Obec Valeč (Karlovy Vary)

Město, městys, obec, MČ
Okres Karlovy Vary

http://www.valec.cz/

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Valeč
Náměstí 119
364 53 Valeč

Datová schránka: 3vbauvg
E-mail: podatelna@valec.cz, starosta@valec.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 06. 2024 Oznámení o svolání prvního zasedání OVK
23. 06. 2024 VSOZČ - Návrh závěrečného účtu za rok 2023
23. 06. 2024 Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 7. a 8. června 2024 - Stanovení minimálního počtu členů OVK
22. 06. 2024 Pozvánka na 11. zasedání Zastupitelstva obce Valeč
22. 06. 2024 Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 7. a 8. června 2024 - Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt do jiné obce v době od 29. dubna 2024 do 7. června 2024
16. 06. 2024 Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 7. a 8. června 2024 - Jmenování zapisovatele
15. 06. 2024 Karlovarský kraj - Program 36. zasedání Zastupitelstva KK
15. 06. 2024 Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 7. a 8. června 2024 - Informace o počtu a sídle volebních okrsků
14. 06. 2024 Výběrové řízení na pracovníka komunální údržby, traktoristu
11. 06. 2024 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Oprava ulice Horní ve Valči - změna technických parametrů
10. 06. 2024 Karlovarský kraj - Program 38. zasedání Zastupitelstva KK
10. 06. 2024 Karlovarský kraj - Program 39. zasedání Zastupitelstva KK
10. 06. 2024 Výcvik ve vojenském újezdu Hradiště - Červen 2024
10. 06. 2024 Volby do Evropského parlamentu 2024 - Opis výsledku hlasování v okrsku
09. 06. 2024 Výcvik ve vojenském újezdu Hradiště - Květen 2024
09. 06. 2024 Karlovarský kraj - Program 37. zasedání Zastupitelstva KK
09. 06. 2024 Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2024
09. 06. 2024 Záměr pronájmu p. č. 5/5 k.ú. Nahořečice
08. 06. 2024 Výcvik ve vojenském újezdu Hradiště - Duben 2024
08. 06. 2024 Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2024
08. 06. 2024 Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Valeč
07. 06. 2024 Veřejnoprávní smlouva dotace manažer
06. 06. 2024 Pozvánka na 11. zasedání Zastupitelstva obce Valeč
04. 06. 2024 Výběrové řízení na manažera Svazku obcí Doupovské hory
04. 06. 2024 Schválená Zprava o výsledku přezkoumání hospodaření svazku, Závěrečný účet a Účetní závěrka za rok 2023
31. 05. 2024 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Oprava ulice Horní ve Valči - změna technických parametrů
23. 05. 2024 Veřejná vyhláška - návrh Změny č. 1 ÚP Vrbice
22. 05. 2024 Návrh Závěrečného účtu Obce Valeč za rok 2023
22. 05. 2024 Záměr pronájmu části st. p. č. 135
22. 05. 2024 Záměr pronájmu části p. p. č. 34
22. 05. 2024 Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 7. a 8. června 2024 - Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
22. 05. 2024 VSOZČ - Návrh závěrečného účtu za rok 2023
21. 05. 2024 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Repase oken na č.p. 64 ve Valči
15. 05. 2024 Rozpočtové opatření č. 5 ze dne 30.04.2024
13. 05. 2024 Oznámení o svolání prvního zasedání OVK
12. 05. 2024 Protokol o zkoušce vody č. 37214/2024
12. 05. 2024 Finanční úřad pro KK - Informace pro poplatníky daně z nemovitostí
12. 05. 2024 Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Valeč
10. 05. 2024 Rozpočtové opatření č. 4 ze dne 24.04.2024
10. 05. 2024 Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Valeč
07. 05. 2024 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Oprava ulice Horní ve Valči
06. 05. 2024 Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje (A2 ZÚR KK) a Vyhodnocení vlivů A2 ZÚR KK na udržitelný rozvoj území (VVURÚ) a zveřejnění dokumentace tohoto návrhu
06. 05. 2024 Výcvik ve vojenském újezdu Hradiště - Únor 2024
06. 05. 2024 Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy č.42/2024, PDZ Oprava propustku – Podbořanský Rohozec
06. 05. 2024 Pozvánka na 10. zasedání Zastupitelstva obce Valeč
05. 05. 2024 Výcvik ve vojenském újezdu Hradiště - Březen 2024
05. 05. 2024 Doplňující informace k ověřenému programu k 36. zasedání Zastupitelstva KK
05. 05. 2024 Veřejná vyhláška o návrhu Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje, ve znění 1., 2., 3. a 4. aktualizace
05. 05. 2024 Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání změny č. 1 ÚP Vroutek - "Opatření obecné povahy č. 1/2024"
05. 05. 2024 Pozvánka na 9. zasedání Zastupitelstva obce Valeč

XML