Město Břeclav

Okresní město
Okres Břeclav

http://breclav.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Město Břeclav
náměstí T. G. Masaryka 42/3
690 02 Břeclav

Datová schránka: fesbhyp
E-mail: posta@breclav.eu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
14. 02. 2020 Záměr směny pozemku p.č. 372/273, p.č. 372/274, p.č. 372/275, p.č. 372/276, p.č. 372/261 a p.č. 372/242 vše v k.ú. Břeclav, a částí pozemků p.č. 398/1, p.č. 398/14, oba v k.ú. Břeclav ve vlastnictví fyzické osoby
14. 02. 2020 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci silnice I/40 Mikulov - Valtice - Poštorná, místo Břeclav, křiž. I/40 x I/55 od 17.02. - 31.03.2020
14. 02. 2020 Oznámení vyhlášení výběrového řízení na obsazení pozice vedoucí/vedoucího Odboru sociálních věcí Městského úřadu Břeclav
14. 02. 2020 Výpis usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Břeclavi ze dne 05.02.2020
13. 02. 2020 Oznámení o zahájení správního řízení a usnesení o určení lhůty ve věci povolení kácení dřeviny rostoucí mimo les, žadatele: Město Břeclav
13. 02. 2020 Oznámení o zahájení správního řízení a usnesení o určení lhůty ve věci povolení kácení dřeviny rostoucí mimo les, žadatele: Kateřina Čapková
13. 02. 2020 Veřejná vyhláška Návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, místní komunikace v k.ú. Břeclav, ulice Chodská, zjednosměrnění části ulice mezi křižovatkami s ulicemi J. Palacha a Kosmákova
13. 02. 2020 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, silnice II/422, v k.ú. Valtice a k.ú. Podivín
13. 02. 2020 Veřejná vyhláška Oznámení o možnosti převzít písemnost adresovanou: Ing. Josef Balík
11. 02. 2020 Veřejná vyhláška Návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v k.ú. Břeclav na místní komunikaci, náměstí Svobody
11. 02. 2020 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, místní komunikace, ulice Střelecká, p.č. 929/1 v k.ú Valtice
11. 02. 2020 Oznámení o konání kulturní akce - Krojový ples, 15.2.2020 od 19:00 - 02:00 hodin, sokolovna Charvátská Nová Ves
11. 02. 2020 Veřejná vyhláška Rozhodnutí Reko VTL DN 300 Břeclav - Brodské
11. 02. 2020 Záměr pachtu pozemků p.č. 1147/1 o výměře 13 m2 a p.č. 1147/2 o výměře 18 m2 v k.ú. Břeclav
10. 02. 2020 Veřejná vyhláška Oznámení zahájení územního řízení PROP Břeclav - Lanžhot, Bratislavská, Lanžhotská, Bratislavská - Břeclav
10. 02. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 25.2.2020 od 07:20 do 25.2.2020 15:00 hodin. Břeclav, část ul. Fintajslova
07. 02. 2020 Veřejná vyhláška Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání "Maloobchodní prodejna Břeclav", Břeclav, Charvátská Nová Ves
07. 02. 2020 Veřejná vyhláška Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy - Běžecký ovál u ZŠ Tvrdonice, Tvrdonice č.p. 600, Kostická 98
07. 02. 2020 Veřejná vyhláška Oznámení o možnosti převzít písemnost adresovanou: právním nástupcům zemřelého Karla Káni
07. 02. 2020 Záměr prodeje pozemku p.č. 4467/7 o výměře 2 m2 v k. ú. Břeclav
06. 02. 2020 Dražební vyhláška Dražba dne 21.2.2020 v 08:00 hodin v areálu exekučních skladů v Přerově - Čekyni, Zámecká ulice 230. č.j. 203 Ex 08167/19-35
05. 02. 2020 Veřejná vyhláška Oznámení o možnosti převzít písemnost adresovanou podnikající fyzické osobě: Newiadomy Grzegorz, PL - Poland
05. 02. 2020 Veřejná vyhláška Oznámení o možnosti převzít písemnost adresovanou právnické osobě: QUATRO s.c., PL - Poland
05. 02. 2020 Veřejná vyhláška Oznámení o možnosti převzít písemnost adresovanou právnické osobě: MAXIMA TRANS 1 OOD, BG - Bulgaria
05. 02. 2020 Oznámení o zahájení veřejného projednání vnějšího havarijního plánu, zpracovaného pro: objekt Fosfa, a.s., Hraniční 268/120, Břeclav - Poštorná
05. 02. 2020 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, silnice III/41417, ulice Hlavní, v k.ú. Poštorná
04. 02. 2020 Oznámení vyhlášení výběrového řízení na obsazení pozice vedoucí/vedoucího Odboru kanceláře tajemníka Městského úřadu Břeclav
04. 02. 2020 Veřejná vyhláška Rozhodnutí - změna rozhodnutí, Velké Bílovice - ul. Slíny, parkovací zálivy a rekonstrukce chodníků
04. 02. 2020 Oznámení o zahájení správního řízení a usnesení o určení lhůty ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, žadatele: Antonín Uher
04. 02. 2020 Veřejná vyhláška Oznámení o možnosti převzít písemnost: Josef Šesták
03. 02. 2020 Veřejná vyhláška Návrh OOP, kterým se povoluje výjimka ze zákazu vjezdu a setrvání motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu přírody v chráněných krajinných oblastech
03. 02. 2020 Informace k závěrečné fázi elektronické evidence tržeb
03. 02. 2020 Veřejná vyhláška Oznámení uložení písemnosti adresované daňovému subjektu: Peter Dobrovič
03. 02. 2020 Oznámení o zahájení správního řízení a usnesení o určení lhůty ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, žadatele: Ing. Jaroslav Kostrhún
03. 02. 2020 Záměr prodeje části pozemku p.č. 290/1 o výměře cca 10 m2 v k.ú. Břeclav
31. 01. 2020 Záměr prodeje části pozemku p.č. 1166/2 o výměře cca 620 m2 v k. ú. Charvátská Nová Ves
31. 01. 2020 Valná hromada Dobrovolného svazku obcí: 11.02.2020 ve 13:00 hodin
31. 01. 2020 Oznámení o konání kulturních akcí: Školní ples 07.02.2020 v 19:00 - 02:00 hodin, Rybářský ples 01.02.2020 v 20:00 - 02:00 hodin
30. 01. 2020 Výpis usnesení z 30. schůze Rady města Břeclavi ze dne 27.01.2020
30. 01. 2020 Veřejná vyhláška Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy: Přístavba výtahu a nástavba - ZŠ Komenského 1. stupeň Břeclav, Poštorná č.p. 502, ul. Komenského 14
30. 01. 2020 Veřejná vyhláška Oznámení o možnosti převzít písemnost: Adéla Krátká, nar. neznámo, adresa Žabovřesky, Brno
30. 01. 2020 Veřejná vyhláška Oznámení o možnosti převzít písemnost: Kamila Řezáčová, adresa a narození neznámé
29. 01. 2020 Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí v k.ú. Poštorná obce Břeclav od 1.4.2020 přibližně do 31.3.2021
29. 01. 2020 Oznámení o zahájení správního řízení a usnesení o určení lhůty ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, žadatele: Ludvík Halady
29. 01. 2020 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, místní komunikace v Břeclavi, ulice Nádražní
29. 01. 2020 Záměr prodeje pozemku p.č. 3314/43 o výměře 237 m2 v k.ú. Břeclav
29. 01. 2020 Záměr prodeje části pozemku p.č. 3101/31 o výměře cca 44 m2 v k.ú. Břeclav
29. 01. 2020 Záměr prodeje části pozemku p.č. 1166/172 o výměře cca 25 m2 v k.ú. Charvátská Nová Ves
29. 01. 2020 Záměr prodeje pozemku p.č. 1819/2 o výměře 108 m2 v k.ú. Charvátská Nová Ves
29. 01. 2020 Záměr prodeje části pozemku p.č. 4130/1 o výměře cca 250 m2 v k. ú. Břeclav

XML