Obec Střížovice (Plzeň-město)

Město, městys, obec, MČ
Okres Plzeň

http://strizovice.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Střížovice
Střížovice 66
332 07 Střížovice

Datová schránka: 2f3bj6b
E-mail: ou_striz@volny.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
16. 07. 2019 Pouť - Prusíny
04. 07. 2019 Oznámení o zahájení řízení o Územním plánu - Chlum
03. 07. 2019 Záměr prodeje obecníh pozemků pod hřbitovem.
02. 07. 2019 Oznámení o zveřejnění - Odpadové hospodářství PJ
20. 06. 2019 Pozvánka na VZ konané dne 27.06.2019
18. 06. 2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtovývh dokumentů MRÚ
13. 06. 2019 Závěrečný účet obce Střížovice za rok 2018.
28. 05. 2019 Pozvánka na setkání rodáků ve Střížovicích.
28. 05. 2019 Jarní svoz nebezpečného odpadu.
28. 05. 2019 Opis výsledků hlasování do Evropského parlamentu ve Střížovicích.
21. 05. 2019 Dokument "Dražební vyhláška...." již není dostupný.
21. 05. 2019 Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2018.
14. 05. 2019 Oznámení o době a místu konání voleb do Evropské unie.
25. 04. 2019 Veřejná vyhláška - Finanční úřad.
18. 04. 2019 Rozpočtové opatření č. III
17. 04. 2019 Jmenování zapisovatele.
11. 04. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení řízení o návrhu Změny č. 1 Územního plánun Střížovice
11. 04. 2019 Oznámení řízení o návrhu Změny č. 1 Územního plánun Střížovice
11. 04. 2019 Zmměna č. 1 Územního plánu Střížovice.
10. 04. 2019 Očkování psů proti vzteklině.
09. 04. 2019 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků..
04. 04. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy MZe.
04. 04. 2019 Pozvánka na VZ - 16.04.19
03. 04. 2019 Záměr převodu nemovitého majetku.
25. 03. 2019 Oznámení o minimálním počtu členů okrskové volební komise.
05. 02. 2019 Pozvánka na VZ - 12.02.19
05. 02. 2019 Vyhodnocení územního plánu obce Chválenice
04. 02. 2019 Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu.
04. 02. 2019 Oznámení zjednoduššené o zveřejnění na kamennou ÚD
18. 01. 2019 Rozhodnutí - Chválenice přeložka I/20
14. 01. 2019 Veřejná vyhláška - o vydání aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje
08. 01. 2019 2019
08. 01. 2019 Schválený rozpočet na rok 2019
08. 01. 2019 Zápis o zapečetění pokladničky - sbírka na Matyáše
01. 01. 2019 Agenda nedostatečně označených osob v katastru nemovitostí
20. 12. 2018 Veřejná vyhláška - Přechodná úprava provozu 2019
20. 12. 2018 Ceny za svoz komunálního odpadu pro rok 2019
17. 12. 2018 Veřejná vyhláška - Přechodná úprava provozu.
20. 11. 2018 Návrh rozpočtu na rok 2019
20. 11. 2018 Pozvánka na valnou hromadu MRÚ ve Zdemyslicích
20. 11. 2018 Návrh rozpočtu MRÚ na rok 2019
15. 11. 2018 Usnesení z ustavující schůze obecního zastupitelstva.
13. 11. 2018 Rozpočtové opatření č. V.
13. 11. 2018 Zveřejnění informace - Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení k záměru zařazenému v katagorii II - na akci: ,, I/20 Chválenice, přeložka"
22. 10. 2018 Doktorka - dovolená.
22. 10. 2018 Pozvánka na ustavujicí schůzi obecního zastupitelstva.
19. 10. 2018 Rozpočtové opatření č. 1/2018 Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odp. hosp.
10. 10. 2018 Usnesení z VZ obecního zastupitelstva - 27.09.2018
10. 10. 2018 Rozpočtové opatření č. IV..
08. 10. 2018 Veřejná vyhláška - Přechodná úprava provozu: Přechodná úprava provozu pro rok 2019

XML