Město Břeclav

Okresní město
Okres Břeclav

http://breclav.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Město Břeclav
náměstí T. G. Masaryka 42/3
690 02 Břeclav

Datová schránka: fesbhyp
E-mail: posta@breclav.eu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
27. 03. 2023 Dokument "Veřejná vyhláška Ozná..." již není dostupný.
27. 03. 2023 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 13.4.2023 Břeclav ul. Libušina, Sady 28. října
27. 03. 2023 Dokument "Dražební vyhláška - e..." již není dostupný.
27. 03. 2023 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 11.4.2023 Charvatská Nová Ves Seniorů
27. 03. 2023 Oznámení o konání kulturní akce - Retro ples 01.04.2023
24. 03. 2023 Veřejná vyhláška Sdělení - Hrušky, Zahájka IV, obnova VO
24. 03. 2023 Veřejná vyhláška OOP Stanovení PÚP silnice III/4231 v k.ú. Moravský Žižkov FVE
23. 03. 2023 Veřejná vyhláška Oznámení o zahájení vodoprávního řízení "Břeclav - shybka pod náhonem"
23. 03. 2023 Veřejná vyhláška OOP Stanovení PÚP - TS Břeclav - blokové čištění a údržba komunikací, rok 2023
23. 03. 2023 Veřejná vyhláška OOP Stanovení PÚP Tvrdonice, ulice Revoluční - stavba hasičské zbrojnice
23. 03. 2023 Dokument "Dražební vyhláška - e..." již není dostupný.
22. 03. 2023 Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení územního řízení o vydání územního rozhodnutí: "Břeclav Na Nivkách, rozš. DS, OM zahrádky" 1030065255
22. 03. 2023 Oznámení vyhlášení výběrového řízení na obsazení pozice referent/referentka oddělení stavebního úřadu Odboru stavebního a životního prostředí Městského úřadu Břeclav
21. 03. 2023 Výpis usnesení z 9. schůze Rady města Břeclavi ze dne 15.03.2023
21. 03. 2023 Veřejná vyhláška OOP Stanovení PÚP Velké Bílovice, uzavírka silnice II/422, nám. Osvoboditelů - kulturní akce 2023
21. 03. 2023 Záměr pachtu části pozemku p. č. 3258/1 o výměře cca 210 m2 v k. ú. Břeclav
20. 03. 2023 Záměr prodeje p.č. st.1700/93 o výměře 26 m2 v k. ú. Břeclav
20. 03. 2023 Záměr prodeje p.č. st.1700/92 o výměře 52 m2 v k. ú. Břeclav
20. 03. 2023 Záměr prodeje p.č. st.1700/91 o výměře 26 m2 v k. ú. Břeclav
20. 03. 2023 Záměr prodeje p.č. st.1700/86 a p.č.st.1700/87 o výměře 26 m2 v k. ú. Břeclav
20. 03. 2023 Záměr prodeje p.č. st.1700/85 o výměře 27 m2 v k. ú. Břeclav
20. 03. 2023 Záměr prodeje p.č. st.1700/84 o výměře 25 m2 v k. ú. Břeclav
20. 03. 2023 Záměr prodeje p.č. st.1700/83 o výměře 25 m2 v k. ú. Břeclav
20. 03. 2023 Záměr prodeje p.č. st.1700/80 o výměře 26 m2 v k.ú. Břeclav
20. 03. 2023 Záměr prodeje pozemku p.č. st. 1700/88 o výměře 26 m2 a p.č.st. 1700/89 o výměře 26 m2, oba v k.ú. Břeclav
20. 03. 2023 Záměr prodeje pozemku p.č. st. 1700/94 o výměře 28 m2 v k.ú. Břeclav
20. 03. 2023 Záměr prodeje pozemku p.č. st. 1700/81 o výměře 25 m2 a p.č.st. 1700/82 o výměře 25 m2, oba v k.ú. Břeclav
20. 03. 2023 Záměr prodeje pozemku p.č. st. 1700/77 o výměře 25 m2 v k.ú. Břeclav
20. 03. 2023 Záměr prodeje pozemku p.č. st. 1700/75 o výměře 27 m2 v k.ú. Břeclav
20. 03. 2023 Záměr prodeje pozemku p.č. st. 1700/76 o výměře 25 m2 a p.č. st.1700/90 o výměře 26 m2 oba v k.ú Břeclav
20. 03. 2023 Záměr prodeje pozemku p.č. st. 1700/78 o výměře 25 m2 v k.ú. Břeclav
20. 03. 2023 Záměr prodeje pozemku p.č. st. 1700/79 o výměře 26 m2 v k.ú. Břeclav
20. 03. 2023 Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy: změna dokončené stavby "Stavební úpravy objektů - FVE elektrárna" Břeclav
17. 03. 2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: místní komunikace v k.ú. Lanžhot, ulice Nová
17. 03. 2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: místní komunikace v k.ú. Valtice, ulice Boční
17. 03. 2023 Oznámení o konání kulturní akce: Ples města - 24.03.2023, Beseda u cimbálu - 25.03.2023
17. 03. 2023 Záměr prodeje části pozemku p.č. 873 v k.ú. Poštorná o výměře cca 7m2.
17. 03. 2023 Usnesení - Vyhláška o zahájení řízení o určení data smrti Jana Zonygy, nar. 04.02.1945
16. 03. 2023 Dokument "Veřejná vyhláška - Oz..." již není dostupný.
15. 03. 2023 Dokument "Dražební vyhláška - e..." již není dostupný.
15. 03. 2023 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 30.3.2023 Trafostanice Břeclav AUTOCENTRUM
15. 03. 2023 Veřejná vyhláška OOP Stanovení PÚP - uzavírka silnice I/55 Břeclav - Moravská Nová Ves - oprava krytu vozovky, objízdná trasa
15. 03. 2023 Veřejná vyhláška OOP Stanovení PÚP Břeclav - uzavírka nábřeží Komenského, etapa 2
14. 03. 2023 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 29.3.2023 Trafostanice Ladná ANENSKÁ
14. 03. 2023 Veřejná vyhláška OOP Stanovení PÚP Břeclav, ulice Riegrova - havárie vodovodu
14. 03. 2023 Veřejná vyhláška Oznámení zahájení společného řízení Podivín - propojka Sokolská - Nerudova
14. 03. 2023 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - Územní rozhodnutí: rozhodnutí o umístění stavby Charvátská Nová Ves, rozš. Břeclav, Charvatská Nová Ves, EFI K21812/1 Břeclav, Charvátská Nová Ves
13. 03. 2023 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 28.3.2023 Trafostanice Břeclav U DYJE ul. Národních hrdinů
13. 03. 2023 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 27.3.2023 Břeclav Celá budova Rezidence Břetislavova
13. 03. 2023 OSSZ Břeclav - odstávka elektrické energie dne 21.3. 2023

XML