Obec Střížovice (Plzeň-město)

Město, městys, obec, MČ
Okres Plzeň

http://strizovice.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Střížovice
Střížovice 66
332 07 Střížovice

Datová schránka: 2f3bj6b
E-mail: ou_striz@volny.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
14. 05. 2019 Oznámení o době a místu konání voleb do Evropské unie.
25. 04. 2019 Veřejná vyhláška - Finanční úřad.
18. 04. 2019 Rozpočtové opatření č. III
17. 04. 2019 Jmenování zapisovatele.
11. 04. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení řízení o návrhu Změny č. 1 Územního plánun Střížovice
11. 04. 2019 Oznámení řízení o návrhu Změny č. 1 Územního plánun Střížovice
11. 04. 2019 Zmměna č. 1 Územního plánu Střížovice.
10. 04. 2019 Očkování psů proti vzteklině.
09. 04. 2019 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků..
04. 04. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy MZe.
04. 04. 2019 Pozvánka na VZ - 16.04.19
03. 04. 2019 Záměr převodu nemovitého majetku.
25. 03. 2019 Oznámení o minimálním počtu členů okrskové volební komise.
05. 02. 2019 Pozvánka na VZ - 12.02.19
05. 02. 2019 Vyhodnocení územního plánu obce Chválenice
04. 02. 2019 Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu.
04. 02. 2019 Oznámení zjednoduššené o zveřejnění na kamennou ÚD
18. 01. 2019 Rozhodnutí - Chválenice přeložka I/20
14. 01. 2019 Veřejná vyhláška - o vydání aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje
08. 01. 2019 2019
08. 01. 2019 Schválený rozpočet na rok 2019
08. 01. 2019 Zápis o zapečetění pokladničky - sbírka na Matyáše
01. 01. 2019 Agenda nedostatečně označených osob v katastru nemovitostí
20. 12. 2018 Veřejná vyhláška - Přechodná úprava provozu 2019
20. 12. 2018 Ceny za svoz komunálního odpadu pro rok 2019
17. 12. 2018 Veřejná vyhláška - Přechodná úprava provozu.
20. 11. 2018 Návrh rozpočtu na rok 2019
20. 11. 2018 Pozvánka na valnou hromadu MRÚ ve Zdemyslicích
20. 11. 2018 Návrh rozpočtu MRÚ na rok 2019
15. 11. 2018 Usnesení z ustavující schůze obecního zastupitelstva.
13. 11. 2018 Rozpočtové opatření č. V.
13. 11. 2018 Zveřejnění informace - Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení k záměru zařazenému v katagorii II - na akci: ,, I/20 Chválenice, přeložka"
22. 10. 2018 Doktorka - dovolená.
22. 10. 2018 Pozvánka na ustavujicí schůzi obecního zastupitelstva.
19. 10. 2018 Rozpočtové opatření č. 1/2018 Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odp. hosp.
10. 10. 2018 Usnesení z VZ obecního zastupitelstva - 27.09.2018
10. 10. 2018 Rozpočtové opatření č. IV..
08. 10. 2018 Veřejná vyhláška - Přechodná úprava provozu: Přechodná úprava provozu pro rok 2019
08. 10. 2018 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce.
20. 09. 2018 Oznámení o době a místě konání voleb do obecního zastupitelstva.
18. 09. 2018 Pozvánka na veřejné zasedání OZ.
15. 09. 2018 Pozvánka na valnou hromadu.
28. 08. 2018 Výzva ke kontrole hlasovacích lístků k volbám do zastupitelstev obcí.
24. 08. 2018 Jmenování zapisovatele okresní volební komise
22. 08. 2018 Propachtování vodní plochy č. parc 648 o výměře 4694 m2
22. 08. 2018 Záměr převodu nemovitého majetku obce
21. 08. 2018 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků.
20. 08. 2018 Registrace kandidátních listin
06. 08. 2018 Oznámení o minimálním počtu členů okrskové volební komise.
17. 07. 2018 Rozpočtové opatření č. V

XML