Obec Valeč (Karlovy Vary)

Město, městys, obec, MČ
Okres Karlovy Vary

http://www.valec.cz/

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Valeč
Náměstí 119
364 53 Valeč

Datová schránka: 3vbauvg
E-mail: podatelna@valec.cz, starosta@valec.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
09. 07. 2020 Rozpočtové opatření č. 2 ke dni 26.06.2020
09. 07. 2020 Zrušení mimořádného opatření ze dne 9. dubna 2020 k nařízení poskytovatelům sociálních služeb
09. 07. 2020 Pozvánka na 15. veřejné zasedání zastupitelstva obce Valeč
09. 07. 2020 Závěrečný účet obce Valeč za rok 2019 + Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Valeč za rok 2019
09. 07. 2020 Pozvánka na 16. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Valeč
08. 07. 2020 Mimořádné opatření – omezení provozu zdravotnických zařízení lůžkové péče a zařízení sociálních služeb s účinností od 1. 7. 2020 do odvolání
08. 07. 2020 Oznámení o zrušení 15. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Valeč
07. 07. 2020 Mimořádné opatření – zákaz a omezení hromadných akcí nad 1000 osob s účinností od 4. 7. do odvolání
07. 07. 2020 Mimořádné opatření – nařízení a sjednocení spolupráce v rámci Centrálního řídícího týmu COVID-19-1
07. 07. 2020 Mimořádné opatření – omezení provozu zdravotnických zařízení lůžkové péče a zařízení sociálních služeb s účinností od 4. 7. 2020 do odvolání
06. 07. 2020 Zápis ze 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Valeč
05. 07. 2020 Zrušení mimořádného opatření ze dne 19. května 2020 k omezení provozu lázeňské léčebně rehabilitační péče
05. 07. 2020 Zrušení ochranného opatření ze dne 27. ledna 2020 k povinnosti zajistit informovanost na Letišti Václava Havla Praha
05. 07. 2020 Zrušení ochranného opatření ze dne 30. ledna 2020 k povinnosti zajistit informovanost na letištích v ČR
05. 07. 2020 Mimořádné opatření – zákaz a omezení hromadných akcí nad 1000 osob s výjimkami, s účinností od 22. 6. do odvolání
04. 07. 2020 Protokol o zkoušce vody č. 37731/2020 a č. 37732/2020
04. 07. 2020 Dražební vyhláška-usnesení o nařízení elektronické dražby
03. 07. 2020 Mimořádné opatření - nařízení všem poskytovatelům sociálních služeb k přijímání nových klientů a jejich testování na SARS-CoV-2 s účinností od 25. 5. 2020
02. 07. 2020 Zrušení mimořádného opatření ze dne 19. 5. 2020 k nařízení všem poskytovatelům sociálních služeb k přijímání nových klientů a jejich testování na SARS-CoV-2
02. 07. 2020 Mimořádné opatření – omezení provozu škol a školských zařízení s účinností od 27.6. do 30.6.2020
02. 07. 2020 Mimořádné opatření – omezení provozu škol a školských zařízení s účinností od 27. 6. do 30. 6. 2020
02. 07. 2020 Ochranné opatření – omezení překročení státní hranice ČR od 15. 6. 2020-1
02. 07. 2020 Vláda ČR - OOP - znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ČR
02. 07. 2020 Mimořádné opatření – omezení provozu zdravotnických zařízení lůžkové péče a zařízení sociálních služeb s účinností od 25. 5. 2020 do odvolání
02. 07. 2020 Mimořádné opatření - nařízení Vězeňské službě ČR
01. 07. 2020 Mimořádné opatření – nařízení Vězeňské službě ČR s účinností od 1. 7. 2020
01. 07. 2020 Ochranné opatření – omezení překročení státní hranice ČR s účinností od 1. 7. 2020
01. 07. 2020 Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19 včetně zemí, které nesplňují podmínku reciprocity
01. 07. 2020 Rozpočtové opatření č. 7 ke dni 31.12.2019
01. 07. 2020 Pozvánka na 15. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Valeč
01. 07. 2020 Výcvik ve vojenském újezdu Hradiště - červenec 2020
30. 06. 2020 Zrušení mimořádného opatření ze dne 1. 6. 2020 k nošení ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 1. 7. 2020
30. 06. 2020 Mimořádné opatření – omezení provozoven a provozů služeb s účinností od 1. 7. 2020 do odvolání
30. 06. 2020 Mimořádné opatření – omezení provozu zdravotnických zařízení lůžkové péče a zařízení sociálních služeb s účinností od 1. 7. 2020 do odvolání
30. 06. 2020 Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam členských států Evropské unie a dalších států schengenského prostoru s nízkým a se středním rizikem nákazy onemocnění covid-19
29. 06. 2020 Záměr pronájmu části pozemku p.č. 1130/1
29. 06. 2020 Záměr pronájmu st.p.č. 241
29. 06. 2020 Oznámení o zrušení 15. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Valeč
29. 06. 2020 Pozvánka na 15. veřejné zasedání zastupitelstva obce Valeč
28. 06. 2020 Mimořádné opatření – omezení provozu škol a školských zařízení s účinností od 22. 6. do 26. 6. 2020
28. 06. 2020 VSOZČ - Návrh závěrečného účtu za rok 2019
27. 06. 2020 Mimořádné opatření - omezení provozu zařízení sociálních služeb od 18. 5. do 25. 5. 2020
27. 06. 2020 Mimořádné opatření - úprava podmínek provozu stravovacích a ubytovacích zařízení od 18.5. do 25. 5. 2020
27. 06. 2020 Mimořádné opatření - zákaz a omezení hromadných akcí nad 100 osob od 18. 5. do 25. 5. 2020
23. 06. 2020 Mimořádné opatření – zákaz a omezení hromadných akcí nad 500 osob s výjimkami, s účinností od 19. 6. do 21. 6. 2020
23. 06. 2020 Mimořádné opatření – nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami, s účinností od 22. 6. 2020 do odvolání
23. 06. 2020 Mimořádné opatření – omezení provozu škol a školských zařízení s účinností od 22.6. do 30.6.2020
23. 06. 2020 Mimořádné opatření – nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami, s účinností od 15. 6. 2020 do odvolání
23. 06. 2020 Mimořádné opatření – omezení provozoven a provozů služeb s účinností od 15. 6. 2020 do odvolání
23. 06. 2020 Mimořádné opatření – omezení provozu lázeňské léčebně rehabilitační péče s účinností od 25. 5. 2020

XML