Obec Močovice

Město, městys, obec, MČ
Okres Kutná Hora

http://mocovice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Močovice
Močovice 26
286 01 Močovice

Datová schránka: 92ea3av
E-mail: mocovice@seznam.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
17. 09. 2020 Informace o konání zasedání OZ č. 05/20
04. 08. 2020 Veřejná vyhláška, Opatření obecní povahy
22. 07. 2020 Oznámení o době a místu konání voleb
22. 07. 2020 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
10. 07. 2020 Mimořádné opatření č. 1/2020
03. 07. 2020 DSO Mikroregion Čáslavsko-Schválený rozpočet 2020
20. 06. 2020 Informace o konání zasedání obecního zastupitelstva
11. 06. 2020 Oznámení o ceně vodného a stočného
10. 06. 2020 Informace o podmínkách pro uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod
03. 06. 2020 Informace o konání zasedání obecního zastupitelstva dne 10.6.2020
26. 05. 2020 Návrh závěrečného účtu za r. 2019
26. 05. 2020 Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za r. 2019
25. 05. 2020 Dopis vedoucího odboru životního prostředí MěÚ Čáslav
25. 05. 2020 Opatření obecné povahy /Veřejnou vyhláškou/
22. 05. 2020 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce
06. 05. 2020 Veřejná vyhláška, stanovení místní úpravy na pozemní komunikaci
01. 05. 2020 Vyúčtování výpočtu ceny vodného a stočného za r. 2019
01. 05. 2020 Nařízení Středočeského kraje ze dne 26.1.2017
01. 05. 2020 Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za r. 2016
01. 05. 2020 KoPÚ Močovice - neznámí vlastníci
01. 05. 2020 Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.
01. 05. 2020 Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí, aktualizovaný k 1.11.2015
01. 05. 2020 Opatření obecné povahy-zákaz nakládání s povrchovými vodami
01. 05. 2020 Závěrečný účet za r. 2014
01. 05. 2020 Zpráva nezávislého auditora za r. 2014-Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za r. 2014
22. 04. 2020 Informace o konání zasedání obecního zastupitelstva
17. 04. 2020 Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
11. 04. 2020 Veřejná vyhláška - Hromadný předpisný seznam k dani z nemovitých věcí
11. 04. 2020 Návrh rozpočtu 2020 - DSO Mikroregion Čáslavsko
08. 04. 2020 Mimořádná opatření MZ ČR
03. 04. 2020 Jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie
31. 03. 2020 Mimořádná opatření z 30.3.2020
30. 03. 2020 Bezpečnostní list-Alkoholová dezinfekce Anti-COVID
26. 03. 2020 Oznámení o změně ceny vodného a stočného
24. 03. 2020 Mimořádné opatření MZ
23. 03. 2020 Stanovisko ministerstva vnitra k posuzování běhu lhůt v oblasti veřejné správy
23. 03. 2020 Usnesení vlády ČR ze dne 19.3.2020
23. 03. 2020 Mimořádné opatření
23. 03. 2020 Rozhodnutí hejtmanky SK
23. 03. 2020 Sbírka zákonů, částka 41
23. 03. 2020 COVID-19
23. 03. 2020 Sbírka zákonů ČR, částka č. 37
23. 03. 2020 KoPÚ Vodranty - zrušení zjišťování průběhu hranic
23. 03. 2020 Usnesení vlády o přijetí krizového opatření
23. 03. 2020 Usnesení vlády - nouzový stav
23. 03. 2020 Oznámení o změně ceny vodného a stočného
23. 03. 2020 Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků
23. 03. 2020 Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy
23. 03. 2020 Technické požadavky pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu
23. 03. 2020 Střednědobý výhled-Mikroregion Čáslavsko

XML