Obec Horní Vltavice

Město, městys, obec, MČ
Okres Prachatice

http://hornivltavice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Horní Vltavice
Horní Vltavice 80
384 91 Horní Vltavice

Datová schránka: 3a5b2k8
E-mail: urad@hvltavice.cz, uctarna@hvltavice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
21. 05. 2020 Pozvánka na 14. zasedání ZO Horní Vltavice
20. 05. 2020 Usnesení z 12. zasedání ZO Horní Vltavice
19. 05. 2020 Rozpočtové opatření 1/2020
19. 05. 2020 Rozpočtové opatření 2/2020
19. 05. 2020 Rozpočtové opatření 3/2020
10. 05. 2020 Návrh opatření obecné povahy č. 2/2020 k vyhrazení míst pro některé aktivity na území národního parku Šumava
08. 05. 2020 Opatření obecné povahy o opatřeních odchylných od ustanovení § 29 odst. 1, § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona
05. 05. 2020 Opatření obecné povahy o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky s účinností od 11. května 2020
02. 05. 2020 Rozhodnutí č. 4/2020 - vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/lky ZŠ a MŠ Horní Vltavice
29. 04. 2020 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce
24. 04. 2020 Usnesení z 13. zasedání ZO Horní Vltavice
24. 04. 2020 Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2020
24. 04. 2020 Návrh opatření obecné povahy č. 2/2020 k vyhrazení míst pro některé aktivity na území národního parku Šumava
16. 04. 2020 Záměr č. 08/2020
08. 04. 2020 Pozvánka na 13. zasedání ZO Horní Vltavice dne 16. 4. 2020
06. 04. 2020 Opatření obecné povahy o opatřeních odchylných od ustanovení § 29 odst. 1, § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona
06. 04. 2020 Opatření obecné povahy - prodloužení platnosti dočasného znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ČR do 24. dubna 2020 23:59 hod.
20. 03. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci z důvodu provádění stavby - Obnova povrchu vozovky na silnici I/39
19. 03. 2020 Oznámení o zrušení 13. zasedání ZO Horní Vltavice dne 20. 3. 2020.
19. 03. 2020 OBEC ŽÁDÁ O DODRŽOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍCH NAŘÍZENÍ
13. 03. 2020 Pozvánka na 13. zasedání ZO Horní Vltavice dne 20. 3. 2020
04. 03. 2020 Rozhodnutí č. 4/2020 - vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/lky ZŠ a MŠ Horní Vltavice
02. 03. 2020 Rozhodnutí o umístění stavby - Kubova Huť - rek. VN, TS ČSTV, NN - kab., č. st. 1040011825
02. 03. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci z důvodu provádění stavby - Obnova povrchu vozovky na silnici I/39
24. 02. 2020 Záměr č. 06/2020 - pacht části pozemku p.č. 57/1
24. 02. 2020 Záměr č. 07/2020 - pacht části pozemku p.č. 57/5
12. 02. 2020 Pozvánka na 12. zasedání ZO Horní Vltavice dne 12. 2. 2020
11. 02. 2020 Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb. za rok 2019
10. 02. 2020 Záměr č. 05/2020 - prodej pozemku parc. č. 391/56 k.ú. Horní Vltavice
10. 02. 2020 Rozpočtové opatření 13/2019
06. 02. 2020 Záměr č. 01/2020
06. 02. 2020 Záměr č. 02/2020
30. 01. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o veřejném projednávání návrhu změny č. 8 územního plánu sídelního útvaru Horní Vltavice
28. 01. 2020 Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Kubova Huť -rek.VN, TS ČSTV, NN - kab., č. st. 1040011825
21. 01. 2020 Záměr č. 04/2020
20. 01. 2020 Záměr č. 01/2020
20. 01. 2020 Záměr č. 02/2020
20. 01. 2020 Záměr č. 03/2020
15. 01. 2020 AUKČNÍ VYHLÁŠKA EAS/PT/27-2019
01. 01. 2020 Výzva - nedostatečně identifikovaní vlastníci
20. 12. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o veřejném projednávání návrhu změny č. 8 územního plánu sídelního útvaru Horní Vltavice
18. 12. 2019 Návrh rozpočtu 2020
18. 12. 2019 Rozpočet Obce Horní Vltavice na rok 2020
18. 12. 2019 Usnesení z 11. zasedání ZO Horní Vltavice
18. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška obce Horní Vltavice č. 1/2019., o místních poplatcích
09. 12. 2019 Opatření obecné povahy - č.j. 63920/2019-MZE-16212
06. 12. 2019 Pozvánka na 11. zasedání ZO Horní Vltavice dne 12. 12. 2019.
25. 11. 2019 Usnesení z 8. zasedání ZO Horní Vltavice
25. 11. 2019 Usnesení z 9. zasedání ZO Horní Vltavice
25. 11. 2019 Usnesení z 10. zasedání ZO Horní Vltavice

XML