Město Břeclav

Okresní město
Okres Břeclav

http://breclav.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Město Břeclav
náměstí T. G. Masaryka 42/3
690 02 Břeclav

Datová schránka: fesbhyp
E-mail: posta@breclav.eu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
10. 07. 2020 Oznámení o konání kulturních akcí Letní kino 16.07.2020, 20:00 - 23:30 hod., areál pod zámkem, Letní kino 19.07., 23.07., 30.07.2020, 20:00 - 23:30 hod., Cyklosféra, Pod Zámkem 3096/3
10. 07. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 24.7.2020 od 08:00 do 24.7.2020 15:00 Břeclav Poštorná Trafostanice Poštorná ZÁTOPOLÍ odběr zahrady u trafostanice
10. 07. 2020 Oznámení o zahájení správního řízení a usnesení o určení lhůty - povolení kácení dřeviny rostoucí mimo les: Město Břeclav
10. 07. 2020 Oznámení o zahájení správního řízení a usnesení o určení lhůty - povolení kácení dřeviny rostoucí mimo les: Město Břeclav
09. 07. 2020 Veřejná vyhláška Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy Přístavba vinného sklepa, zpevněná plocha
08. 07. 2020 Oznámení vyhlášení výběrového řízení na obsazení pozice Bezpečnostní pracovník - operátor městského kamerového dohlížecího systému Městské policie Břeclav
08. 07. 2020 Výpis usnesení z 40. schůze Rady města Břeclavi ze dne 01.07.2020
08. 07. 2020 Dražební vyhláška - Dražba dne: 30.07. 2020 v 09:30 hodin na dražebním portálu www.okdrazby.cz , č.j. 137 Ex 11832/18-56
08. 07. 2020 Výpis usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva města Břeclavi ze dne 24.06.2020
08. 07. 2020 Oznámení vyhlášení výběrového řízení na obsazení pozice referent/referentka oddělení stavebního úřadu Odboru stavebního a životního prostředí Městského úřadu Břeclav
08. 07. 2020 Dražební vyhláška - Dražba dne: 31.07. 2020 v 09:00 hodin na adrese Tovární 9, Přerov, PSČ 75002, č.j. 081 EX 37442/12-281
08. 07. 2020 Valná hromada Dobrovolného svazku obcí LVA - 14.7.2020 ve 13:00 hodin, Obecní úřad Lednice
08. 07. 2020 Dražební vyhláška - Dražba dne: 31.07.2020 v 09:00 hodin na adrese Tovární 9, Přerov, PSČ 75002, č.j. 081 EX 00943/09-385
07. 07. 2020 Oznámení o zahájení správního řízení a usnesení o určení lhůty: povolení snížení stavu kormorána velkého ve společenstevní honitbě Hlohovec
07. 07. 2020 Veřejná vyhláška - Doručení upraveného a posouzeného návrhu změny č.1 Územního plánu Břeclav, včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, jehož součástí je vyhodnocení vlivů na životní prostředí a oznámení veřejného projednání
03. 07. 2020 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, místní komunikace v obci Tvrdonice, ulice Trávníky
02. 07. 2020 Oznámení o konání kulturní akce: Oslava 5. narozenin Cyklosféry - 03. a 04.07.2020 od 20:00 - 02:00 hod; Cyklosféra, Pod Zámkem 3096/3
02. 07. 2020 Oznámení o zahájení správního řízení a usnesení o určení lhůty ve věci povolení kácení dřeviny rostoucí mimo les, žadatele: Město Břeclav
02. 07. 2020 Veřejná vyhláška Oznámení zahájení společného řízení Komunitní dům, vodovodní přípojka, kanalizační přípojka, přípojka plynu, zpevněné plochy a parkování
02. 07. 2020 Veřejná vyhláška Oznámení o možnosti převzít písemnost adresovanou: neznámému vlastníku stavby bez č.p./ č.e. na pozemku parc. č. st. 6222, k.ú. Břeclav
01. 07. 2020 Oznámení o zahájení správního řízení a usnesení o určení lhůty ve věci povolení kácení dřeviny rostoucí mimo les, žadatele: Město Břeclav
01. 07. 2020 Oznámení o zahájení správního řízení a usnesení o určení lhůty ve věci povolení kácení dřeviny rostoucí mimo les, žadatele: Město Břeclav
01. 07. 2020 Oznámení o zahájení správního řízení a usnesení o určení lhůty ve věci vydání osvědčení živočicha odchovaného v lidské péči - Dušan Jaeger
01. 07. 2020 Výpis usnesení z 39.-1.mimořádné schůze Rady města Břeclavi ze dne 22.06.2020
01. 07. 2020 Dražební vyhláška Dražba dne: 23.07. 2020 v 10:30 hod na dražebním portálu www.exdrazby.cz , č.j. 180 EX 433/10 - 317
30. 06. 2020 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, silnice III/42117 v obci Lednice, ulice Nejdecká
30. 06. 2020 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v k.ú. Moravská Nová Ves v souvislosti s úplnou uzavírkou náměstí Republiky a části ulice Hlavní (silnice III/05526)
30. 06. 2020 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - omezení dopravy na hraničních přechodech na silnicích II/425 Lanžhot, III/05529 Poštorná, III/41413 Valtice a III/41416 Valtice
30. 06. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení - Zahájení společného řízení a pozvání k ústnímu jednání : Velké Bílovice - ul. Čejkovská, chodník a parkovací stání, SO101 Chodník , SO102 Chodník , SO103 Parkovací stání, SO401 Nasvětlení přechodu
29. 06. 2020 Oznámení o konání kulturní akce Letní hodky dne 5.7.2020 od 16:30 - 02:00 hod., areál Na Rovnici, Břeclav - Poštorná
29. 06. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 14.7. 2020 od 09:00 do 14.7.2020 13:00 Břeclav ul. Slovácká 2713/5
29. 06. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 13.7.2020 od 08:00 do 13.7.2020 15:00 Břeclav Ladná Trafostanice Ladná ANENSKÁ Trafostanice Ladná OBEC Trafostanice Ladná RŮŽOVÁ Odstávkou bude dotčena celá obec Ladná
29. 06. 2020 Závěrečný účet města Břeclavi za rok 2019
26. 06. 2020 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, silnice III/42117 v k.ú. Bulhary
26. 06. 2020 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, místní komunikace v obci Hrušky, ulice Na Aleji
26. 06. 2020 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, místní komunikace ve městě Velké Bílovice - v ulici Krátká
25. 06. 2020 Oznámení o zahájení vodoprávního,společného územního a stavebního řízení "Revitalizace národní kulturní památky Randezvous a přírodní rezervace Františkův rybník - obnova vodních prvků v krajině"
25. 06. 2020 Veřejná vyhláška Rozhodnutí o povolení stavby Rekonstrukce kanalizace a místní komunikace v ul. Rybářská a k bývalému Družstvu, Rakvice (SO 02 Jednotná kanalizační stoka a ČS)
25. 06. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška Doru..." již není dostupný.
25. 06. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 10.7.2020 od 08:00 do 10.7.2020 15:30 Břeclav Část ul. Mánesova, ul.U Sýpek a odběr autobazaru SUPRKÁRA u ul. Lidická Celá ul. Pastevní a U Zbrodku Část ul. Růžová, ul.Seniorů
25. 06. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška Ozná..." již není dostupný.
25. 06. 2020 Dokument "Dražební vyhláška Dra..." již není dostupný.
25. 06. 2020 Dokument "Dražební vyhláška Dra..." již není dostupný.
24. 06. 2020 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, silnice III/41412 v k.ú. Úvaly u Valtic
24. 06. 2020 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, místní komunikace v Lanžhotě, ulice MUDr. Kepáka a Gagarinova
23. 06. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 9.7.2020 od 08:00 do 9.7.2020 14:00 Břeclav trafostanice PIVOVAR, část ul. Pod Zámkem a odběr zámku, část ul. Zámecké nám., odběr stánku trafiky u obchodu BILLA
23. 06. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 8.7.2020 od 08:00 do 8.7.2020 16:30 Břeclav, Ladná, celá ul. Ořechová, Lužní, Za Hřištěm, Sportovní, Lipová a Ulička Část ul. Na Trkmance, Svobody, Masarykova, Mlýnská, Růžová
22. 06. 2020 Záměr prodeje za nejvyšší nabídku kupní ceny, minimálně za 13.725.000 Kč: pozemku p.č. 3191/9, 3191/6, 3191/7, 3191/10, 3191/11,3191/12, p.č. 3193, p.č.3170/8 a 3170/11 vše v k.ú. Poštorná
22. 06. 2020 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, v Břeclavi, na ulici Sady 28. října (silnice II/425)
19. 06. 2020 Veřejná vyhláška Návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, silnice III/41417 v Břeclavi, ulice Lednická

XML