Město Břeclav

Okresní město
Okres Břeclav

http://breclav.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Město Břeclav
náměstí T. G. Masaryka 42/3
690 02 Břeclav

Datová schránka: fesbhyp
E-mail: posta@breclav.eu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
24. 05. 2019 Veřejná vyhláška Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy Mycí 2 box (Mycí box pro dva osobní automobily) Tvrdonice
24. 05. 2019 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Místní komunikace, část ulice Žižkova, Břeclav
24. 05. 2019 Usnesení o ustanovení opatrovníka Euro - Jordán, s.r.o., IČO:25585568, se sídlem Podiívín, Úlehlova 36/49
23. 05. 2019 Oznámení o zahájení správního řízení a usnesení o určení lhůty ve věci povolení kácení dřeviny rostoucí mimo les, žadatele Mateřská škola Břeclav, Herbenova
23. 05. 2019 Vyhlášení výběrového řízení na obsazení pozice strážník hlídkové služby Městské policie Břeclav
23. 05. 2019 Záměr pronájmu pozemku p.č. 3721/92 v k.ú. Břeclav, o výměře 773 m2, Diecézní charitě Brno, IČO: 44990260, se sídlem Brno - Černá Pole, třída Kpt. Jaroše 1928/9
21. 05. 2019 Vyhlášení výběrového řízení č. BBV/14/2019 o nejvýhodnější nabídku na koupi nemovitých věcí: rodinný dům č.p. 562, ulice Nová, Kostice
21. 05. 2019 Dražební jednání Dražba dne 19.6.2019 v 10:00 hod na adrese portálu www. exdrazby. cz 009 EX 1739/17-237
21. 05. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 7.6.2019 od 8:00 hod do 15:00 hod Břeclav Trafostanice Břeclav JIRÁSKOVA, část ul. Žerotínova, Jiráskova, Šilingrova, Čechova
20. 05. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 6.6. 2019 od 7:30 hod do 15:00 hod Břeclav, část ul. Husova, Žižkova, náměstí Svobody
20. 05. 2019 Oznámení o přerušení elektrické energie dne 6.6.2019 od 7:00 hod do 16:00 hod Břeclav trafostanice KYJOVKA, PS Lány, POHANSKO, Lanžhot Ruské domky,Lanžhot Meteo, Lanžhot Avčr, Hydro, Břeclav Povodí, Břeclav Rota lány, Lanžhot Doubravka
20. 05. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 5.6.2019 od 11:30 hod do 14:00 hod Břeclav Trafostanice Břeclav Široký dvůr, celá lokalita Široký dvůr
20. 05. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 5.6.2019 od 8:00 hod do 10:30 hod Břeclav Trafostanice Břeclav AUTOCENTRUM, část ul. Bratislavská
20. 05. 2019 Veřejná vyhláška Oznámení Zahájení společného řízení Břeclav - ul. Sovadinova, přechody pro chodce, cyklopruhy
20. 05. 2019 Dražební vyhláška Dražba dne 11.6.2019 v 9:30 hodin na adrese Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště v Břeclavi, Sladová 1, Břeclav, dražební místnost ve 3. podlaží
17. 05. 2019 Veřejná vyhláška Návrh opatření obecné povahy Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, místní komunikace Břeclav, ulice Hrnčířská, zjednosměrnění úseku mezi ulicemi Žižkova a Riegrova
17. 05. 2019 Výlukový jízdní řád platný 23.5.2019 a 24.5.2019 vždy od 7:30 do 14:30 hod. na trati Hodonín - Zaječí
17. 05. 2019 Dražební vyhláška Dražba dne 19.6.2019 v 9:45 hod. na adrese dražebního serveru: www.okdrazby.cz 137 Ex 9633/13-64
17. 05. 2019 Dražební vyhláška Dražba dne 16.7.2019 v 13:00 hod. na adrese dražebního serveru: www.okdrazby.cz 137 Ex 25022/10-367
16. 05. 2019 Veřejná vyhláška Změna opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na sil. III/05531 v k.ú. Břeclav a Hrušky
16. 05. 2019 Veřejná vyhláška Rozhodnutí Územní rozhodnutí o umístění stavby 17OBR017 - Optické připojení Břeclav - II. ETAPA
15. 05. 2019 Veřejná vyhláška Oznámení o návrhu opatření obecné povahy Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, MK v obci Lanžhot - ul. Luční, Lesíčková, Lipová, Příční I., Příční II., Záhumní, J. Husa, Šolochova, Pastvisko I., U Hřiště, Dolní, spoj
15. 05. 2019 Veřejná vyhláška Oznámení o návrhu opatření obecné povahy Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, MK v obci Lanžhot spojující ulici Havlíčkovu a Komenského
15. 05. 2019 Dražební vyhláška Dražba dne 27.6.2019 v 11:00 hod. na adrese Finančního úřadu Břeclav, Sladová 1, Břeclav 2502037/19/3008-80541-712397
15. 05. 2019 Dražební vyhláška Dražba dne 27.6.2019 v 09:30 hod.na adrese Finanční úřad Břeclav, Sladová 1 , Břeclav 2500394/19/3008-80541-712397
15. 05. 2019 Dražební vyhláška Dražba dne 13.6.2019 ve 13:00 hod. na adrese www.okdrazby.cz 030 EX 7892/15-157
15. 05. 2019 Svolání Zastupitelstva Jihomoravského kraje k 22. zasedání, které se koná 27.května 2019 v 9:00 hod. v budově sídla Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, Brno
15. 05. 2019 Stanovisko k návrhu Územní energetická koncepce Jihomoravského kraje (na období 2018 - 2043)
14. 05. 2019 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Břeclavi, které se bude konat dne 22.května 2019 v 17.00 hod. v zasedací místnosti č.112 Městského úřadu Břeclav
14. 05. 2019 Dražební vyhláška Dražba dne 12.6.2019 v 13:00 hod na adrese: www.okdrazby.cz 203 Ex 06842/17-87
14. 05. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 30.05.2019 od 07:30 hod do 15:00 hod Břeclav, část ul. Fleischmannova, Smetanovo nábřeží, Karla Čapka
14. 05. 2019 Dražební vyhláška Dražba dne 11.6.2019 v 12:30 hod. na adrese portálu: www.drazby-exekutori.cz 197 EX 84255/10-74
13. 05. 2019 Výpis usnesení z 12.A mimořádné schůze Rady města Břeclavi ze dne 02.05.2019
13. 05. 2019 Oznámení o zahájení správního řízení a usnesení o určení lhůty ve věci povolení kácení dřeviny rostoucí mimo les, žadatele: České dráhy, a.s.
13. 05. 2019 Oznámení o zahájení správního řízení a usnesení o určení lhůty ve věci povolení kácení dřeviny rostoucí mimo les, žadatele: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Odloučené pracoviště Břeclav
13. 05. 2019 Oznámení výběrového řízení na zjištění zájemců o koupi a vybrání vhodného kupce pro stát nepotřebného majetku
13. 05. 2019 Dražební vyhláška Dražba dne 4.6.2019 v 10:00 hodin na adrese: http://drazby.exekucecv.cz/ 135 EX 6407/13-100
13. 05. 2019 Výlukový jízdní řád platný 18.5.2019 a 19.5.2019 od 7:50 do 17:10 hod. na trati Brno - Břeclav
13. 05. 2019 Výluky a omezení v drážní dopravě Hodonín - Zaječí (a zpět), Velké Pavlovice - Zaječí od 16.5., 8:15 hod. do 17.5.2019, 16:00 hod.
10. 05. 2019 Veřejná vyhláška Změna opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, silnice III/05531 v k.ú. Břeclav a k.ú. Hrušky od motorestu "U Husára" do obce Hrušky
09. 05. 2019 Veřejná vyhláška Doručení návrhu změny č.1 Územního plánu Velké Bílovice a Oznámení veřejného projednání
09. 05. 2019 Veřejná vyhláška Usnesení Zahrádkářské domky Břeclav
09. 05. 2019 Veřejná vyhláška Oznámení o možnosti převzít písemnost adresovanou Alžběta Hrnčková
09. 05. 2019 Veřejná vyhláška Usnesení Zastavení řízení Břeclav, ul. Fučíkova - oprava vozovky, chodníků a vjezdů
07. 05. 2019 Záměr prodeje části pozemku p.č. 3258/5 o výměře cca 250 m2 v k.ú. Břeclav
07. 05. 2019 Dražební jednání určené na den 16.5.2019 v 11:00 hodin v sídle Exekutorského úřadu Břeclav, Nám. T.G.M. 17, Břeclav se zrušuje 123 EX 5086/11-61
07. 05. 2019 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, silnice III/4233 v km 0 - 0,970 v k.ú. Moravská Nová Ves
06. 05. 2019 Veřejná vyhláška Informace o návrhu změny veřejnoprávní smlouvy Nástavba a stavební úpravy výzkumné stanice Pohansko u Břeclavi
06. 05. 2019 Výpis usnesení z 12. schůze Rady města Břeclavi ze dne 24.4.2019
06. 05. 2019 Valná hromada Dobrovolného svazku obcí se koná v úterý 14.5.2019 ve 13:00 hodin, v sídle Obecního úřadu Lednice

XML