Město Votice

Město, městys, obec, MČ
Okres Benešov

http://mesto-votice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Votice
Komenského nám. 700
259 01 Votice

Datová schránka: 9gbbwng
E-mail: podatelna@votice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
12. 01. 2019 Oznámení o zahájení řízení o zrušení železničního přejezdu ev. č. P6068 v žkm 3,170
10. 01. 2019 Oznámení o zahájení stavebního řízení - REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - OBEC OLBRAMOVICE
09. 01. 2019 OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu, označení uzavírky a objížďky při uzavírce MK Červený Újezd
08. 01. 2019 Záměr pronájmu a změna nájemce
08. 01. 2019 Střednědobý výhled Města Votic na r. 2019-2020
08. 01. 2019 Schválený rozpočet Města Votic na r. 2019
07. 01. 2019 Exekutorský úřad Brno-venkov (JUDr. Kocián) - dražební jednání- nemovité věci v katastrálním území Petrovice u Miličína
04. 01. 2019 Exekutorský úřad Praha 2 (JUDr. Fendrych) - dražební vyhláška - nemovité věci v katastrálním území Ratměřice
04. 01. 2019 Oznámení opakovaného veřejného projednání návrhu územního plánu Vojkov
04. 01. 2019 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu - doplnění DZ na sil. III/12139 Ješetice
04. 01. 2019 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu - most ev. č. 12144-3 u obce Střezimíř, snížení zatížitelnosti
03. 01. 2019 Veřejná vyhláška - č.j. 199/2019/SD-JH
03. 01. 2019 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu - svodidlo na sil. III/12139 u obce Horní Borek
02. 01. 2019 Rozpočet na rok 2019, střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020, 2021 příspěvkových organizací města Votice
01. 01. 2019 Informace pro občany 01-2019
01. 01. 2019 OZV č. 2-2018, místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
27. 12. 2018 Ztracený pejsek ve Voticích
27. 12. 2018 Stávající dálniční kupóny platí do konce ledna
27. 12. 2018 Zaměstnanci i pacienti u benešovské nemocnice lépe zaparkují
27. 12. 2018 Rozpočet na rok 2019, střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020, 2021 příspěvkových organizací města Votice
20. 12. 2018 Dokončení obchvatu Olbramovic odhaduje ŘSD na konec roku 2020
20. 12. 2018 Lékaři vyšetřili lidi, kterým sousta těžko spadají do žaludku
20. 12. 2018 Informace z výstavby koridoru díl osmý
19. 12. 2018 RO č.21/2018, schváleno RM dne 12. 12. 2018
19. 12. 2018 RO č. 23/2018, schváleno ZM dne 17. 12. 2018
19. 12. 2018 RO č. 22/2018, schváleno RM dne 12. 12. 2018
18. 12. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Referent pro silniční a městskou dopravu
18. 12. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Vedoucí OVÚPŽP
18. 12. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - vedoucí oddělení kancelář starosty
18. 12. 2018 Dodatek č. 1 ke smlouvě o návratné finanční výpomoci
18. 12. 2018 Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny č. 1 ÚP Olbramovice
17. 12. 2018 Dokument "Rozhodnutí - stavební..." již není dostupný.
14. 12. 2018 Zabezpečte se!
14. 12. 2018 Stavbaři zahájili ražbu tunelu Deboreč
14. 12. 2018 Veselé Vánoce seniorům
14. 12. 2018 Ekorada na tento měsíc: Nechte si pomoci!
14. 12. 2018 Pokračujeme v přípravě dopravní integrace
13. 12. 2018 Veřejná vyhláška - č.j.42041/2018/SD-JH
13. 12. 2018 Veřejná vyhláška - č.j. 42770/2018/SD-JH
11. 12. 2018 Město Votice nabízí k pronájmu byt v ulici Pražská
11. 12. 2018 Mše svaté o Vánocích farnosti Sedlec-Prčice
11. 12. 2018 Informace o konání 2. ZMě
07. 12. 2018 Ekorada na tento měsíc: Šťastné a šetrné!
07. 12. 2018 Dva v jednom
07. 12. 2018 Blížící se Vánoce pohledem policie
07. 12. 2018 Představení kampaně Say No! / Řekni Ne! – online sexuálnímu nátlaku a vydírání dětí
07. 12. 2018 Kontrola hmotnosti nákladních automobilů na Voticku
06. 12. 2018 Záměr na pronájem bytu č. 13 v č.p. 290 Pražská ul., Votice č.j.-42137-2018-OFM-Se
05. 12. 2018 Zásahy votických hasičů v listopadu 2018
05. 12. 2018 Bezpečnostní situace na Voticku v listopadu 2018

XML