Obec Teplice nad Bečvou

Město, městys, obec, MČ
Okres Přerov

http://teplicenb.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Teplice nad Bečvou
Teplice nad Bečvou 53
753 01 Teplice nad Bečvou

Datová schránka: ai9bj4t
E-mail: obec@teplicenb.cz, starosta@teplicenb.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
10. 09. 2019 Výzva dle zákona 256/2013 vlastníkům nemovitostí, kteří nejsou v katastru označeni dostatečně určitě
06. 09. 2019 Pozvánka na 7. zasedání zastupitelstva obce Teplice nad Bečvou
04. 09. 2019 Rozpočtové opatření č. 10/2019
29. 08. 2019 Informace o záměru Olomouckého kraje bezúplatně převést nemovitý majetek na obec
29. 08. 2019 Záměr obce na pronájem části pozemku
19. 08. 2019 Veřejné projednávání návrhu Územního plánu Opatovice
31. 07. 2019 Veřejné projednání návrhu změny č. 3 územního plánu Hranic
22. 07. 2019 Oznámení o prezentaci Územní studie krajiny ORP Hranice
22. 07. 2019 Veřejné projednání návrhu změny č. 1 územního plánu Hranic
14. 07. 2019 Rozpočtové opatření č. 9/2019
18. 06. 2019 pozvánka na zastupitelstvo
17. 06. 2019 Rozpočtové opatření č. 8/2019
07. 06. 2019 Pozvánka na 6. zasedání Zastupitelstva Obce Teplice nad Bečvou
29. 05. 2019 Lesní práce v obecních lesích - zalesnění
29. 05. 2019 Lesní práce v obecních lesích - těžba Pod Křivým
29. 05. 2019 Lesní práce v obecních lesích Teplice nad Bečvou
29. 05. 2019 Oprava kaple Nejsvětější trojice
29. 05. 2019 Oprava parkovacích míst před bytovými domy č. p. 95, 96
29. 05. 2019 Vnější vybavení mateřské školy v Teplicích nad Bečvou
29. 05. 2019 Vnitřní vybavení mateřské školy v Teplicích nad Bečvou
29. 05. 2019 Oprava, rekonstrukce a rozšíření systému veřejného osvětlení v obci Teplice nad Bečvou
29. 05. 2019 Zalesnění holin v obecním lese
29. 05. 2019 Stavební úpravy budovy MŠ
29. 05. 2019 Oprava veřejného osvětlení v obci Teplice nad Bečvou
29. 05. 2019 Oprava veřejného osvětlení v obci Teplice nad Bečvou
29. 05. 2019 Oprava veřejného osvětlení v obci Teplice nad Bečvou
29. 05. 2019 Mateřská škola Teplice nad Bečvou - snížení energetické spotřeby
29. 05. 2019 Dodávka elektrické energie pro obec Teplice nad Bečvou
29. 05. 2019 Nákup zemního plynu pro obec Teplice nad Bečvou
29. 05. 2019 Těžba a přibližování v obecních lesích Teplice nad bečvou
29. 05. 2019 Zpracování lesního hospodářského plánu na rok 2014 - 2024
29. 05. 2019 Lesní práce v obecních lesích Teplice nad Bečvou
29. 05. 2019 Internetová presentace obce Teplice nad Bečvou ("Obecní webové stránky")
29. 05. 2019 Revitalizace veřejného prostranství pod mateřskou školkou
29. 05. 2019 Rozšíření přístřešku Kiosku Teplice nad Bečvou
29. 05. 2019 provozní řád sportovně-rekreačních zařízení.pdf
29. 05. 2019 vs 2.2012 pronájem ob.techniky.pdf
29. 05. 2019 Návrh rozpočtu obce na rok 2017
29. 05. 2019 Návrh závěrečného účtu za rok 2015
29. 05. 2019 OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
29. 05. 2019 OZV 1/2016 - O místním poplatku za odpady
29. 05. 2019 OZV 2/2016 - o zákazu provozování hazardu na území obce
29. 05. 2019 Veřejná výzva k přihlášení zájemcům na uzavření pracovní smlouvy
29. 05. 2019 Oznámení o době a místě konání voleb
29. 05. 2019 Pozvánka na zasedání okrskové volební komise
29. 05. 2019 Informace o počtu a sídle volebních okrsků
29. 05. 2019 Stanovení počtu členů okrskové volební komise
29. 05. 2019 Informace o kontrole plynových zařízení a komínů
29. 05. 2019 Informace pro chovatele včel
29. 05. 2019 Upozornění na končící splatnost poplatku za psa

XML