Obec Choteč

Město, městys, obec, MČ
Okres Praha-západ

http://chotecpz.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Choteč
Choteč 40
252 26 Choteč

Datová schránka: mi4bgta
E-mail: chotec@volny.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
22. 07. 2021 Oznámení o opravě vedení VVN
22. 07. 2021 Prázdninové úřední hodiny
13. 07. 2021 Oznámení veřejnou vyhláškou Opatření obecné povany č.170/2021
13. 07. 2021 Oznámení veřejnou vyhláškou Opatření obecné povany č.170/2021
08. 07. 2021 Záměr výběru projektanta na zpracování PD
01. 07. 2021 Výkaz zisku a ztráty - příloha závěrečný účet 2020
01. 07. 2021 Rozvaha - příloha závěrečný účet 2020
30. 06. 2021 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Choteč za rok 2020 - příloha závěrečný účet
29. 06. 2021 Rozpočtové opatření č. 5/2021
29. 06. 2021 Rozpočtové opatření č. 5/2021
29. 06. 2021 Strategický plán obce Choteč - aktualizace 2/2021
21. 06. 2021 INFORMACE o konání zasedání zastupitelstva obce Choteč 28. 6. 2021
16. 06. 2021 Rozpočtové opatření č. 2/2021
16. 06. 2021 Rozpočtové opatření č. 1/2021
16. 06. 2021 POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
16. 06. 2021 Rozpočtové opatření č. 2/2021
16. 06. 2021 Rozpočtové opatření č. 1/2021
09. 06. 2021 Příloha-inventarizační zpráva 2020
09. 06. 2021 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Choteč za rok 2020 - příloha závěrečný účet 2020
09. 06. 2021 Výkaz zisku a ztráty - příloha závěrečný účet 2020
09. 06. 2021 Účetní závěrka 2020
09. 06. 2021 Rozvaha - příloha závěrečný účet 2020
09. 06. 2021 Příloha - příloha závěrečný účet 2020
09. 06. 2021 Návrh závěrečného účtu za rok 2020
08. 06. 2021 Změna rozpisu rozpočtu č.3/2021
08. 06. 2021 Změna rozpisu rozpočtu č.2/2021
08. 06. 2021 Změna rozpisu rozpočtu č.1/2021
08. 06. 2021 Změna rozpisu rozpočtu č.3/2021
08. 06. 2021 Změna rozpisu rozpočtu č.2/2021
08. 06. 2021 Změna rozpisu rozpočtu č.1/2021
08. 06. 2021 Rozpočtové opatření č.3/2021
31. 05. 2021 Veřejná vyhláška OZNÁMENÍ O NÁVRZÍCH OPATŘENÍ OBECENÉ POVAHY a VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK
31. 05. 2021 Veřejná vyhláška OZNÁMENÍ O NÁVRZÍCH OPATŘENÍ OBECENÉ POVAHY a VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK
25. 05. 2021 Adresný záměr pronájmu pozemku p.č.st.122
24. 05. 2021 Adresný záměr pronájmu pozemku p.č.st.122
20. 05. 2021 Výlukový jízdní řád -linka 313
20. 05. 2021 Výlukový jízdní řád -linka 309
20. 05. 2021 Rozpočtové opatření č.4/2021
20. 05. 2021 Rozpočtové opatření č. 1/2021
20. 05. 2021 Upozornění o zahájení prací
20. 05. 2021 Rozpočtové opatření č.4/2021
20. 05. 2021 Rozpočtové opatření č.3/2021
20. 05. 2021 Rozpočtové opatření č. 1/2021
14. 05. 2021 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Choteč 12.5.2021
10. 05. 2021 COVID - Změny od 10. května
10. 05. 2021 NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
10. 05. 2021 NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
04. 05. 2021 I N F O R M A C E o konání zasedání zastupitelstva obce Choteč 12.5.2021
04. 05. 2021 Veřejná vyhláška- Veřejné projednání Návrhu územního plánu Choteč a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
03. 05. 2021 Covid - změny od 3. května 2021

XML