Město Votice

Město, městys, obec, MČ
Okres Benešov

http://mesto-votice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Votice
Komenského nám. 700
259 01 Votice

Datová schránka: 9gbbwng
E-mail: podatelna@votice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
18. 06. 2019 Informace o konání 5. zasedání Zastupitelstva města Votice
13. 06. 2019 RO č. 8/2019, schváleno RM dne 22. 5. 2019
27. 05. 2019 Informace pro občany 06-2019
20. 05. 2019 MODERNIZACE trati Sudoměřice - Votice - Den otevřených dveří
20. 05. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Ochrana fauny ČR o.p.s.
09. 05. 2019 Závěrečný účet DSO Mikroregion Voticko 2018
20. 04. 2019 Informace o konání 4. zasedání ZMě
01. 04. 2019 Informace pro občany 04-2019
26. 03. 2019 Záměr prodeje nemovité věci - pozemku
22. 03. 2019 Záměr na pronájem bytu č. 7 v č.p. 875 Kaplířova ul., Votice č.j. 9410/2019/OFM-Se
21. 03. 2019 Informace pro voliče
20. 03. 2019 Volby do EP
20. 03. 2019 OOP Stanovení PÚP na silnici III_12145 Martinice
20. 03. 2019 Územní rozhodnutí o umístění stavby - Střezimíř
20. 03. 2019 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu - uzavírka II/124 Hostišov - Neustupov a objízdná trasa
18. 03. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Votice pro Římskokatolickou farnost Votice
18. 03. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Votice pro Ochrana fauny ČR o. p. s.
18. 03. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Junák_český skaut
18. 03. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Lukostřelecký klub Votice
18. 03. 2019 Dokument "Rozhodnutí o odvolání..." již není dostupný.
18. 03. 2019 Veřejná vyhláška - č.j. 8713/2019/SD-JH
15. 03. 2019 OOP-Stanovení přechodné úpravy provozu - místní úprava SDZ,zřízení vyhrazeného parkovacího místa ul. Smetanova č.p. 475
15. 03. 2019 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu - vyhrazené parkování Husova ul. Votice
13. 03. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro SDH Votice
13. 03. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro SK VOTICE
13. 03. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Vlastivědný klub Votice
12. 03. 2019 Záměr na pronájem bytu č. 3 v č.p. 146 Pražská ul.,Votice č.j. 7984-2019-OFM-Se
11. 03. 2019 OOP stanovení PÚP na silnice č.I/3 při uzavírce sil. II/124 Hostišov-Jiřetice-hranice okresu
11. 03. 2019 Veřejná vyhláška - č.j. 7886/2019/SD-JH
11. 03. 2019 Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci" Aktualizace koncepce ochrany přírody a krajiny Středočeského kraje v letech 2018-2028"
08. 03. 2019 OOP-Stanovení přechodné úpravy provozu, silnice II/124 Hostišov - Jiřetice, kácení stromů
07. 03. 2019 Sociální služby v Komunitním centru Voticka
07. 03. 2019 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu, objízdná trasa při uzavírce D1 16. 3. 2019 a 17. 3. 2019
06. 03. 2019 RO č. 2/2019, schváleno RM dne 27. 2. 2019
06. 03. 2019 RO č. 1/2019, schváleno RM dne 13. 2. 2019
06. 03. 2019 Záměr zřízení předkupního práva
05. 03. 2019 Akce v NZDM Sibiř - březen 2019
05. 03. 2019 Seznam neznámých vlastníků
05. 03. 2019 Veřejná vyhláška - č.j. 7235/2019/SD-JH
04. 03. 2019 OOP-Stanovení přechodné úpravy provozu, částečná uzavírka I_3 Miličín, MK Miličín III_12411
28. 02. 2019 OOP-Stanovení přechodné úpravy provozu na rok 2019, BES s.r.o., Sukova 625, Benešov
26. 02. 2019 Dokument "Rozhodnutí - stavební..." již není dostupný.
25. 02. 2019 Záměr na pronájem bytu č. 3 v č.p. 389 Wolkerova ul., Votice č.j.6189-2019-OFM-Se
25. 02. 2019 Výroční zpráva města Votic za rok 2018
21. 02. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - referent životního prostředí (zajišťování agendy ovzduší)
21. 02. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - vedoucí Oddělení územního plánování a životního prostředí
19. 02. 2019 Oznámení nařízení ústního jednání č.j.4429/2019/SD-Sk
19. 02. 2019 Dokument "Rozhodnutí o zrušení ..." již není dostupný.
18. 02. 2019 ČOV a kanalizace Miličín - rozhodnutí 5549/2019/ŽP-NN
15. 02. 2019 Plán sociálních služeb

XML