Město Břeclav

Okresní město
Okres Břeclav

http://breclav.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Město Břeclav
náměstí T. G. Masaryka 42/3
690 02 Břeclav

Datová schránka: fesbhyp
E-mail: posta@breclav.eu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
02. 04. 2020 Dražební vyhláška Dražba dne 15.4.2020 v 10:30 hodin na adrese: www.drazby-exekutori.cz č.j. 124 EX 10464/10-184
02. 04. 2020 Dražební vyhláška Dražba dne 15.4.2020 v 13:00 hodin na adrese portálu: www.okdrazby.cz č.j. 203 Ex 25106/19-45
02. 04. 2020 Usnesení o konání odročeného dražebního jednání Dražba dne 15.4.2020 v 10:00 hodin na adrese portálu: www.exdrazby.cz č.j. 200 EX 483/09-153
02. 04. 2020 Dražební vyhláška Dražba dne 15.dubna 2020 v 10:00 hodin na adrese dražebního serveru: http://drazby.exekucebreclav.cz/ č.j. 160 EX 349/18-40
02. 04. 2020 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, obec Ladná, ul. Mlýnská a Sportovní
02. 04. 2020 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, místní komunikace v Břeclavi, ulice Na Valtické
02. 04. 2020 Veřejná vyhláška Oznámení o možnosti převzít písemnost adresovanou: Ing. Janě Krutákové
02. 04. 2020 Veřejná vyhláška Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Rozšíření lázní Lednice, zvětšení ubytovací kapacity, SO 08 Tepelná čerpadla
02. 04. 2020 Oznámení o zahájení správního řízení a usnesení o určení lhůty ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, žadatele: Společenství vlastníků jednotek pro dům Nádražní 785/3, 691 41 Břeclav
02. 04. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 17.4.2020 od 08:00 do 17.4.2020 12:00 Břeclav, nám. T. G. Masaryka č.p. 42/3 (MěÚ)
02. 04. 2020 Usnesení z 33.A mimořádné schůze Rady města Břeclavi ze dne 18.3.2020
02. 04. 2020 Sbírka zákonů 143. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového zákona
02. 04. 2020 Sbírka zákonů 140., 141., 142. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
01. 04. 2020 Oznámení o upuštění od veřejné dražby dobrovolné stanovené č. OM 2/2020 na termín dražby 27.4.2020 v 15:00 hod.
01. 04. 2020 Oznámení o upuštění od veřejné dražby dobrovolné stanovené č. OM 3/ 2020 na termín dražby 27.4.2020 v 16:00 hod.
01. 04. 2020 Oznámení o upuštění od veřejné dražby dobrovolné č. OM 1/2020 stanovené na termín dražby 27.4.2020 V 14:00 hod.
31. 03. 2020 Dražební vyhláška Dražba dne 14.4.2020 v 9:00 hodin v sídle Exekutorského úřadu, 26.dubna 10, 350 020 Cheb č.j. 176 DD 00003/20-003
31. 03. 2020 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, silnice II/425 v k.ú. Lanžhot, ulice Komárnov
30. 03. 2020 Sbírka zákonů Zákon, kterým se mění zákon č .335/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020
30. 03. 2020 Sbírka zákonů Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření č. 130, č. 131, č,132
30. 03. 2020 Sbírka zákonů, částka 48 - č. 133, č. 134, č. 135, č. 136, č. 137
30. 03. 2020 Usnesení ve věci určení data smrti Marie Švecové, posledně bytem Slovácká 2824/7 , Břeclav
30. 03. 2020 Veřejná vyhláška Územní rozhodnutí Poštorná, Osvobození, Havlíčkova obnova NN
30. 03. 2020 Informace k placení poplatků
26. 03. 2020 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, Břeclav, ul. Sady 28.října (silnice II/425), Žerotínova a Jungmannova
26. 03. 2020 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, silnice III/4243 v obci Tvrdonice, ulice Slovácká
25. 03. 2020 Veřejná vyhláška Oznámení o zrušení opakovaného veřejného projednávání
24. 03. 2020 Veřejná vyhláška Rozhodnutí, územní rozhodnutí PROP Břeclav - Lanžhot, Bratislavská
24. 03. 2020 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, silnice II/425 v k.ú. Břeclav, ulice Břetislavova
24. 03. 2020 Usnesení vlády České republiky ze dne 23. března 2020 č. 274 o přijetí krizového opatření
24. 03. 2020 Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje (na období 2021 až 2027) - závěr zjišťovacího řízení
23. 03. 2020 Veřejná vyhláška Pozvánka k ústnímu jednání Rekonstrukce dešťové kanalizace ulice Školní, obec Zaječí
23. 03. 2020 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Rekonstrukce CB vozovky D2 KM 42,6 - 31,9 vlevo
23. 03. 2020 Sbírka zákonů Usnesení Vlády České republiky o přijetí krizového opatření č. 109, č. 110, č. 111, č. 112
23. 03. 2020 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví Přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin a hygienického zboží a jiného drogistického zboží, v čase mezi 7:00 hod. až 9:00 hod., a to s výjimkou osob starších 65 let věku a osob, které jsou držitelé průk
19. 03. 2020 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy a stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích , sil. III/42115 v k.ú. Rakvice
19. 03. 2020 Veřejná informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy Rozšíření Lázní Lednice, Zvětšení ubytovací kapacity, SO 08 Tepelná čerpadla
19. 03. 2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření č. 106, č. 107, č. 108
19. 03. 2020 Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje - zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob bez ochranný prostředků dýchacích cest
18. 03. 2020 Zrušení oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 23.3.2020 od 08:00 do 23.3.2020 14:00 Břeclav, část ul. J.Palacha, Čechova, Žerotínova, Jungmannova, Sady 28.října, odběr VO, fontány, BORS a odběry Města Břeclav v parku u ul. Sady 28.října
18. 03. 2020 Rozhodnutí o nařízení regulace způsobu řízení a organizace dopravy
18. 03. 2020 Nařízení vlády ze dne 15.března 2020 o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2
18. 03. 2020 Usnesení vlády České republiky ze dne 15. března 2020 č. 214 o přijetí krizového opatření
17. 03. 2020 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích : ulice Mládežnická, omezení provozu z důvodu stavebních prací na přípojce k novostavbě bytového domu.
17. 03. 2020 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích : místní komunikace v k.ú. Břeclav, ulice U Stadionu , z důvodu montáže ocelových balkonů na objekt č.p. 2144
17. 03. 2020 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích : ulice J.Fučíka, z důvodu uzavírky části komunikace, nutné pro provádění stavebních výkopových prací při zřizování vodovodní přípojky k domu č.p. 221
17. 03. 2020 Veřejná vyhláška pozvánka k ústnímu jednání změna termínu - Odbahnění mokřadu a výstavba vodních tůní, k.ú. Lanžhot
16. 03. 2020 Veřejná vyhláška Oznámení Pozvání k novému ústnímu jednání "Maloobchodní prodejna Břeclav", Břeclav, Charvátská Nová Ves
16. 03. 2020 Výpis usnesení z 33. schůze Rady města Břeclavi ze dne 11.03.2020
16. 03. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 31.3.2020 od 07:45 do 31.3.2020 15:00 Břeclav, část ul. Břetislavova, část ul. Čechova

XML