Město Pečky

Město, městys, obec, MČ
Okres Kolín

http://pecky.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Pečky
Masarykovo nám. 78
289 11 Pečky

Datová schránka: 8zwbr8t
E-mail: mupecky@pecky.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 04. 2019 První zasedání OVK - pozvánka - volby do EP
23. 04. 2019 VV o uložení písemnosti - p.Řeháková, Pečky
23. 04. 2019 Oznámení o zrušení výběrového řízení VZMR "Revitalizace území bývalého lesíku u rybníka Benešák"
23. 04. 2019 Informace o zveřejnění dle zákona č. 250/2000 Sb. - rozpočtové opatření č. 2/2019 a 3/2019
23. 04. 2019 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Pečecký region za rok 2018
18. 04. 2019 Informace o zveřejnění dle zákona č. 250/2000 Sb. - rozpočtové opatření č. 2/2019 a 3/2019
18. 04. 2019 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Pečecký region za rok 2018
18. 04. 2019 Veřejná vyhláška - návrh Změny Územního plánu Pečky
18. 04. 2019 Hromadný předpisný seznam - TDO
18. 04. 2019 Pozvánka na veřejné zasedání ZM dne 17.04.2019
18. 04. 2019 Dodatečné informace č. 1 - VZMR "Revitalizace území bývalého lesíku u rybníka Benešák"
18. 04. 2019 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků - volby do EP
16. 04. 2019 Veřejná vyhláška - návrh Změny Územního plánu Pečky
16. 04. 2019 Hromadný předpisný seznam - TDO
16. 04. 2019 Pozvánka na veřejné zasedání ZM dne 17.04.2019
16. 04. 2019 Dodatečné informace č. 1 - VZMR "Revitalizace území bývalého lesíku u rybníka Benešák"
16. 04. 2019 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků - volby do EP
16. 04. 2019 Exekuční příkaz prodejem nem.věcí - D.Forejt, Pečky
16. 04. 2019 VV - opatření obecné povahy, kůrovec
16. 04. 2019 Záměr - prodej nově zaměřeného pozemku č.parc. 1934/11 v obci a k.ú. Pečky
16. 04. 2019 Výzva k podání nabídek a ZD akce: "Revitalizace území bývalého lesíku u rybníka Benešák"
16. 04. 2019 Rozhodnutí - veřejná vyhláška - zpracování PD na reko M.Alše, části K.H.Máchy, části V Horkách Pečky
16. 04. 2019 DV - T.Teplý, Pečky
12. 04. 2019 Veřejná vyhláška - návrh Změny Územního plánu Pečky
12. 04. 2019 Hromadný předpisný seznam - TDO
10. 04. 2019 Pozvánka na veřejné zasedání ZM dne 17.04.2019
09. 04. 2019 Dodatečné informace č. 1 - VZMR "Revitalizace území bývalého lesíku u rybníka Benešák"
08. 04. 2019 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků - volby do EP
05. 04. 2019 Dokument "Exekuční příkaz prode..." již není dostupný.
05. 04. 2019 VV - opatření obecné povahy, kůrovec
05. 04. 2019 Záměr - prodej nově zaměřeného pozemku č.parc. 1934/11 v obci a k.ú. Pečky
04. 04. 2019 Dokument "Exekuční příkaz prode..." již není dostupný.
04. 04. 2019 VV - opatření obecné povahy, kůrovec
04. 04. 2019 Záměr - prodej nově zaměřeného pozemku č.parc. 1934/11 v obci a k.ú. Pečky
04. 04. 2019 Výzva k podání nabídek a ZD akce: "Revitalizace území bývalého lesíku u rybníka Benešák"
04. 04. 2019 Rozhodnutí - veřejná vyhláška - zpracování PD na reko M.Alše, části K.H.Máchy, části V Horkách Pečky
04. 04. 2019 Dokument "DV - T.Teplý, Pečky..." již není dostupný.
04. 04. 2019 Informace o návrhu výroku ÚR - změna využití pozemků v k.ú. Pečky
04. 04. 2019 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - dopravní značení silnice III/32914 ul. Hálkova v Pečkách, výstavba plynovodní přípojky k RD
04. 04. 2019 Usnesení ZM č. 2/2019 ze dne 20.3.2019
04. 04. 2019 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - Prostor
04. 04. 2019 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - Oddíl vodní turistiky, Pečky
04. 04. 2019 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - TJ Spartak Pečky
04. 04. 2019 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - TJ Sokol Pečky
04. 04. 2019 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pečky - AFK Pečky
04. 04. 2019 Záměr - bezúplatné používání prostor sloužících podnikání v čp. 184 Dům služeb
04. 04. 2019 Zveřejnění záměru - pronájem prostor sloužících podnikání v čp. 292 Zdravotní středisko
04. 04. 2019 Usnesení ZM č. 2/2019 ze dne 20.3.2019
04. 04. 2019 Agenda-neznámý vlastník v k.ú. Pečky a Velké Chvalovice
04. 04. 2019 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - realizace stavby rekonstrukce silnice II/329 Pečky, I.etapa

XML