Obec Solenice

Město, městys, obec, MČ
Okres Příbram

http://obecsolenice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

OBEC SOLENICE
Solenice 37
262 63 Solenice

Datová schránka: evnbx8x
E-mail: starosta@obecsolenice.cz, ucetni@obecsolenice.cz, info@obecsolenice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 06. 2022 Oznámení o vyhlášení právního předpisu
23. 06. 2022 Schválený závěrečný účet obce Solenice za rok 2021
22. 06. 2022 Usnesení č. 2/2022 z 26. řádného zasedání ZO Solenice ze dne 17.06.2022
19. 06. 2022 Oznámení o stanovení počtu členů zastupitelstva Obce Solenice pro volební období 2022-2026
15. 06. 2022 Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru
14. 06. 2022 Osvědčení o úspoře emisí
14. 06. 2022 Oznámení o vyhlášení právního předpisu
14. 06. 2022 Rozpočtové opatření č. 4/2022
06. 06. 2022 Pozvánka na ZO dne 17.06.2022
24. 05. 2022 Návrh závěrečného účtu 2021
24. 05. 2022 Závěrečný účet Sdružení obcí Sedlčanska za rok 2021
24. 05. 2022 Rozpočtové opatření č. 3/2022
10. 05. 2022 Usnesení č. 1/2022 z 25. řádného zasedání ZO Solenice ze dne 19.4.2022
10. 05. 2022 Situace na Ukrajině - informace, kontakty
10. 05. 2022 Linka bezpečí - informace pro děti a rodiče k situaci na Ukrajině
10. 05. 2022 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)
10. 05. 2022 Provozní doba knihovny v budově Obecního úřadu Solenice na období 01-06/2022
10. 05. 2022 Linka bezpečí - informace, kontakty
10. 05. 2022 Rozpis svozů SKO obce Solenice pro rok 2022
10. 05. 2022 Informace o ceně vodného a stočného v obci Solenice pro rok 2022.
10. 05. 2022 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)
10. 05. 2022 Plán rozvoje obce Solenice
10. 05. 2022 Pasport kanalizační sítě
10. 05. 2022 Pasport vodovodní sítě
10. 05. 2022 Pasport veřejného osvětlení
10. 05. 2022 Koncepce krizového řízení
10. 05. 2022 Obecně závazná vyhláška obce Solenice č. 1/2022 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.
10. 05. 2022 Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
10. 05. 2022 Návrh závěrečného účtu Sdružení obcí Sedlčanska za rok 2021
10. 05. 2022 Rozpočtové opatření č. 2/2022
10. 05. 2022 Záznam o změně rozpočtu obce Solenice na rok 2022 13/2022
10. 05. 2022 Rozpočtové opatření č. 1/2022
10. 05. 2022 Schválený rozpočet obce Solenice na rok 2022
10. 05. 2022 Oznámení o zveřejnění: Sdružení obcí Sedlčanska - Rozpočet na rok 2022 a Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023-2025
10. 05. 2022 Informace o zveřejnění schváleného závěrečného účtu Sdružení obcí Sedlčanska za rok 2020
10. 05. 2022 Schválený závěrečný účet obce Solenice za rok 2020
10. 05. 2022 Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 až 2025
10. 05. 2022 Dokument "Veřejná vyhláška..." již není dostupný.
10. 05. 2022 Veřejná vyhláška - Finanční úřad 21/2022
10. 05. 2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy. Změna kalamitní situace v lesích
10. 05. 2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy proti rozšíření škůdců (kůrovec)
10. 05. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
10. 05. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
10. 05. 2022 Zveřejnění záměru obce - směna pozemků
10. 05. 2022 Změna v systému odvádění poplatku za komunální odpad od 1.1.2022 vč. informace o úhradě
10. 05. 2022 106/1999 Sb. - odpověď na žádost o informaci 18/2022
10. 05. 2022 106/1999 Sb. - odpověď na žádost o informaci 15/2022
10. 05. 2022 Výroční zpráva dle zákona č. 106/199 Sb. za rok 2021

XML