Město Břeclav

Okresní město
Okres Břeclav

http://breclav.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Město Břeclav
náměstí T. G. Masaryka 42/3
690 02 Břeclav

Datová schránka: fesbhyp
E-mail: posta@breclav.eu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
21. 01. 2019 Veřejná vyhláška Oznámení zahájení společného řízení Dyje Břeclav, ř.km. (dig.) 23,300 - 24,400 zpevnění koruny LB hráze
21. 01. 2019 Veřejná vyhláška Rozhodnutí změna stavby před jejím dokončením, chodník, žadatel Město Podivín
21. 01. 2019 Pozvánka na 3. zasedání Zastupitelstva města Břeclav, které se bude konat dne 30. ledna v 17:00 hodin v zasedací místnosti č. 112
21. 01. 2019 Dražební vyhláška Dražba dne 7.3.2019 v 10:00:00 hod. na adrese:www.okdrazby.cz 137 Ex 18481/11-84
21. 01. 2019 Dražební vyhláška Dražba dne 7.3.2019 v 10:30:00 hod. na adrese:www.okdrazby.cz 137 Ex 7264/13-70
21. 01. 2019 Dražební vyhláška Dražba dne 7.3.2019 v 10:00 hod. na adrese:www.okdrazby.cz 177 EX 528/18-110
21. 01. 2019 Dražební vyhláška Dražba dne 12.02.2019 v 13:30 hod., Finanční úřad pro Jihimoravský kraj, Sladová 1, Břeclav
18. 01. 2019 Veřejná vyhláška Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy Přístavba rodinného domu Břeclav, Poštorná č. p. 464, Nádražní 8
18. 01. 2019 Oznámení o konání kulturních akcí:Krojový ples, 26.1.2019 od 20:00 do 02:00 hod - Kulturní dům Stará Břeclav, Karneval sportovců, 26.1.2019 od 19:30 do 02:00 hod. - Sokolovna Charvátská Nová Ves
17. 01. 2019 Oznámení o zahájení správního řízení a usnesení o určení lhůty ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, žadatele Povodí Moravy, s.p.
17. 01. 2019 Oznámení o zahájení správního řízení a usnesení o určení lhůty ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, žadatele Generální finanční ředitelství Praha
16. 01. 2019 Veřejná vyhláška Rozhodnutí Břeclav - ul. Národních hrdinů, chodníky
16. 01. 2019 Veřejná vyhláška Oznámení zveřejnění návrhu Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje v období 10/2016 - 12/2018
15. 01. 2019 Dražební vyhláška Dražba dne 14.2.2019 v 11,20 hod. na dražebním portálu www.drazby-exekutori.cz 018 EX 01829/14-100
15. 01. 2019 Záměr prodeje části pozemku p.č. 2159/5 o výměře cca 100 m2 v k.ú. Charvátská Nová Ves
15. 01. 2019 Vyhlášení výběrového řízení na obsazení pozice vedoucí/vedoucího oddělení účetnictví Odboru ekonomického Městského úřadu Břeclav
14. 01. 2019 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích ul. Na Širokých - Břeclav
14. 01. 2019 Výlukový jízdní řád platný 19.1. a 20.1.2019 od 7:50 do 17:15 hod na trati Brno - Břeclav
14. 01. 2019 Oznámení o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) na části katastrálního území Charvátská Nová Ves
14. 01. 2019 Vyhlášení výběrového řízení na obsazení pozice vedoucí/vedoucího oddělení rozpočtu a místních poplatků Odboru ekonomického Městského úřadu Břeclav
14. 01. 2019 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci sil. II/424/ mezi obci Kostice a městem Lanžhot
14. 01. 2019 Veřejná vyhláška Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy Rozšíření VaV centra společnosti, stavební úpravy v budově B3 Břeclav, areál firmy GUMOTEX
11. 01. 2019 Veřejná vyhláška Oznámení o zahájení stavebního řízení II/421 Zaječí
11. 01. 2019 Oznámení o konání kulturní akce Krojový ples dne 19.1.2019 od 20:00 - 02:00 hod. Kulturní dům Poštorná
11. 01. 2019 Oznámení o zahájení správního řízení a usnesení o určení lhůty ve věci povolení kácení dřeviny rostoucí mimo les, žadatele Město Břeclav
10. 01. 2019 Výpis usnesení z 3.A mimořádné schůze Rady města Břeclavi ze dne 12.12.2018
10. 01. 2019 Exekuční příkaz k provedení exekuce prodejem nemovitých věcí 030 EX 7892/15-127
10. 01. 2019 Dražební vyhláška Dražba dne 20.2.2019 v 9:00 hod na adrese dražebního portálu www.drazby-exekutori.cz 131 EX 9000/12-200
10. 01. 2019 Dražební vyhláška Dražba dne 27.2.2019 v 13:00 hod na adrese www.okdrazby.cz 203 Ex 20414/13-110
09. 01. 2019 Dražební vyhláška Dražba dne 18.1. 2019 v 8:00 hodin v areálu exekučních skladů v Přerově - Čekyni, Zámecká ulice 230 203 Ex 00786/14-41
09. 01. 2019 Dražební vyhláška Dražba dne 31.1.2019 v 11:00 hod na adrese dražebního serveru: www.okdrazby.cz 137 Ex 930/02-195
08. 01. 2019 Vyhlášení výběrového řízení na obsazení pozice vedoucí/vedoucího oddělení dopravy a přestupkového řízení Odboru správních činností Městského úřadu Břeclav
08. 01. 2019 Dražební vyhláška Dražba dne 13.2.2019 v 10:00 hod na internetové adrese: www.exdrazby.cz 093 Ex 1782/10-137
08. 01. 2019 Veřejná vyhláška Oznámení o možnosti převzít písemnost adresovanou právním nástupcům zemřelého Jana Rampáčka
08. 01. 2019 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci ul. Vilová, Jirásková, Jabloňová, Modřínová a 1. máje - Valtice
07. 01. 2019 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, dopravní značení na veřejně přístupné účelové komunikaci parc.č. 4432/1 v k.ú. Břeclav
07. 01. 2019 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích ul. Lázeňská, Valtice
04. 01. 2019 Výpis usnesení ze 4. schůze Rady města Břeclavi ze dne 19.12.2018
03. 01. 2019 Vyhlášení výběrového řízení na obsazení pozice vedoucí/vedoucího oddělení vnitřní správy Odboru kanceláře tajemníka Městského úřadu Břeclav
03. 01. 2019 Dražební vyhláška Dražba dne 29.1.2019 v 9:00 hod.na adrese portálu: www.okdrazby.cz 137 Ex 17462/13-51
03. 01. 2019 Dražební vyhláška Dražba dne 30.1.2019 v 10:00 hod. na adrese www.drazby-exekutori.cz 124 EX 3417/12-171
03. 01. 2019 Dražební vyhláška Dražba dne 7.2.2019 v 8:30 hodin na adrese portálu www.okdrazby.cz 169EX 2225/11-137
02. 01. 2019 Dražební vyhláška Dražba dne 7.2. 2019 v 10:00 hodin na adrese portálu www.okdrazby.cz 169EX 2225/11-138
02. 01. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 14.1.2019 od 9:00 hod. do 12:00 hod. Břeclav část ul. Sady 28. října, část ul. Stromořadní
28. 12. 2018 Veřejná vyhláška Územní rozhodnutí Polyfunkční dům SLOVAN MEDICAL Břeclav, ul. U Nemocnice
21. 12. 2018 Oznámení vyhlášení výběrového řízení na obsazení pozice vedoucí/vedoucího oddělení dopravy a přestupkového řízení Odboru správních činností Městského úřadu Břeclav
21. 12. 2018 Vyhlášení Dotačního programu Podpora základních činností v oblasti poskytování sociálních služeb občanům města Břeclavi a občanům obcí správního obvodu ORP Břeclav pro rok 2019
21. 12. 2018 Vyhlášení Dotačního programu Podpora základních činností v oblasti poskytování sociálních služeb pro rok 2019 - na nájem v zařízeních města Břeclavi
21. 12. 2018 Vyhlášení Dotačního programu Individuální dotace - na nájem v zařízeních města Břeclavi
21. 12. 2018 Vyhlášení Dotačního programu Individuální dotace pro rok 2019

XML