Město Břeclav

Okresní město
Okres Břeclav

http://breclav.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Město Břeclav
náměstí T. G. Masaryka 42/3
690 02 Břeclav

Datová schránka: fesbhyp
E-mail: posta@breclav.eu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
30. 11. 2021 Záměr prodeje pozemku p.č. 5431/1 o výměře 535 m2 v k.ú. Břeclav
29. 11. 2021 Návrh rozpočtu na rok 2022 a střednědobého výhledu na rok 2023 - 2024
29. 11. 2021 Veřejná vyhláška Oznámení o možnosti převzetí písemnosti adresovanou osobě: Martin Cocher, nar. 11.11.1978, Hagarova 19, 831 51 Bratislava
29. 11. 2021 Záměr uzavření dodatku č.1 k nájemní smlouvě č. OM/8/08, ze dne 22.1.2008.
25. 11. 2021 Dobrovolný svazek obcí LVA - Návrh rozpočtu na rok 2022 a rozpočtový výhled na roky 2023 a 2024
25. 11. 2021 Zrušení oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 26.11.2021 od 08:00 do 12:00 Trafostanice Břeclav Nemocnice
25. 11. 2021 Veřejná vyhláška Vydání územního plánu Hrušky
24. 11. 2021 Veřejná vyhláška Rozhodnutí Štorchova příkopa Rakvice, ř.km 0,0-2,9-úprava toku
23. 11. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: silnice II/425 v k.ú. Podivín z důvodu provádění oprav silnice
23. 11. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: silnice II/424 a místní komunikace v k.ú. Lanžhot z důvodu konání vánočního jarmarku
23. 11. 2021 Dražební vyhláška - Dražba dne: 14.12.2021 od 09:00 hodin na internetové adrese www.exdrazby.cz , č.j. 213 EXD 209/2021-1
22. 11. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 8.12.2021 od 07:45 do 15:00 Břeclav Celá ul. Sušilova, Družstevní, část ul. Lidická, Jaselská, Hybešova
22. 11. 2021 Oznámení vyhlášení výběrového řízení na obsazení pozice informatika/informatičky oddělení informatiky Odboru kanceláře tajemníka Městského úřadu Břeclav
22. 11. 2021 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: silnice III/42113, II/422, nám. Osvoboditelů a místní komunikace v k.ú. Velké Bílovice, z důvodu uzavírky centra města po dobu konání kulturních akcí.
22. 11. 2021 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: místní komunikace v k.ú. Lanžhot, ulice J. Wolkera
19. 11. 2021 Oznámení o zahájení SŘ a usnesení o přerušení SŘ ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les žadatele: Povodí Moravy, s.p.
19. 11. 2021 Veřejná vyhláška - rozhodnutí, Přítluky - ul. Horní, prodloužení vodovodu
19. 11. 2021 Veřejná vyhláška Stanovení PDZ Břeclav, místní komunikace ulice Nerudova, Smetanovo nábřeží, oprava kanalizační šachty
19. 11. 2021 Veřejná vyhláška Stanovení PDZ Kostice Silnice III/4245 Vánoční jarmark
19. 11. 2021 Záměr výpůjčky nebytových prostor o výměře 152,2 m2, spolku IQ Roma servis, z.s.
19. 11. 2021 Záměr pronájmu části haly, s Českým svazem chovatelů, z.s., za účelem uspořádání Chovatelských a pěstitelských trhů
18. 11. 2021 Veřejná vyhláška Doručení upraveného a posouzeného Návrhu změny č.1 územního plánu Břeclav - opakované veřejné projednání.
17. 11. 2021 Oznámení o zahájení správního řízení ve věci povolení kácení dřevin rostoucí mimo les, žadatele: Povodí Moravy, s.p.
17. 11. 2021 Oznámení o zahájení správního řízení ve věci povolení kácení dřeviny rostoucí mimo les, žadatele: Jaroslava Petrová
16. 11. 2021 Výpis usnesení z 72. schůze Rady města Břeclavi ze dne 10.11.2021
16. 11. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: komunikace v k.ú. Poštorná, ulice Havlíčkova
16. 11. 2021 Usnesení - Dražební vyhláška o oznámení dražebního roku dne: 17.12.2021 v 08:00 hodin v areálu exekučních skladů v Přerově - Čekyni, Zámecká ulice 230, č.j. 203 Ex 37817/10-68
16. 11. 2021 Dražební vyhláška - Dražba dne: 10.12.2021 od 09:00 hodin na adrese www.exdrazby.cz, č.j. 213 EXD 200/2021-1
15. 11. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie energie dne 1.12.2021 od 07:30 do 14:00 Břeclav, ul. U Stadionu
15. 11. 2021 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: silnice III/42230 v k.ú. Hlohovec, ulice Hlavní
15. 11. 2021 Obecně závazná vyhláška města Břeclavi č. 5/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
15. 11. 2021 Výpis usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva města Břeclavi ze dne: 03.11.2021
12. 11. 2021 Veřejná vyhláška Rozhodnutí - oprava zřejmých nesprávností: Lanžhot, rozš. VN, TS, NN, Chemtas
12. 11. 2021 Záměr budoucího pronájmu pozemků v k.ú. Charvátská Nová Ves, označených v geometrickém plánu č. 1695-174/2021 jako pozemek p.č. 2115/4 o výměře 8951 m2.
12. 11. 2021 Záměr prodeje pozemku p.č. 4084/2 o výměře 99 m2 v k.ú. Břeclav
11. 11. 2021 Veřejná vyhláška Oznámení o uzavření VPS - Přístavba skleníku v areálu Jižní Morava
11. 11. 2021 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí: stavební záměr Kostice - výstavba parkoviště a chodníku
11. 11. 2021 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: místní komunikace v k.ú. Poštorná, ulice Havlíčkova
11. 11. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 26.11.2021 od 08:00 do 12:00 trafostanice Břeclav Nemocnice
11. 11. 2021 Dokument "Dražební vyhláška - D..." již není dostupný.
11. 11. 2021 Dokument "Dražební vyhláška - D..." již není dostupný.
11. 11. 2021 Dokument "Dražební vyhláška - D..." již není dostupný.
10. 11. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 26.11.2021 od 07:30 do 14:00 trafostanice Břeclav Linde II.
10. 11. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 26.11.2021 od 07:30 do 14:00 trafostanice Břeclav Linde I.
10. 11. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 24.11.2021 od 07:30 do 15:00 Břeclav část ul. Slovácká, Stromořadní
10. 11. 2021 Oznámení vyhlášení výběrového řízení na obsazení pozice referent/referentka oddělení stavebního úřadu Odboru stavebního a životního prostředí Městského úřadu Břeclav
10. 11. 2021 Oznámení vyhlášení výběrového řízení na obsazení pozice strážník hlídkové služby Městské policie Břeclav
10. 11. 2021 Dokument "Dražební vyhláška - D..." již není dostupný.
10. 11. 2021 Záměr prodeje podílu o velikosti 1/2 na pozemku p.č. 3886 o výměře 392 m2 v k.ú. Horní Věstonice
09. 11. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška Ozná..." již není dostupný.

XML