Město Bruntál

Okresní město
Okres Bruntál

http://mubruntal.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Bruntál
Nádražní 994/20
792 01 Bruntál

Datová schránka: c9vbr2k
E-mail: posta@mubruntal.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
17. 03. 2019 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Rudná pod Pradědem
15. 03. 2019 Městský úřad Bruntál, odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství, Opatření obecné povahy - místní úprava provozu v Horním Benešově
14. 03. 2019 Exekutorský úřad Praha, Dražební vyhláška - Romana Czehovská
13. 03. 2019 Městský úřad Bruntál, odbor výstavby a územního plánování, Územní rozhodnutí č. 111/19 o umístění stavby
13. 03. 2019 Městský úřad Bruntál, odbor výstavby a územního plánování, Návrh Změny č. 1 Územního plánu Valšov
11. 03. 2019 Exekutorský úřad Šumperk, Dražební vyhláška - Boris Míček
11. 03. 2019 Městský úřad Bruntál, odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství, Opatření obecné povahy - místní úprava provozu v Rudné pod Pradědem
08. 03. 2019 Městský úřad Bruntál, odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství, Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu v ul. Bezejmenné
06. 03. 2019 Městský úřad Bruntál, odbor výstavby a územního plánování, Zahájení řízení - Obnova biotopů Dětřichov n. Bystř.
06. 03. 2019 Městský úřad Bruntál, odbor výstavby a územního plánování, Zahájení řízení o prodloužení platnosti rozhodnutí - Trvalé stavby MOK
05. 03. 2019 Městský úřad Bruntál, odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství, Oznámení zahájení správního řízení o prodloužení stavebního povolení - Cyklostezky Horní Benešov
04. 03. 2019 Exekutorský úřad Třebíč, Dražební vyhláška - Lenka Šopíková
04. 03. 2019 Městský úřad Bruntál, správní odbor, Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - Tomasz Jaroslaw Szewczyk
01. 03. 2019 Exekutorský úřad Olomouc, Dražební vyhláška - Ester Fišerová
28. 02. 2019 Městský úřad Bruntál, odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství, Oznámení zahájení společného řízení - Vrtaná studna
26. 02. 2019 Městský úřad Bruntál, správní odbor, Návrh opatření obecné povahy - Stanovení oblasti sociálně nežadoucích jevů
26. 02. 2019 Městský úřad Bruntál, odbor výstavby a územního plánování, Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Obnova atria v Centru Pohoda
26. 02. 2019 Městský úřad Bruntál, odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství, Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu - triatlon
25. 02. 2019 Městský úřad Bruntál, odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství, Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu v k. ú. Staré Město
21. 02. 2019 Informace o zveřejnění dokumentů svazku obcí Bruntálsko
20. 02. 2019 MěÚ Bruntál, správní odbor, Výroční zpráva za rok 2018 o poskytování informací dle z. č. 106/1999 Sb.
20. 02. 2019 MěÚ Bruntál, správní odbor, Seznam nalezených věcí č. 13/19
19. 02. 2019 MěÚ Bruntál, správní odbor, Seznam nalezených věcí č. 11/19
18. 02. 2019 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Bruntálu konaného dne 05.02.2019
15. 02. 2019 MěÚ Bruntál, správní odbor, Seznam nalezených věcí č. 10/19
14. 02. 2019 Městský úřad Bruntál, odbor výstavby a územního plánování, Zahájení řízení - Trvalé stavby MOK v k. ú. Razová
12. 02. 2019 Městský úřad Pečky, Vyměření místního poplatku za komunální odpad
12. 02. 2019 Městský úřad Bruntál, odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství, Návrh opatření obecné povahy - místní úprava provozu v obci Karlovice
08. 02. 2019 Magistrát města Přerova, Vyměření místního poplatku za komunální odpad
07. 02. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Brun..." již není dostupný.
07. 02. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Brun..." již není dostupný.
07. 02. 2019 MěÚ Bruntál, správní odbor, Seznam nalezených věcí č. 9/19
06. 02. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Šump..." již není dostupný.
05. 02. 2019 Město Bruntál, finanční odbor, Rozpočet Města Bruntál na rok 2019, rozpočtový výhled 2020 - 2021, schválená rozpočtová opatření
05. 02. 2019 Městský úřad Bruntál, odbor výstavby a územního plánování, Návrh veřejnoprávní smlouvy - Obnova bezbariérového atria v centru Pohoda
01. 02. 2019 Městský úřad Bruntál, správní odbor, Návrh opatření obecné povahy - obec Dvorce
01. 02. 2019 Oznámení o zveřejnění dokumentů svazku obcí Bruntálsko
01. 02. 2019 Krajský úřad Moravskoslezského kraje - Závěr zjišťovacího řízení "Projekt SAF - provozovna Bruntál"
01. 02. 2019 Městský úřad Bruntál, odbor výstavby a územního plánování, Návrh veřejnoprávní smlouvy - Kontejnerový zdroj tepla v areálu KARLA
31. 01. 2019 MěÚ Bruntál, odbor správy majetku, investic a dotací, Ceny vody odkanalizované a pitné pro rok 2019
30. 01. 2019 Exekutorský úřad Jeseník, Dražební vyhláška - Karel Kunc
30. 01. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Frýd..." již není dostupný.
28. 01. 2019 Městský úřad Bruntál, odbor výstavby a územního plánování, Usnesení č. 56/2019 "Revitalizace území po důlní činnosti v k.ú. Bruntál - lokalita Za mlékárnou"
28. 01. 2019 Městský úřad Bruntál, odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství, Opatření obecné povahy - místní úprava provozu v ul. Zahradní, parkoviště Osram
28. 01. 2019 Městský úřad Bruntál, odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství, Opatření obecné povahy - místní úprava provozu na nám. 1. máje
25. 01. 2019 Starosta Města Bruntálu, pozvánka na 3. zasedání Zastupitelstva města Bruntálu
25. 01. 2019 Město Příbor, Oznámení o konání veřejného licitačního řízení o prodeji stavebních parcel
23. 01. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Olom..." již není dostupný.
23. 01. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Brno..." již není dostupný.
23. 01. 2019 Městský úřad Bruntál, odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství, Opatření obecné povahy - místní úprava provozu v obci Staré Město

XML