Město Břeclav

Okresní město
Okres Břeclav

http://breclav.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Město Břeclav
náměstí T. G. Masaryka 42/3
690 02 Břeclav

Datová schránka: fesbhyp
E-mail: posta@breclav.eu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
13. 12. 2019 Oznámení o zahájení správního řízení a usnesení o určení lhůty ve věci povolení kácení dřeviny rostoucí mimo les, žadatele Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
13. 12. 2019 Oznámení o zahájení správního řízení a usnesení o určení lhůty ve věci povolení kácení dřeviny rostoucí mimo les, žadatele Město Břeclav
13. 12. 2019 Veřejná vyhláška Rozhodnutí společné povolení Kyjovka, km 22,313 - 28,870 - odlehčovací objekt do Kyjovky a lokální rozvolnění toku po k.ú. Moravská Nová Ves
13. 12. 2019 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, místní komunikace v Břeclavi, nám. P. Bezruče
12. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška města Břeclavi č. 10/2019, o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství
12. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška města Břeclavi č. 5/2019, k trvalému označování psů a evidenci jejich chovatelů
12. 12. 2019 Veřejná vyhláška Návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v k.ú. Břeclav na místní komunikaci a silnici II/425, ulice Mládežnická a Bratislavská
12. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška města Břeclav č. 9/2019, o místním poplatku z pobytu
12. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška města Břeclavi č. 8/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
12. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška města Břeclav č. 7/2019 o místním poplatku ze psů
12. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška města Břeclavi č. 6/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
11. 12. 2019 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy
11. 12. 2019 Veřejná vyhláška Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy Hrušky - technická infrastruktura pro výstavbu RD v lokalitě Zahajka II
11. 12. 2019 Prodej majetku v souvislosti s likvidací pozůstalosti po zůstavitelce Marii Ševcůjové
11. 12. 2019 Oznámení o zahájení správního řízení a usnesení o určení lhůty ve věci povolení kácení dřeviny rostoucí mimo les, žadatele: Miroslav Kotyk a Danuše Kotyková
11. 12. 2019 Oznámení o zahájení správního řízení a usnesení o určení lhůty ve věci povolení kácení dřeviny rostoucí mimo les, žadatele: Jiří Stöhr
10. 12. 2019 Veřejná vyhláška Oznámení o pokračování společného územního a stavebního řízení: Přítluky - ul. Obecní , SO 01 Prodloužení kanalizační stoky splaškové SO 02 Kanalizační přípojky
10. 12. 2019 Oznámení o zahájení vodoprávního řízení ve věci prodloužení termínu pro dokončení stavby I/55 Břeclav-stavebně-technická kompenzační opatření: Opatření 6c-Kančí obora
10. 12. 2019 Veřejná vyhláška Oznámení Zahájení společného řízení - změna: Město Velké Bílovice - ul. Slíny, parkovací zálivy a rekonstrukce chodníků
09. 12. 2019 Veřejná vyhláška Oznámení Zahájení územního řízení E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice : Břeclav, Šustárky, roz.NN, Benada - rozšíření distribuční sítě
06. 12. 2019 Výpis usnesení z 27. schůze Rady města Břeclavi ze dne 27.11.2019
06. 12. 2019 Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy - Stavební úpravy stávajícího objektu občanského vybavení za účelem změny užívání na bytový dům - Břeclav, Ch.N.Ves č.p. 729, Lednická 159
05. 12. 2019 Veřejná vyhláška Oznámení o zahájení stavebního řízení - Lanžhot, ul. na Dílni, komunikace
05. 12. 2019 Záměr prodeje části pozemku p.č. 3721/64 o výměře cca 50 m2 v k.ú. Břeclav
05. 12. 2019 Záměr uzavření dodatku č.7 k nájemní smlouvě č. 240-N-12/59, ze dne 31.12.2012 a Záměr uzavření dodatku č. 16 k nájemní smlouvě č. 403-N-05/59, ze dne 30.09.2005 - NECHO, spol. s r.o.
04. 12. 2019 Dražební vyhláška Dražba dne 23.12.2019 v 10:00 hodin na adrese: Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, Sladová 1, Břeclav, dražební místnost ve 3. podlaží 4556256/19/3008-80541-708686
04. 12. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 16.12.2019 od 07:45 do 16.12.2019 15:00 Břeclav, část ul. U Sýpek a odběr autobazaru SUPRKARA, část ul. Mánesova, celá ul.Pastevní a U Zbrodku, část ul. Seniorů
04. 12. 2019 Záměr pronájmu pozemku p. č. 3327/9 o výměře 75 m2 v k.ú. Břeclav
04. 12. 2019 Oznámení vyhlášení výběrového řízení na obsazení pozice vedoucí/vedoucího Odboru sociálních věcí Městského úřadu Břeclav
04. 12. 2019 Oznámení vyhlášení výběrového řízení na obsazení pozice vedoucí/ vedoucího oddělení školství a příspěvkových organizací Odboru ekonomického Městského úřadu Břeclav
04. 12. 2019 Oznámení vyhlášení výběrového řízení na obsazení pozice referent/referentka oddělení úřadu územního plánování Odboru stavební a životního prostředí Městského úřadu Břeclav
04. 12. 2019 Záměr pronájmu části pozemku p.č. 1160 o výměře 31 m2 v k.ú. Charvátská Nová Ves a Záměr pachtu části pozemku p.č. 1160 o výměře 64 m2 v k.ú. Charvátská Nová Ves
03. 12. 2019 Veřejná vyhláška Oznámení o zahájení společného řízení - Velké Bílovice, ul. Ve Dvoře - rekonstrukce kanalizace
03. 12. 2019 Oznámení o zahájení správního řízení a usnesení o určení lhůty ve věci povolení kácení dřeviny rostoucí mimo les - Tereza Břeclav, p.o. Břeclav
03. 12. 2019 Oznámení o zahájení správního řízení a usnesení o určení lhůty ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les - Povodí Moravy, s.p., závod Střední Morava Uherské Hradiště
03. 12. 2019 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - přechodná úprava provozu na silnici : III/42227 a silnici II/425 v k.ú. Podivín
03. 12. 2019 Pozvánka - 11. zasedání Zastupitelstva města Břeclav : 11.12.2019 v 17.00 hod.
02. 12. 2019 Dražební vyhláška dražba dne: 14.01.2020 v 8.30 hod. na dražebním portálu: www.okdrazby.cz, č.j. 169EX1634/14-79
02. 12. 2019 Dražební vyhláška dražba dne: zahájení 08.01.2020 ve 13.00 hod., ukončení 08.01.2020 ve 14.00 hod. na dražebním portálu : www.okdrazby.cz, č.j. 074EX07940/17-134
02. 12. 2019 Oznámení vyhlášení výběrového řízení na obsazení pozice pracovníka vztahů k veřejnosti úseku Radnice, oddělení sekretariátu starosty Odboru kanceláře tajemníka Městského úřadu Břeclav
02. 12. 2019 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, místní komunikace v k.ú. Lednice, ulice Zámecké náměstí a 21. dubna
02. 12. 2019 Veřejná vyhláška Oznámení o možnosti převzít písemnost adresovanou: Marie Hnátovičová, Anežka Jankovičová
02. 12. 2019 Dražební vyhláška Dražební rok dne: 13.12.2019 v 8.00 hod., č.j. 203Ex08167/19-30
02. 12. 2019 Ceník vodného a stočného na kalendářní rok 2020
02. 12. 2019 Návrh rozpočtu na rok 2020 - 2022 příspěvkových organizací města Břeclavi
02. 12. 2019 Dražební vyhláška opakovaná dražba dne: 12.12.2019 v 10.00 hod., č.j. 4705462/19/3008-80541-703160
29. 11. 2019 Veřejná vyhláška Rozhodnutí Územní rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby : 17OBR017-Optické připojení Břeclav - II.ETAPA
29. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Územní rozhodnutí , č.j. MUBR 194015/2019 : Alžběta Hrnčková
28. 11. 2019 Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy: Vestavba schodiště, Břeclav, Poštorná
28. 11. 2019 Svolání Zastupitelstva Jihomoravského kraje k 27. zasedání, čtvrtek 12. prosince 2019 v 08:30 hod. Žerotínovo nám. 3, Brno

XML