Město Bruntál

Okresní město
Okres Bruntál

http://mubruntal.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Bruntál
Nádražní 994/20
792 01 Bruntál

Datová schránka: c9vbr2k
E-mail: posta@mubruntal.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
28. 01. 2021 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Oznámení o vyhlášení konání aukce - rodinný dům č.p. 886, Bruntál
28. 01. 2021 Městský úřad Bruntál, odbor výstavby a územního plánování, Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Projekt SAF - provozovna Bruntál, IO 12 Plynovod
27. 01. 2021 Město Bruntál, oddělení kultury, Program pro poskytování dotací v oblasti sportu pro rok 2019
26. 01. 2021 Město Bruntál, oddělení kultury, Program pro poskytování dotací v oblasti kultury pro rok 2020
26. 01. 2021 Město Bruntál, oddělení kultury, Program pro poskytování dotací v oblasti sportu pro rok 2020
26. 01. 2021 Město Bruntál, oddělení kultury, Program pro poskytování dotací v oblasti kultury a ostatních činností pro rok 2019
20. 01. 2021 Městský úřad Bruntál, odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství, Oznámení o zahájení řízení - Kanalizační řád stokové sítě obce Leskovce n. M., změna č. 1
20. 01. 2021 Městský úřad Bruntál, odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství, Výzva k vyjádření se k podanému odvolání, parc. č. 565 k. ú. Oborná
19. 01. 2021 Krajská veterinární správa, virova_hemoragicka_septikemie_-_ohnisko_Tylov
12. 01. 2021 Exekutorský úřad Břeclav, 2x Dražební vyhláška
11. 01. 2021 Exekutorský úřad Přerov, Dražební vyhláška_NV_-_elektronická_dražba_1._kolo
11. 01. 2021 1. pohledávková s.r.o, Dražební vyhláška - Auto Teimer s.r.o.
11. 01. 2021 1. Pohledávková s.r.o., Dražební vyhláška - Auto Teimer s.r.o.
11. 01. 2021 Ministerstvo zemědělství, Opatření obecné povahy k vývoji kalamitního poškození lesních porostů
11. 01. 2021 Ministerstvo zemědělství, Opatření obecné povahy - šíření kůrovců
11. 01. 2021 Ministerstvo zemědělství, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů, Opatření obecné povahy
11. 01. 2021 Ministerstvo zemědělství, Veřejná vyhláška o opatřeních odchylných od ustanovení lesního zákona
11. 01. 2021 Městský úřad Bruntál, správní odbor, nález 02/21
11. 01. 2021 Město Bruntál, odbor sociálních věcí, Dotační řízení pro zajištění zdravotních služeb pro rok 2021
11. 01. 2021 Město Bruntál, oddělení kultury, Program pro poskytování dotací pro rok 2021 v oblasti: kultura a ostatní činnost
11. 01. 2021 Město Bruntál, oddělení kultury, Program pro poskytování dotací pro rok 2021 v oblasti: sport - jednorázové akce
11. 01. 2021 Město Bruntál, oddělení kultury, Program pro poskytování dotací pro rok 2021 v oblasti: sport - tělovýchovné spolky
11. 01. 2021 Město Bruntál, odbor sociálních věcí, Dotační řízení pro oblast sociální a sociální prevence na rok 2021
11. 01. 2021 Město Bruntál, odbor sociálních věcí, Dotační řízení k registrovaným sociálním službám na rok 2021
08. 01. 2021 Exekutorský úřad Přerov, Dražební vyhláška - A. Kamrádek
07. 01. 2021 1. pohledávková s.r.o, Dražební vyhláška - Auto Teimer s.r.o.
07. 01. 2021 1. Pohledávková s.r.o., Dražební vyhláška - Auto Teimer s.r.o.
07. 01. 2021 Městský úřad Bruntál, odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství, Plán dílčího povodí Moravy a přítoku Váhu 2021-2027
07. 01. 2021 Městský úřad Bruntál, odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství, Plán dílčího povodí Horní Odry 2021-2027
30. 12. 2020 Město Bruntál, odbor sociálních věcí, Dotační řízení pro zajištění zdravotních služeb pro rok 2021
17. 12. 2020 Město Bruntál, finanční odbor, Informace občanům ke schválenému rozpočtu 2021, Střednědobý rozpočtový výhled, Rozpočtová opatření
17. 12. 2020 Dokument "OK Dražebník, Dražebn..." již není dostupný.
17. 12. 2020 Dokument "OK Dražebník, Dražebn..." již není dostupný.
17. 12. 2020 Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Oznámení o zahájení řízení ve věci žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti Messer Technogas s.r.o.
17. 12. 2020 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Oznámení o vyhlášení konání aukce v k.ú. Bruntál-město
15. 12. 2020 Město Bruntál, oddělení kultury, Program pro poskytování dotací pro rok 2021 v oblasti: kultura a ostatní činnost
15. 12. 2020 Město Bruntál, oddělení kultury, Program pro poskytování dotací pro rok 2021 v oblasti: sport - jednorázové akce
15. 12. 2020 Město Bruntál, oddělení kultury, Program pro poskytování dotací pro rok 2021 v oblasti: sport - tělovýchovné spolky
15. 12. 2020 Dokument "Městský úřad Bruntál,..." již není dostupný.
14. 12. 2020 Město Bruntál, odbor sociálních věcí, Dotační řízení pro oblast sociální a sociální prevence na rok 2021
14. 12. 2020 Město Bruntál, odbor sociálních věcí, Dotační řízení k registrovaným sociálním službám na rok 2021
10. 12. 2020 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Oznámení o vyhlášení konání aukce - rodinný dům č.p. 886 Bruntál
08. 12. 2020 Městský úřad Bruntál, správní odbor, Seznam nalezených věcí č. 76/20
08. 12. 2020 Městský úřad Bruntál, správní odbor, Seznam nalezených věcí č. 75/20
07. 12. 2020 Krajský úřad Moravskoslezský kraj, Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - vlk obecný
04. 12. 2020 Dražební vyhláška č. 1265/2021 JUDr. Pavel Štrbík, Praha 2
03. 12. 2020 Dokument "Exekutorský úřad Prah..." již není dostupný.
03. 12. 2020 VaK Bruntál, Zvýšení ceny pitné vody
03. 12. 2020 VaK Bruntál, Zvýšení ceny odpadní vody
27. 11. 2020 Dokument "Exekutorský úřad Brno..." již není dostupný.

XML