Město Pečky

Město, městys, obec, MČ
Okres Kolín

http://pecky.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Pečky
Masarykovo nám. 78
289 11 Pečky

Datová schránka: 8zwbr8t
E-mail: mupecky@pecky.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
15. 06. 2024 Oznámení VV - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení na silnici II/329 na okraji Peček z důvodu výjezdu vozidel stavby, stavba OC
12. 06. 2024 Oznámení VV - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení na silnici II/329 na okraji Peček z důvodu výjezdu vozidel stavby, stavba OC
12. 06. 2024 Pozvánka na zasedání ZM dne 19.6.2024
12. 06. 2024 Záměr - bezúplatný převod pozemků č.parc. 172/18 a 367/39 v k.ú. Velké Chvalovice
11. 06. 2024 Záměr - výpůjčka NP budovy čp. 166 v k.ú. Velké Chvalovice
11. 06. 2024 Záměr - pronájem části pozemku č.parc. 2169/1 v k.ú. Pečky
11. 06. 2024 Záměr - pronájem části pozemku č. parc. 1680 v k.ú. Pečky
04. 06. 2024 Město Pečky - Návrh závěrečného účtu 2023
28. 05. 2024 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - samostatný referent/referentka odboru výstavby a územního plánování - úsek stavebního řádu - MěÚ Poděbrady
27. 05. 2024 Přehled o telefonním spojení do každé volební místnosti - volby do EP dne 7. a 8. června 2024
23. 05. 2024 Oznámení o době a místě konání voleb do EP
23. 05. 2024 Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení VV - "Revitalizace veřejného prostranství v části obce Pečky - V.Chvalovice"
23. 05. 2024 Informace o zveřejnění dle zákona č. 250/2000 Sb. - rozpočtová opatření č. 5/2024 a 6/2024
20. 05. 2024 Zápis ze zasedání ZM dne 15.5.2024
16. 05. 2024 Oznámení o termínu školení členů okrskových volebních komisí pro volby do EP
16. 05. 2024 Dokument "Dražební vyhláška - L..." již není dostupný.
16. 05. 2024 Dokument "Dražební vyhláška - L..." již není dostupný.
16. 05. 2024 VV - stavební povolení na stavbu - "Pečky - rekonstrukce ul. Prokopa Holého a Letohradská, Bytové domy ul. Letohradská - etapa A"
15. 05. 2024 Dokument "VV - oznámení zahájen..." již není dostupný.
13. 05. 2024 Upozornění na odstávku elektřiny dne 30.5.2024 v k.ú. Velké Chvalovice
13. 05. 2024 Upozornění na odstávku elektřiny dne 29.5.2024 v k.ú. Pečky
10. 05. 2024 Oznámení VV - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu, úprava dopravního značení na silnici V Horkách, Přátelství, Lhotecká, Svobody při stavbě optické sítě
10. 05. 2024 Svolání prvního zasedání OVK, volby do EP ve dnech 7. a 8. 6. 2024
07. 05. 2024 Pozvánka na zasedání ZM dne 15.5.2024
07. 05. 2024 Zveřejnění záměru - pronájem části pozemku č. parc. 47/2 - ost. plocha, ost. komunikace v k.ú. Velké Chvalovice
30. 04. 2024 VV o vyměření daně z nemovitosti na rok 2024
26. 04. 2024 Informace o zveřejnění dle zákona č. 250/2000 Sb. - rozpočtová opatření č. 4/2024
25. 04. 2024 Oznámení VV - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - přeložka kNN mimo těleso silnice III/32913 ul. Milčická v obci V. Chvalovice
23. 04. 2024 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků - volby do EP dne 7. a 8. června 2024
16. 04. 2024 Opatření obecné povahy č. 1/2024 - zákaz rušit, chytat, usmrcovat jedince vlka obecného
16. 04. 2024 Oznámení VV - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - uzavírka místní komunikace v místech železničního přejezdu mezi obcí V.Chvalovice a městem Pečky
16. 04. 2024 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města č. 2/2023 - TJ Sokol Pečky
16. 04. 2024 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pečky č. 14/2024 - TJ Sokol Pečky
15. 04. 2024 Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2024
10. 04. 2024 Zveřejnění záměru - směna pozemku č.parc. 531/1 v obci a k.ú. Pečky
08. 04. 2024 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice právník/právnička MěÚ Poděbrady
08. 04. 2024 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa oddělení územního plánování v odboru výstavby MěÚ Poděbrady
04. 04. 2024 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pečky č. 17/2024 - Svaz tělesně postižených
04. 04. 2024 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pečky č. 13/2024 - AFK Pečky
04. 04. 2024 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pečky č. 7/2024 - Zimní turisti Pečky
04. 04. 2024 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pečky č. 6/2024 - TJ Sokol Velké Chvalovice
04. 04. 2024 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pečky č. 5/2024 - Oddíl vodní turistiky
04. 04. 2024 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pečky č. 4/2024 - TJ Spartak Pečky
04. 04. 2024 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města č. 4/2023 - TJ Spartak Pečky
04. 04. 2024 Závěrečný účet za rok 2023 - DSO Pečecký region - návrh
03. 04. 2024 Oznámení VV - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/329 J.A.Komenského v Pečkách od 15.4. - 31.5.2024
02. 04. 2024 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení 2 pracovních míst Odboru výstavby a územního plánování MěÚ Poděbrady
27. 03. 2024 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice na úseku územního plánování a stavebního řádu MěÚ Sadská
27. 03. 2024 Oznámení zahájení stavebního řízení VV - "Pečky - rekonstrukce ul. Prokopa Holého a Letohradská, Bytové domy ul. Letohradská - etapa A"
20. 03. 2024 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Referent/ka odboru správy a rozvoje města /investiční referent/ka/ MěÚ Poděbrady

XML