Město Pečky

Město, městys, obec, MČ
Okres Kolín

http://pecky.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Pečky
Masarykovo nám. 78
289 11 Pečky

Datová schránka: 8zwbr8t
E-mail: mupecky@pecky.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
16. 06. 2021 Veřejná vyhláška - projednání návrhu změny č. 1 územního plánu Pečky
15. 06. 2021 Usnesení vlády ČR k mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 14. června 2021
10. 06. 2021 Prodloužení termínu pro podání přihlášek - VŔ na obsazení pracovní pozice odborný referent/referentka odboru výstavby, zemědělství, ŽP a dopravy
10. 06. 2021 Pozvánka na zasedání ZM dne 16.6.2021
08. 06. 2021 Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení - veřejná vyhláška
02. 06. 2021 Návrh závěrečného účtu města za rok 2020
02. 06. 2021 Informace o zveřejnění dle zákona č. 250/2000 Sb. - rozpočtová opatření č. 3/2021
02. 06. 2021 VŘ na prodej hmotných nemovitých věcí - skladového areálu v k.ú. Plaňany
31. 05. 2021 Usnesení vlády ČR k mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 28. května 2021
31. 05. 2021 Územní rozhodnutí, veřejná vyhláška - rozhodnutí o umístění stavby Revitalizace centrálního městského parku v Pečkách sever - 2. etapa
28. 05. 2021 VV - oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek - Národní plán povodí Labe
25. 05. 2021 Oznámení o vyhlášení VŘ - samostatný referent/referentka odboru výstavby, zemědělství, ŽP a dopravy
25. 05. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška o ul..." již není dostupný.
25. 05. 2021 Usnesení vlády ČR k mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 24. května 2021
19. 05. 2021 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - objízdná trasa při stavbě centrálního skladu Vrbová Lhota - Louda Auto
19. 05. 2021 Usnesení vlády ČR k mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. května 2021
18. 05. 2021 Rozšíření odděleného sběru využitelných odpadů na území města Pečky
14. 05. 2021 Závěrečný účet DSO Pečecký region za rok 2020, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
13. 05. 2021 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města č. 21/2021 - Oddíl vodní turistiky, Pečky
13. 05. 2021 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města č. 20/2021- Zimní turisti Pečky, z.s.
13. 05. 2021 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Pečky č. 19/2021 - AFK Pečky, z.s.
13. 05. 2021 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města č. 18/2021 - TJ Sokol Pečky
13. 05. 2021 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města č. 17/2021 - TJ Spartak Pečky
12. 05. 2021 Dokument "VV Oznámení o zahájen..." již není dostupný.
12. 05. 2021 Usnesení vlády ČR k mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. května 2021
10. 05. 2021 Dokument "Oznámení zahájení ÚŘ ..." již není dostupný.
04. 05. 2021 Dokument "DV - J. Kchid, Pečky..." již není dostupný.
04. 05. 2021 Usnesení vlády ČR k mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 3. května 2021
28. 04. 2021 Informace o zveřejnění dle zákona č. 250/2000 Sb. - rozpočtová opatření č. 2/2021
27. 04. 2021 Dodatek č. 1 k VPS o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Pečky č. V - 1/2020
27. 04. 2021 Usnesení ZM č. 2/2021 ze dne 21.4.2021
27. 04. 2021 Dokument "DV - L.Filip..." již není dostupný.
26. 04. 2021 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - onemocnění COVID-19 ze dne 26. dubna 2021
22. 04. 2021 VV o vyměření daně z nemovitosti na rok 2021
22. 04. 2021 Dokument "DV D. Hejlová..." již není dostupný.
20. 04. 2021 Usnesení vlády ČR k mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. dubna 2021
16. 04. 2021 Prodloužení termínu pro podání přihlášek - VŔ na obsazení pracovní pozice vedoucí odboru výstavby, zemědělství, ŽP a dopravy
15. 04. 2021 Pozvánka na zasedání ZM dne 21.4..2021
14. 04. 2021 Oznámení VV - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - realizace stavby kNN v ul. Petra Bezruče, pokládka kabelovéh vedení
13. 04. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška o ul..." již není dostupný.
13. 04. 2021 Nová a změněná mimořádná opatření MZČR - jednání vlády 12.4.2021
12. 04. 2021 Oznámení o zahájení řízení o územním plánu /obec Kostelní Lhota/, změna termínu veřejného projednání
09. 04. 2021 Veřejná vyhláška o vyměření daně z nemovitosti na rok 2021
30. 03. 2021 Záměr - pronájem prostor /ordinace/ sloužících podnikání v Pečkách v ulici V.B.Třebízského čp. 292 - Zdravotní středisko
30. 03. 2021 Oznámení o vyhlášení VŘ na obsazení pracovní pozice vedoucí odboru výstavby, zemědělství, životního prostředí a dopravy
29. 03. 2021 Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 8/2021 o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu
29. 03. 2021 Krizová opatření vlády - platná a účinná od 27.3.2021
23. 03. 2021 Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření ze dne 22. března 2021
23. 03. 2021 Záměr - pronájem části pozemků v k.ú. Pečky a k.ú. Velké Chvalovice- umístění boxů
22. 03. 2021 Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 7/2021 o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu

XML