Město Břeclav

Okresní město
Okres Břeclav

http://breclav.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Město Břeclav
náměstí T. G. Masaryka 42/3
690 02 Břeclav

Datová schránka: fesbhyp
E-mail: posta@breclav.eu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
22. 03. 2019 Veřejná vyhláška Rozhodnutí Územní rozhodnutí Ladná, rozš. DS-kVN, TS, kNN, Obec Ladná, ul. Mlýnská, ul. Sportovní, ul. Masarykova
21. 03. 2019 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Uzavírka silnice II/422 a III/42230 v k.ú. Hlohovec a Valtice
21. 03. 2019 Dražební vyhláška Dražba dne 23.4.2019 v 14:00:00 hod. na adrese www.okdrazby.cz 137 Ex 954/03-505
21. 03. 2019 Veřejná vyhláška Územní rozhodnutí Rekonstrukce VO na ulici Bratislavská
21. 03. 2019 Výpis usnesení z 9. schůze Rady města Břeclavi ze dne 13.03.2019
21. 03. 2019 Veřejná vyhláška Oznámení o možnosti převzít písemnost adresovanou dědicům po zemřelém: Ján Vanek
21. 03. 2019 Záměr pronájmu kanceláře č. 420, o výměře 15,1 m2, v budově s č. p. 2995, která je součástí pozemku p.č. st. 3612, v k.ú. Břeclav, společnosti TEPLO Břeclav s.r.o.
21. 03. 2019 Záměr pronájmu místnosti č. 35, o výměře 26,7 m2, v budově s č.p. 2995, která je součástí pozemku p.č. st. 3612, v k.ú. Břeclav
21. 03. 2019 Záměr pronájmu kanceláře č. 415, o výměře 22,30 m2, v budově s č.p. 2995, která je součástí pozemku p.č. st. 3612, v k.ú. Břeclav
21. 03. 2019 Veřejná vyhláška Oznámení Zahájení územního řízení 17OBR017 - Optické připojení Břeclav - II. ETAPA
20. 03. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 3.4.2019 od 08:00 hod. do 14:00 hod. Břeclav trafostanice Statistika, část ul. nám. T.G.Masaryka, Fintajslova, 17.listopadu,Čermákova, celá ul. Sadová, U Tržiště
20. 03. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 4.4.2019 od 08:00 hod. do 12:00 hod. Břeclav, část ul. Národních hrdinů, Za Bankou, Veslařská
20. 03. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 5.4.2019 od 08:00 hod do 12:00 hod Břeclav trafostanice Cukrovar-nová, část ul. Národních hrdinů
20. 03. 2019 Dražební vyhláška Dražba dne 18.4.2019 v 9:00 hod. na adrese portálu: www.exdrazby.cz 007 Ex 548/13-51
20. 03. 2019 Dražební vyhláška Dražba dne 10.4.2019 v 9:30 hod. na adrese: Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, Břeclav, Sadová 1, dražební místnost ve 3. podlaží 1100456/19/3008-80541-705345
20. 03. 2019 Oznámení vyhlášení výběrového řízení na obsazení pozice referenta/referentky společné státní správy a samosprávy Odboru kanceláře tajemníka Městského úřadu Břeclav
19. 03. 2019 Veřejná vyhláška Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy Rodinný dům s provozovnou (kadeřnictví) Břeclav, Svatoplukova
19. 03. 2019 Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje k roku 2017 s výhledem do roku 2050
19. 03. 2019 Oznámení vyhlášení výběrového řízení na obsazení pozice strážník hlídkové služby Městské policie Břeclav
19. 03. 2019 Dražební jednání nařízené usnesením č.j. 97EX 103/16-33 ze dne 5.2.2019 se odročuje na neurčito. č.j. 97EX 103/16-37
19. 03. 2019 Pozvánka na 5. zasedání Zastupitelstva města Břeclavi, které se bude konat dne 27. března 2019 (středa) v 17.00 hod. v zasedací místnosti 112 v budově Městského úřadu Břeclav
18. 03. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 1.4.2019 od 08:00 hod do 14:00 hod Břeclav, část ul. Na Řádku, Sovadinova,Lidická, Na Zahradách, U Póny, K.H. Háchy, J. Opletala, Chodská, celá ul. Kosmákova
18. 03. 2019 Stanovení počtu členů okrskových volebních komisí Volby do Evropského parlamentu, které se uskuteční ve dnech 24. a 25. května 2019
18. 03. 2019 Veřejná vyhláška Oznámení Zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání Chodník v ulici Družstevní, Tvrdonice
18. 03. 2019 Veřejná vyhláška Oznámení Zahájení územního řízení 17OBR017 - Optické připojení Břeclav - I. ETAPA
18. 03. 2019 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, ul. Hájová v obci Břeclav a k.ú. Poštorná
18. 03. 2019 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, ul. Budovatelská v obci Břeclav a k.ú Poštorná
15. 03. 2019 Svolání zastupitelstva Jihomoravského kraje k 20. zasedání se koná ve čtvrtek 28. března 2019 v 08:30 hod.
15. 03. 2019 Veřejná vyhláška Hromadný předpisný seznam č.j. NEM-0087/2019 o vyměření místního poplatku je zpřístupněn k nahlédnutí od 13.3.2019 do 15.4.2019 v budově Obecního úřadu Nemotice
15. 03. 2019 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy č. 2
14. 03. 2019 Výlukový jízdní řád platný od 18. a 19.3. denně od 9:00 do 16:00 hod. na trase Tišnov - Brno - Břeclav
13. 03. 2019 Oznámení vyhlášení výběrového řízení na obsazení pozice referenta/referentky oddělení rozvoje Odboru kanceláře tajemníka Městského úřadu Břeclav
13. 03. 2019 Dražební vyhláška Dražba dne 10.4.2019 v 09:00 hod. na adrese dražebního portálu www. drazby-exekutori.cz 184 EX 6153/16-122
13. 03. 2019 Zrušení oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 21.3.2019 od 07:30 hod do 17:30 hod Břeclav Poštorná Původně oznámená vypnutá oblast: Poštorná trafostanice Nádraží PQ, část ul. Hraniční
13. 03. 2019 Zrušení oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 19.3.2019 od 07:30 hod do 17:30 hod Břeclav Poštorná Původně oznámená vypnutá oblast: Poštorná trafostanice Nádraží PQ, část ul. Hraniční
13. 03. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 28.3.2019 od 08:00 hod. do 14:00 hod. Břeclav, část ul. třída 1.máje, část ul. nám. T.G. Masaryka, část ul. Zámecké náměstí
13. 03. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 25.3 2019 od 08:00 hod. do 15:00 hod. Břeclav, trafostanice Dřevospoj, Alcaplast, část ul. Bratislavská
12. 03. 2019 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, místní komunikace K. Čapka v obci a k.ú. Lanžhot
12. 03. 2019 Veřejná vyhláška Návrh opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého
08. 03. 2019 Oznámení o zahájení správního řízení a usnesení o určení lhůty ve věci povolení kácení dřeviny rostoucí mimo les, žadatele ČD Cargo, a.s.
08. 03. 2019 Oznámení o konání kulturní akce Ples školy dne 15.3.2019 od 19:30 do 02:00 hod. KD Delta Břeclav
07. 03. 2019 Výlukový jízdní řád platný od 16. a 17. 3.2019 na trase Tišnov - Brno - Břeclav
07. 03. 2019 Výpis usnesení ze 8. schůze Rady města Břeclavi ze dne 27.2.2019
07. 03. 2019 Oznámení o zahájení správního řízení a usnesení o určení lhůty ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, žadatele Mgr. Miriam Dienová
07. 03. 2019 Oznámení o zahájení správního řízení a usnesení o určení lhůty ve věci povolení kácení dřeviny rostoucí mimo les, žadatele Ing. František Vala
07. 03. 2019 Veřejná vyhláška Oznámení Zahájení územního řízení Změna termínu a času ústního jednání Zahrádkářské domky ulice Haškova, Břeclav
06. 03. 2019 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, silnice III/41417 v k.ú. Lednice, ulice Břeclavská, místní komunikace ulice Valtická
06. 03. 2019 Záměr zemědělského pachtu pozemku p.č. 2115 o výměře 175 m2 v k.ú. Poštorná
06. 03. 2019 Záměr zemědělského pachtu části pozemku p.č. 481 o výměře cca 28 m2 v k.ú. Charvátská Nová Ves
06. 03. 2019 Záměr zemědělského pachtu části pozemku p.č. 481 o výměře cca 41 m2 v k.ú. Charvátská Nová Ves

XML