Město Pečky

Město, městys, obec, MČ
Okres Kolín

http://pecky.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Pečky
Masarykovo nám. 78
289 11 Pečky

Datová schránka: 8zwbr8t
E-mail: mupecky@pecky.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
26. 05. 2020 Opatření obecné povahy od 26.5.2020 - COVID-19
26. 05. 2020 Záměr - pronájem pozemku č.parc. 1652 v k.ú. Pečky
26. 05. 2020 Záměr - pronájem části pozemku č.parc. 19 v k.ú. Pečky, před čp. 24 Masarykovo nám.
26. 05. 2020 Záměr - prodej částí pozemků č.parc. 535 a č.parc. 2226/40 v k.ú. Pečky
25. 05. 2020 VV - oznámení o návrhu místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Tř. 5. května x P. Bezruče, Pečky
23. 05. 2020 Informace o návrhu výroku ÚR - VÚŽ Cerhenice
23. 05. 2020 Mimořádné opatření s účinností ode dne 25.5.2020
23. 05. 2020 VV - územní plán Dobřichov, zahájení řízení a konání veřejného projednání
23. 05. 2020 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - Oddíl vodní turistiky, Pečky
23. 05. 2020 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - Zimní turisti Pečky, z.s.
23. 05. 2020 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pečky - AFK Pečky, z.s.
23. 05. 2020 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - TJ Sokol Pečky
23. 05. 2020 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - TJ Spartak Pečky
23. 05. 2020 Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2020
23. 05. 2020 VŘ na prodej hmotných nemovitých věcí - garáže s pozemkem v k.ú. Poříčany
23. 05. 2020 Sbírka zákonů, částka 90
23. 05. 2020 Závěrečný účet za rok 2019 - DSO Pečecký region - návrh
23. 05. 2020 Záměr - pronájem prostor sloužících podnikání v ulici V.B.Třebízského 292, Pečky - umístění rouškomatu
23. 05. 2020 DV - D. a K. Forejtovi
23. 05. 2020 Uzavření dohody k VPS na úseku přestupků - Pečky, Tatce
23. 05. 2020 Sbírka zákonů, částka 87
23. 05. 2020 Sbírka zákonů, částka 86
23. 05. 2020 Opatření obecné povahy + sbírka zákonů částka 82
23. 05. 2020 DV - M.Šenfeld
23. 05. 2020 Sbírka zákonů, částka 80, 81
23. 05. 2020 Informace o zveřejnění dle zákona č. 250/2000 Sb. - rozpočtová opatření č. 3/2020 a č. 4/2020
23. 05. 2020 VV - návrh opatření obecné povahy - ochranné pásmo heliportu Chotouň
23. 05. 2020 Usnesení ZM č. 2/2020 ze dne 22.4.2020 - videokonference, nouzový stav
23. 05. 2020 Sbírka zákonů, částka 73, 74, 75, 76
23. 05. 2020 Uzavření dohody k VPS na úseku přestupků - Pečky, Radim
23. 05. 2020 Uzavření dohody k VPS na úseku přestupků - Pečky, Cerhenice
23. 05. 2020 Uzavření dohody k VPS na úseku přestupků - Pečky, Dobřichov
23. 05. 2020 Sbírka zákonů, částka 72 - cenové moratorium nájemného z bytů
23. 05. 2020 Veřejná vyhláška o uložení písemnosti
23. 05. 2020 Společné povolení stavby dráhy "Velim - Poříčany, BC"
23. 05. 2020 Veřejná vyhláška o vyměření daně z nemovitosti na rok 2020
23. 05. 2020 Mimořádné opatření - odběr vzorků potřebných k diagnostice infekčního onemocnění COVID-19
23. 05. 2020 Uzavření dohody k VPS na úseku přestupků - Pečky, Chotutice
23. 05. 2020 Sbírky zákonů č. 65, 66 - opatření v oblasti splácení úvěru v souvislosti s pandemií COVID-19, mimořádné opatření MZ
23. 05. 2020 Mimořádné opatření - konání sňatečných obřadů od 20.4.2020
23. 05. 2020 Ukončení platnosti části mimořádného opatření
23. 05. 2020 Pozvánka na zasedání ZM dne 22.4.2020
23. 05. 2020 Zveřejnění záměru - pronájem prostor sloužících podnikání v čp. 184 Dům služeb
23. 05. 2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Pečky č. V-1/2020 - Římskokatolická farnost Pečky
23. 05. 2020 Zveřejnění záměru - prodej použitých silničních panelů
23. 05. 2020 Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2020
23. 05. 2020 Sbírka zákonů a mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 6.4.2020
23. 05. 2020 Oznámení o ukončení dokazování pro stavbu dráhy "Velim - Poříčany, BC"
22. 05. 2020 Informace o návrhu výroku ÚR - VÚŽ Cerhenice
21. 05. 2020 Mimořádné opatření s účinností ode dne 25.5.2020

XML