Město Břeclav

Okresní město
Okres Břeclav

http://breclav.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Město Břeclav
náměstí T. G. Masaryka 42/3
690 02 Břeclav

Datová schránka: fesbhyp
E-mail: posta@breclav.eu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
30. 09. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 15.10.2020 od 07:30 do 15.10.2020 15:00 Břeclav Část ul. U Stadionu, část ul. Národních Hrdinů
30. 09. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 13.10.2020 od 08:00 do 13.10.2020 14:00 Břeclav Poštorná Trafostanice Poštorná MUNA Celý areál bývalé Muny Poštorná
29. 09. 2020 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnice II/425 v k. ú. Břeclav, ulice Bratislavská z důvodu provádění geotechnického průzkumu ( akce I/55 Břeclav - obchvat)
29. 09. 2020 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, místní komunikace v Lanžhotě, ulice Luční
25. 09. 2020 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v k.ú. Valtice a Úvaly sportovní akce Cyklobraní Valtice 2020
25. 09. 2020 Záměr prodeje pozemku p.č. 3641/66 o výměře 16 m2 v k.ú. Břeclav
24. 09. 2020 Záměr budoucí směny částí pozemku p.č. 983/3 a části pozemku p.č. 1001, vše v k.ú. Poštorná za části pozemku p.č. 1000, a za část pozemku p.č. 999, vše v k.ú. Poštorná, s finančním dorovnáním
24. 09. 2020 Záměr prodeje části pozemku p.č. 3634/10 o výměře cca 500 m2 v k.ú. Břeclav
23. 09. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 08.10.2020 od 07:45 do 08.10.2020 15:00 Břeclav Charvátská Nová Ves, celá ul. U Jezera, Chaloupky, část ul. A. Kuběny
23. 09. 2020 Seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí k 1.8.2020
23. 09. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 08.10.2020 od 08:00 do 08.10.2020 13:00 Břeclav, část ul. Lidická, Sušilova, Jaselská, Hybešova, celá ul. Družstevní
23. 09. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 09.10.2020 od 09:00 do 09.10.2020 12:00 Břeclav Poštorná Část ul. J. Fučíka, Celá ul. Horní Luční a Dolní Luční
23. 09. 2020 Veřejná vyhláška Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy Novostavba - Ocelový přístřešek se systémem FVE, bateriové úložiště,zpevněná plocha, přípojka NN a dešťová kanalizace, Břeclav,Lidická
23. 09. 2020 Oznámení o zahájení správního řízení a usnesení o určení lhůty ve věci povolení kácení dřeviny rostoucí mimo les, žadatele Radim Vrána a Lydie Vránová
23. 09. 2020 Dražební vyhláška Dražba dne 16.10.2020 v 08:00 hodin v areálu exekučních skladů v Přerově - Čekyni, Zámecká ulice 230 č.j. 203 Ex 06015/20-21
21. 09. 2020 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, na místních komunikacích v Břeclavi, místní části Charvátská Nová Ves, ul. SNP, Tyršův sad, Na Špitálce
21. 09. 2020 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, na místních komunikacích ve Valticích, ulice Vilová, Modřínová, 1. máje
21. 09. 2020 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, silnice I/55 Olomouc - Uh. Hradiště - Břeclav - st. hr., křižovatka I/55 x II/425
21. 09. 2020 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, silnice I/55 Olomouc - Uh. Hradiště - Břeclav - st.hr., Břeclav - Poštorná, křiž. tř. 1. Máje x ul. Jana Skácela
21. 09. 2020 Veřejná vyhláška Oznámení o možnosti převzít písemnost adresovanou: František Rech, Marie Rechová, Leopold Mozga
21. 09. 2020 Výpis usnesení ze 45. schůze Rady města Břeclavi ze dne 09.09.2020
21. 09. 2020 Dražební vyhláška Oprava dražební vyhlášky, EX 18166/14-350 ze dne 11.9.2020
18. 09. 2020 Veřejná vyhláška Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích ve městě Velké Bílovice, na místní komunikaci v ul. Růžová
17. 09. 2020 Dražební vyhláška Dražba dne 15.10.2020 v 10:00 hod. na internetové stránce: www.exdrazby.cz č.j. 081 EX 18166/14-350
17. 09. 2020 Dražební vyhláška Dražba dne 15.10.2020 v 09:30 hod. na adrese dražebního serveru: www.okdrazby.cz č.j. 137 Ex 5009/19-85
16. 09. 2020 Dražební vyhláška Elektronická dražba dne 13.10.2020 v 09:00 hodin. č.j. 4042058/20/3008-00540-710143
16. 09. 2020 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, na místní komunikaci v Břeclavi, ulice U Nemocnice.
16. 09. 2020 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje
15. 09. 2020 Pozvánka na 16. zasedání Zastupitelstva města Břeclav, které se bude konat ve středu 23. září 2020 v 17:00 hod. v zasedací místnosti č.112 v budově Městského úřadu Břeclav
15. 09. 2020 Veřejná vyhláška Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, v obci Moravský Žižkov
15. 09. 2020 Veřejná vyhláška Oznámení zahájení společného řízení Břeclav - Regenerace sídliště J. Palacha, II. etapa
15. 09. 2020 Dokument "Dražební vyhláška Dra..." již není dostupný.
14. 09. 2020 Oznámení vyhlášení výběrového řízení na obsazení pozice referenta/tky Městského úřadu Břeclav Odboru správních činností, oddělení dopravy a přestupkového řízení, úseku občanských přestupků
14. 09. 2020 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, na silnicích II/425, III/00221, III/4231 z důvodu provádění opravy silnice II/425 (úsek od silnice I/55 po obec Ladná).
14. 09. 2020 Dokument "Dražební vyhláška Dra..." již není dostupný.
14. 09. 2020 Dokument "Dražební vyhláška Dra..." již není dostupný.
14. 09. 2020 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, ve městě Lanžhot z důvodu uzavírky autobusového nádraží
14. 09. 2020 Oznámení o zahájení správního řízení a usnesení o určení lhůty ve věci povolení kácení dřeviny rostoucí mimo les žadatele: Město Břeclav
14. 09. 2020 Oznámení o zahájení správního řízení a usnesení o určení lhůty ve věci povolení kácení dřeviny rostoucí mimo les žadatele: Město Břeclav
14. 09. 2020 Oznámení o zahájení správního řízení a usnesení o určení lhůty ve věci povolení kácení dřeviny rostoucí mimo les žadatele: Město Břeclav
14. 09. 2020 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy Přístavba autosalónu Peugeot, Lednice, Mikulovská č.p. 720
11. 09. 2020 Veřejná vyhláška Oznámení zahájení společného řízení - Valtice, ul. Rudé armády, chodník a VO
10. 09. 2020 Oznámení vyhlášení výběrového řízení na obsazení pozice referent/referentka oddělení stavebního úřadu Odboru stavebního a životního prostředí Městského úřadu Břeclav
09. 09. 2020 Oznámení o zahájení správního řízení a usnesení o určení lhůty ve věci povolení kácení dřeviny rostoucí mimo les, žadatele: Božena Černá
09. 09. 2020 Oznámení o zahájení správního řízení a usnesení o určení lhůty ve věci povolení kácení dřeviny rostoucí mimo les, žadatele: Ředitelství silnic a dálnic ČR
09. 09. 2020 Oznámení o zahájení správního řízení a usnesení o určení lhůty ve věci povolení kácení dřeviny rostoucí mimo les, žadatele: Ludmila Harnušková
09. 09. 2020 Veřejná vyhláška Návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, na místní komunikaci v Břeclavi, ulice K. Čapka
09. 09. 2020 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, na účelové komunikaci a silnici II/421 v k.ú. Nové Mlýny
09. 09. 2020 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: přechodná úprava provozu v Břeclavi, místní část Poštorná, ulice J. Fučíka, Osvobození, Nádražní, Hájová, B. Šmerala, Záhumní, Dyjová
09. 09. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 21.9.2020 od 07:30 do 21.9.2020 16:00 Břeclav, Poštorná, trafostanice PIVOVAR, část ul. Pod Zámkem, část ul. Zámecké nám., odběr stánku trafiky u obchodu BILLA a Moravské oděvní závody

XML