Obec Luboměř

Město, městys, obec, MČ
Okres Nový Jičín

http://lubomer.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Luboměř
Luboměř 93
742 35 Luboměř

Datová schránka: bqmbmug
E-mail: obec.lubomer@quick.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
11. 12. 2018 Rozpočtová odpovědnost Mikroregionu Odersko - zveřejňování dokumentů
10. 12. 2018 Rozpočtová odpovědnost Mikroregionu Odersko - zveřejňování dokumentů
07. 12. 2018 Jednací řád Zastupitelstva obce Luboměř
07. 12. 2018 Řád veřejného pohřebiště obce Luboměř
07. 12. 2018 Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2019
07. 12. 2018 Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Luboměř
04. 12. 2018 Návrh rozpočtu na rok 2019
04. 12. 2018 Pozvánka na shromáždění delegátů Dobrovolného svazku obcí SOMPO 2016
29. 11. 2018 Pozvánka na 2. zasedání Zastupitelstva obce Luboměř
22. 11. 2018 Rozpočtové opatření č. 7/2018
22. 11. 2018 Rozpočtové opatření č. 7/2018
14. 11. 2018 Návrh rozpočtu Mikroregionu Odersko na rok 2019
13. 11. 2018 Luboměřský zpravodaj č. 3/2018
13. 11. 2018 Pozvánka na 1. valnou hromadu Mikroregionu Odersko
08. 11. 2018 Veřejná vyhláška - Zveřejnění opatření obecné povahy Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje
06. 11. 2018 Schválený rozpočet MO pro rok 2019 a třetí upravený rozpočet MO pro rok 2018
30. 10. 2018 Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Luboměř
19. 10. 2018 Pozvánka na ustavující zasedání Zastupitelstva obce Luboměř
11. 10. 2018 Rozpočtové opatření č. 1/2018
10. 10. 2018 Rozpočtové opatření č. 6/2018
10. 10. 2018 Rozpočtové opatření č. 6/2018
27. 09. 2018 Luboměřský zpravodaj č. 3/2018
27. 09. 2018 Rozpočtové opatření č. 5/2018
27. 09. 2018 Rozpočtové opatření č. 5/2018
24. 09. 2018 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
19. 09. 2018 Rozpočtové opatření č. 4/2018
19. 09. 2018 Rozpočtové opatření č. 4/2018
19. 09. 2018 Oznámení o době a místě konání voleb
18. 09. 2018 Pozvánka na 22. valnou hromadu Mikroregionu Odersko
15. 09. 2018 Majetkoprávní záměr č. 2/2018
15. 09. 2018 Usnesení ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Luboměř
15. 09. 2018 Pozvánka na první zasedání okrskové volební komise
10. 09. 2018 Upozornění pro občany - ČEZ Distribuce
10. 09. 2018 Pozvánka na shromáždění delegátů Dobrovolného svazku obcí SOMPO 2016
09. 09. 2018 Stanovení konce doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů
03. 09. 2018 Pozvánka na 17. zasedání Zastupitelstva obce Luboměř
24. 08. 2018 Jmenování zapisovatelky okrskové volební komise
22. 08. 2018 Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitých věcí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
21. 08. 2018 Pozvánka na 21. valnou hromadu Mikroregionu Odersko
20. 08. 2018 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
20. 08. 2018 Informace o počtu a sídle volebních okrsků
13. 08. 2018 Vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů
06. 08. 2018 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
24. 07. 2018 Informace ke změně příjmové položky 1351 ve schváleném rozpočtu obce Luboměř na rok 2017
24. 07. 2018 Rozpočet obce Luboměř na rok 2017
24. 07. 2018 Rozpočtové opatření č. 14/2017
24. 07. 2018 Rozpočtové opatření č. 13/2017
24. 07. 2018 Rozpočtové opatření č. 12/2017
24. 07. 2018 Rozpočtové opatření č. 11/2017
24. 07. 2018 Rozpočtové opatření č. 10/2017

XML