Město Pečky

Město, městys, obec, MČ
Okres Kolín

http://pecky.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Pečky
Masarykovo nám. 78
289 11 Pečky

Datová schránka: 8zwbr8t
E-mail: mupecky@pecky.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
22. 01. 2020 Výběrové řízení na prodej hmotných nemovitých věcí - skladový areál v k.ú. Plaňany
22. 01. 2020 VPS o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Města Pečky č. V-2/2019
22. 01. 2020 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pečky č. 38/2019
22. 01. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení územního řízení
22. 01. 2020 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - krátkodobá uzavírka na akci "Pečecká desítka"
22. 01. 2020 VV - územní rozhodnutí o umístění stavby - Nypeč zdvojení, Pečky-Vrbová Lhota
22. 01. 2020 Usnesení ZM č. 10/2019 ze dne 18.12.2019
22. 01. 2020 OZV č. 3/2019, kterou se zrušuje OZV č. 1/2008 o místním poplatku z ubytovací kapacity
22. 01. 2020 OZV č. 2/2019 o místním poplatku ze psů
22. 01. 2020 Informace o zveřejnění dle zákona č. 250/2000 Sb. - rozpočet města na rok 2020 a Střednědobý výhled rozpočtu 2021 - 2026
22. 01. 2020 Rozpočet města na rok 2020 a Střednědobý výhled rozpočtu 2021 - 2026
15. 01. 2020 VPS o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Města Pečky č. V-2/2019
14. 01. 2020 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pečky č. 38/2019
14. 01. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení územního řízení
08. 01. 2020 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - krátkodobá uzavírka na akci "Pečecká desítka"
20. 12. 2019 VV - územní rozhodnutí o umístění stavby - Nypeč zdvojení, Pečky-Vrbová Lhota
20. 12. 2019 Usnesení ZM č. 10/2019 ze dne 18.12.2019
19. 12. 2019 OZV č. 3/2019, kterou se zrušuje OZV č. 1/2008 o místním poplatku z ubytovací kapacity
19. 12. 2019 OZV č. 2/2019 o místním poplatku ze psů
19. 12. 2019 Informace o zveřejnění dle zákona č. 250/2000 Sb. - rozpočet města na rok 2020 a Střednědobý výhled rozpočtu 2021 - 2026
19. 12. 2019 Rozpočet města na rok 2020 a Střednědobý výhled rozpočtu 2021 - 2026
18. 12. 2019 Záměr - pronájem prostor sloužících podnikání v čp. 431, Pečky
18. 12. 2019 Pozvánka na zasedání ZM dne 18.12.2019
18. 12. 2019 Revitalizace a obnova rybníka Benešák v Pečkách - projekt
18. 12. 2019 VV - opatření obecné povahy, kůrovcová kalamita
17. 12. 2019 Záměr - pronájem prostor sloužících podnikání v čp. 431, Pečky
11. 12. 2019 Pozvánka na zasedání ZM dne 18.12.2019
10. 12. 2019 Revitalizace a obnova rybníka Benešák v Pečkách - projekt
10. 12. 2019 VV - opatření obecné povahy, kůrovcová kalamita
05. 12. 2019 Návrh rozpočtu DSO Pečecký region na rok 2020, návrh střednědobého výhledu, plnění rozpočtu k 31.10.2019
04. 12. 2019 Návrh rozpočtu DSO Pečecký region na rok 2020, návrh střednědobého výhledu, plnění rozpočtu k 31.10.2019
04. 12. 2019 Návrh rozpočtu města 2020 a Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021 - 2026
04. 12. 2019 Informace o zveřejnění dle zákona č. 250/2000 Sb. - rozpočtová opatření č. 12/2019
04. 12. 2019 Informace o zveřejnění dle zákona č. 250/2000 Sb., - návrhy rozpočtů na rok 2020 a návrhy střednědobých výhledů rozpočtu na období 2021 - 2022 PO
04. 12. 2019 Oznámení o vyhlášení VŘ - samostatný referent odboru výstavby, zemědělství, ŽP a dopravy
04. 12. 2019 Oznámení o vyhlášení VŘ - vedoucí odboru výstavby, zemědělství, ŽP a dopravy
03. 12. 2019 Návrh rozpočtu města 2020 a Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021 - 2026
03. 12. 2019 Informace o zveřejnění dle zákona č. 250/2000 Sb. - rozpočtová opatření č. 12/2019
27. 11. 2019 Informace o zveřejnění dle zákona č. 250/2000 Sb., - návrhy rozpočtů na rok 2020 a návrhy střednědobých výhledů rozpočtu na období 2021 - 2022 PO
27. 11. 2019 Oznámení o vyhlášení VŘ - samostatný referent odboru výstavby, zemědělství, ŽP a dopravy
27. 11. 2019 Oznámení o vyhlášení VŘ - vedoucí odboru výstavby, zemědělství, ŽP a dopravy
26. 11. 2019 Informace o zveřejnění dle zákona č. 250/2000 Sb., - návrhy rozpočtů na rok 2020 a návrhy střednědobých výhledů rozpočtu na období 2021 - 2022 PO
26. 11. 2019 Oznámení o vyhlášení VŘ - samostatný referent odboru výstavby, zemědělství, ŽP a dopravy
26. 11. 2019 Oznámení o vyhlášení VŘ - vedoucí odboru výstavby, zemědělství, ŽP a dopravy
26. 11. 2019 Informace o zveřejnění dle zákona č. 250/2000 Sb. - rozpočtová opatření č. 11/2019
26. 11. 2019 Usnesení ZM č. 9/2019 ze dne 13.11.2019
26. 11. 2019 OZV č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
26. 11. 2019 VV - oznámení zahájení územního řízení NYPEČ Pečky-Vrbová Lhota
26. 11. 2019 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
26. 11. 2019 Záměr - pronájem části pozemku č.parc. 497/2 v obci a k.ú. Pečky

XML