Město Bruntál

Okresní město
Okres Bruntál

http://mubruntal.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Bruntál
Nádražní 994/20
792 01 Bruntál

Datová schránka: c9vbr2k
E-mail: posta@mubruntal.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
13. 09. 2019 Městský úřad Bruntál, odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství - Stanovení přechodné úpravy provozu v k. ú. Dětřichov nad Bystřicí
11. 09. 2019 Ministerstvo zemědělství, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů, Opatření obecné povahy
11. 09. 2019 Městský úřad Bruntál, odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství - Stanovení přechodné úpravy provozu v ul. Dolní, U Rybníka
11. 09. 2019 Městský úřad Bruntál, odbor výstavby a územního plánování, Návrh veřejnoprávní smlouvy - novostavba RD v k. ú. Staré Město
11. 09. 2019 Městský úřad Bruntál, odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství - Stanovení přechodné úpravy provozu při opravě žel. přejezdu Světlá Hora
10. 09. 2019 Městský úřad Bruntál, odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství - Stanovení přechodné úpravy provozu v ul. Dolní, U Rybníka
10. 09. 2019 Městský úřad Bruntál, odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství - Stanovení přechodné úpravy provozu při opravě žel. přejezdu Podlesí
09. 09. 2019 Dražební společnost PROKONZULTA a.s., Brno, Dražební vyhláška - Michal Doležal
09. 09. 2019 Nařízení Státní veterinární správy o ukončení mimořádných veterinárních opatření - mor včelího plodu
09. 09. 2019 MěÚ Bruntál, správní odbor, Seznam nalezených věcí č. 75/19
09. 09. 2019 Městský úřad Bruntál, odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství - Stanovení přechodné úpravy provozu v ul. Na Svahu, T. Kronesové, Skrbovická
09. 09. 2019 Městský úřad Bruntál, odbor výstavby a územního plánování, Rozhodnutí č. 443/2019 o umístění stavby "Vodovod Dětřichovice"
06. 09. 2019 Starosta Města Bruntálu, Pozvánka na 6. zasedání Zastupitelstva města Bruntálu
06. 09. 2019 Městský úřad Bruntál, odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství - Stanovení přechodné úpravy provozu na ul.Na Svahu, T. Kronesové, Skrbovické
04. 09. 2019 Městský úřad Bruntál, odbor výstavby a územního plánování, Rozhodnutí č. 443/2019 o umístění stavby "Vodovod Dětřichovice"
03. 09. 2019 Městský úřad Bruntál, správní odbor, Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnosti - Jan Černík
02. 09. 2019 Exekutorský úřad Brno-město, Dražební vyhláška - Pešta Dezider
29. 08. 2019 Městský úřad Bruntál, odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství, Stavební povolení - Souvislá oprava silnice Dvorce - Rejchartice
29. 08. 2019 Městský úřad Bruntál, odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství, Stavební povolení - Kanalizace a ČOV Staré Město
28. 08. 2019 Exekutorský úřad Olomouc, Dražební vyhláška - BP Autosport s.r.o.
28. 08. 2019 Městský úřad Bruntál, odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství, Návrh místní úpravy provozu v obci Razová
26. 08. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Frýd..." již není dostupný.
26. 08. 2019 Městský úřad Bruntál, odbor výstavby a územního plánování, Uzavření veřejnoprávní smlouvy - Přístavba ordinací u sladovny
26. 08. 2019 Městský úřad Bruntál, odbor výstavby a územního plánování, Seznámení s podklady rozhodnutí "Revitalizace území po důlní činnosti v k. ú. Bruntál - lokalita Za mlékárnou"
21. 08. 2019 Městský úřad Bruntál, odbor výstavby a územního plánování, Uzavření veřejnoprávní smlouvy - Novostavba RD Moravský Kočov
20. 08. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Prah..." již není dostupný.
20. 08. 2019 Městský úřad Bruntál, odbor výstavby a územního plánování, Zahájení společného řízení - Stavba nového odvodu spalin z CV Smetanova
20. 08. 2019 Městský úřad Bruntál, odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství, Stanovení přechodné úpravy provozu v obci Razová
20. 08. 2019 Městský úřad Bruntál, odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství, Stanovení přechodné úpravy provozu ul. Nerudova
16. 08. 2019 Městský úřad Bruntál, odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství, Stanovení přechodné úpravy provozu v Bruntále - oprava poklopů
16. 08. 2019 Městský úřad Bruntál, odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství, Stanovení přechodné úpravy provozu v ul. Husova
16. 08. 2019 Městský úřad Bruntál, odbor výstavby a územního plánování, Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy: Kontejnerový zdroj tepla KARLA
16. 08. 2019 Městský úřad Bruntál, odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství, Výzva k uplatnění připomínek k místní úpravě provozu v k. ú. Dětřichovice
14. 08. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Karl..." již není dostupný.
12. 08. 2019 MěÚ Bruntál, správní odbor, Seznam nalezených věcí č. 67/19
09. 08. 2019 Nařízení Státní veterinární správy, Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření moru včelího plodu v k. ú. Podlesí pod Pradědem
09. 08. 2019 Městský úřad Bruntál, odbor výstavby a územního plánování, Oznámení o zahájení řízení - Rekonstrukce rozvodů výtopny Květná, Bruntál
08. 08. 2019 Městský úřad Bruntál, odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství, Stanovení přechodné úpravy provozu v k. ú. Horní Benešov, Luhy
08. 08. 2019 Městský úřad Bruntál, odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství, Stanovení přechodné úpravy provozu v obci Mezina
05. 08. 2019 Městský úřad Bruntál, odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství, Stanovení místní úpravy provozu na sil. 445 a 450, Suchá Rudná a Malá Morávka
02. 08. 2019 Městský úřad Bruntál, odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství, Stanovení místní úpravy provozu Zámecké nám. Bruntál
01. 08. 2019 335 Návrh opatření obecné povahy, místní úprava provozu na MK ul. Sokolovská v Horním Benešově
01. 08. 2019 MěÚ OVaÚP - Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy - přístavba skladu medu
31. 07. 2019 Dokument "Městský úřad Bruntál,..." již není dostupný.
30. 07. 2019 Krajský úřad, Moravskoslezský kraj, zastavení posuzovacího procesu - Posuzování vlivů záměru „Recyklační dvůr spol. JR STaKR na parc. č. 3621/130 a 4650, k. ú. Bruntál - město“
30. 07. 2019 Městský úřad Bruntál, odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství, Stanovení místní úpravy provozu na sil. II. a III. třídy v Bruntále
29. 07. 2019 Městský úřad Bruntál, odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství, oznámení o zahájení stavebního řízení, souvislá oprava silnice III/4406 Dvorce - Rejchartice
24. 07. 2019 Dokument "Městský úřad Bruntál,..." již není dostupný.
23. 07. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Brun..." již není dostupný.
23. 07. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Jese..." již není dostupný.

XML