Město Břeclav

Okresní město
Okres Břeclav

http://breclav.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Město Břeclav
náměstí T. G. Masaryka 42/3
690 02 Břeclav

Datová schránka: fesbhyp
E-mail: posta@breclav.eu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
19. 07. 2019 Oznámení vyhlášení výběrového řízení na obsazení pozice referenta/referentky rozvoje územních samosprávných celků Odboru kanceláře tajemníka Městského úřadu Břeclav
19. 07. 2019 "Silnice I/55 Břeclav, obchvat - SO 916 Přemístění betonárny", k.ú. Poštorná, okr. Břeclav - zveřejnění oznámení záměru posuzovaného ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb.,o posuzování vlivů na životní prostředí.
19. 07. 2019 Veřejná vyhláška Rozhodnutí Stavební povolení - stavba "Silnice I/55 Břeclav - úprava křižovatky tř. 1. Máje a J. Skácela" - SO 101 Úprava třídy 1. Máje, SO 102 Úprava ulice J. Skácela
18. 07. 2019 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, místní komunikace v k.ú Lednice, ul. Zámecké náměstí a 21. dubna, z důvodu konání kulturní akce "Krojované hody 2019".
18. 07. 2019 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, místní komunikace v k.ú. Valtice, ulice nám. Svobody k označení uzavírky části komunikace, z důvodu konání kulturní akce "Valtické krojované hody".
18. 07. 2019 Dražební vyhláška Dražba dne 20.8.2019 v 11:00 hod., na adrese portálu: www.drazby-exekutori.cz 197 EX 6303/15-67
18. 07. 2019 Dražební vyhláška Dražba dne 15.8.2019 v 10:00 hod., na adrese portálu: www.exdrazby.cz 101 EX 08749/14-332
17. 07. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 31.7.2019 od 07:45 hod do 15:30 hod Břeclav trafostanice KYJOVKA, PS LÁNY, POHANSKO ZÁTOPOLÍ, Povodí, Rota Lány, Světelný most, Stavební hmoty, Lanžhot Ruské domky, Meteo, Avčr, Doubravka, Hydro
17. 07. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 31.7.2019 od 08:00 hod do 15:30 hod Břeclav Poštorná, ul. Hraniční
17. 07. 2019 Dražební vyhláška Dražba dne 12.8.2019 v 9:30 hod., na adrese Břeclav, Hraniční 97. 22 Nc 55025/2019-8
17. 07. 2019 Dražební vyhláška Dražba dne 13.8.2019 v 10:00 hodin na adrese dražebního portálu: www.e-drazby.cz 112 EX 3807/16-72
17. 07. 2019 Dražební vyhláška Dražba dne 14.8.2019 v 13:00 hodin na adrese: www.okdrazby.cz 203 Ex 11591/15-99
17. 07. 2019 Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků uzavřená podle ustanovení § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Městys Moravská Nová Ves
17. 07. 2019 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích,silnice III/00222 v k.ú. Ladná v provozním staničení km 0,680 - 1,615 (ul.Masarykova) a na přilehlých místních komunikacích
17. 07. 2019 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, místní komunikace v k.ú. Hlohovec, ulice Za Humnama
17. 07. 2019 Veřejná vyhláška Oznámení Opatření obecné povahy -Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Reko VTL Brodské - Břeclav, dočasný sjezd ze silnice II/425
16. 07. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 30.7.2019 od 07:00 hod do 17:00 hod Trafostanice Břeclav VHS, část ul. Lidická, trafostanice Břeclav zd a Břeclav Benzina
16. 07. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 30.7.2019 od 07:00 hod do 17:00 hod Břeclav trafostanice Triskel
16. 07. 2019 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, silnice II/422 v k.ú. Valtice, ulice P. Bezruče, a místních komunikacích, uzavírka křižovatky ulic Jabloňová a Modřínová
15. 07. 2019 Výpis usnesení ze 17. schůze Rady města Břeclavi ze dne 10.07.2019
15. 07. 2019 Veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků
12. 07. 2019 Oznámení zahájení řízení Komunitní centrum Břeclav č.p. 283, Národních hrdinů 43
11. 07. 2019 Oznámení o zahájení správního řízení a usnesení o určení lhůty ve věci vydání osvědčení živočicha odchovaného v lidské péči, Dušan Jaeger
11. 07. 2019 Veřejná vyhláška Oznámení o pokračování vodoprávního řízení a pozvánka k ústnímu jednání, Břeclav Poštorná, lokalita Díly - rekonstrukce vodovodní sítě, I. etapa
10. 07. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 24.7.2019 od 07:45 hod do 15:30 hod Břeclav trafostanice KYJOVKA, PS LÁNY, POHANSKO, ZÁTOPOLÍ, Povodí, Rota Lány, Světelný most, Stavební hmoty, Lanžhot Ruské domky, Meteo, Avčr, Doubravka, Hydro
10. 07. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 23.7.2019 od 07:30 hod do 15:00 hod Břeclav, ul. Stromořadní
10. 07. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 23.7.2019 od 07:00 hod do 17:00 hod Břeclav VHS, část ul. Lidická, trafostanice Břeclav Benzina
08. 07. 2019 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na sil. III/41412 v k.ú. Valtice, ulice Sobotní
04. 07. 2019 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, místní komunikace ulice Na Pěšině, Sovadinova a Kobzíkova z důvodu havarijní opravy plynového potrubí na ulici Lidická
04. 07. 2019 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, uzavírka místní komunikace v Břeclavi, části ulice Žižkova, před objektem č.p. 2056 Náměstí Svobody 14
04. 07. 2019 Oznámení vyhlášení výběrového řízení na obsazení pozice Bezpečnostní pracovník - vedoucí operátor městského kamerového dohlížecího systému Městské policie Břeclav
04. 07. 2019 Záměr prodeje pozemku p.č. 1160 o výměře 95 m2 v k.ú. Charvátská Nová Ves
04. 07. 2019 Záměr prodeje pozemku p.č. 1791 o výměře 115 m2 v k.ú. Charvátská Nová Ves
03. 07. 2019 Výpis usnesení ze 16. schůze Rady města Břeclavi ze dne 26.6.2019
03. 07. 2019 Zrušení oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 10.7.2019 od 08:00 hod do 16:00 hod Trafostanice Břeclav LETIŠTĚ, LADENSKÁ STROUHA, LUBEŚ, odběratelská trafostanice CH.N.Ves Jímací území, Břeclav ovhs, Břeclav mnd
03. 07. 2019 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, místní komunikace v Břeclavi, ulici Hrnčířská, zjednosměrnění úseku mezi ulicemi Žižkova a Riegrova.
03. 07. 2019 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, místní komunikace v k.ú. Hrušky, ulice Na Kanadě.
03. 07. 2019 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích,k označení organizace dopravy Leteckého dne, jednosměrně uzavřena silnice III/00221 ve směru Ladná-Břeclav s objízdnou trasou po silnici II/425 a I/55.
03. 07. 2019 Oznámení o zahájení správního řízení a usnesení o určení lhůty ve věci povolení kácení dřeviny rostoucí mimo les, žadatele: Mgr. Eva Hudcová
03. 07. 2019 Záměr pronájmu pozemku p.č. 2067/3 o výměře 1164 m2 v k.ú. Břeclav
02. 07. 2019 Veřejná vyhláška Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy Arens Břeclav, Hala "K" Břeclav, Lidická 3453/141
02. 07. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 17.7.2019 od 07:45 hod do 15:30 hod Břeclav trafostanice KYJOVKA, PS LÁNY, POHANSKO, ZÁTOPOLÍ, Povodí, Rota Lány, Světelný most, Stavební hmoty, Lanžhot Ruské domky, Meteo, Avčr, Doubravka, Hydro
02. 07. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 18.7.2019 od 07:00 hod do 17:00 hod Trafostanice Břeclav Ubytovna, část ul. J. Opletala, část ul. Chodská, trafostanice Břeclav Potraviny
02. 07. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 18.7.2019 od 07:00 hod do 17:00 hod Břeclav, trafostanice Břeclav VHS, část ul. Lidická, trafostanice Břeclav Benzina
02. 07. 2019 Dokument "Dražební vyhláška Dra..." již není dostupný.
01. 07. 2019 Oznámení o konání kulturní akce Letní hodky, Poštorná, dne 7.7.2019 od 14:00 hod. do 02.00 hod, Na Rovnici, KD Poštorná
01. 07. 2019 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, silnice I/55 , křiž I/55 x MK Sovadinova, ul. Lidická, Břeclav
01. 07. 2019 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, MK ve městě Lanžhot - spojující ulici Havlíčkovou a Komenského
01. 07. 2019 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, silnice III/41417 na ul. Lednická ve městě Břeclav v k. ú. Charvátská Nová Ves
28. 06. 2019 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, silnice II/422 v k.ú. Lednice, ulice 21.dubna, omezení provozu v souvislosti s úplnou uzavírkou chodníku z důvodu jeho stavebních úprav

XML