Obec Očihov

Město, městys, obec, MČ
Okres Louny

http://ocihov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Očihov
Očihov 7
439 87 Očihov

Datová schránka: n9ebqzu
E-mail: obec@ocihov.cz, starostka@ocihov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
17. 01. 2022 Pozvánka na 12. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje, které se koná dne 24.1.2022 od 15:00 hodin
15. 01. 2022 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Blšany č. 02/2021
15. 01. 2022 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Blšany č. 02/2020
15. 01. 2022 Oznámení o zahájení řízení - jednání: Rekonstrukce silnice II/224 v úseku I/13 - Kadaň-Podbořany-Petrohrad-Hranice Ústeckého kraje - 2. etapa
13. 01. 2022 Informace Finančního úřadu pro Ústecký kraj
12. 01. 2022 Výroční zpráva za rok 2021 podle zákona č. 106/1999 Sb.
11. 01. 2022 Dokument "Rozhodnutí o umístění..." již není dostupný.
10. 01. 2022 Zveřejnění schváleného Rozpočtového opatření č. 5/2021
10. 01. 2022 Oznámení o zveřejnění návrhu 4. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje
06. 01. 2022 Pověřenec pro ochranu osobních údajů - oznámení
06. 01. 2022 Oznámení o zveřejnění právního předpisu - OZV č. 1/2021
28. 12. 2021 Provozní doba pošty Partner Očihov ve vánočním a novoročním období
28. 12. 2021 Provozní doba Obecního úřadu v Očihově ve vánočním a novoročním období
20. 12. 2021 Souhrn přijatých usnesení ZO-13.12.2021
20. 12. 2021 Souhrn přijatých usnesení ZO-27.10.2021
20. 12. 2021 Zveřejnění schváleného ROZPOČTU OBCE OČIHOV na rok 2022
20. 12. 2021 Zveřejnění schváleného STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU OBCE OČIHOV na rok 2023-2024
20. 12. 2021 Informace o zveřejnění schváleného Rozpočtu obce Očihov na rok 2022 a schváleného Střednědobého výhledu rozpočtu obce Očihov na rok 2023-2024
16. 12. 2021 OZV obce Očihov č. 1/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
07. 12. 2021 Pozvánka na zasedání ZO Očihov, které se bude konat dne 13.12.2021 od 17.00hodin
06. 12. 2021 Záměr obce Očihov o prodeji pozemku st.č. 61 (zastavěná plocha  a nádvoří o výměře 431m2) a o prodeji pozemku p.č. 437/2 (zahrada o výměře 320m2) v k.ú. Očihov
06. 12. 2021 Záměr obce Očihov o prodeji části pozemku p.č. 2835/1 - 23m2 (ostatní plocha o celkové výměře 16085m2) v k.ú. Očihov
06. 12. 2021 Záměr obce Očihov o pronájmu části pozemku st.č. 4/4 - 130m2 (zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 947m2) v k.ú. Očihov
06. 12. 2021 Záměr obce Očihov o prodeji vodohospodářské infrastruktury - vodovodu o celkové délce 38,59m v k.ú. Očihov
06. 12. 2021 Zveřejnění schváleného Rozpočtového opatření č. 4/2021
06. 12. 2021 Zveřejnění návrhu ROZPOČTU OBCE OČIHOV na rok 2022
06. 12. 2021 Zveřejnění návrhu STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU OBCE OČIHOV na rok 2023-2024
06. 12. 2021 Informace o zveřejnění návrhu Rozpočtu obce Očihov na rok 2022 a návrhu Střednědobého výhledu rozpočtu obce Očihov na rok 2023-2024
06. 12. 2021 STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD - Aukční vyhláška č.j.: SPU 435686/2021
06. 12. 2021 Pozvánka na 11. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje, které se koná dne 13.12.2021 od 10:00 hodin
06. 12. 2021 Zveřejnění návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2022
06. 12. 2021 Zveřejnění návrhu ROZPOČTU SOP na rok 2022
06. 12. 2021 Zveřejnění návrhu STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU SOP na rok 2024
06. 12. 2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Blšany č. 02/2021
23. 10. 2021 Státní pozemkový úřad-Aukční vyhláška č.j.: SPU 390552/2021
21. 10. 2021 Pozvánka na zasedání ZO Očihov, které se bude konat dne 27.10.2021 od 17.00hodin
20. 10. 2021 ČEZ Distribuce, a.s.-Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
20. 10. 2021 Pozvánka na 10. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje, které se koná dne 1.11.2021 od 10:00 hodin
06. 10. 2021 Oznámení o svolání 1. zasedání OVK pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9. října 2021
04. 10. 2021 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu "Zhotovitel společné projektové dokumentace (DUR+DSP), dokumentace pro provedení stavby (DPS), zajištění inženýrské činnosti a souvisejících služeb"
03. 10. 2021 Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí týkající se uplatnění osvobození podle § 4 odst. 1 písm. k) zákona o dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2022
03. 10. 2021 Kotlíkové dotace - NOVÁ VÝZVA 2022
29. 09. 2021 Ministerstvo obrany-Výběrové řízení na odprodej nemovitostí v k.ú. Očihov
21. 09. 2021 Oznámení o době a místě konání voleb v Očihově do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 8. a 9. října 2021
20. 09. 2021 Vydání voličského průkazu pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9. října 2021
15. 09. 2021 Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy č.j. MZE-49892/2021-16212
14. 09. 2021 Státní pozemkový úřad-Aukční vyhláška č.j.: SPU 327859/2021
13. 09. 2021 Souhrn přijatých usnesení ZO-18.08.2021
10. 09. 2021 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - aktualizovaný seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem
09. 09. 2021 Oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Lokalita Za bytovkou pro stavbu rodinných domů v Očihově - Kanalizační řad, vodovodní řad, VO, objekty pozemních komunikací

XML