Město Břeclav

Okresní město
Okres Břeclav

http://breclav.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Město Břeclav
náměstí T. G. Masaryka 42/3
690 02 Břeclav

Datová schránka: fesbhyp
E-mail: posta@breclav.eu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
24. 07. 2021 Veřejná vyhláška Rozhodnutí Územní rozhodnutí - Lanžhot, obnova NN Sokolská, Lanžhot
24. 07. 2021 Oznámení vyhlášení výběrového řízení na obsazení pozice vedoucí/vedoucího oddělení rozvoje Odboru kanceláře tajemníka Městského úřadu Břeclav
22. 07. 2021 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, na silnici III/05526, II/424 a místních komunikacích v k.ú. Moravská Nová Ves
22. 07. 2021 Veřejná vyhláška Návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, na silnici III/42226, ulice Dolní, a místních komunikacích, ulice Na Řádku a Nová, v k.ú. Rakvice
22. 07. 2021 Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje číslo 7/2021 o prodloužení stavu nebezpečí
22. 07. 2021 Rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou - Závěr zjišťovacího řízení: Expediční sklad F230 a další změny v areálu společnosti Fosfa a.s., v k.ú. Poštorná, okr. Břeclav
22. 07. 2021 Výpis usnesení z 64. schůze Rady města Břeclavi ze dne 14.07.2021
22. 07. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost: adresovaná právnické osobě - AIV TRANSPORT, BG-Bulgaria
21. 07. 2021 Oznámení o zahájení správního řízení a usnesení o určení lhůty ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, žadatele: Eva Soldánová
21. 07. 2021 Záměr prodeje částí pozemku p.č. 2103/1 v k.ú. Charvátská Nová Ves, o celkové výměře cca 170 m2.
21. 07. 2021 Záměr prodeje části pozemku p.č. 1137/1 v k.ú. Poštorná, označené v geometrickém plánu č.2727-62/2021 jako pozemek p.č. 1137/18 o výměře 7 m2
21. 07. 2021 Záměr uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. OM/325/2015, ze dne 05.11.2015
20. 07. 2021 Záměr prodeje pozemku p.č. 349/8 o výměře 4 m2 v k.ú. Břeclav
20. 07. 2021 Záměr prodeje pozemků p.č. 347/2 o výměře 37 m2 a p.č. st. 492/1 o výměře 51 m2, oba v k.ú. Břeclav
20. 07. 2021 Záměr pachtu části pozemku p.č. 3641/1 o výměře cca 40 m2 v k.ú. Břeclav
20. 07. 2021 Oznámení o konání kulturní akce: Slavnosti břeclavského piva - 24.7.2021 od 11:00 - 02:00 hod., areál Pod Zámkem, Břeclav
20. 07. 2021 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - Územní rozhodnutí: umístění stavby Charvátská Nová Ves, roz. NN 9 OM TS ČS 8 - 1030063873, Břeclav, Charvátská Nová Ves
20. 07. 2021 Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost adresovanou: Antonie Michlovská, adresa neznámá
20. 07. 2021 Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost adresovanou: právním nástupcům zemřelého Brusse Patrika, nar. 11.02.1985, bytem Julia Fučíka 80/53, 691 41 Břeclav
19. 07. 2021 Oznámení vyhlášení výběrového řízení na obsazení pozice strážník hlídkové služby Městské policie Břeclav
19. 07. 2021 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí, společné povolení: Přívodní řad Hlohovec - Valtice, rekonstrukce vodovodu
19. 07. 2021 Výpis usnesení z 63-2. mimořádné schůze Rady města Břeclavi ze dne: 12.07.2021
19. 07. 2021 Výpis usnesení z 63-1. mimořádné schůze Rady města Břeclavi ze dne: 02.07.2021
16. 07. 2021 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, na místních komunikacích v obci Lednice z důvodu uzavírky Zámeckého náměstí
16. 07. 2021 Veřejná vyhláška Oznámení o možnosti převzít písemnost adresovanou: Právním nástupcům zemřelé Marie Blažkové
15. 07. 2021 Veřejná vyhláška Rozhodnutí - Územní rozhodnutí - Char.N.Ves, Rozšíření distribuční soustavy, 29 OM, U Spasiska - 1030062537, zahrádky, Břeclav, Charvátská Nová Ves
15. 07. 2021 Obecně závazná vyhláška č. 3/2021 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Břeclav
14. 07. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 29.7.2021 od 07:45 do 15:30 Břeclav Poštorná, část ul. Hlavní, Osvobození, třída 1.máje, J. Skácela, celá ul. Sadová, Rovnice, Úzká, Kovářská
14. 07. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 27.7.2021 od 07:45 do 15:30 Břeclav Poštorná Trafostanice Poštorná POLNÍ, celá ul. Havlíčkova, Komenského, Polní, část ul. Osvobození, Jana Skácela, Hraniční, Prostřední, Julia Fučíka, Hájová
14. 07. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: místní komunikace v k.ú. Břeclav, ulice Havlíčkova, z důvodu provádění výkopových prací při ukládání přípojek inženýrských sítí
14. 07. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: místní komunikace v k.ú. Moravský Žižkov, ulice Chalúpky
13. 07. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 22.7.2021 od 07:45 do 15:30 Břeclav Poštorná Trafostanice Poštorná POLNÍ, celá ul. Havlíčkova, Komenského, Polní, část ul. Osvobození, Jana Skácela, Hraniční, Prostřední, Julia Fučíka, Hájová
13. 07. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 22.7.2021 od 07:45 do 15:30 Břeclav Poštorná, část ul. Hlavní, Osvobození, třída 1.máje, J. Skácela, celá ul. Sadová, Rovnice, Úzká, Kovářská
13. 07. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 20.7.2021 od 07:45 do 15:30 Břeclav Poštorná, část ul. Hlavní, Osvobození, třída 1. máje, J. Skácela, celá ul. Sadová, Rovnice, Úzká, Kovářská
13. 07. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 20.7.2021 od 07:45 do 15:30 Břeclav Poštorná Trafostanice Poštorná POLNÍ, celá ul. Havlíčkova, Komenského, Polní, část ul. Osvobození, Jana Skácela, Hraniční, Prostřední, Julia Fučíka, Hájová
13. 07. 2021 Vyhlášení konkurzního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kupkova 1, příspěvková organizace
12. 07. 2021 Oznámení o zahájení správního řízení a usnesení o určení lhůty ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, žadatele: Vězeňská služba České republiky, Věznice Břeclav
12. 07. 2021 Oznámení o zahájení správního řízení a usnesení o určení lhůty ve věci vydání osvědčení živočicha odchovaného v lidské péči žadatele: Dušan Jaeger
12. 07. 2021 Oznámení vyhlášení výběrového řízení na obsazení pozice referent/referentka oddělení stavebního úřadu Odboru stavebního a životního prostředí Městského úřadu Břeclav
12. 07. 2021 Dražební vyhláška - Dražba dne: 26.07.2021 v 10:00 hodin, v sídle soudního exekutora Mgr. Libora Cinka, Exekutorský úřad, Nám. T.G. Masaryka 17, 690 02 Břeclav, č.j. 123 EX 2000/07-126
09. 07. 2021 Veřejná vyhláška - Doručení upraveného a posouzeného návrhu Územního plánu Lanžhot a vyhodnocení vlivů Územního plánu Lanžhot na udržitelný rozvoj území a oznámení opakovaného veřejného projednání
08. 07. 2021 Veřejná vyhláška Oznámení o možnosti převzít písemnost adresovanou: právním nástupcům zemřelé Květoslavy Zlámalové
08. 07. 2021 Dražební vyhláška - Dražba dne: 21.07.2021 v 13:00 hodin na adrese www.okdrazby.cz, č.j. 203 Ex 01206/21-45
08. 07. 2021 Dražební vyhláška - Dražba dne: 21.07.2021 v 10:00 hodin, na adrese http://drazby.exekucecv.cz/, Sp. zn. 135 EX 3574/17-77
07. 07. 2021 Usnesení - rozhodnutí ve věci zemřelého: Jiří Fiala, narozený dne 10.12.1949 - řízení o určení data smrti. č.j. 0 Nc 6003/2021-11
07. 07. 2021 Závěrečný účet DSO LVA 2020 - Rozpočtová opatření za rok 2021
07. 07. 2021 Valná hromada Dobrovolného svazku obcí LVA - dne 13.7.2021 ve 13:00 hodin - Městský úřad Velké Bílovice
07. 07. 2021 Výpis usnesení z 63. schůze Rady města Břeclavi ze dne 30.06.2021
02. 07. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: silnice III/41417 a místní komunikace ulice Slovácká, v k.ú. Lednice na Moravě a Charvátská Nová Ves z důvodu konání běžeckého závodu "Běhej lesy 2021
02. 07. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: silnice, místní a účelové komunikace v k.ú. Břeclav a okolí z důvodu organizace a usměrnění zvýšené dopravní zátěže vozidly dobrovolníků, podílejících

XML