Město Pečky

Město, městys, obec, MČ
Okres Kolín

http://pecky.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Pečky
Masarykovo nám. 78
289 11 Pečky

Datová schránka: 8zwbr8t
E-mail: mupecky@pecky.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
12. 09. 2019 Změna č. 1 Zadávací dokumentace akce "Rekonstrukce komunikací ul. M. Alše, části ul. K.H.Máchy a části ul. V Horkách, Pečky"
12. 09. 2019 Informace o zveřejnění dle zákona č. 250/2000 Sb. - rozpočet DSO Pečecký region, závěrečný účet DSO Pečecký region, rozpočtový výhled, rozpočtová opatření
12. 09. 2019 Pozvánka na veřejné zasedání ZM dne 18.9.2019
11. 09. 2019 Informace o zveřejnění dle zákona č. 250/2000 Sb. - rozpočet DSO Pečecký region, závěrečný účet DSO Pečecký region, rozpočtový výhled, rozpočtová opatření
11. 09. 2019 Pozvánka na veřejné zasedání ZM dne 18.9.2019
11. 09. 2019 VV - opatření obecné povahy, zalesňování
11. 09. 2019 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - realizace stavby rekonstrukce silnice II/329 Pečky, etapa 2.3. a 2.4.
11. 09. 2019 Výzva k podání nabídek a ZD akce: "Rekonstrukce komunikací ul. M. Alše, části ul. K.H.Máchy a části ul. V Horkách - Pečky"
11. 09. 2019 Zveřejnění záměru - pronájem prostor sloužících podnikání v čp. 431, Tř. 5. května, Pečky
11. 09. 2019 Agenda-neznámý vlastník v k.ú. Pečky a Velké Chvalovice
11. 09. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice - Samostatný/á/ referent/ka/ odboru výstavby, zemědělství, životního prostředí a dopravy
11. 09. 2019 Oznámení o vyhlášení VŘ - vedoucí odboru výstavby, zemědělství, ŽP a dopravy
11. 09. 2019 Oznámení VV - opatření obecné povahy č. 77/2019, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - č. II/329 - úplná uzavírka
11. 09. 2019 Informace o zveřejnění dle zákona č. 250/2000 Sb. - rozpočtová opatření č. 8/2019
11. 09. 2019 Upozornění - obecná prevence - zvýšené nebezpečí pádů stromů.
11. 09. 2019 Výzva k podání nabídek a zadávací podmínky na plnění VZMR "Projektová dokumentace Revitalizace centrálního městského parku v Pečkách sever - 2. etapa".
11. 09. 2019 Usnesení ZM č. 6/2019
11. 09. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení "samostatný referent/ka odboru výstavby, zemědělství, životního prostředí a dopravy"
11. 09. 2019 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Obnova sportoviště v Pečkách"
11. 09. 2019 Dražební vyhláška K. Šedina, Pečky
11. 09. 2019 Výzva k podání nabídky na VZMR - Úpravna vody Pečky, zdroj Tatce
11. 09. 2019 Pozvánka na veřejné zasedání ZM dne 31.7.2019
11. 09. 2019 Oznámení o vyhlášení VŘ - vedoucí odboru výstavby, zemědělství, ŽP a dopravy
11. 09. 2019 Informace o zveřejnění dle zákona č. 250/2000 Sb. - rozpočtová opatření č. 7/2019
11. 09. 2019 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pečky - AFK Pečky, z.s.
06. 09. 2019 VV - opatření obecné povahy, zalesňování
06. 09. 2019 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - realizace stavby rekonstrukce silnice II/329 Pečky, etapa 2.3. a 2.4.
06. 09. 2019 Výzva k podání nabídek a ZD akce: "Rekonstrukce komunikací ul. M. Alše, části ul. K.H.Máchy a části ul. V Horkách - Pečky"
06. 09. 2019 Zveřejnění záměru - pronájem prostor sloužících podnikání v čp. 431, Tř. 5. května, Pečky
06. 09. 2019 Agenda-neznámý vlastník v k.ú. Pečky a Velké Chvalovice
06. 09. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice - Samostatný/á/ referent/ka/ odboru výstavby, zemědělství, životního prostředí a dopravy
06. 09. 2019 Oznámení o vyhlášení VŘ - vedoucí odboru výstavby, zemědělství, ŽP a dopravy
06. 09. 2019 Oznámení VV - opatření obecné povahy č. 77/2019, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - č. II/329 - úplná uzavírka
06. 09. 2019 Informace o zveřejnění dle zákona č. 250/2000 Sb. - rozpočtová opatření č. 8/2019
06. 09. 2019 Upozornění - obecná prevence - zvýšené nebezpečí pádů stromů.
06. 09. 2019 Výzva k podání nabídek a zadávací podmínky na plnění VZMR "Projektová dokumentace Revitalizace centrálního městského parku v Pečkách sever - 2. etapa".
06. 09. 2019 Usnesení ZM č. 6/2019
06. 09. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení "samostatný referent/ka odboru výstavby, zemědělství, životního prostředí a dopravy"
06. 09. 2019 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Obnova sportoviště v Pečkách"
06. 09. 2019 Dražební vyhláška K. Šedina, Pečky
06. 09. 2019 Výzva k podání nabídky na VZMR - Úpravna vody Pečky, zdroj Tatce
06. 09. 2019 Pozvánka na veřejné zasedání ZM dne 31.7.2019
06. 09. 2019 Oznámení o vyhlášení VŘ - vedoucí odboru výstavby, zemědělství, ŽP a dopravy
06. 09. 2019 Informace o zveřejnění dle zákona č. 250/2000 Sb. - rozpočtová opatření č. 7/2019
06. 09. 2019 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pečky - AFK Pečky, z.s.
02. 09. 2019 VV - opatření obecné povahy, zalesňování
29. 08. 2019 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - realizace stavby rekonstrukce silnice II/329 Pečky, etapa 2.3. a 2.4.
29. 08. 2019 Výzva k podání nabídek a ZD akce: "Rekonstrukce komunikací ul. M. Alše, části ul. K.H.Máchy a části ul. V Horkách - Pečky"
28. 08. 2019 Zveřejnění záměru - pronájem prostor sloužících podnikání v čp. 431, Tř. 5. května, Pečky
21. 08. 2019 Agenda-neznámý vlastník v k.ú. Pečky a Velké Chvalovice

XML