Pečky - J.A.Komenského 184 - obnova fasád"
06. 06. 2019 Pozvánka na veřejné zasedání ZM dne 22.05.2019 - Sokolovna
06. 06. 2019 Usnesení ZM č. 3/2019 ze dne 17.04.2019
06. 06. 2019 Dokument "DV - L.Křížková, Pečk..." již není dostupný.
06. 06. 2019 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - rerkonstrukce silnice II/329 v Pečkách, I.etapa
06. 06. 2019 Výzva a podání nabídky na VZMR - "Stavební úpravy a obnova interiéru KS, Pečky - I. etapa"
06. 06. 2019 Záměr - bezúplatné užívání pozemků na sídlišti v Pečkách
06. 06. 2019 Dokument "DV - Z.Desenský, Pečk..." již není dostupný.
06. 06. 2019 Výzva a podání nabídky na VZMR - "Oprava silnoproudu v ZŠ Pečky - 3. etapa 3NP"
06. 06. 2019 VV- Daň z nemovitých věcí na rok 2019
06. 06. 2019 Dokument "DV - elektronická dra..." již není dostupný.
06. 06. 2019 Zveřejnění záměru - pronájem prostor sloužících podnikání v čp. 292 Zdravotní středisko, suterén
06. 06. 2019 VV - oznámení zahájení řízení o změně stavby před dokončením
06. 06. 2019 První zasedání OVK - pozvánka - volby do EP
06. 06. 2019 VV o uložení písemnosti - p.Řeháková, Pečky
06. 06. 2019 Oznámení o zrušení výběrového řízení VZMR "Revitalizace území bývalého lesíku u rybníka Benešák"
06. 06. 2019 Informace o zveřejnění dle zákona č. 250/2000 Sb. - rozpočtové opatření č. 2/2019 a 3/2019
06. 06. 2019 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Pečecký region za rok 2018
05. 06. 2019 Závěrečný účet města Pečky za rok 2018
03. 06. 2019 Záměr - pronájem prostor sloužících podnikání v čp. 184 Dům služeb
30. 05. 2019 Informace o zveřejnění dle zákona č. 250/2000 Sb. - rozpočtové opatření č. 1 - 4/2019
29. 05. 2019 Oznámení - opakované veřejné projednání návrhu ÚP Kostelní Lhota
27. 05. 2019 Usnesení ZM č. 4/2019 ze dne 22.5.2019
27. 05. 2019 Výsledky voleb do EP za město Pečky
24. 05. 2019 Oznámení o době a místě konání voleb - volby do EP - Upozornění - změna volebních místností
24. 05. 2019 Rozhodnutí o zrušení výběrového řízení "Stavební úpravy a obnova interiéru KS, Pečky - I.etapa"
21. 05. 2019 Oznámení - zahájení územního řízení - Plaňany, veřejné osvětlení, lokalita ul. Fügnerova, osvětlení přechodů
21. 05. 2019 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Pečky - J.A.Komenského 184 - obnova fasád"
15. 05. 2019 Pozvánka na veřejné zasedání ZM dne 22.05.2019 - Sokolovna
14. 05. 2019 Usnesení ZM č. 3/2019 ze dne 17.04.2019
13. 05. 2019 Dokument "DV - L.Křížková, Pečk..." již není dostupný.

XML