Obec Rovná

Město, městys, obec, MČ
Okres Sokolov

http://www.rovna.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Rovná
Rovná 40
356 01 Rovná

Datová schránka: biyamk4
E-mail: obec.rovna@tiscali.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
07. 08. 2020 Oznámení - veøejné zasedání ZO Rovná dne 17.8.2020
05. 08. 2020 Nabídka pozemkù k pronájmu k 05.8.2020 v okr.Sokolov - kolo è. 68 (SPÚ/KPÚ pro KVK, K.Vary)
03. 08. 2020 Dražební vyhláška (Ex.úøad Klatovy, JUDr.D.Mika-SE, è.j. 120 EX 17260/10-437
03. 08. 2020 OO a Sdìlení MZd ze dne 31.7.2020
02. 08. 2020 Oznámení zámìru Z-4/2020 (odkup pozemkù, VB)
01. 08. 2020 Oznámení - zámìr prodeje pozemku z majetku obce (Z-3/2020)
31. 07. 2020 Dražební vyhláška (Exe.úøad Pha-východ, SE JUDr. Marcel Smékal, è.j 081 EX 16377/09-556)
29. 07. 2020 Veøejná vyhláška-OOP (MZE-odbor hosp.úpravy a ochrany lesù, è.j.: 33784/2020-MZE-16212)
25. 07. 2020 Mimoøádné opatøení MZd ze dne 23.7.2020
25. 07. 2020 Sdìlení MZd (seznam zemí - od 27.7.2020)
19. 07. 2020 Sdìlení a OO MZd ze dne 17.7.2020
16. 07. 2020 Veøejná soutìž na prodej majetku (ÈR-SPÚ/KPÚ pro KVK)
16. 07. 2020 Oznámení zámìru Z-4/2020 (odkup pozemkù, VB)
13. 07. 2020 Sdìlení MZd ze dne 10.7.2020
10. 07. 2020 Dokument "Oznámení - veøejná vy..." již není dostupný.
07. 07. 2020 Mimoøádné opatøení ke covid-19 ze dne 03.7.2020
02. 07. 2020 Dokument "Dražební vyhláška (Ex..." již není dostupný.
02. 07. 2020 MZd ze dne 01.7.2020
01. 07. 2020 Mimoøádné,ochranné opatøení a sdìlení MZd ze dne 30.6.2020
01. 07. 2020 Mimoøádné opatøení MZd ze dne 19.5.2020
01. 07. 2020 Mimoøádné opatøení MZd ze dne 18.5.2020
01. 07. 2020 Mimoøádné opatøení (ochran. a zruš.opatøení) ze dne 15.5.2020
01. 07. 2020 UV ÈR ze dne 11.5.2020 a Mimoøádné opatøení MZD
01. 07. 2020 Usnesení vlády ÈR ze dne 7.5.2020 (SZ è. 86/2020)
01. 07. 2020 Usnesení vlády ÈR a MO MZd ze 4.5.2020
01. 07. 2020 Usnesení vlády ÈR ze dne 30.4.2020 + SZ è. 80/2020
01. 07. 2020 Usnesení vlády ÈR ze dne 01.5.2020 (SZ è. 81/2020)
01. 07. 2020 Mimoøádné opatøení MZd ze dne 23. a 24.4.2020
01. 07. 2020 UV ÈR o pøíjetí kriz.opatøení ze dne 23.4.2020 (SZ è. 70/2020)
01. 07. 2020 Mimoøádné opatøení MZd ze dne 15.4.2020
01. 07. 2020 Mimoøádné opatøení MZd ze dne 17.4.2020
01. 07. 2020 Mimoøádné opatøení s úèinností od 20.4.2020
01. 07. 2020 NV a usnesení vlády ÈR ze dne 14.4.2020
01. 07. 2020 Mimoøádné opatøení MZd ze dne 14.4.2020
01. 07. 2020 Mimoøádná opatøení MZd
01. 07. 2020 Usnesení PS a MO MZd
01. 07. 2020 SZ è. 57 + 58/2020
01. 07. 2020 Sbírka zákonù è. 59/2020
01. 07. 2020 Usnesení vlády ÈR o pøijetí kriz.opatøení - 6.4.2020
01. 07. 2020 Mimoøádná opatøení MZd ze dne 6.4.2020
01. 07. 2020 Krizová opatøení vlády ÈR a MO MZd - 1.4.2020
01. 07. 2020 OOP o prodloužení kontrol na hranicích
01. 07. 2020 Vláda ÈR-krizová opatøení ze dne 30.3.2020 (Sb.51/2020)
01. 07. 2020 Krizová opatøení vlády ÈR - 26.3.2020
01. 07. 2020 Informace PÈR - pozor na podvodníky
01. 07. 2020 Krizová opatøení vlády
01. 07. 2020 Zásobování osob v karanténì nebo izolaci (informace)
01. 07. 2020 PÈR - doporuèení
01. 07. 2020 OZV obce Rovná è. 3/2020 (zrušovací)
30. 06. 2020 Mimoøádné opatøení MZd ze dne 29.6.2020

XML