Obec Soběšice

Město, městys, obec, MČ
Okres Klatovy

http://sobesice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Soběšice
Soběšice 125
342 01 Soběšice

Datová schránka: narbx27
E-mail: obecsobesice@quick.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
15. 06. 2021 Usnesení z 12. zasedání zastupitelstva
14. 06. 2021 Obecně závazná vyhláška č. 1/2021
14. 06. 2021 Informace o konání členské schůze Svazku obcí Pošumaví
14. 06. 2021 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu
11. 06. 2021 - Rozpočtové opatření č. 2
11. 06. 2021 Rozpočtové opatření č. 2/2021
11. 06. 2021 Závěrečný účet obce za rok 2020 + Zpráva o přezkoumání
04. 06. 2021 Návrh opatření k národním plánům povodí Labe, Odry a Dunaje
02. 06. 2021 Informace o konání zasedání zastupitelstva obce
25. 05. 2021 Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Pošumaví + účetní závěrka
03. 05. 2021 Oznámení o záměru obce: věcné břemeno a právo provést stavbu
03. 05. 2021 Porovnání položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2020
27. 04. 2021 Veřejná vyhláška FÚ Plzeň k dani z nemovitostí na rok 2021
14. 04. 2021 Návrh závěr. účtu obce za rok 2020 + Zpráva o přezk. hospodaření
14. 04. 2021 Výkazy pro závěrku + Rozvaha + Přílohy + Inventarizační zpráva
24. 03. 2021 Sdělení OÚ: Sběr nebezpečného a objemného odpadu
15. 03. 2021 Usnesení z 11. zasedání zastupitelstva
15. 03. 2021 Oznámení o záměru obce: Prodej sterilizátoru a stomat. soupravy
12. 03. 2021 - Rozpočtové opatření č. 1
12. 03. 2021 Rozpočtové opatření č. 1/2021
04. 03. 2021 Informace o konání zasedání zastupitelstva obce
22. 02. 2021 Informace ke sčítáni lidu, domů a bytů v roce 2021
02. 02. 2021 Poplatek za odvoz komunálního odpadu pro rok 2021
14. 01. 2021 Dokument "Usnesení exekutorskéh..." již není dostupný.
12. 01. 2021 Výroční zpráva o poskytování informací podle zák. č. 106/1999 Sb.
15. 12. 2020 Usnesení z 10. zasedání zastupitelstva
14. 12. 2020 - Rozpočtové opatření č. 3
14. 12. 2020 Rozpočet na rok 2021
14. 12. 2020 Rozpočtový výhled na roky 2021 - 2024
08. 12. 2020 Návrh sřednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2021-2024
02. 12. 2020 Informace o konání zasedání zastupitelstva obce
27. 11. 2020 Pozvánka na schůzi Svazku obcí Pošumaví
27. 11. 2020 Návrh rozpočtu Svazku obcí Pošumaví na rok 2021
23. 11. 2020 Návrh rozpočtu obce na rok 2021
23. 11. 2020 Návrh sřednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2021-2024
22. 10. 2020 Usnesení vlády ČR z 21. 10. - pohyb osob
22. 10. 2020 Usnesení vlády ČR z 21. 10. - prodejní síť
22. 10. 2020 Usnesení vlády ČR z 21. 10. - chod úřadů
22. 10. 2020 Dokument "Dražební vyhlášky (1..." již není dostupný.
19. 10. 2020 Nařízení a usnesení vlády ČR ze dne 16.10. - sbírka zákonů
14. 10. 2020 Nouzový stav a co aktuálně platí
14. 10. 2020 Ministerstvo zdravotnictví: Mimořádné opatření
14. 10. 2020 Provoz mateřských škol v Sušici
13. 10. 2020 Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření ze dne 12.10.
12. 10. 2020 Omezení úředních hodin Obecního úřadu Soběšice
09. 10. 2020 Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření
06. 10. 2020 Dopis starostů obcí Pošumaví ohledně nemocnice v Sušici
06. 10. 2020 Nařízení krajské hygienické stabnice v Plzni
01. 10. 2020 Usnesení vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu
24. 09. 2020 - Rozpočtové opatření č. 2

XML