Město Bruntál

Okresní město
Okres Bruntál

http://mubruntal.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Bruntál
Nádražní 994/20
792 01 Bruntál

Datová schránka: c9vbr2k
E-mail: posta@mubruntal.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
18. 05. 2022 Dokument "Exekutorský úřad Šump..." již není dostupný.
18. 05. 2022 Dokument "Exekutorský úřad Olom..." již není dostupný.
18. 05. 2022 Dokument "Soudní exekutor JUDr...." již není dostupný.
18. 05. 2022 Vak Bruntál a .s., Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce
18. 05. 2022 Městský úřad Bruntál, odbor kancelář tajemníka, Seznam nalezených věcí, ev. č. 28/22
18. 05. 2022 Městský úřad Bruntál, oddělení kultury, Program pro poskytování dotací z rozpočtu Města Bruntál pro rok 2022 v oblasti sport - jednorázové akce
18. 05. 2022 Městský úřad Bruntál, oddělení kultury, Program pro poskytování dotací z rozpočtu Města Bruntál pro rok 2022 v oblasti sport - tělovýchovné spolky
18. 05. 2022 Městský úřad Bruntál, oddělení kultury, Program pro poskytování dotací z rozpočtu Města Bruntál pro rok 2022 v oblasti kultura a ostatní činnost
18. 05. 2022 Město Bruntál, finanční odbor, Informace pro občany, Rozpočet Města Bruntál na rok 2022, Rozpočtový výhled Města Bruntál 2023-2024, Schválená rozpočtová opatření Města Bruntál
18. 05. 2022 Dokument "Městský úřad Bruntál,..." již není dostupný.
18. 05. 2022 Městský úřad Bruntál, odbor výstavby a územního plánování, Oznámení vystavení a veřejné projednání návrhu změny č. 1 územního plánu Staré Město
06. 10. 2021 Státní veterinární správa, Nařízení o ukončení mimořádných veterinárních opatření
05. 10. 2021 Dokument "1. Pohledávková s.r.o..." již není dostupný.
04. 10. 2021 Město Bruntál, Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Bruntálu
04. 10. 2021 Městský úřad Bruntál, odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství, Návrh místní úpravy provozu - Lomnice
29. 09. 2021 Městský úřad Bruntál, odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství, Stanovení přechodné úpravy provozu v ul. Vrchlického
28. 09. 2021 Městský úřad Bruntál, finanční odbor, Obecně závazná vyhláška č. 6/2021 o zrušení evidence označených psů a jejich chovatelů
28. 09. 2021 Městský úřad Bruntál, odbor výstavby a územního plánování, Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy: "Rodinný dům na p.č. 295/2 Světlá ve Slezsku"
21. 09. 2021 Dokument "Městský úřad Bruntál,..." již není dostupný.
15. 09. 2021 Ministerstvo zemědělství, Opatření obecné povahy k vývoji kalamitního poškození lesních porostů
15. 09. 2021 Okresní soud v Bruntále, Opatření o veřejném vyhlášení popisu věcí
13. 09. 2021 Městský úřad Bruntál, správní odbor, Volby do PS 2021 - pozvánka na 1. zasedání OVK, pozvánka na školení čSÚ
10. 09. 2021 Dokument "Exekutorský úřad Jese..." již není dostupný.
10. 09. 2021 Starosta Města Bruntálu, Pozvánka na 18. zasedání Zastupitelstva města Bruntálu
10. 09. 2021 Dokument "Exekutorský úřad Jese..." již není dostupný.
10. 09. 2021 Dokument "Městský úřad Bruntál,..." již není dostupný.
10. 09. 2021 Městský úřad Bruntál, odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství, Stanovení místní úpravy provozu v ul. Uhlířská
09. 09. 2021 Dokument "Městský úřad Bruntál,..." již není dostupný.
08. 09. 2021 Dokument "Exekutorský úřad Frýd..." již není dostupný.
03. 09. 2021 Dokument "Exekutorský úřad Opav..." již není dostupný.
02. 09. 2021 Dokument "Exekutorský úřad Svit..." již není dostupný.
02. 09. 2021 Městský úřad Bruntál, odbor výstavby a územního plánování, Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy "Modernizace technologie sladovny"
01. 09. 2021 Dokument "Městský úřad Bruntál,..." již není dostupný.
31. 08. 2021 Dokument "Městský úřad Bruntál,..." již není dostupný.
31. 08. 2021 Městský úřad Bruntál, odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství, Stanovení přechodné úpravy provozu v ul. Dlouhá, U Stadionu
31. 08. 2021 Městský úřad Bruntál, odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství, Stanovení přechodné úpravy provozu v ul. Skrbovická
31. 08. 2021 Městský úřad Bruntál, odbor výstavby a územního plánování, Oznámení o zahájení veřejného projednání: Změna č. 1 Územního plánu Svobodné Heřmanice
24. 08. 2021 Městský úřad Bruntál, správní odbor, Seznam nalezených věcí č. 56/21
24. 08. 2021 Městský úřad Bruntál, správní odbor, Seznam nalezených věcí č. 55/21
24. 08. 2021 Městský úřad Bruntál, odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství, Stanovení přechodné úpravy provozu v Horním Benešově při akci Dětský cyklozávod
24. 08. 2021 Městský úřad Bruntál, odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství, Stanovení přechodné úpravy provozu v ul. Žlutý Kopec
23. 08. 2021 Dokument "Městský úřad Bruntál,..." již není dostupný.
20. 08. 2021 Městský úřad Bruntál, správní odbor, Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
19. 08. 2021 Městský úřad Bruntál, odbor výstavby a územního plánování, Změna č. 3 Územního plánu Razová - návrh
12. 08. 2021 Nařízení Státní veterinární správy - ukončení mimořádných veterinárních opatření
12. 08. 2021 Dokument "Městský úřad Bruntál,..." již není dostupný.
11. 08. 2021 Městský úřad Bruntál, správní odbor, Seznam nalezených věcí č. 53/21
06. 08. 2021 Městský úřad Bruntál, správní odbor, Určení počtu zvláštních prostor pro úpravu hlasovacích lístků
06. 08. 2021 Městský úřad Bruntál, správní odbor, Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí
04. 08. 2021 Dokument "Exekutorský úřad Svit..." již není dostupný.

XML