Město Bruntál

Okresní město
Okres Bruntál

http://mubruntal.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Bruntál
Nádražní 994/20
792 01 Bruntál

Datová schránka: c9vbr2k
E-mail: posta@mubruntal.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
17. 04. 2021 Městský úřad Bruntál, odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství, Návrh stanovení místní úpravy provozu pro novou dopravní stavbu - Parkovací místa na ul. Palackého, Vrbno pod Pradědem
16. 04. 2021 Okresní soud v Bruntále, Opatření soudu č.j. 66 T 144/2020 - 680 - Výzva vlastníkovi věcí
08. 04. 2021 Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Informace o oznámení záměru - "Navýšení výroby chloridů - II. etapa"
08. 04. 2021 Městský úřad Bruntál, odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství, Společné povolení - "Oprava povrchu MK ulice Husova", Vrbno p. Pradědem
08. 04. 2021 Městský úřad Bruntál, odbor výstavby a územního plánování, Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy - "Novostavba rodinného domu na pozemku parc. č. 460/1, Nová Rudná"
07. 04. 2021 Exekutorský úřad Praha 3, Dražební vyhláška - Bronislav Strnad
07. 04. 2021 Nařízení Státní veterinární správy, Mimořádná veterinární opatření - vymezení ochranného pásma k zamezení šíření nebezpečné nákazy - aviární influenzy - ohnisko Loučky u Zátoru
01. 04. 2021 JUDr. Juraj Podkonický Ph.D., Dražební vyhláška - Jiří Valoušek
01. 04. 2021 Starosta Města Bruntálu, Pozvánka na 16. zasedání Zastupitelstva města Bruntálu
01. 04. 2021 Městský úřad Bruntál, odbor výstavby a územního plánování, Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - Společné povolení - TERASA - doplňková stavba k RD, Bruntál č.p.2029
31. 03. 2021 Dokument "Městský úřad Bruntál,..." již není dostupný.
30. 03. 2021 Dokument "JUDr. Pavel Štrbík, D..." již není dostupný.
30. 03. 2021 Městský úřad Bruntál, odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství, Návrh opatření obecné povahy - Ochranné pásmo vodního zdroje vrtu HV-1, Mezina
29. 03. 2021 Dokument "Exekutorský úřad Brno..." již není dostupný.
29. 03. 2021 Městský úřad Bruntál, odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství, Stanovení přechodné úpravy provozu - Cyklostezka Vrbno pod Pradědem - Zadní Ves
25. 03. 2021 Městský úřad Bruntál, odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství, Stanovení místní úpravy provozu - ul. Masarykova, Horní Benešov
22. 03. 2021 Městský úřad Bruntál, odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství, Rozhodnutí vodoprávního řízení - Kanalizační řád stokové sítě obce Leskovec nad Moravicí
20. 03. 2021 Městský úřad Jeseník, odbor dopravy a silničního hospodářství, Stanovení přechodné úpravy provozu - II/450 Vidly - Domašov I/44
20. 03. 2021 Městský úřad Bruntál, odbor výstavby a územního plánování, Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - "Rodinná rekreace a občanská vybavenost - Horní Václavov", Václavov u Bruntálu
16. 03. 2021 Mikroregion Slezská Harta, Závěrečný účet za rok 2020
16. 03. 2021 Dokument "Městský úřad Bruntál,..." již není dostupný.
16. 03. 2021 Dokument "Městský úřad Bruntál,..." již není dostupný.
13. 03. 2021 Dokument "Městský úřad Bruntál,..." již není dostupný.
04. 03. 2021 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Oznámení o vyhlášení konání aukce - rodinný dům č.p. 886, Bruntál
03. 03. 2021 Městský úřad Bruntál, správní odbor, Seznam nalezených věcí č. 12/21
26. 02. 2021 Dokument "JUDr. Dalimil Mika, E..." již není dostupný.
26. 02. 2021 Městský úřad Bruntál, správní odbor, Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zák. č. 106/1999 Sb.
25. 02. 2021 Dokument "JUDr. Ivan Erben, Ex...." již není dostupný.
24. 02. 2021 Město Bruntál, oddělení kultury, Obecně závazná vyhláška č. 2/2021, o místním poplatku z pobytu
24. 02. 2021 Městský úřad Bruntál, odbor výstavby a územního plánování, Oznámení o vystavení a veřejném projednání návrhu Změny č. 3 Územního plánu Razová
22. 02. 2021 Dokument "Exekutorský úřad Přer..." již není dostupný.
19. 02. 2021 Ministerstvo životního prostředí, Závěr zjišťovacího řízení - Plán dílčího povodí Horní Odry 2021-2027
19. 02. 2021 Ministerstvo životního prostředí, Závěr zjišťovacího řízení - Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu 2021-2027
18. 02. 2021 Městský úřad Bruntál, odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství, Oznámení o zahájení společného řízení - "Oprava povrchu MK ulice Husova", Vrbno pod Pradědem
17. 02. 2021 Městský úřad Bruntál, odbor výstavby a územního plánování, Oznámení o vystavení a veřejném projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Dvorce
17. 02. 2021 Městský úřad Rýmařov, Nabídka odprodeje nepotřebného movitého majetku
17. 02. 2021 Magistrát města Kladna, Veřejná vyhláška o zpřístupnění k nahlédnutí do hromadného předpisného seznamu 2018
16. 02. 2021 Městský úřad Lipník nad Bečvou, Veřejné vyhlášky o zpřístupnění k nahlédnutí do hromadného předpisného seznamu č. 1/2021 a č. 2/2021
16. 02. 2021 Městský úřad Bruntál, správní odbor, Seznam nalezených věcí č. 9/21
16. 02. 2021 Dokument "Městský úřad Bruntál,..." již není dostupný.
16. 02. 2021 Dokument "Městský úřad Bruntál,..." již není dostupný.
10. 02. 2021 Městský úřad Bruntál, správní odbor, Seznam nalezených věcí č. 7/21
10. 02. 2021 Město Moravský Beroun, Výběrová řízení na volná pracovní místa
02. 02. 2021 Dokument "JUDr. Pavel Štrbík, D..." již není dostupný.
02. 02. 2021 Dokument "Exekutorský úřad Brno..." již není dostupný.
02. 02. 2021 Dokument "Exekutorský úřad Prah..." již není dostupný.
29. 01. 2021 OK Dražebník, Dražební vyhláška dražby dobrovolné, bytová jednotka č. 25, Dlouhá 1889/12, Bruntál
29. 01. 2021 Dokument "Exekutorský úřad Prah..." již není dostupný.
29. 01. 2021 Starosta Města Bruntálu, Pozvánka na 15. zasedání Zastupitelstva města Bruntálu
28. 01. 2021 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Oznámení o vyhlášení konání aukce - rodinný dům č.p. 886, Bruntál

XML