Město Břeclav

Okresní město
Okres Břeclav

http://breclav.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Město Břeclav
náměstí T. G. Masaryka 42/3
690 02 Břeclav

Datová schránka: fesbhyp
E-mail: posta@breclav.eu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
19. 01. 2021 Záměr pachtu části pozemku p.č. 2581/1 o výměře cca 80 m2 v k.ú. Břeclav.
18. 01. 2021 Dražební vyhláška Dražba dne 4.2.2021 ve 13:00 hodin na adrese: www.okdrazby.cz. 030 EX 2573/05-492
18. 01. 2021 Dražební vyhláška Dražba dne 4.2.2021 v 09:00 hodin na adrese portálu: www.exdrazby.cz. č.j. 193 EX 5433/19-59
18. 01. 2021 Oznámení o zahájení správního řízení a usnesení o určení lhůty ve věci povolení kácení dřeviny rostoucí mimo les žadatele: Duhovka - středisko volného času Břeclav
15. 01. 2021 Veřejná vyhláška Návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, na místní komunikaci v Kosticích, Anglická alej
15. 01. 2021 Dražební vyhláška Dražba dne 02.02.2021 v 09:30 hodin na adrese dražebního serveru: www.okdrazby.cz č.j.: 137 Ex 16608/18-77
15. 01. 2021 Veřejná vyhláška Rozhodnutí povolení k nakládání s vodami, Valtice, ul. Dlážděná - Polní I., II. etapa
14. 01. 2021 Dotační program: Podpora rozvoje cestovního ruchu v roce 2021
14. 01. 2021 Dotační program: Individuální dotace pro rok 2021
14. 01. 2021 Dotační investiční program: Podpora materiálně technické základny sportu v roce 2021
14. 01. 2021 Informace - Očkování proti COVID-19 pro seniory 80+
14. 01. 2021 Záměr prodeje části pozemku p.č. 5482 o výměře 115 m2 v k.ú. Břeclav.
14. 01. 2021 Záměr prodeje pozemku p.č. st. 5140/1 o výměře 2 m2 v k.ú. Břeclav
14. 01. 2021 Záměr prodeje pozemku p.č. 3095/17 o výměře 3 m2 v k.ú. Břeclav
13. 01. 2021 Záměr prodeje částí pozemků p.č. 2131 o výměře cca 120 m2 a p.č. 2181/1 o výměře cca 110 m2, oba v k.ú. Charvátská Nová Ves
11. 01. 2021 Oznámení vyhlášení výběrového řízení na obsazení pozice správce rozpočtu Technických služeb, organizační složky Města Břeclavi
11. 01. 2021 Oznámení o zahájení správního řízení a usnesení o určení lhůty ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les žadatele: Ing. Miroslav Mráka, Charvátská Nová Ves
11. 01. 2021 Oznámení o zahájení správního řízení a usnesení o určení lhůty ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les žadatele: STILLUS s.r.o., reklamní agentura, Kobylí
08. 01. 2021 Oznámení o zahájení správního řízení a usnesení o určení lhůty ve věci povolení kácení dřeviny rostoucí mimo les žadatele: Město Břeclav
08. 01. 2021 Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů - "Plán dílčího povodí Dyje 2021 - 2027"
08. 01. 2021 Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů - "Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu 2021 - 2027"
07. 01. 2021 Veřejná vyhláška Oznámení zahájení územního řízení: Obnova NN, Tvrdonice, Sklepní
07. 01. 2021 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Břeclavi, místních komunikacích v Charvátské Nové Vsi
07. 01. 2021 Záměr výpůjčky místnosti 39 o výměře 34,8 m2 v budově s č. p. 2995, na pozemku p.č. st. 3612 b v k.ú. Břeclav, spolku Sdružení břeclavských výtvarníků. z.s. IČO:26637049, se sídlem Břeclav, 17. listopadu 2995 1a
07. 01. 2021 Záměr výpůjčky kanceláře č. 208 o výměře 21,8 m 2 v budově s č. p. 2995 na pozemku p.č. st. 3612 v k.ú. Břeclav, odborové organizaci ČMOS PŠ Oblastní organizační jednotka Břeclav, IČO:70812357, se sídlem Břeclav, J. Palacha 1A
07. 01. 2021 Veřejná vyhláška Rozhodnutí - Obnova veřejného osvětlení v ulicích A. Kuběny, Křivá a U Jezera, Charvátská Nová Ves
07. 01. 2021 Veřejná vyhláška Oznámení o možnosti převzetí písemnosti - Kateřina Jankovičová
07. 01. 2021 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, na místní komunikaci v Lanžhotě, ulice Na Dílni
07. 01. 2021 Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje o nařízení pracovní povinnosti
05. 01. 2021 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - Stavební povolení: Cyklostezka Podivín - Objekt 01, SO 101 - úsek I. cyklotrasa, SO 102 - úsek II. cyklostezka, SO 103 - úsek III. cyklostezka
05. 01. 2021 Oznámení vyhlášení výběrového řízení na obsazení pozice referent/referentka oddělení úřadu územního plánování Odboru stavebního a životního prostředí Městského úřadu Břeclav
31. 12. 2020 Záměr prodeje pozemků p.č. 385/247 o výměře 129 m2, p.č. 385/248 o výměře 30 m2, p.č. 385/249 o výměře 93 m2, p.č. 385/250 výměře 73 m2, p.č. 385/251 o výměře 71 m2, p.č. 385/252 o výměře 68 m2 a p.č. 385/253 o výměře 64 m2, vše v k.ú. Břeclav.
30. 12. 2020 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, na místní komunikaci v Břeclavi, ulice Břetislavova
29. 12. 2020 Veřejná vyhláška Návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, na silnicích a místních komunikacích v katastru obcí Lednice,Podivín,Valtice,Přítluky,Hlohovec,Bulhary,Břeclav,Velké Bílovice a Ladná
28. 12. 2020 Výpis usnesení z 51. -1. schůze Rady města Břeclavi ze dne 21.12.2020
28. 12. 2020 Dražební vyhláška - Dražba dne: 20.01.2021 v 09:00 hodin. na adrese http:// drazby.exekutorracek.cz, č.j. 179 EX 986/19-173
23. 12. 2020 Výpis usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Břeclavi ze dne 16.12.2020
23. 12. 2020 Záměr výpůjčky místnosti č. 204, č. 207, č. 205, č.206 budovy s č.p. 386 , v k. ú Poštorná SENIOR KLUB POŠTORNÁ, z.s., IČO: 26648890, se sídlem Břeclav - Poštorná, Hraniční 386/34
23. 12. 2020 Záměr výpůjčky místností č. S05, č. S04, č. S06, Č. 208, v budově s č.p. 386 v k.ú. Poštorná, Slováckému krúžku Poštorná - Koňaré, z.s., IČO: 68726015, se sídlem Břeclav - Poštorná, Hraniční 386/34 .
22. 12. 2020 Záměr pronájmu části pozemku p.č. 4209/7 o výměře cca 200 m2 v k.ú. Břeclav
22. 12. 2020 Rozpočet na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022 - 2023 příspěvkových organizací města Břeclavi
22. 12. 2020 Dokument "Dražební vyhláška - D..." již není dostupný.
21. 12. 2020 Informace a pomoc s vyplněním daňových přiznání k dani z nemovitých věcí: nechoďte - volejte - podejte
21. 12. 2020 Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek
18. 12. 2020 Rozpočet DSO LVA 2021
18. 12. 2020 Obecně závazná vyhláška města Břeclavi č. 9/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
17. 12. 2020 Obecně závazná vyhláška města Břeclavi č. 8/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
17. 12. 2020 Obecně závazná vyhláška města Břeclavi č. 9/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
17. 12. 2020 Obecně závazná vyhláška města Břeclavi č. 10/2020 o místním poplatku z pobytu
17. 12. 2020 Oznámení o zahájení správního řízení a usnesení o určení lhůty ve věci kácení dřeviny rostoucí mimo les: Město Břeclav

XML