Město Pečky

Město, městys, obec, MČ
Okres Kolín

http://pecky.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Pečky
Masarykovo nám. 78
289 11 Pečky

Datová schránka: 8zwbr8t
E-mail: mupecky@pecky.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
24. 09. 2023 Pozvánka na zasedání ZM dne 26.4.2023
22. 09. 2023 Jednací řád zastupitelstva města Pečky, aktualizovaný 20.9.2023
22. 09. 2023 Zápis ze zasedání ZM dne 20.9.2023
22. 09. 2023 Zápis ze zasedání ZM dne 20.9.2023
19. 09. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa administrativní a spisový/á pracovník/pracovnice Odboru informatiky MěÚ Poděbrady
19. 09. 2023 Zveřejnění záměru - pronájem prostor sloužících podnikání Tř. 5. května 431, Pečky
19. 09. 2023 Zveřejnění záměru - výpůjčka NP v 1.NP budovy čp. 78, Masarykovo nám., Pečky
14. 09. 2023 Pozvánka na zasedání ZM dne 20.9.2023
13. 09. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa odboru informatiky - správce sítě, elektronická komunikace MěÚ Poděbrady
06. 09. 2023 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy dopravního značení na silnici II/329, II/32914 a místních komunikací V Horkách, Přátelství, Lhotecká a Svobody
06. 09. 2023 Dokument "Rozhodnutí - veřejná ..." již není dostupný.
04. 09. 2023 Oznámení VV - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích v Pečkách, stavba místní komunikace v Pečkách
04. 09. 2023 Oznámení VV - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu, oprava povrchu vozovky silnice III/3294 z Peček do Dobřichova
04. 09. 2023 Oznámení o vyhlášení VŘ na obsazení pracovního místa samostatný/á referent/ka Odboru školství a sportu MěÚ Poděbrady
23. 08. 2023 Neznámý vlastník - informace srpen 2023 - seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků
22. 08. 2023 Dokument "DV - Černochovi..." již není dostupný.
15. 08. 2023 Oznámení VV, opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - ulice V Kaštánkách a Nymburská, Pečky
14. 08. 2023 Zápis ze zasedání ZM dne 9.8.2023
07. 08. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa "projektový manažer dotací a veřejných zakázek" MěÚ Poděbrady
03. 08. 2023 Řád veřejného pohřebiště města Pečky
03. 08. 2023 Pozvánka na zasedání ZM dne 9.8.2023
24. 07. 2023 Dokument "Oznámení zahájení spo..." již není dostupný.
18. 07. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa odboru výstavby a územního plánování MěÚ Poděbrady
18. 07. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa samostatný/á referent/ka odboru informatiky MěÚ Poděbrady
17. 07. 2023 VŘ na obsazení pracovní pozice právník města pro územní samosprávný celek Poděbrady
17. 07. 2023 Rozhodnutí - veřejná vyhláška - stavba "Rekonstrukce místních komunikací v části Bačov v Pečkách"
13. 07. 2023 Informace o zveřejnění dle zákona č. 250/2000 Sb. - závěrečný účet města Pečky za rok 2022
12. 07. 2023 Dokument "DV - P. a I. Černocho..." již není dostupný.
11. 07. 2023 Záměr - pronájem části pozemku č.parc. 1680 před domem čp. 80 v k.ú. Pečky
11. 07. 2023 Záměr - pronájem části pozemku č.parc. 1680 před domem čp. 656 v k.ú. Pečky
29. 06. 2023 Informace o zveřejnění dle zákona č. 250/2000 Sb. - rozpočtová opatření č. 4/2023
28. 06. 2023 Oznámení VV - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu, úprava dopravního značení na místní komunikaci ul. Petra Bezruče, Pečky
27. 06. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice "Referent přípravy a realizace investic" MěÚ Pečky
26. 06. 2023 Zápis ze zasedání ZM dne 21.6.2023
23. 06. 2023 Dokument "Oznámení o zahájení s..." již není dostupný.
22. 06. 2023 Rozhodnutí - ÚR, veřejná vyhláška - rozhodnutí o umístění stavby - Výstavba VO v lokalitě sídliště v Pečkách
22. 06. 2023 VŘ na obsazení pracovního místa odboru informatiky na úseku podatelny MěÚ Poděbrady
22. 06. 2023 Dokument "Usnesení VV - zastave..." již není dostupný.
20. 06. 2023 Dokument "Oznámení o zahájení ř..." již není dostupný.
15. 06. 2023 Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek v k.ú. Pečky
14. 06. 2023 Pozvánka na zasedání ZM dne 21.6.2023
06. 06. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa na úseku matriky MěÚ Poděbrady
01. 06. 2023 Závěrečný účet města za rok 2022 - návrh
29. 05. 2023 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města č. 24/2023 - AFK Pečky
25. 05. 2023 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města č. 25/2023 - Spolek železničních modelářů Pečky
25. 05. 2023 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města č. 24/2023 - AFK Pečky
25. 05. 2023 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města č. 1/2022 - TJ Spartak Pečky
25. 05. 2023 Informace o zveřejnění dle zákona č. 250/2000 Sb. - rozpočtová opatření č. 3/2023
23. 05. 2023 Oznámení - zahájení řízení o prodloužení platnosti společného povolení VV - "Rekonstrukce místních komunikací v části Bačov v Pečkách"
19. 05. 2023 VV - Oznámení o návrhu místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - ulice V Kaštánkách a Nymburská

XML