Město Bruntál

Okresní město
Okres Bruntál

http://mubruntal.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Bruntál
Nádražní 994/20
792 01 Bruntál

Datová schránka: c9vbr2k
E-mail: posta@mubruntal.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
20. 05. 2019 MěÚ Bruntál, správní odbor, Seznam nalezených věcí č. 35/19, 38/19, 39/19, 40/19
17. 05. 2019 Exekutorský úřad Bruntál, Dražební vyhláška - Marcela Maťožková
16. 05. 2019 Exekutorský úřad Bruntál, Dražební vyhláška - Bohuslav Bodlák
16. 05. 2019 Nařízení města Bruntálu č. 6/2019
15. 05. 2019 MěÚ Bruntál, správní odbor, Seznam nalezených věcí č. 37/19
09. 05. 2019 MěÚ Bruntál, správní odbor, Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
07. 05. 2019 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Výběrové řízení s aukcí - nemovitosti Krahulčí
06. 05. 2019 Exekutorský úřad Frýdek-Místek, Dražební vyhláška - Jiří Prokš
06. 05. 2019 Městský úřad Bruntál, správní odbor, Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - firma Intradex
30. 04. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Karl..." již není dostupný.
29. 04. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Šump..." již není dostupný.
29. 04. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Prac..." již není dostupný.
29. 04. 2019 SmVaK Ostrava a.s., Výpočet ceny pro vodné a stočné za rok 2018
29. 04. 2019 Městský úřad Bruntál, odbor výstavby a územního plánování, Oznámení o vydání Změny č. 1 Územního plánu Světlá Hora
27. 04. 2019 Městský úřad Bruntál, odbor výstavby a územního plánování, Oznámení o zahájení územního řízení "VKS Bruntál, rozšíření sítě 2018"
26. 04. 2019 MěÚ Bruntál, správní odbor, Seznam nalezených věcí č. 33/19 a č. 34/19
25. 04. 2019 MěÚ Bruntál, správní odbor, Pozvánka na první zasedání okrskových volebních komisí
24. 04. 2019 Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Bruntálu konaného dne 09.04.2019
23. 04. 2019 Dokument "Městský úřad Bruntál,..." již není dostupný.
18. 04. 2019 Návrh Závěrečného účtu za rok 2018
17. 04. 2019 Nařízení Státní veterinární správy, Mimořádná veterinární opatření - včelí mor
16. 04. 2019 Městský úřad Bruntál, odbor výstavby a územního plánování, Usnesení č. 197/2019 o prodloužení lhůty
16. 04. 2019 Město Bruntál, Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o nočním klidu
05. 04. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Klat..." již není dostupný.
05. 04. 2019 MěÚ Bruntál, správní odbor, Seznam nalezených věcí č. 24/19
05. 04. 2019 MěÚ Bruntál, správní odbor, Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
02. 04. 2019 MěÚ Bruntál, správní odbor, Seznam nalezených věcí č. 23/19
02. 04. 2019 Insolvenční správce Bruntál, Prodej majetku - J. Buršíková
29. 03. 2019 Starosta Města Bruntálu, Pozvánka na 4. zasedání Zastupitelstva města Bruntálu
28. 03. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Třeb..." již není dostupný.
28. 03. 2019 Dokument "Městský úřad Bruntál,..." již není dostupný.
28. 03. 2019 Městský úřad Bruntál, odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství, Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu při akci "Vrbno se baví"
25. 03. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Brno..." již není dostupný.
22. 03. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Prah..." již není dostupný.
22. 03. 2019 MěÚ Bruntál, správní odbor, Volby do EP - Určení počtu prostor pro úpravu hlasovacích lístků
22. 03. 2019 MěÚ Bruntál, správní odbor, Volby do EP - Stanovení minimálního počtu členů OVK
21. 03. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Žďár..." již není dostupný.
21. 03. 2019 MěÚ Bruntál, správní odbor, Seznam nalezených věcí č. 22/19
21. 03. 2019 MěÚ Bruntál, správní odbor, Seznam nalezených věcí č. 21/19
21. 03. 2019 Městský úřad Bruntál, odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství, Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnicích II. a III. třídy
21. 03. 2019 Okresní soud Bruntál, Veřejná vyhláška o určení data smrti Lýdie Černíkové
19. 03. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Brno..." již není dostupný.
17. 03. 2019 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Rudná pod Pradědem
15. 03. 2019 Městský úřad Bruntál, odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství, Opatření obecné povahy - místní úprava provozu v Horním Benešově
14. 03. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Prah..." již není dostupný.
13. 03. 2019 Městský úřad Bruntál, odbor výstavby a územního plánování, Územní rozhodnutí č. 111/19 o umístění stavby
13. 03. 2019 Městský úřad Bruntál, odbor výstavby a územního plánování, Návrh Změny č. 1 Územního plánu Valšov
11. 03. 2019 Exekutorský úřad Šumperk, Dražební vyhláška - Boris Míček
11. 03. 2019 Městský úřad Bruntál, odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství, Opatření obecné povahy - místní úprava provozu v Rudné pod Pradědem
08. 03. 2019 Městský úřad Bruntál, odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství, Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu v ul. Bezejmenné

XML