Město Bruntál

Okresní město
Okres Bruntál

http://mubruntal.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Bruntál
Nádražní 994/20
792 01 Bruntál

Datová schránka: c9vbr2k
E-mail: posta@mubruntal.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
02. 04. 2020 Ministerstvo zemědělství, Opatření obecné povahy - šíření kůrovců
01. 04. 2020 Městský úřad Bruntál, odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství, Oznámení návrhu a výzva - místní úprava provozu na ÚK parc. č. 556/1 v k. ú. Vrbno pod Pradědem
31. 03. 2020 Městský úřad Bruntál, odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství, Stanovení přechodné úpravy provozu v ul. Vysoká
28. 03. 2020 Městský úřad Bruntál, odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství, Stanovení přechodné úpravy provozu ul. Květná - III. etapa
28. 03. 2020 Městský úřad Lipník nad Bečvou, Veřejná vyhláška o vyměření místního poplatku
25. 03. 2020 Městský úřad Bruntál, odbor výstavby a územního plánování, Oznámení o zahájení řízení, veřejné jednání, územní rozhodnutí "Dětřichov, Lomnice, kabelizace VN70"
24. 03. 2020 Městský úřad Bruntál, odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství, Stanovení přechodné úpravy provozu v úseku Bruntál - Vrbno - Vidly
23. 03. 2020 Městský úřad Bruntál, odbor výstavby a územního plánování, Rozhodnutí o umístění stavby: Klimatologická stanice pro VD Nové Heřminovy
21. 03. 2020 Městský úřad Bruntál, odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství, Stanovení přechodné úpravy provozu na ul. Ruská a Brožíkova
17. 03. 2020 Exekutorský úřad Frýdek-Místek, Dražební vyhláška - Petr Frais
17. 03. 2020 Městský úřad Bruntál, správní odbor, Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - Michaela Meluchová
17. 03. 2020 Městský úřad Bruntál, odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství, Stanovení přechodné úpravy provozu v ul. Fügnerova, Dr. E. Beneše, Sladovnická
16. 03. 2020 Dokument "Městský úřad Bruntál,..." již není dostupný.
16. 03. 2020 Dokument "Městský úřad Bruntál,..." již není dostupný.
14. 03. 2020 Městský úřad Bruntál, odbor výstavby a územního plánování, Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy - Novostavba rodinného domu a garáže v Leskovci nad Moravicí
13. 03. 2020 Vláda ČR, Usnesení vlády k vyhlášení nouzového stavu
13. 03. 2020 Vláda ČR, Usnesení vlády k vyhlášení nouzového stavu
11. 03. 2020 Dokument "Městský úřad Bruntál,..." již není dostupný.
11. 03. 2020 Dokument "Městský úřad Bruntál,..." již není dostupný.
10. 03. 2020 Městský úřad Bruntál, odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství - Opatžení obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci na ul. Ruská, a Brožíkova, Bruntál
10. 03. 2020 Městský úřad Bruntál, odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Květná - III. etapa, Bruntál
09. 03. 2020 Dokument "Exekutorský úřad Plze..." již není dostupný.
06. 03. 2020 Mikroregion Slezská Harta, Návrhy rozpočtu
04. 03. 2020 Dokument "Městský úřad Bruntál,..." již není dostupný.
04. 03. 2020 Dokument "Městský úřad Bruntál,..." již není dostupný.
03. 03. 2020 Mikroregion Slezská Harta, Závěrečný účet za rok 2019
27. 02. 2020 Městský úřad Bruntál, správní odbor, Seznam nalezených věcí č. 18/20
27. 02. 2020 Dokument "Městský úřad Bruntál,..." již není dostupný.
26. 02. 2020 Městský úřad Bruntál, správní odbor, Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2019
25. 02. 2020 Městský úřad Bruntál, správní odbor, Seznam nalezených věcí č. 17/20
25. 02. 2020 Město Bruntál - Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva města Bruntálu
24. 02. 2020 Mikroregion Slezská Harta, Oznámení o zveřejnění dokumentů
24. 02. 2020 Městský úřad Bruntál, finanční odbor, Oznámení k místním poplatkům
21. 02. 2020 Městský úřad Bruntál, správní odbor, Seznam nalezených věcí č. 15/20
21. 02. 2020 Dokument "Městský úřad Bruntál,..." již není dostupný.
21. 02. 2020 Městský úřad Bruntál, odbor výstavby a územního plánování, Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy: "Dětřichov nad Bystřicí - Mateřská škola v novém"
20. 02. 2020 Okresní soud Bruntál, Výzva ke zjištění data úmrtí Josefa Huňky
19. 02. 2020 Dokument "Exekutorský úřad Plze..." již není dostupný.
19. 02. 2020 Dokument "Exekutorský úřad Brno..." již není dostupný.
19. 02. 2020 Dokument "Městský úřad Bruntál,..." již není dostupný.
19. 02. 2020 Městský úřad Bruntál, odbor výstavby a územního plánování, Rozhodnutí o umístění stavby: "Optický propoj ZS Anenský vrch a AB Světlá Hora"
18. 02. 2020 Městský úřad Bruntál, odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství, Stanovení přechodné úpravy provozu v k. ú. Staré Město
18. 02. 2020 Městský úřad Bruntál, odbor výstavby a územního plánování, Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy "Účelová komunikace na parcele 1042/1 v k. ú. Moravský Kočov"
18. 02. 2020 Městský úřad Bruntál, odbor výstavby a územního plánování, Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy "Stavební úpravy objektu, přístavba, zpevněné plochy"
18. 02. 2020 Městský úřad Bruntál, odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství, Stanovení přechodné úpravy provozu na nám. J. Žižky
17. 02. 2020 Městský úřad Bruntál, správní odbor, Seznam nalezených věcí č. 13/20
17. 02. 2020 Dokument "Městský úřad Bruntál,..." již není dostupný.
15. 02. 2020 Dokument "Městský úřad Bruntál,..." již není dostupný.
15. 02. 2020 Dokument "Městský úřad Bruntál,..." již není dostupný.
15. 02. 2020 Dokument "Městský úřad Bruntál,..." již není dostupný.

XML