Obec Radějovice

Město, městys, obec, MČ
Okres Praha-východ

http://radejoviceobec.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Radějovice
Radějovice 10
251 68 Radějovice

Datová schránka: 34qbpjd
E-mail: radejovice.obec@seznam.cz, radejoviceobec@radejoviceobec.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
24. 07. 2019 Dokument "Doručení veřejnou vyh..." již není dostupný.
06. 07. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
19. 06. 2019 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat ve čtvrtek 27 6. od 20:00 hodin
10. 06. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
03. 06. 2019 Záměr prodeje nepotřebného movitého majetku
01. 06. 2019 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 20.5.2019
13. 05. 2019 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
12. 05. 2019 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat v pondělí 20. 5. od 19:30 hodin
07. 05. 2019 Dokument "Doručení veřejnou vyh..." již není dostupný.
05. 05. 2019 Závěrečný účet obce Radějovice za rok 2018
30. 04. 2019 Rozpočtové opatření č. 2-2019
30. 04. 2019 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů za rok 2018
29. 04. 2019 Veřejná vyhláška FÚ pro Středočeský kraj
25. 04. 2019 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
16. 04. 2019 Agenda nedostatečně zapsaných osob v katastru nemovitostí
10. 04. 2019 Poskytnutí informace - Výroční zpráva 2018
26. 03. 2019 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
15. 03. 2019 Rozpočtové opatření č. 1/2019
04. 03. 2019 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Radějovice 20.2.2019
18. 02. 2019 Rozpočtové opatření č. 1/2018
13. 02. 2019 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat ve středu 20. 2. od 19:00 hodin
11. 02. 2019 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Radějovice konaného dne 2.11.2018
11. 02. 2019 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Radějovice konaného dne 19.12.2018
11. 02. 2019 Opatření obecné povahy pro dočasné omezení užívání pitné vody - zrušení zákazu
11. 02. 2019 Rozpočtové opatření č. 8/2018
11. 02. 2019 Vodné a stočné na rok 2019
15. 01. 2019 Veřejná vyhláška - vydání změny č. 1 územního plánu Radějovic
01. 01. 2019 Poplatky v roce 2018
30. 12. 2018 Poplatky v roce 2019
12. 12. 2018 VV - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na poz. komunikaci
12. 12. 2018 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva
07. 12. 2018 Rozpočtové opatření č. 7/2018
07. 12. 2018 Rozpočtové opatření č. 6/2018
07. 12. 2018 Rozpočtové opatření č. 5/2018
07. 12. 2018 Rozpočtové opatření č. 4/2018
07. 12. 2018 Rozpočtové opatření č. 3/2018
07. 12. 2018 Rozpočtové opatření č. 2/2018
04. 12. 2018 Návrh rozpočtu na rok 2019
03. 12. 2018 VV - opatření obecné povahy
12. 11. 2018 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Radějovice konaného dne 2.11.2018
07. 11. 2018 Poskytnutí informace - kácení dřevin na poz.p.č. 63/4 k.ú. Olešky
29. 10. 2018 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí - hledání vlastníků
26. 10. 2018 Informace o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Radějovice dne 2.11.2018 od 19:00 hodin
15. 10. 2018 Veřejná omluva manželům Spurným
13. 10. 2018 Výsledky hlasování v okrsku Radějovice - Senát - 2.kolo
06. 10. 2018 Zápis o výsledku voleb do obecního zastupitelstva
17. 09. 2018 OZV č. 1/2018, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Radějovice
17. 09. 2018 Oznámení o době a místě konání voleb
15. 09. 2018 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 27.8.2018
10. 09. 2018 Vyrozumění, výzva a poučení osob zúčastněných na řízení

XML