Obec Neplachov

Město, městys, obec, MČ
Okres České Budějovice

http://neplachov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Neplachov
Neplachov 47
373 65 Neplachov

Datová schránka: qxwbchb
E-mail: neplachov@volny.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
22. 11. 2020 Opatření ve veřejné dopravě - „Informace k omezení spojů od 26. října 2020“
22. 11. 2020 Návrh rozpočtu obce Neplachov na rok 2021 (1 příloha)
22. 11. 2020 Střednědobý výhled rozpočtu obce Neplachov na roky 2022-2023 - návrh (1 příloha)
19. 11. 2020 Omezení dopravní obslužnosti v drážní dopravě s platností od 13. 12. 2020. (1 příloha)
11. 11. 2020 Veřejné zasedání zastupitelstva obce (1 příloha)
30. 10. 2020 Opatření ve veřejné dopravě – omezení spojů a linek veřejné linkové autobusové dopravy do…
30. 10. 2020 Výluky ČD na trati číslo 220 Tábor - Č.Budějovice (4 přílohy)
30. 10. 2020 Upřesnění pojmů přijímaných opatření a informační letáky MZČR k problematice nákazy COVID-19 (7 příloh)
30. 10. 2020 Informace o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne (1 příloha)
16. 10. 2020 Mobilní sběrný dvůr - podzim 2020 (1 příloha)
16. 10. 2020 Rozpočtová opatření 10 / 2020 (1 příloha)
16. 10. 2020 Rozpočtová opatření 9 / 2020 (1 příloha)
14. 10. 2020 Veřejné zasedání zastupitelstva obce (1 příloha)
10. 10. 2020 Odprodej OA v majetku obce Neplachov (1 příloha)
09. 10. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2019 o místním poplatku ze psů
09. 10. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 2 / 2019 o místním poplatku z pobytu
09. 10. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 3 / 2019 o místním poplatku z užívání veřejného prostranství
09. 10. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 4 / 2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
06. 10. 2020 Výsledky krajských voleb 2020 - Obec Neplachov (2 přílohy)
05. 10. 2020 Mimořádné opatření Krajské hygienické stanice JčK se sídlem v Českých Budějovicích č. 3 2020 ze dne… (1 příloha)
05. 10. 2020 Usnesení vlády o přijetí krizového opatření (1 příloha)
30. 09. 2020 Rozpočtová opatření 8 / 2020 (1 příloha)
25. 09. 2020 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů 2020 (1 příloha)
25. 09. 2020 Posuzování vlivů na životní prostředí – informace o dokumentaci záměru „V433/833 - zdvojení vedení“ (1 příloha)
28. 08. 2020 Výluky železniční přepravy na trati číslo 220 ČB - Tábor - září 2020 (4 přílohy)
20. 08. 2020 Letní kino Ševětín - promítání filmu 3Bobule (1 příloha)
19. 08. 2020 Veřejné zasedání zastupitelstva obce (1 příloha)
04. 08. 2020 Záměr obce - pronájem místního pohostinství (1 příloha)
15. 07. 2020 Rozpočtová opatření 7 / 2020 (1 příloha)
15. 07. 2020 Veřejné zasedání zastupitelstva obce (1 příloha)
10. 07. 2020 Lékárna Ševětín - dočasně zavřeno (1 příloha)
26. 06. 2020 dokument
26. 06. 2020 Změny v autobusových i železničních jízdních řádech a další aktuality na webu JIKORD (1 příloha)
26. 06. 2020 "Ševětín bez lomu" (8 příloh)
26. 06. 2020 Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu Svazku obcí Veselsko za rok 2019 (2 přílohy)
26. 06. 2020 Oznámení o zveřejnění II. RO k rozpočtu DSO Svazku obcí Veselsko r. 2020 (1 příloha)
26. 06. 2020 Rozpočtová opatření 6 / 2020 (1 příloha)
26. 06. 2020 Rozpočtová opatření 5 / 2020 (1 příloha)
29. 05. 2020 Výluky ČD na trati číslo 220 v úseku Č.Budějovice - Veselí n.L. (2 přílohy)
29. 05. 2020 ČEVAK - Kalkulace cen pro vodné a stočné na rok 2019 a skutečnost - porovnání (1 příloha)
27. 05. 2020 Veřejné zasedání zastupitelstva obce (1 příloha)
26. 05. 2020 Úpravy ve veřejné dopravě - zajištění DO v JčK X koronavir
26. 05. 2020 Skladový a výrobní areál Ševětín II. - výsledek zjišťovacího řízení (1 příloha)
08. 05. 2020 Informace o obnovení provozu mateřské školy Ševětín a jejích podmínkách (3 přílohy)
24. 04. 2020 Závěrečný účet obce Neplachov za rok 2019 - schválený (8 příloh)
24. 04. 2020 Záměr obce - pronájem pozemků (2 přílohy)
24. 04. 2020 VV - MZ - opatření obecné povahy - změny a doplnění lesního zákona (1 příloha)
24. 04. 2020 FÚ - Daň z nemovitých věcí za rok 2020 (1 příloha)
17. 04. 2020 Zápis k předškolnímu vzdělávání v MŠ Ševětín 2020 (1 příloha)
14. 04. 2020 Veřejné zasedání zastupitelstva obce (1 příloha)

XML