Město Břeclav

Okresní město
Okres Břeclav

http://breclav.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Město Břeclav
náměstí T. G. Masaryka 42/3
690 02 Břeclav

Datová schránka: fesbhyp
E-mail: posta@breclav.eu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
28. 06. 2022 Veřejná vyhláška Návrh OOP Stanovení MÚP Břeclav, ulice Riegrova, Žižkova, Husova, Krátká, Hrnčířská, nám. Svobody, Svatoplukova
28. 06. 2022 Oznámení o vyhlášení právního předpisu: Obecně závazná vyhláška č.4/2022, o regulaci používání zábavní pyrotechniky
28. 06. 2022 Oznámení o konání kulturní akce - Letní hodky v Poštorné - 03.07.2022
28. 06. 2022 Veřejná vyhláška Rozhodnutí o změně stavby před dokončením - Rekonstrukce dešťové kanalizace ulice Hlavní, obce Zaječí
28. 06. 2022 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 12.7.2022 od 07:30 do 15:00 Břeclav - část ul. Mládežnická
28. 06. 2022 Zrušení oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 1.7.2022 od 08:00 do 13:00 Trafostanice Břeclav Vojsko - bývalý vojenský areál u Dyje
24. 06. 2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: místní komunikace v k.ú. Břeclav, sídliště Dukelských hrdinů
24. 06. 2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: místní komunikace v k.ú. Břeclav, ulice Slovácká
23. 06. 2022 Veřejná vyhláška Stanovení PÚP Břeclav, ulice Sovadinova - výkopové práce Vodovody a kanalizace Břeclav
23. 06. 2022 Veřejná vyhláška OOP Stanovení PÚP Břeclav, ulice Smetanovo nábřeží - výstavba kanalizační přípojky
23. 06. 2022 Veřejná vyhláška Návrh OOP Stanovení MÚP Valtice, ulice Poštovní - jednosměrný provoz
23. 06. 2022 Veřejná vyhláška OOP Stanovení MÚP Břeclav, ulice Veslařská - zrušení B 28 + E 8c
23. 06. 2022 Oznámení JMK - povolení výjimky pro použití závadných látek
23. 06. 2022 Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzetí písemnosti adresovanou osobě: Josef Reis, osoba neznámého pobytu
23. 06. 2022 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BŘECLAVI ZA ROK 2021
22. 06. 2022 Veřejná vyhláška Oznámení o možnosti převzít písemnost adresovanou nedostatečně identifikovanému vlastníkovi: Úlehla Josef, Úlehlová Květoslava, Ujčíková Milada, Blinkalová Františka
22. 06. 2022 Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost adresovanou právnické osobě: STANCU ANISOARA, RO - Romania, Jud. Dolj, Craiova, Rovinari 32
21. 06. 2022 Veřejná vyhláška Stanovení PÚP Břeclav, náměstí P. Bezruče - výstavba parkovacích stání
21. 06. 2022 Oznámení o konání kulturní akce - Country večer 25.06.2022, areál sokolovny v Břeclavi - Charvátské Nové Vsi
21. 06. 2022 Veřejná vyhláška Návrh OOP Stanovení MÚP Moravská Nová Ves, ulice Na Řádku
21. 06. 2022 Veřejná vyhláška OOP Stanovení MÚP Kostice, ulice Nová, Zahradní, Krátká - zóna 30
21. 06. 2022 Veřejná vyhláška OOP Stanovení PÚP Rakvice, ulice Náměstí - Hody 2022
20. 06. 2022 Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení společného řízení: chodníky na ul. Nová, Obec Tvrdonice
17. 06. 2022 Výpis usnesení z 85-1. mimořádné schůze Rady města Břeclavi ze dne 15.06.2022
17. 06. 2022 Výpis usnesení z 85. schůze Rady města Břeclavi ze dne 08.06.2022
17. 06. 2022 Oznámení o přerušení elektrické energie dne 1.7.2022 od 08:00 do 13:00 Trafostanice Břeclav Vojsko - bývalý vojenský areál u Dyje
16. 06. 2022 Veřejná vyhláška Oznámení o možnosti převzít písemnost - Hrušky, VN, TS, NN obnova I.
16. 06. 2022 Veřejná vyhláška Oznámení zahájení řízení o prodloužení platnosti - Charv. N Ves, roz.NN 9 OM TS ČS 8 - 1030063873
16. 06. 2022 Veřejná vyhláška OOP Stanovení PÚP Lanžhot, ulice B. Němcové - stavební práce na přípojce NN
16. 06. 2022 Oznámení vyhlášení výběrového řízení - referent/referentka SÚ Odboru stavebního a životního prostředí Městského úřadu Břeclav
16. 06. 2022 Zveřejnění návrhu koncepce - Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu 2021-2027
16. 06. 2022 Zveřejnění návrhu koncepce - Plán dílčího povodí Dyje 2021 - 2027
16. 06. 2022 Posuzování vlivů na životní prostředí - Rozšíření výroby fosforečných solí v areálu spol. Fosfa a.s.
16. 06. 2022 Veřejná vyhláška OOP Stanovení PÚP Ladná, ulice Masarykova - výkop pro kanalizační přípojku
16. 06. 2022 Veřejná vyhláška OOP Stanovení PÚP Valtice, ulice Boční - výkop pro kanalizační přípojku
16. 06. 2022 Veřejná vyhláška OOP Stanovení PÚP Břeclav, ulice Slovácká - oprava chodníku
16. 06. 2022 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost - Božena Nečasová, Poštovní 226, Přítluky
16. 06. 2022 Záměr prodeje částí pozemku p. č. 1137/1 v k. ú. Poštorná
16. 06. 2022 Záměr prodeje části pozemku p. č. 372/23, 372/4, 370/2 v k. ú. Břeclav
16. 06. 2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy ve věci dočasného vyloučení vstupu do lesa z důvodu bezprostředního ohrožení zdraví a bezpečnosti v souvislosti s poškozením lesa větrnou kalamitou od 15.06.2022 do 15.07.2022 v oboře Soutok.
14. 06. 2022 Veřejná vyhláška OOP k omezení užívání pitné vody v obcích Přítluky, Rakvice a Zaječí
14. 06. 2022 Veřejná vyhláška OOP k omezení užívání pitné vody v obcích Kostice, Týnec, Tvrdonice a Lanžhot
14. 06. 2022 Oznámení o konání kulturní akce - Partyvoda 2022, 17.6.2022
14. 06. 2022 Pozvánka na 29. zasedání Zastupitelstva města Břeclav, ve středu 22. června 2022 v 17:00 hodin
14. 06. 2022 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí povolení k nakládání s vodami, společné povolení: Novostavba vodní nádrže v k. ú. Kostice
14. 06. 2022 Veřejná vyhláška Oznámení zahájení řízení - Rozšíření a oprava komunikace - ul. Fabián, Velké Bílovice
13. 06. 2022 Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí LVA za rok 2021.
13. 06. 2022 Svolání Zastupitelstva Jihomoravského kraje ke 13. zasedání dne: 23. června 2022 v 08:30 hodin
13. 06. 2022 Zrušení oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne: 16.06.2022 - nebude přerušena dodávka elektrické energie
13. 06. 2022 Zrušení oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne: 14.06.2022 - nebude přerušena dodávka elektrické energie

XML