Město Bruntál

Okresní město
Okres Bruntál

http://mubruntal.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Bruntál
Nádražní 994/20
792 01 Bruntál

Datová schránka: c9vbr2k
E-mail: posta@mubruntal.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
19. 07. 2019 Exekutorský úřad Přerov, Dražební vyhláška - Marek Skála
19. 07. 2019 Městský úřad Bruntál, odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství, Stanovení přechodné úpravy provozu - "VD Slezská Harta - oprava měření pórových tlaků, č. 3605"
18. 07. 2019 Exekutorský úřad Karlovy Vary, Dražební vyhláška - Lukáš Nykl
18. 07. 2019 Exekutorský úřad Prachatice, Dražební vyhláška - Žaneta Valentová
18. 07. 2019 Městský úřad Bruntál, odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství, Stanovení přechodné úpravy provozu v k.ú. Leskovec nad Moravicí
17. 07. 2019 Městský úřad Bruntál, odbor výstavby a územního plánování, Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Zázemí pro návštěvníky Slezské Harty
16. 07. 2019 MěÚ Bruntál, správní odbor, Seznam nalezených věcí č. 57/19
15. 07. 2019 MěÚ Bruntál, správní odbor, Seznam nalezených věcí č. 56/19
15. 07. 2019 Městský úřad Bruntál, odbor výstavby a územního plánování, informace o podaném návrhuveřejnoprávní smlouvy "Novostavba RD Moravský Kočov"
15. 07. 2019 Městský úřad Bruntál, odbor výstavby a územního plánování, Územní rozhodnutí č. 283/19 "VKS Bruntál, rozšíření sítě 2018"
15. 07. 2019 Městský úřad Bruntál, odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství, Stanovení přechodné úpravy provozu na ul. U Potoka
13. 07. 2019 Ministerstvo zemědělství, Veřejná vyhláška o opatřeních odchylných od ustanovení lesního zákona
12. 07. 2019 Městský úřad Bruntál, odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství, Návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na silnici II/445 Vrbno pod Pradědem
10. 07. 2019 Exekutorský úřad Praha 10, Dražební vyhláška - Novák Tomáš
10. 07. 2019 Městský úřad Bruntál, odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství, Stanovení přechodné úpravy provozu na ul. Dolní a na ul. Uhlířská
04. 07. 2019 Městský úřad Bruntál, odbor výstavby a územního plánování, Oznámení o veřejném projednání změny Územního plánu Staré Heřminovy
03. 07. 2019 Městský úřad Bruntál, odbor výstavby a územního plánování, Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy "Projekt SAF - provozovna Bruntál"
03. 07. 2019 Městský úřad Bruntál, odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství, Stanovení místní úpravy provozu parkoviště nemocnice
02. 07. 2019 Městský úřad Bruntál, odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství, Oznámení o lhůtě a místě pro převzetí lesních hospodářských osnov
02. 07. 2019 Městský úřad Bruntál, odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství, Oznámení o zahájení řízení Kanalizace a ČOV Staré Město
01. 07. 2019 Nařízení Státní veterinární správy, Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření moru včelího plodu
28. 06. 2019 MěÚ Bruntál, správní odbor, Seznam nalezených věcí č. 55/19
27. 06. 2019 Město Bruntál, finanční odbor, Závěrečný účet Města Bruntál za rok 2018
27. 06. 2019 Městský úřad Bruntál, odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství, Stanovení přechodné úpravy provozu při opravě mostu Lidická - Květná
25. 06. 2019 Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Bruntálu konaného dne 11.06.2019
25. 06. 2019 Městský úřad Bruntál, správní odbor, Veřejná vyhláška o pozbytí právní moci rozhodnutí
24. 06. 2019 MěÚ Bruntál, správní odbor, Seznam nalezených věcí č. 51/19, 52/19, 53/19 a 54/19
21. 06. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Jese..." již není dostupný.
21. 06. 2019 Závěrečný účet za rok 2018
20. 06. 2019 Dokument "Městský úřad Bruntál,..." již není dostupný.
14. 06. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Šump..." již není dostupný.
13. 06. 2019 Dokument "Městský úřad Bruntál,..." již není dostupný.
12. 06. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Přer..." již není dostupný.
11. 06. 2019 MěÚ Bruntál, správní odbor, Seznam nalezených věcí č. 47/19
10. 06. 2019 SmVaK Ostrava a.s., Výpočet ceny pro vodné a stočné za rok 2018
06. 06. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Šump..." již není dostupný.
06. 06. 2019 Mikroregion Slezská Harta, Návrh závěrečného účtu za rok 2018
05. 06. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Klat..." již není dostupný.
03. 06. 2019 MěÚ Bruntál, správní odbor, Seznam nalezených věcí č. 42/19
31. 05. 2019 Nařízení Státní veterinární správy, Mimořádná veterinární opatření v k. ú. Staré Město u Bruntálu - mor včelího plodu
31. 05. 2019 Starosta Města Bruntálu, Pozvánka na 5. zasedání Zastupitelstva města Bruntálu
27. 05. 2019 Město Bruntál, finanční odbor, Závěrečný účet Města Bruntál za rok 2018
24. 05. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Přer..." již není dostupný.
24. 05. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Přer..." již není dostupný.
23. 05. 2019 MěÚ Bruntál, správní odbor, Seznam nalezených věcí č. 41/19
22. 05. 2019 Nařízení Státní veterinární správy, Mimořádná veterinární opatření v k. ú. Stará Rudná - mor včelího plodu
21. 05. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Šump..." již není dostupný.
21. 05. 2019 Nařízení města Bruntálu č. 5/2019 o neudržovaných úsecích
21. 05. 2019 Nařízení města Bruntálu č. 4/2019 o cenách jízdného
21. 05. 2019 Nařízení města Bruntálu č. 3/2019 o schůdnosti a sjízdnosti komunikací

XML