Město Bruntál

Okresní město
Okres Bruntál

http://mubruntal.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Bruntál
Nádražní 994/20
792 01 Bruntál

Datová schránka: c9vbr2k
E-mail: posta@mubruntal.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
19. 02. 2020 Exekutorský úřad Plzeň, Dražební vyhláška - Marie Čechová
19. 02. 2020 Exekutorský úřad Brno, Dražební vyhláška - Ewa Halina Vostrejžová
19. 02. 2020 Městský úřad Bruntál, správní odbor, Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - Nikola Ruprechtová
19. 02. 2020 Městský úřad Bruntál, odbor výstavby a územního plánování, Rozhodnutí o umístění stavby: "Optický propoj ZS Anenský vrch a AB Světlá Hora"
18. 02. 2020 Městský úřad Bruntál, odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství, Stanovení přechodné úpravy provozu v k. ú. Staré Město
18. 02. 2020 Městský úřad Bruntál, odbor výstavby a územního plánování, Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy "Účelová komunikace na parcele 1042/1 v k. ú. Moravský Kočov"
18. 02. 2020 Městský úřad Bruntál, odbor výstavby a územního plánování, Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy "Stavební úpravy objektu, přístavba, zpevněné plochy"
18. 02. 2020 Městský úřad Bruntál, odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství, Stanovení přechodné úpravy provozu na nám. J. Žižky
17. 02. 2020 Městský úřad Bruntál, správní odbor, Seznam nalezených věcí č. 13/20
17. 02. 2020 Městský úřad Bruntál, správní odbor, Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnosti - Lucie Tsarucha
15. 02. 2020 Městský úřad Bruntál, odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství, Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - Petr Vavříček
15. 02. 2020 Městský úřad Bruntál, správní odbor, Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - Radoslav Čonka
15. 02. 2020 Městský úřad Bruntál, správní odbor, Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - Ružena Grundzová
15. 02. 2020 Městský úřad Bruntál, správní odbor, Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnosti - Iveta Šimoníková
14. 02. 2020 Město Bruntál, kancelář tajemníka, Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o evidenci trvale označených psů a jejich chovatelů
14. 02. 2020 Městský úřad Bruntál, správní odbor, Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - Michaela Meluchová
14. 02. 2020 Městský úřad Bruntál, správní odbor, Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - Romana Slezáková
14. 02. 2020 Městský úřad Bruntál, správní odbor, Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - Monika Durstinová
14. 02. 2020 Městský úřad Bruntál, správní odbor, Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - Iveta Šimoníková
31. 01. 2020 Starosta Města Bruntálu, pozvánka na 9. zasedání Zastupitelstva města Bruntálu
31. 01. 2020 Město Bruntál, odbor správy majetku, investic a dotací, Cena vody pitné a odkanalizované pro rok 2020
30. 01. 2020 Městský úřad Bruntál, správní odbor - Seznam nalezených věcí č. 11/20
29. 01. 2020 Exekutorský úřad Prostějov, Dražební vyhláška - Pavel Kunert
21. 01. 2020 Městský úřad Bruntál, správní odbor - Seznam nalezených věcí č. 9/20
20. 01. 2020 Dokument "Exekutorský úřad Přer..." již není dostupný.
20. 01. 2020 Dokument "Exekutorský úřad Frýd..." již není dostupný.
17. 01. 2020 Dokument "Exekutorský úřad Přer..." již není dostupný.
17. 01. 2020 Dokument "Exekutorský úřad Brun..." již není dostupný.
15. 01. 2020 Dokument "Exekutorský úřad Chom..." již není dostupný.
06. 01. 2020 Dokument "Exekutorský úřad Brno..." již není dostupný.
06. 01. 2020 Městský úřad Bruntál, správní odbor - Seznam nalezených věcí 5
03. 01. 2020 Město Bruntál, finanční odbor, Informace občanům ke schválenému rozpočtu 2020, Rozpočtový výhled, Rozpočtová opatření
23. 12. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Svit..." již není dostupný.
23. 12. 2019 Město Bruntál - Usnesení 8. zasedání Zastupitestva Města Bruntál
20. 12. 2019 Město Bruntál, Rozpočet Města Bruntál na rok 2020, Rozpočtový výhled Města Bruntál 2021-2022, Schválená rozpočtová opatření Města Bruntál na rok 2020
18. 12. 2019 Město Bruntál, oddělení kultury, Obecně závazná vyhláška č. 13/2019 o místním poplatku z pobytu
17. 12. 2019 Město Bruntál, oddělení kultury, Program pro poskytování dotací v oblasti kultury pro rok 2020
17. 12. 2019 Město Bruntál, oddělení kultury, Program pro poskytování dotací v oblasti sportu pro rok 2020
16. 12. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Prah..." již není dostupný.
13. 12. 2019 Město Bruntál, odbor správy majetku, investic a dotací, Řád veřejného pohřebiště
13. 12. 2019 Město Bruntál, odbor sociálních věcí, Dotační řízení pro oblast zdravotnictví na rok 2020
13. 12. 2019 Město Bruntál, odbor sociálních věcí, Dotační řízení pro oblast sociální a sociální prevence na rok 2020
13. 12. 2019 Město Bruntál, odbor sociálních věcí, Dotační řízení k registrovaným sociálním službám na rok 2020
12. 12. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Brun..." již není dostupný.
12. 12. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Šump..." již není dostupný.
12. 12. 2019 Město Bruntál, finanční odbor, Obecně závazná vyhláška č. 12/2019 o stanovení školských obvodů základních škol
12. 12. 2019 Město Bruntál, finanční odbor, Obecně závazná vyhláška č. 11/2019 o místním poplatku ze psů
12. 12. 2019 Město Bruntál, finanční odbor, Obecně závazná vyhláška č. 10/2019 o místním poplatku za komunální odpad
11. 12. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Frýd..." již není dostupný.
11. 12. 2019 Město Bruntál, odbor správy majetku, investic a dotací, Obecně závazná vyhláška č. 9/2019 o zrušení OZV č. 9/2001 Řád pohřebiště

XML