Obec Očihov

Město, městys, obec, MČ
Okres Louny

http://ocihov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Očihov
Očihov 7
439 87 Očihov

Datová schránka: n9ebqzu
E-mail: obec@ocihov.cz, starostka@ocihov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 03. 2020 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - aktualizovaný seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem
20. 03. 2020 Pozvánka na 28. Zastupitelstvo Ústeckého kraje, které se koná 30.3.2020 od 14:00 hodin
16. 03. 2020 Omezení provozu OÚ Očihov
16. 03. 2020 ZÁKAZ VOLNÉHO POHYBU OSOB vyhlášen od 16.3.2020 od 0:00 hodin do 24.3.2020 do 6:00 hodin
13. 03. 2020 NOUZOVÝ STAV vyhlášen od 12.3.2020 od 14:00 hodin na dobu 30 dnů
13. 03. 2020 Mimořádné opatření - zákaz hromadných akcí a zrušení výuky od 10.3.2020
11. 03. 2020 Mimořádné opatření - zákaz hromadných akcí a zrušení výuky
06. 03. 2020 Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku mezi SOP a PhDr. Vojtěchem Peksou
28. 02. 2020 Zveřejnění schváleného Rozpočtového opatření č. 1/2020
28. 02. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 - o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
28. 02. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 2/2020, o regulaci hlučné zábavní pyrotechniky a o stanovení výjimečných případů, kdy doba nočního klidu je vymezena dobou kratší
26. 02. 2020 Pozvánka na 27. Zastupitelstvo Ústeckého kraje, které se koná 9.3.2020 od 10:00 hodin
19. 02. 2020 Pozvánka na zasedání ZO Očihov, které se bude konat dne 26.2.2020 od 17.00hodin
28. 01. 2020 Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) v katastrálním území Očihov
22. 01. 2020 Výroční zpráva za rok 2019 podle zákona č. 106/1999 Sb.
21. 01. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I. třídy č. I/27 v obci Očihov, místní část Hradiště
14. 01. 2020 Pozvánka na 26. Zastupitelstvo Ústeckého kraje, které se koná 27.1.2020 od 10:00 hodin
13. 01. 2020 Ministerstvo průmyslu a obchodu - Usnesení - Oprava zřejmých nesprávností - stavba: VTL Plynovod DN 1400, RU Kateřinský potok - RU Přimda
09. 01. 2020 Dokument "Exekutorský úřad Žďár..." již není dostupný.
06. 01. 2020 Smlouva o výpůjčce mezi SOP a Zámeckým spolkem Krásný Dvůr, z.s.
31. 12. 2019 Zveřejnění schváleného Rozpočtového opatření č. 5/2019
31. 12. 2019 Informace o zveřejnění schváleného Rozpočtu obce Očihov na rok 2020 a schváleného Střednědobého výhledu rozpočtu obce Očihov na rok 2021-2022
31. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 - o místním poplatku ze psů
31. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 - o místním poplatku ze vstupného
31. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 - o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
20. 12. 2019 Zveřejnění schváleného ROZPOČTU OBCE OČIHOV na rok 2020
20. 12. 2019 Zveřejnění schváleného STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU OBCE OČIHOV na rok 2021-2022
19. 12. 2019 Oznámení pro občany - Provozní doba OÚ v Očihově ve vánočním a novoročním období
13. 12. 2019 Oznámení - zkrácený postup: Změna č.7 Podbořany územního plánu města Podbořany
13. 12. 2019 Záměr obce Očihov o prodeji pozemku p.č. 35 v k.ú. Očihovec
11. 12. 2019 Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy č.j. 63920/2019-MZE-16212 - zalesňování
11. 12. 2019 Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy č.j. 18918/2019-MZE-16212 - zalesňování
09. 12. 2019 Oznámení o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) v k.ú. Očihov
06. 12. 2019 Pozvánka na zasedání ZO Očihov, které se bude konat dne 11.12.2019 od 17.00hodin
06. 12. 2019 INFORMACE O UZAVŘENÍ POŠTY od 12.12.2019 do odvolání
02. 12. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I. třídy č. I/27 v obci Očihov
27. 11. 2019 Informace o zveřejnění návrhu Rozpočtu obce Očihov na rok 2020 a návrhu Střednědobého výhledu rozpočtu obce Očihov na rok 2021-2022
26. 11. 2019 Pozvánka na 25. Zastupitelstvo Ústeckého kraje, které se koná 9.12.2019 od 10:00 hodin
25. 11. 2019 Zveřejnění návrhu STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU OBCE OČIHOV na rok 2021-2022
25. 11. 2019 Zveřejnění návrhu ROZPOČTU OBCE OČIHOV na rok 2020
22. 11. 2019 Ministerstvo obrany-VV-Návrh opatření obecné povahy, kterým se zřizuje ochranné pásmo vojenského leteckého pozemního zařízení radiolokátoru Hrušovany
21. 11. 2019 Zveřejnění návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2020
20. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení řízení - Změna č. 3 ÚP Kryry - veřejné projednání
15. 11. 2019 Zveřejnění návrhu ROZPOČTU SOP na rok 2020
15. 11. 2019 Zveřejnění návrhu STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU SOP na rok 2022
11. 11. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnicích I. třídy č. I/6, I/7, I/15, I/27 a I/28 na území okresu Louny
16. 10. 2019 Zveřejnění schváleného Rozpočtového opatření č. 4/2019
15. 10. 2019 Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku mezi SOP a PhDr. Vojtěchem Peksou
07. 10. 2019 Pozvánka na 24. Zastupitelstvo Ústeckého kraje, které se koná 21.10.2019 od 10:00 hodin
03. 10. 2019 ČEZ Distribuce, a.s. - INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY 23.10.2019

XML