Město Břeclav

Okresní město
Okres Břeclav

http://breclav.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Město Břeclav
náměstí T. G. Masaryka 42/3
690 02 Břeclav

Datová schránka: fesbhyp
E-mail: posta@breclav.eu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
15. 04. 2021 Dražební vyhláška Dražba dne 4.5.2021 ve 14:00 hodin na adrese dražebního serveru: www.okdrazby.cz. č.j.: 137 Ex 9075/19-59
15. 04. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 28.4.2021 od 08:00 do 28.4.2021 14:00 Břeclav, Charvátská Nová Ves lokalita zahrádek
15. 04. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 26.4.2021 od 07:30 do 26.4.2021 15:00 Břeclav Poštorná, část ul. Čs. armády
15. 04. 2021 Oznámení vyhlášení výběrového řízení na osazení pozice referenta/tky Městského úřadu Břeclav Odboru správních činností, oddělení dopravy a přestupkového řízení, úseku občanských přestupků
15. 04. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 26.4.2021 od 08:00 do 26.4.2021 12:00 Břeclav, trafostanice Břeclav Čistička
14. 04. 2021 Oznámení o zahájení správního řízení a usnesení o určení lhůty ve věci: povolení lovu 1 ks zajíce polního, 1 ks bažanta obecného a 1 ks kachny divoké ve společenstevní honitbě Břeclav - Dyje mimo dobu lovu pro účely výcviku loveckých psů dle § 40 zákona o
14. 04. 2021 Oznámení o zahájení správního řízení a usnesení o určení lhůty ve věci povolení lovu 1 ks zajíce polního, 1 ks bažanta obecného a 1 ks kachny divoké ve společenstevní honitbě Poštorná - Háje mimo dobu lovu pro účely výcviku loveckých psů dle § 40 zákona o
14. 04. 2021 Oznámení o zahájení správního řízení a usnesení o určení lhůty ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les žadatele: Eva Effenberger, Břeclav
14. 04. 2021 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: silnice III/4242 v obci Hrušky z důvodu realizace stavby "Hrušky, Hlavní, obnova NN, Obec".
13. 04. 2021 Veřejná vyhláška Rozhodnutí - Bytový dům s komerčními prostorami Břeclav, Lidická
13. 04. 2021 Veřejná vyhláška Oznámení zahájení společného řízení: Břeclav - ul. Hřbitovní - chodník
13. 04. 2021 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: přechodná úprava provozu na silnicích II/425, II/422, III/42113, III/42115, III/42226 a III/42227, úplná uzavírka silnice II/425 z důvodu opravy mostu e
13. 04. 2021 Veřejná vyhláška Vyrozumění o účastníkovi řízení: Břeclav, optické kabelové rozvody II. Katastrální území Břeclav, Poštorná, Charvátská Nová Ves
13. 04. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 23.4.2021 od 07:30 do 23.4.2021 15:00 Břeclav Část ul. Břetislavova (POŠTA, Celní úřad)
13. 04. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 23.4.2021 od 08:00 do 23.4.2021 14:00 Břeclav Trafostanice Břeclav LANŽHOTSKÁ, část ul. Lanžhotská, Březinova, Bratislavská
13. 04. 2021 Vyhlášení popisu věci, která byla obviněným podle § 78 tr. řádu vydána a která byla získána trestným činem a není známo komu věc patří
13. 04. 2021 Dražební jednání nařízené usnesením č.j. 97EX 3479/13-150 ze dne 15.02.2021 se odročuje na neurčito. č.j. 97EX 3479/13-158
12. 04. 2021 Oznámení vyhlášení výběrového řízení na obsazení pozice vedoucí/vedoucího oddělení rozvoje Odboru kanceláře tajemníka Městského úřadu Břeclav
12. 04. 2021 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: místní komunikace v k.ú. Ladná, ulice Mlýnská
12. 04. 2021 Záměr uzavření dodatku č. 17 k nájemní smlouvě č. 403-N-05/59, ze dne 30.9.2005, uzavřené společností NECHO, spol. s r.o., se sídlem Břeclav, Lidická 3520/144.
09. 04. 2021 Veřejná vyhláška Oznámení Zahájení územního řízení: Regenerace sídliště Dukelských hrdinů - 2. etapa - veřejné osvětlení Břeclav, Dukelských hrdinů
09. 04. 2021 Záměr výpůjčky kanceláře č.415, o výměře 22,3 m2, nacházející se ve IV. nadzemním podlaží budovy s č.p. 2995, která je součástí pozemku p.č. st. 3612 v k.ú. Břeclav, společnosti Společně, o.p.s., IČO 26976307, se sídlem Brno, Mendlovo nám. 907/1a
09. 04. 2021 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: přechodná úprava provozu na silnici II/425 a místních komunikacích v k.ú. Břeclav
08. 04. 2021 Veřejná vyhláška Návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, na silnici II/422 v k.ú. Velké Bílovice, v úseku silnice mezi obcemi Velké Bílovice a Čejkovice
08. 04. 2021 Sčítání lidu, domů a bytů 2021
08. 04. 2021 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: místní komunikace v Břeclavi, ulice Dyjová
08. 04. 2021 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: místní komunikace v Břeclavi, ulice J. Fučíka
08. 04. 2021 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: přechodná úprava provozu na místních komunikacích v k.ú Velké Bílovice, ulice U Školky
08. 04. 2021 Záměr pachtu pozemku p.č. 3723/6 o výměře 135 m2 v k.ú. Břeclav
08. 04. 2021 Veřejná vyhláška Oznámení zahájení územního řízení: Rozšíření veřejného osvětlení Hrušky, ulice U Hřiště, Břeclavská, Na Zahájce Hrušky
08. 04. 2021 Výpis usnesení z 57. schůze Rady města Břeclavi ze dne 31.03.2021
07. 04. 2021 Veřejná vyhláška - Sdělení seznámení s podklady rozhodnutí: Komunitní dům, vodovodní přípojka, kanalizační přípojka, přípojka plynu, zpevněné plochy a parkování
07. 04. 2021 Zrušení oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 21.4.2021 od 09:00 do 21.4.2021 11:00 Břeclav Poštorná Gagarinova 840/8
07. 04. 2021 Výpis usnesení z 57-1. schůze Rady města Břeclavi ze dne 04.04.2021
06. 04. 2021 Záměr výpůjčky části pozemku p.č. 326/1 o výměře 56 m2 v k.ú. Břeclav
01. 04. 2021 Vyhlášení výběrového řízení na obsazení pozice referenta/referentky společné státní správy a samosprávy Odboru ekonomického Městského úřadu Břeclav
01. 04. 2021 Veřejná vyhláška - Oznámení, zahájení společného řízení: Lanžhot - rekonstrukce ulice I. Příční a II. Příční
01. 04. 2021 Výpis usnesení z 20. zasedání Zastupitelstva města Břeclavi ze dne: 24.03.2021
01. 04. 2021 Veřejná vyhláška Oznámení zahájení územního řízení - Obnova veřejného osvětlení Břeclav, Poštorná, na ulici Osvobození, Komenského, Polní a Hájová
01. 04. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 16.4.2021 od 07:30 do 16.4.2021 12:00 Břeclav Poštorná trafostanice ROTA PQ odběr věznice, čerpací stanice a odběr ČEZ na ul. Hraniční
31. 03. 2021 Dokument "Dražební vyhláška Dra..." již není dostupný.
30. 03. 2021 Záměr směny pozemku p.č. 1962/187 v k.ú. Břeclav, v majetku města Břeclav, za pozemky p.č. 184/69 a p.č. 327/11, oba v k.ú. Charvátská Nová Ves,ve vlastnictví fyzické osoby
30. 03. 2021 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, na místních komunikacích v k.ú. Břeclav
30. 03. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška Ozná..." již není dostupný.
29. 03. 2021 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, na místních komunikacích na území města Břeclav z důvodu blokového čištění ulic, provádění drobných oprav, případně kácení dřevin.
25. 03. 2021 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, na místní komunikaci v k.ú. Podivín, Masarykovo náměstí
25. 03. 2021 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, na místní komunikaci v Kosticích, Anglická alej
25. 03. 2021 Záměr uzavření dodatku č. 2 k Dohodě o narovnání, uzavřené dne 17.9.2007, ve znění dodatku č. 1 ze dne 28.4.2008
25. 03. 2021 Dokument "Dražební vyhláška Dra..." již není dostupný.
25. 03. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 7.4.2021 od 08:00 do 7.4.2021 15:00 Břeclav Poštorná trafostanice NÁDRAŽNÍ, část ul. Nádražní, Gagarinova, Okružní, Budovatelská

XML