Město Bruntál

Okresní město
Okres Bruntál

http://mubruntal.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Bruntál
Nádražní 994/20
792 01 Bruntál

Datová schránka: c9vbr2k
E-mail: posta@mubruntal.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
20. 12. 2023 Dokument "Ex. úřad Frýdek-Míste..." již není dostupný.
20. 12. 2023 Svazek obcí Bruntálsko, Návrh rozpočtu na rok 2024, Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2025 - 2026
15. 12. 2023 Dokument "Ex. úřad Jeseník, Dra..." již není dostupný.
15. 12. 2023 Dokument "Ex. úřad Přerov, Draž..." již není dostupný.
15. 12. 2023 Dokument "Ex. úřad Přerov, Draž..." již není dostupný.
15. 12. 2023 Městský úřad Bruntál, odbor sociálních věcí, Dotace-oblast registrovaných sociálních služeb 2024
15. 12. 2023 Městský úřad Bruntál, odbor sociálních věcí, Dotace-oblast sociální a sociální prevence 2024
15. 12. 2023 Město Bruntál, odd. kultury, Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Bruntál pro oblast sport - tělovýchovné spolky pro rok 2024
15. 12. 2023 Městský úřad Bruntál, odbor kancelář tajemníka, Seznam nalezených věcí, ev. č. 90/2023
15. 12. 2023 Město Bruntál, finanční odbor, Informace občanům - schválený rozpočet Města Bruntál na rok 2024, Rozpočtový výhled Města Bruntál 2025 - 2026, Schválená rozpočtová opatření Města Bruntál
15. 12. 2023 Městský úřad Bruntál, odbor kancelář tajemníka, Seznam nalezených věcí, ev. č. 88/2023
15. 12. 2023 Městský úřad Bruntál, odbor kancelář tajemníka, Seznam nalezených věcí, ev. č. 87/2023
15. 12. 2023 Městský úřad Bruntál, odbor kancelář tajemníka, Seznam nalezených věcí, ev. č. 85/2023
15. 12. 2023 Město Bruntál, odbor kanceláře starosty, Pozvánka na 9. zasedání Zastupitelstva města Bruntálu
15. 12. 2023 Městský úřad Bruntál, odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství, sdělení o opravě textu - "Opatření Zátor, OHO, stavba 02.040 Opatření v úseku Zátor - Loučky - dopravní část"
15. 12. 2023 Státní pozemkový úřad- KoPÚ Milotice nad Opavou - pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti
15. 12. 2023 Město Bruntál, finanční odbor, Informace občanům, Plné znění návrhu Střednědobého výhledu rozpočtu Města Bruntál na roky 2025 - 2026
15. 12. 2023 Město Bruntál, finanční odbor, Informace občanům, Návrh rozpočtu Města Bruntál na rok 2024
04. 09. 2023 Dokument "Ex. úřad Brno-venkov,..." již není dostupný.
04. 09. 2023 Dokument "Ex. úřad Znojmo, Draž..." již není dostupný.
04. 09. 2023 Dokument "Exekutorský úřad Prah..." již není dostupný.
04. 09. 2023 Dokument "Exekutorský úřad Přer..." již není dostupný.
04. 09. 2023 Dokument "Exekutorský úřad Šump..." již není dostupný.
04. 09. 2023 Mikroregion Slezská Harta, Oznámení o zveřejnění dokumentů podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územním rozpočtů, v platném znění
04. 09. 2023 Státní veterinární správa, Nařízení mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - moru včelího plodu, SVS/2023/114223-T
04. 09. 2023 Město Moravský Beroun, Oznámení o volném pracovním místě, pečovatelka v Pečovatelské službě města Moravský Beroun
04. 09. 2023 Městský úřad Bruntál, odbor kancelář tajemníka, Seznam nalezených věcí, ev. č. 60/2023
04. 09. 2023 Ministerstvo obrany ČR, Oznámení výběrového řízení na zjištění zájemců o koupi a vybrání vhodného kupce pro stát nepotřebného majetku
04. 09. 2023 Město Bruntál, finanční odbor, Informace občanům, Závěrečný účet Města Bruntál za rok 2022
04. 09. 2023 Městská policie Bruntál, Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Lomnice
04. 09. 2023 Svazek obcí Bruntálsko, Oznámení o zveřejnění dokumentů dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
04. 09. 2023 Městský úřad Bruntál, odbor výstavby a územního plánování, Územní Rozhodnutí č. 422/2023, FTTH Bruntál IV. ČEZNET
26. 02. 2023 Dokument "Exekutorský úřad Přer..." již není dostupný.
26. 02. 2023 Městský úřad Bruntál, Odbor správní a obecní živnostenský úřad, Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, za rok 2022
26. 02. 2023 Ministerstvo obrany ČR, Sekce majetková, Oznámení výběrového řízení na zajištění zájemců o koupi a vybrání vhodného kupce pro stát nepotřebného majetku
26. 02. 2023 Město Bruntál, odd. kultury, Program pro poskytování dotací z rozpočtu Města Bruntálu pro rok 2023 v oblasti sport - tělovýchovné spolky
26. 02. 2023 Město Bruntál, odd. kultury, Program pro poskytování dotací z rozpočtu Města Bruntálu pro rok 2023 v oblasti sport - jednorázové akce
26. 02. 2023 Město Bruntál, odd. kultury, Program pro poskytování dotací z rozpočtu Města Bruntálu pro rok 2023 v oblasti kultura a ostatní činnost
26. 02. 2023 Městský úřad Bruntál, finanční odbor, Informace občanům, Schválený rozpočet Města Bruntál na rok 2023, Střednědobý výhled rozpočtu Města Bruntál 2024 - 2025, Schválená rozpočtová opatření Města Bruntál
26. 02. 2023 Městský úřad Bruntál, odbor správní a obecní živnostenský úřad, Potřebný počet podpisů na peticích podporujících kandidaturu volebních stran typ nezávislý kandidát a sdružení nezávislých kandidátů
26. 02. 2023 Městský úřad Bruntál, odbor správní a obecní živnostenský úřad, Seznam obcí pro podání kandidátní listiny
26. 02. 2023 Město Bruntál, finanční odbor, Informace občanům Závěrečný účet Města Bruntál za rok 2021
26. 02. 2023 Město Bruntá, Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Bruntálu konaného dne 7.2.2023
26. 02. 2023 Městský úřad Bruntál, odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství, Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích a na veřejně přístupných účelových komunikacích na území města Bruntál
26. 02. 2023 Městský úřad Bruntál, odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství, Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy, na místních komunikacích a na veřejně přístupných účelových komunikacích v úz. obv. ORP MěÚ Bruntál
26. 02. 2023 Dokument "Městský úřad Bruntál,..." již není dostupný.
26. 02. 2023 Městský úřad Bruntál, odbor výstavby a územního plánování, Zveřejnění a vystavení návrhu vymezení zastavěného území obce Křisťanovice
26. 02. 2023 Městský úřad Bruntál, odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství, Návrh místní úpravy provozu u. Sladovnická Bruntál, Dobíjecí stanice elektromobilů
26. 02. 2023 Městský úřad Bruntál, finanční odbor, hromadný předpisný seznam, kterým je vyměřen místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2022
18. 05. 2022 Dokument "Exekutorský úřad Šump..." již není dostupný.

XML