Obec Brnířov

Město, městys, obec, MČ
Okres Domažlice

http://obecbrnirov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Brnířov
Brnířov 41
345 06 Brnířov

Datová schránka: 5avbyvv
E-mail: oubrnirov@tiscali.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
18. 06. 2021 Program zasedání Zastupitelstva Obce Brnířov dne 28.6.2021
10. 06. 2021 MZeČR - VV - výzva k uplatnění připomínek + Národní plán povodí Labe
10. 06. 2021 MDČR - VV - vyrozumění o možnosti seznámit se s podklady - modernizace trati Plzeň - Domažlice
08. 06. 2021 DSO Lazce - návrh závěrečného účtu za rok 2020 včetně příloh
08. 06. 2021 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Brnířov č. 28 ze dne 31. 5. 2021
08. 06. 2021 Rozpočtové opatření obce Brnířov č. 3/21
03. 06. 2021 Schválený závěrečný účet Obce Brnířov za rok 2020 + zpráva o přezkoumání hospodaření + výkazy
28. 05. 2021 Zápis o projednání vyúčtování provozování vodovodu a kanalizace v obci Brnířov za rok 2021
25. 05. 2021 Oznámení o konání valné hromady DSO Kdyňsko
21. 05. 2021 Program zasedání Zastupitelstva Obce Brnířov dne 31.5.2021
14. 05. 2021 Nařízení města Domažlice-záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov
12. 05. 2021 Rozpočtové opatření obce Brnířov č. 2/21
07. 05. 2021 Návrh závěrečného účtu za rok 2020 včetně zprávy o přezkoumání hospodaření a výkazů za rok 2020
07. 05. 2021 DSO Kdyňsko - návrh závěrečného účtu za rok 2020
07. 05. 2021 DSO Kdyňsko - rozpočtové opatření č. 1/2021
06. 05. 2021 MěÚ Domažlice-oznámení VV-povolení přechodných úprav provozu na poz.komunikacích
29. 04. 2021 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Brnířov č. 27 ze dne 26.4.2021
26. 04. 2021 Veřejná vyhláška finančního úřadu
21. 04. 2021 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Brnířov č. 26 ze dne 29. 3. 2021
16. 04. 2021 Program zasedání Zastupitelstva Obce Brnířov dne 26.4.2021
15. 04. 2021 Dokument "Ministerstvo dopravy ..." již není dostupný.
14. 04. 2021 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Brnířov č. 26 ze dne 29.3.2021
14. 04. 2021 Rozpočtové opatření obce Brnířov č. 1/201
11. 04. 2021 Program zastupitelstva 2.3.2020
11. 04. 2021 Zasedání zastupitelstva obce Brnířov 2.3.2020
11. 04. 2021 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Brnířov č. 15 z 27.1.2020
11. 04. 2021 Výroční zpráva obce Brnířov v roce 2019 v oblasti poskytování informací
11. 04. 2021 Výroční zpráva o vyřizování stížností a petic Obce Brnířov za rok 2019
11. 04. 2021 Program zasedání zastupitelstva obce Brnířov dne 29.6.2020
11. 04. 2021 Zápis o projednání vyúčtování provozování vodovodu a kanalizace za rok 2019
11. 04. 2021 Pozvánka na shromáždění členských obcí DSO LAZCE
11. 04. 2021 Rozpočtové opatření obce Brnířov č. 2 ze dne 14.5.2020
11. 04. 2021 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Brnířov ze dne 25.5.2020
11. 04. 2021 Návrh závěrečného účtu 2019 DSO Lazce včetně zprávy o přezkoumání hospodaření a výkazů
11. 04. 2021 Návrh závěrečného účtu DSO Kdyňsko včetně zprávy o přezkoumání hospodaření a příloh
11. 04. 2021 Program zasedání Zastupitelstva obce Brnířov 25.5.2020
11. 04. 2021 Návrh závěrečného účtu Obce Brnířov za rok 2019 + zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření včetně výkazů
11. 04. 2021 Rozpočtové opatření obce Brnířov č. 1 ze dne 31.3.2020
11. 04. 2021 Rozpočtová opatření DSO Kdyňsko č. 1 a 2
11. 04. 2021 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Brnířov ze dne 2. 3. 2020
11. 04. 2021 Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí
11. 04. 2021 Obecně závazná vyhláška obce Brnířov č. 12020 o regulaci nočního klidu-stanovení vyjímečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou
11. 04. 2021 FÚ PK - Veřejná vyhláška
11. 04. 2021 Rozhodnutí -schválení stavebního záměru "Brnířov - parkoviště"
11. 04. 2021 Dokument "Oznámení zahájení úze..." již není dostupný.
11. 04. 2021 Oznámení veřejnou vyhláškou - stanovení přechodných úprav provozu na pozemních komunikacích
11. 04. 2021 Oznámení zahájení společného řízení Brnířov - parkoviště
11. 04. 2021 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy o stanovení záplavového území Zahořanského potoka v ř. km 0,00-13,85
11. 04. 2021 Nařízení KHS
11. 04. 2021 Program zasedání zastupitelstva Obce Brnířov dne 5. 10. 2020

XML