Obec Luboměř

Město, městys, obec, MČ
Okres Nový Jičín

http://lubomer.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Luboměř
Luboměř 93
742 35 Luboměř

Datová schránka: bqmbmug
E-mail: obec.lubomer@quick.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
21. 05. 2019 Pozvánka na 4. valnou hromadu Mikroregionu Odersko
15. 05. 2019 Rozpočtové opatření č. 3/2019
15. 05. 2019 Rozpočtové opatření č. 3/2019
09. 05. 2019 Oznámení o době a místě konání voleb
06. 05. 2019 Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2018
26. 04. 2019 Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2019
24. 04. 2019 Pozvánka na první zasedání okrskové volební komise
23. 04. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení ve věci povolení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů – medvěda hnědého
17. 04. 2019 Závěrečný účet za rok 2018 - DSO SOMPO 2016
12. 04. 2019 Jmenování zapisovatelky okrskové volební komise
09. 04. 2019 Informace o počtu a sídle volebních okrsků
08. 04. 2019 Veřejnoprávní smlouva - přenesená působnost podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
05. 04. 2019 Rozpočtové opatření č. 2/2019
05. 04. 2019 Rozpočtové opatření č. 2/2019
04. 04. 2019 Opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství
25. 03. 2019 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
19. 03. 2019 Pozvánka na 3. valnou hromadu Mikroregionu Odersko
18. 03. 2019 Rozpočtové opatření č. 1/2019
18. 03. 2019 Rozpočtové opatření č. 1/2019
18. 03. 2019 Výzva k podání nabídky - Oprava dvou odvodňovacích roštů za humny v Luboměři
15. 03. 2019 Informace ke změně příjmové položky 1351 ve schváleném rozpočtu obce Luboměř na rok 2017
15. 03. 2019 Rozpočet obce Luboměř na rok 2017
15. 03. 2019 Rozpočtové opatření č. 14/2017
15. 03. 2019 Rozpočtové opatření č. 13/2017
15. 03. 2019 Rozpočtové opatření č. 12/2017
15. 03. 2019 Rozpočtové opatření č. 11/2017
15. 03. 2019 Rozpočtové opatření č. 10/2017
15. 03. 2019 Rozpočtové opatření č. 9/2017
15. 03. 2019 Rozpočtové opatření č. 6/2017
15. 03. 2019 Rozpočtové opatření č. 7/2017
15. 03. 2019 Rozpočtové opatření č. 8/2017
15. 03. 2019 Rozpočtové opatření č. 5/2017
15. 03. 2019 Rozpočtové opatření č. 1/2017
15. 03. 2019 Rozpočtové opatření č. 4/2017
15. 03. 2019 Rozpočtové opatření č. 3/2017
15. 03. 2019 Rozpočtové opatření č. 2/2017
15. 03. 2019 Rozpočet obce Luboměř na rok 2019
13. 03. 2019 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
11. 03. 2019 Rozpočet obce Luboměř na rok 2019
11. 03. 2019 Rozpočet obce Luboměř na rok 2019
11. 03. 2019 Usnesení ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Luboměř
05. 03. 2019 Návrh závěrečného účtu za rok 2018 - DSO SOMPO 2016
05. 03. 2019 Pozvánka na shromáždění delegátů Dobrovolného svazku obcí SOMPO 2016
25. 02. 2019 Pozvánka na 3. zasedání Zastupitelstva obce Luboměř
19. 02. 2019 Luboměřský zpravodaj č. 1/2019
18. 02. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Silnice II. a III. třídy
18. 02. 2019 Návrh rozpočtu obce Luboměř na rok 2019
15. 02. 2019 Veřejnoprávní smlouva - působnost na úseku ochrany přírody a krajiny
29. 01. 2019 Rozpočtové opatření č. 9/2018
29. 01. 2019 Rozpočtové opatření č. 9/2018

XML